Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Pumper
Trin-for-trin vejledning til at lave dine egne varmevekslere
2 Brændstof
Kedel til vedbrænding: trækopvarmning
3 Radiatorer
Grov ovn: gør det selv
4 Radiatorer
Fastgørelsesanordninger til radiatorer: støbejern, tværsnit, panel
Vigtigste / Kedler

Installation af en acv i en lejlighed


Er installationen af ​​AGV forbudt? Overalt de siger er forbudt. Men folk (tredjeparter) tog pengene og snart vil administrationen give tilladelse. Spørgsmålet er, hvordan får jeg tilladelse, truer mig ikke? Så installationen er lovlig, da der er tilladelse?

reagerer
Pogodina Svetlana Nikolaevna Advokat

Du vil tilsyneladende installere AGV i en lejlighed i en lejlighedsbygning, bare spørge. Det er ikke helt klart. Det eneste jeg kan sige er at du har ret til at nægte at udfordre i retten.

Forbundsret "På varmeforsyning" (artikel 15) Det er forbudt at skifte til opvarmning af boliger i lejlighedskomplekser ved brug af individuelle lejlighedskilder til termisk energi, hvis liste bestemmes af reglerne for tilslutning (teknologisk forbindelse) til varmeforsyningssystemer godkendt af Den Russiske Føderations regering, hvis det foreligger rækkefølgen af ​​forbindelse (teknologisk forbindelse) til varmeforsyningssystemerne i lejlighedsbygninger. Imidlertid er nogle af dem tilladt, med forbehold af begrænsninger: Ifølge bekendtgørelsen fra Den Russiske Føderations regering den 16. april 2012 N 307 "Om proceduren for tilslutning til varmeforsyningssystemer og om indførelse af ændringer i visse handlinger fra regeringen i Den Russiske Føderation" 44. På listen over individuelle lejlighedsvarmekilder, som ikke må anvendes til opvarmning af boliger i lejligheder med korrekt forbindelse til varmeanlæg, bortset fra de tilfælde, der er bestemt af varmekredsen abzheniya omfatter termiske energikilder, der opererer på naturgas ikke opfylder følgende krav: med en lukket (forseglet) af forbrændingskammeret; Tilstedeværelsen af ​​automatisk sikkerhed, der sikrer, at brændstofforsyningen ophører, når forsyningen af ​​elektrisk energi stoppes, når beskyttelseskredsløbene fejler, når brænderflammen slukker, når kølevæsketrykket falder under den maksimale tilladelige værdi, når den maksimale kølevæsketemperatur er nået, og også når røgfjernelsen brydes kølevæsketemperatur - op til 95 grader Celsius; varmebærertryk - op til 1 MPa. Udfordre benægtelsen i retten (artikel 441 i den russiske føderationskodeks for civilprocedurer (i bevisets kvalitet, i retten, anmode om en undersøgelse af den tekniske mulighed for at installere AHW.

Klausul 7.3.7 i Bygningsreglementet og Reglerne for Den Russiske Føderation "Boligbygninger" (SNIP 31-01-2003), vedtaget og iværksat ved resolutionen fra Den Russiske Føderations Statsbygningskomité den 23. juni 2003 nr. 109 i lejligheder og indbyggede lokaler af offentlig betydning for lejlighedsbygninger, Udover børne- og lægeinstitutionernes lokaler er det tilladt at installere individuelle varmeforsyningssystemer med varmegeneratorer på naturgas med lukkede forbrændingskamre.

Ifølge pp 5.5,5.6 SP 7.13130.2009, kan varmekilder med gasformige brændstoffer med lukket forbrændingskammer bruges som kilder til varme til boligvarmeanlæg til boliglejligheder med en højde på ikke mere end 9 etager og offentlige rum indbygget i dem af offentlig betydning. Varmegeneratorer med en samlet varmeudgang og mindre kan installeres i lejligheder, køkkener, korridorer, lokaler uden for boligen. Skorstene skal være forsynet med lodret og ingen indsnævring. Installationen af ​​skorstene fra hver varmegenerator gennem de ydre vægge til boliglejligheder er ikke tilladt. Luftindtag til varmegeneratorer med lukket forbrændingskammer skal udføres med luftkanaler direkte udenfor bygningen. EMERCOM i Rusland deltager ikke i godkendelsesprocessen for installation af individuelle gaskedler i en lejlighedsbygning.

I overensstemmelse med henstillingerne fra SNiP 41-01-2003 "Opvarmning, ventilation og aircondition" anvendes lejlighedsvarmesystemer til opvarmning og varmt vandforsyning af lejligheder i beboelsesbygninger. Som varmekilder til systemerne for varmeforsyning er der brug af individuelle varmegeneratorer - automatiske kedler med fuld fabriksberedskab, der arbejder uden permanent personale.

For lejlighedskomplekser anvendes varmegeneratorer: med et lukket (hermetisk) forbrændingskammer; med automatiske sikkerhedssystemer, der sikrer, at brændstofforsyningen ophører, når strømforsyningen er afbrudt, hvis beskyttelsesmålsætningerne fejler, når brænderflammen slukker, når kølevæsketrykket falder under den maksimale tilladte værdi, når den maksimale tilladte kølevæsketemperatur er nået, eller når røgfjernelsen er overtrådt; med kølemidlets temperatur til gr. med kølevæsketryk op til MPa.
Luftindtag til forbrænding i varmegeneratorer med lukkede forbrændingskamre skal udføres med luftkanaler direkte uden for bygningen. Det er forbudt at køre skorstene gennem boligkvarteret. Bygningens gulv med installation af kedler til individuel opvarmning af NTI reguleres ikke, men samtidig kan der ikke tilsluttes mere end 8 varmegeneratorer og ikke mere end en varmegenerator pr. Gulv til en kollektiv skorsten.

Byens gastjeneste udsteder "tekniske forhold" til installation af kedler til individuel opvarmning og varmt vandforsyning, og kedlen påbegyndes, når skorstenen er udstedt af brandinspektionsmyndigheden.

Delvis frakobling af lejere fra den centraliserede varmeforsyning forbedrer cirkulationen af ​​varmebæreren af ​​varmesystemet hos de resterende forbrugere, hvilket kan udelukke, at det er hensigtsmæssigt at skifte hele huset til individuel opvarmning af boligen. Derudover skal der tages hensyn til muligheden for gasforsyning under hensyntagen til yderligere belastninger ved overførsel til boligopvarmning af huset som helhed.

I overensstemmelse med afsnit 1.7.2. Regler og regler for den tekniske drift af boligmassen, godkendt ved lovdekret fra Den Russiske Føderations Komité for Byggeri og Bolig og Kommunale Service af 27. september 2003 nr. 170, ombygning og ombygning af boliger og lejligheder (rum), der fører til nedbrydning af styrken eller ødelæggelsen af ​​bygningens bærende strukturer, forstyrrelse tekniske systemer og (eller) udstyr installeret på det, forringelse af facadernes sikkerhed og udseende, er overtrædelse af brandbekæmpelsesanordninger ikke tilladt.

I overensstemmelse med artikel 14 i den ukrainske forbundslov dateret 27. december 2010 nr. 190-ФЗ "On Heat Supply" (denne regel trådte i kraft den 1. januar 2011) er det forbudt at skifte til opvarmning af boliger i lejlighedskomplekser ved brug af individuelle lejlighedskilder termisk energi, hvis liste er bestemt af reglerne for tilslutning til varmeforsyningssystemer, der er godkendt af Den Russiske Føderations regering, hvis der er en forbindelse til varmeforsyningssystemerne i lejeboliger udført på en passende måde, bortset fra de tilfælde, der er angivet i ordningen forsyning.

De gældende regler for tilslutning af et hovedbygningsobjekt til netværkene for ingeniør- og teknisk support, godkendt ved bekendtgørelse fra Den Russiske Føderations regering nr. 83 dateret 13. februar 2006 som ændret ved resolution nr. 940 dateret den 27. november 2010, er denne liste ikke etableret.

Hvis tilladelse er, har du lovlig ret til at installere. Men hvis administrationen nægter, har den ret til at anfægte afslaget i retten.

Sådan juridisk installerer AOGV i en lejlighedskompleks?

Velkommen! Jeg bor i en lejlighedskompleks og vil installere AOGV i min lejlighed. Problemet er, at den lokale regering er imod det! Fortæl mig, hvordan du løser mit spørgsmål med et positivt resultat? Tak på forhånd.

Advokat Svar (1)

Goddag Anna!

Mest sandsynligt vil din situation være meget vanskelig at løse på grund af følgende:

I overensstemmelse med § 14 i lov nr. 190 om varmeforsyning er det forbudt at skifte til opvarmning af boliger i lejligheder med individuelle boligvarmekilder, hvis liste er bestemt af reglerne for tilslutning til varmeforsyningssystemer godkendt af regeringen for Den Russiske Føderation rækkefølgen af ​​forbindelse til varmeforsyningssystemerne i lejlighedsbygninger, med undtagelse af tilfælde bestemt af varmeforsyningssystemet.
Installationen af ​​sit uafhængige varmesystem er en afvisning af centraliseret opvarmning og indebærer udskiftning og overførsel af tekniske netværk og udstyr, der kræver ændringer i det tekniske pas.
Ifølge art. 25 i den russiske føderations boligkodeks, er disse foranstaltninger omorganisering af boligen, hvis fremgangsmåde er reguleret af både kapitel 4 i Den Russiske Føderations boligkodeks og bestemmelserne i byplanlægningskodeksen for Den Russiske Føderation om genopbygning af det interne varmesystem.
I overensstemmelse med del 1 i art. 25 Boligkoden for Den Russiske Føderation, afsnit 1.7.1 i Regler og Forordninger for Husfondenes Tekniske Betjening, godkendt ved dekret af Statsudvalget for Den Russiske Føderation for Byggeri og Bolig- og Udstyrskompleks nr. 170 dateret 27. september 2003, er udskiftning af varmeudstyr en omorganisering af boligen.
Del 1 i art. 26 i Den Russiske Føderations boligkodeks fastslår, at omorganiseringen af ​​boliger udføres i overensstemmelse med lovens krav i samråd med kommunen på grundlag af sin beslutning.
For at gennemføre omorganisering og (eller) ombygning af en bolig, skal ejeren af ​​denne lokalitet eller en person, der er godkendt af ham (i det følgende benævnt "ansøgeren") til det organ, der koordinerer på stedet for boligen og (eller) genopført bolig direkte eller gennem et multifunktionscenter i overensstemmelse med i overensstemmelse med den procedure, der er oprettet af Den Russiske Føderations regering, er samarbejdsaftalen:
1) ansøgning om omorganisering og (eller) ombygning i den form, der er godkendt af den føderale forvaltningsorgan, der er godkendt af den russiske føderations regering
2) dokumenter af titel til de omorganiserede og (eller) planlagte boliger (originaler eller notariserede kopier)
3) Projektet om omorganisering og (eller) ombygning af de renoverede og (eller) omplanlagte boliger udarbejdet og udført i overensstemmelse med den etablerede procedure
4) teknisk pas i de omorganiserede og (eller) omskolede boliger
5) skriftligt samtykke fra alle familiemedlemmer til arbejdsgiveren (herunder midlertidigt fraværende familiemedlemmer til arbejdsgiveren), der besidder de omorganiserede og (eller) omstillede boliger på grundlag af en social lejekontrakt (hvis ansøgeren har fået tilladelse fra udlejeren til at fremlægge dokumenter, der er omhandlet i denne bestemmelse Lejer af den omorganiserede og (eller) ombyggede bolig under en social lejeaftale);
6) Endelig myndighed for beskyttelse af monumenter af arkitektur, historie og kultur med lovligheden af ​​konvertering og (eller) re-planlægning af lokaler, hvis en sådan bolig eller hus, hvor den er placeret, er et monument af arkitektur, historie eller kultur.
Ifølge punkt. 1.7.2 i Reglerne № 170, forbedring og sanering af boliger og lejligheder (værelser), hvilket fører til en krænkelse af styrke eller ødelæggelsen af ​​bærende konstruktioner af bygningen, i strid med tekniske systemer og (eller) installeret deri, forværringen af ​​sikkerheden og udseende facader, brand pauser er ikke tilladt.

I øjeblikket vil jeg anbefale dig at forsøge at få et projekt.

Leder du efter et svar?
Det er lettere at spørge en advokat!

Spørg vores advokater et spørgsmål - det er meget hurtigere end at finde en løsning.

Individuel opvarmning i lejligheden - hvad siger loven?

Den anden dag spekulerede jeg på design af individuel opvarmning i lejligheden, som er forbundet med centralvarmeanlægget. Kort sagt - hvis lejligheden opvarmes af varmesystemet, er det muligt at sætte din egen gasskedel?

Hvad siger loven?

Artikel 14 i den føderale lov om varmeforsyning

Det er forbudt at skifte til boligopvarmning i lejlighedskomplekser ved brug af individuelle varmekilder til lejligheden, hvis liste bestemmes af reglerne for tilslutning af (teknologisk forbindelse) til varmeforsyningssystemer, hvis der er forbindelse (teknologisk forbindelse) til varmeforsyningssystemer i lejlighedsbygninger med undtagelse af de tilfælde, der bestemmes af varmeforsyningskredsløbet

Du kan simpelthen ikke installere din kedel, hvis det ikke er fastsat i MKD-varmeforsyningssystemet, og hvis energikilden, der kører på naturgas, ikke opfylder disse tekniske krav.

Som du kan se, forbyder lovgiveren ikke udtrykkeligt installationen af ​​en individuel varmekedel i en lejlighed. Men for installationen er det nødvendigt at gennemgå en tidskrævende procedure for indsamling af underskrifter fra naboer, aftaler om tekniske forhold, et projekt og lignende. Afbrydelse fra det generelle varmeforsyningssystem betragtes som en omorganisering (genopbygning) af MKD's fælles ejendom. Derfor kræver implementeringen af ​​samtykke fra alle ejere af lokalerne og distriktsadministrationen. Flere oplysninger om godkendelsesproceduren findes i brevet fra ministeriet for byggeri, samt definitionen af ​​retten her.

Hvad med at betale for opvarmning?

Her er bare et ubehageligt øjeblik - loven indeholder ikke en formel, der gør det muligt for en at overveje separat betaling for opvarmning i en lejlighed og betaling for en til varme. Det er logisk at antage - jeg har min egen kedel, derfor betaler jeg kun for opvarmning i fællesarealerne i en lejlighedskompleks, ikke?

Men nej, varmeforsyningsorganisationerne til mange mennesker, der har skiftet til individuel varme, fortsætter med at opkræve den samlede regning for opvarmning, herunder området for lejligheden. Jeg kender tilfælde, hvor det termiske netværk udstedte et skriftligt samtykke til at afbryde ejeren fra det centrale system, men fortsatte med at opkræve regningen. Faktisk, hvad ville de være imod, fordi du kan fortsætte med at opkræve et gebyr. Fordi varmesystemet er det samme for MCD. En standard, der giver mulighed for at afsætte et gebyr for varme separat for lejligheder og fælles lokaler, er endnu ikke vedtaget.

På dette spørgsmål i Højesteret i 2015 forklarede repræsentanten for ministeriet for byggeri på mødet, at det var planlagt at indføre ændringer til loven (og allerede snart 2018 - men der er stadig ingen ændringer). Retssagen vedrørte beregningen af ​​varmebetaling for lejligheden, som blev adskilt fra opvarmningsnetværkets fælles kedel. Højesteret i definitionen angav derefter, at en sådan beregning er lovlig, og kløften i loven er ikke til skade for dens troskab.

Og i 2017 har Højesteret i et andet tilfælde allerede besluttet det

Betaling skal kun opkræves for den forbrugte varmeenergi og kan ikke opkræves for ikke forbrugt, uanset årsagerne til, at denne energi ikke modtages.

Når lovændringer vedtages, og om de vil blive vedtaget, er det kun at gætte. Ministeriet for Byggeri i sit næste brev med svar på spørgsmål om betalingsbeløbet for termisk energi til vedligeholdelse af PIO foreslået at installere det ved at stemme på generalforsamlingen i MKD "baseret på principperne om menneskehed, rationalitet og retfærdighed" :-) Det er sjovt, især om menneskeheden.

Min mening - en sådan beslutning fra generalforsamlingen vil være i strid med reglerne om offentlige tjenester og boligloven. Fordi loven ikke tillader ejere selvstændigt at oprette forbrugsstandarden og størrelsen af ​​betalingen for den service, der indgår i betalingsstrukturen for boligområder.

Der er stadig positive beslutninger, hvor retten sidder sammen med ejeren af ​​lejligheden, som installerede hans varmesystem. Og det glæder sig. For eksempel er en af ​​de seneste i min region her. (ps blev desværre aflyst af præsidiet i kassation i marts 2018 efter at have skrevet denne artikel). Retten fandt ud af, at varmeforsyningsorganisationen ikke kunne bevise levering af opvarmning til ejeren, der opvarmer uafhængigt. Og hvis der ikke er nogen service, er der ingen betaling, inklusive for det samlede forbrug i MFB.

At installere din kedel i en lejlighed eller ej er et tvetydigt spørgsmål. Der er stor risiko for, at ejeren efter at have gennemgået alle kredsløb for at koordinere projektet og få tilladelse, stadig modtager en kvittering for betaling fra varmesystemet.

I øjeblikket anbefaler jeg ikke at gå til retten med krav om at bestride omkostningerne til opvarmning - domstolene nægter at tilfredsstille dem i alle regioner, du skal vente på lov om opvarmning af betalinger (der er allerede et udkast) eller den forfatningsmæssige domstols udtalelse.

Sådan installeres en gas kedel i lejligheden

Uafhængig installation af en gaskedel i en lejlighed eller et privat hus er både teknisk og organisatorisk svært.

Det er vigtigt! Vi må ikke glemme, at gas er et brændstof af øget fare, og alt arbejde skal udføres af specialister. Ellers er risikoen for en fatalt fejl for stor, hvilket ikke længere vil være ekstraomkostninger, men skade på helbredet og til tider livet for mennesker.

Om typer af gasudstyr

Installation af gaskedler

Installation af gasudstyr vil under alle omstændigheder kræve at gå til myndighederne, opnå de nødvendige tilladelser og en hel bunke af forskellige dokumenter. Både enhederne og lokalet skal opfylde de krav og standarder, der er fastsat i reguleringsdokumentationen. Installationen af ​​enhederne skal udføres i henhold til reglerne. Men inden man starter en vandretur i de lovgivende organisationer, er det værd at forstå de sorter af gasudstyr, der anvendes til opvarmning og varmt vand.

For at oprette et komplet system med opvarmning og varmt vand skal der installeres en dobbeltkreds kedel. Enheden skal have al den nødvendige automatisering. Sådanne anordninger er dyre, og deres installation bør kun udføres af specialister.

Budgetmuligheden er at bruge gasudstyr kun for at få varmt vand. Det vil sige, det er en gas kolonne. Sammenlignet med elektriske varmeapparater er det mere effektivt og billigere at bruge. Selv en dyr enhed vil betale sig om cirka et og et halvt år. Her skal vi tage højde for, at dets installation ikke er tilladt i alle lejligheder. Fordelen ved vandvarmere er, at de let kan placeres på egen hånd. Bestem hvilken valgmulighed du skal vælge, du har brug for baseret på specifikke forhold.

Kedelhus

Et fuldt udstyret kedelrum baseret på en gaskedel kan udstyres i et landhus, i en hytte og i en almindelig bylejlighed.

Dens "hjerte" er en dobbelt kredsløbspanna med automatiske systemer. Automatisering giver ikke kun sikkerhed, men også effektiviteten af ​​driften af ​​hele netværket. Det er på sit arbejde, at tilvejebringelsen af ​​et behageligt temperaturregime og muligheden for at reducere gasforbruget under driften af ​​anordningen afhænger.

Trods alle dens fordele har installationen af ​​en kedel med automatik en vigtig nuance. I tilfælde af strømafbrydelse skifter apparatet til den mindste rumopvarmningstilstand.

Om installationsregler

For at installere gasudstyr er der en række krav:

 • Langt de fleste modeller skal placeres i et separat rum. Undtagelsen er lavet af væggenheder - de kan monteres i lokaler, f.eks. I køkkenet eller i badeværelset, hvis deres dimensioner tillader det. Før kedlen installeres, er det nødvendigt at sikre den nødvendige ventilation i kedelrummet.
 • Mængden af ​​lokaler til installation af gasudstyr med lukket rum er ikke reguleret, men området skal overholde standarderne. Desuden skal enheden have adgang til gaskanalen. At bringe det til ventkanalam er uacceptabelt.
 • Vandret placerede dele af røgen kan ikke have en længde på mere end 3 meter og har mere end tre omdrejninger. Udgangen af ​​røgen skal hæves over tagniveauet med mindst en meter.
 • Vægmodeller monteres i en afstand på 800 mm eller mere fra gulvfladen. Der må ikke placeres genstande under kedlen, og der skal lægges et metalark på gulvet. Sørg for at installere ekspansionsbeholderen og en luftventil.

Installér ikke gasudstyr i følgende typer af lokaler:

 • I lejligheder i en lejlighedsbygning uden hovedgaskanal - disse er flertallet af huse i de gamle bygninger.
 • I værelser med falske lofter og kapital mezzaniner.

Det er praktisk taget umuligt at installere en gulvmodel i en lejlighed i en højhus. Det vil trods alt kræve en seriøs ombygning med alle de følgende problemer og omkostninger. Der er ingen begrænsninger for installationen af ​​sådant udstyr i et privat hus. Her er det bedre at lave et separat kedelrum, for eksempel i en forlængelse. Dette værelse skal opfylde følgende standarder:

 • Indgangsdøre - ikke allerede 80 cm.
 • Der skal være en skorsten, der går enten til taget eller gennem væggen til ydersiden.
 • Kedelrummets højde skal være mindst 2,2 m. Værelset er udstyret med et ventilationssystem.

En dobbelt kredsløbspanna med automatik vil kræve tildeling af en separat gren af ​​elektriske ledninger. En ekstra automatisk 20 A er installeret på den. Det anbefales at give backup-strøm til automationen, som kan understøtte driften i normal tilstand i mindst 24 timer. For at gøre dette kan du købe en dieselgenerator eller UPS - uafbrydelig strømforsyning.

Der stilles alvorlige krav på røggassen. Dens mindste diameter er 110 mm, uanset det installerede udstyrs effekt. Røggas optimale diameter beregnes ud fra enhedens effektegenskaber - jo højere effekt er, desto større er diameteren.

Kedelforbindelse

Installation og konfiguration af gasvarmekedler

Hovedparameteren ved valg af gaskedel er dens effekt. Det bør være tilstrækkeligt til at sikre, at varmesystemet fungerer normalt, men samtidig ikke overflødigt. Med overskydende effekt er der stor risiko for at revne varmeveksleren. Det såkaldte syre kondensat kan også dannes, når temperaturen i returrøret falder under dugpunktet for gasser - 56 grader. En høj effektenhed opvarmer hurtigt systemet og går i standbytilstand, indtil temperaturen falder til bestemte parametre. Efter afkøling tændes kedlen igen, men kraftige varmevekslere har høj termisk inerti, så før det genopvarmer, kan det sure kondensat falde ud.

Den optimale effekt bør bestemmes ud fra beregninger af varmekraftværker. Overskydende strøm skal være inden for acceptabelt område. I et privat hus skal varmekonstruktioner beregnes uafhængigt eller inviteret eksperter. For lejlighedskomplekser findes sådanne data i det tekniske lagerbureau.

Før kedlen installeres, er det ikke kun nødvendigt at udstyre rummet, men også at indsamle den nødvendige dokumentation:

 • Kontrakten for levering af gas - ved installation af vandvarmer er det ikke nødvendigt.
 • Dokumenter på måleren - uden at denne enhed kan tilslutte gasvarme- og vandvarmeren er forbudt.
 • Dokumenter fra BTI om ændring af det tekniske pas i et hus eller lejlighed. I den nye plan skal der tages hensyn til placeringen af ​​kedelrummet.
 • Registreringsattesten på kedeludstyret.

På dette stadium kan du sende en ansøgning til udvikling af projektdokumentation og tekniske specifikationer til gasstjenesten. Du kan selv installere enheden, før du modtager det færdige projekt, men under forudsætning af at værelset er fuldt kompatibelt og godkendt af de regulerende myndigheder. Gasrør bør kun udføres af medarbejdere i gasforsyning. Før idrifttagning er det nødvendigt at opnå en erklæring om egnethed fra en servicetekniker.

Hvis forbindelsen mellem kedlen og gasledningen blev udført uafhængigt, er der praktisk taget ingen chance for at få en ingeniør mening. Sådant arbejde bør kun udføres af specialister gasman. Du kan selvstændigt montere hydraulik og elektrisk rørledning på kedlen. Som regel kan alle nødvendige krav og instruktioner findes i instruktionerne til enheden.

Projekt og TU

Projektet og specifikationerne (tekniske forhold) - de vigtigste dokumenter til installation af gas autonome opvarmning netværk. Tekniske specifikationer er lavet i gastjenesten. I det væsentlige er dette dokument en officiel tilladelse til installation af udstyr. For lokaler, der fuldt ud opfylder kravene i regulatorisk dokumentation, tager udformningen af ​​de tekniske specifikationer omkring 14 dage.

Projektdokumentation er udviklet efter modtagelse af TU. Faktisk er det et diagram over installationen af ​​enheden og lægning af rørledningen. For et privat hus skal projektet indeholde et rutekort for sektionen. Denne dokumentation er også udviklet kun af licenserede designere.

matchning

Selv dokumenter udviklet af specialister skal godkendes af de kontrollerende gastjenester. Alt dette kan tage op til tre måneder - afhængigt af kompleksiteten af ​​det udviklede projekt. Sammen med projektdokumentationen er det nødvendigt at indsende til gasydelser:

 • Registreringsattest for varmeapparatet og brugsanvisningen.
 • Certifikater for udstyr.
 • Undersøgelsens konklusion.

Kom i gang

Installationsskema af en dobbeltkredsløbskedel

Væg- og gulvkedler bør installeres af specialister, der har tilladelse til at udføre sådanne arbejder. Værker udføres i et rum med en temperatur på mindst +5 grader og i flere faser:

 • Forbereder et hul igennem hvilket et koaksialt rør eller røggas vil blive trukket.
 • Montering af enheden. Væg - på beslag, gulv - på et forberedt sted.
 • Tilslutning ved hydrobinding.
 • Installer en gasventil, en måler, hvis den ikke er blevet installeret tidligere, og sensorer.
 • Tilslutning af apparatet til elektro-binding og jordforbindelse.
 • Output koaksial rør uden for huset.
 • Fyldning af systemet med kølervæske og trykprøvning.
 • Check for gaslækage.

konklusion

Uanset hvilken type udstyr du har købt, bør kun gas specialister være involveret i installation af kedlen i et hus eller lejlighed. Uafhængigt arbejde er kun tilladt delvist, og forudsat at de ikke kræver intervention i gasledningen. Al dokumentation på grundlag af hvilken installationen af ​​kedlen udføres, skal koordineres. Kun de enkleste vandvarmere, det vil sige gejsere, er underlagt uafhængig installation.

Installation af en gaskedel i lejligheden - krav og regler for en lejlighedsbygning

Hvis du ønsker at arrangere individuel opvarmning i lejligheden ved brug af en gaskedel, skal du ikke skynde dig for at købe udstyret, da det ikke altid er muligt at lave en sådan opvarmning. Der er mange begrænsninger. Faktum er, at ikke alle lejlighedsbygninger er designet til at bruge en gasskedel i en lejlighed i stedet for centralvarme.

I tilfælde af at bo i en højhus, hvor der ikke er leveret lejlighedskølet varmeforsyning, er det vanskeligt og ofte urealistisk at gennemføre en sådan løsning. Hvis huset ikke har en sådan mulighed, kan man forsøge at få en tilladelse, hvis den rekonstrueres, hvis der er en beslutning om at afbryde bygningen fra centralvarme og overføre til boligopvarmning.

I en sådan situation udvikles tekniske betingelser for overgangen til hele bygningen, og de udleveres til alle ejere af ejendomme. For at finde ud af om det er muligt at installere en gaskedel i en lejlighed, skal du udstede en tilsvarende ansøgning og indsende den til "Gorgaz" kontor, som servicerer dette område og får svar.

Listen over nødvendige handlinger

Hvis det blev kendt, at installationen af ​​individuel opvarmning er tilladt i huset, kan langvarig gåafstand omkring forekomsten ikke undgås:

 • Det første skridt er at gå til den lokale organisation med ansvar for gasforsyningen og skrive en erklæring om installationen af ​​en gaskedel i lejligheden. Efter en vis tid er boligejerne en konklusion om tilladelse eller forbud mod installation af varmeenheden. Modtagelse af et positivt svar betyder, at du kan installere udstyret.
 • Næste vil have brug for et projekt. Det skal bestilles på projektkontoret, som har ret til denne type arbejde. Hans adresse findes i gasforsyningsfirmaet. På dette tidspunkt er det tilrådeligt at vælge en kedelmodel og en tæller. Under dem bør der udarbejdes projektdokumentation og de data, der er angivet i specifikationen. Faktum er, at ændringer efter godkendelse kun kan foretages senere og mod et gebyr. Hvis projektet er underskrevet, kan der ikke ændres noget i det, du skal bestille en ny.
 • Myndighederne for brandtilsyn skal finde ud af adressen og navnet på den organisation, der er involveret i kontrollen af ​​ventilationskanalernes status og er enige med sine specialister om servicen. En virksomhedsrepræsentant vil komme og tjekke kvaliteten af ​​ventilationen. Hvis alt er i orden, vil der blive givet tilladelse til at installere en gaskedel i lejligheden. I tilfælde af skorstens utilfredsstillende tilstand udarbejdes en handling med en liste over værker, der skal udføres. Når du har fjernet manglerne, skal du geninvende en specialist for at få tilladelse til sidst.
 • I næste fase sendes en erklæring om afvisning af opvarmning til varmesystemet. Hvis du planlægger at opvarme vandet selv, skal du også give op varmt vand. Det anbefales at straks klarlægge tidspunktet for gennemførelsen af ​​foranstaltninger til at deaktivere. På hænder bør der allerede være et projekt af ændring godkendt af "Gorgaz".
 • Data om den overtagne måler og kedel meddeles projektorganisationen. Så er den færdige dokumentation taget. Det er ikke værd at købe udstyr på forhånd, da det ikke altid er muligt at få tilladelse til at installere en gasskedel i en lejlighedskompleks.
 • Derefter i afdelingen for "Gorgaz" indgåes en kontrakt for service af enheden, og forgasningsprojektet er forelagt til godkendelse.
 • Efter at have modtaget et underskrevet projekt, kan du fortsætte med at afbryde forbindelsen fra varmesystemet. I dette tilfælde skal du dræne vandet fra hele husets varmesystem.
 • Derefter skal lejlighedsejeren montere et enkelt varmesystem. Kedlen er installeret uden tilslutning til gasledningen, kontroller systemet for tætning og beredskab til arbejde.
 • I "Gorgaz" finder du den dato, hvor du kan installere en gaskedel i en lejlighedskompleks i en bestemt lejlighed. Dets medarbejdere forbinder rør og udstyr i henhold til projektet, forsegler måleren, starter pladen og enheden.
 • For at gasvarmegarantien skal være gyldig, er det nødvendigt at oprette og udføre den første opstart efterfulgt af en note i passet. Med hensyn til denne type arbejde skal du kontakte den enhed, hvor enheden blev sat i drift. Føreren vil justere kedlen, starte systemet og lægge et frimærke i passet. Nu kan du bruge det monterede udstyr.

Hele processen beskrevet ovenfor, under hensyntagen til kravene til installation af en gasskedel i en lejlighedskompleks, vil tage fra 1,5 til 2,5 måneder. Derfor er det ønskeligt at starte proceduren i foråret eller i begyndelsen af ​​sommeren.

Regler for installation af gasapparater i lejligheden

Mindst alle problemer med arrangementet af individuel opvarmning stammer fra ejere af nye lejligheder, der ikke er forbundet med det centraliserede varmesystem. I dette tilfælde er der ikke behov for at besøge varmeanlægget og behøver ikke at håndtere afbrydelse fra risers, og tilladelse til at installere gasopvarmning i en lejlighedskompleks kan være i pakken af ​​dokumenter til fast ejendom.

Men i dette tilfælde er det nødvendigt at overholde visse regler. Først og fremmest at have dokumenter i dine hænder, kan du ikke selv installere gasudstyr - dette arbejde skal udføres af specialister. Det kan ikke kun være medarbejdere i gasforsyningsorganisationen, men også repræsentanter for et firma, hvis type aktivitet er licenseret.

Efter at installationen er gennemført, vil ingeniør fra virksomheden, der leverer gasformigt brændstof, kontrollere forbindelsen korrekt og udstede tilladelse til at bruge kedlen. Først da kan man åbne ventilen, der fører til lejligheden.

Før opstart, i overensstemmelse med kravene til installation af en kedel i en lejlighedskompleks, er det nødvendigt at kontrollere det enkelte varmesystem. For at gøre dette lanceres det under et tryk på mindst 1,8 atmosfærer. Denne parameter kan styres ved hjælp af et manometer på varmeenheden.

Hvis rørene er installeret i gulv eller vægge, er det ønskeligt at øge trykket og drive kølemidlet gennem dem i mindst 24 timer. Først efter test af systemet kan du være sikker på, at der ikke er lækager og pålidelige forbindelser.

Blæste luften, før udstyret startes. Da systemerne lukkes ved installation af en gaskedel i en lejlighedskompleks, er det nødvendigt at bruge Mayevsky kraner placeret på radiatorer. Luft er udtømt i hvert batteri, omgå dem flere gange skiftevis, indtil der er luft tilbage i dem. Systemet kan derefter startes i driftstilstand - tænd for varmeforsyningen.

Vi må ikke glemme, at moderne enheder styres af automatisering, og sådanne enheder kræver spænding. Derfor anbefales brug af en spændingsregulator og en uafbrydelig strømforsyning. For at beskytte kedlen mod aflejringer, som akkumuleres på dens indre overflade, skal filtre installeres på de steder, hvor der indtræder brændstof og koldt vand.

Det er nødvendigt at placere stikkontakten og en anden gasanordning i en afstand på mindst 30 centimeter fra enheden.

Arrangement af lokaler under kedlen

Installation af et vægmonteret gasapparat er bedst i køkkenet, hvis layout opfylder standarderne for placering af sådant udstyr. Også i dette rum er der allerede eyeliner og vand og gas.

Her er normerne for installation af en gaskedel i en lejlighed:

 1. Området i det rum, hvor installationen af ​​udstyr er planlagt, når lofterne i det ikke er under 2,5 meter, bør overstige fire kvadratmeter.
 2. Det er obligatorisk at have et vindue, der åbner. Dets område skal være 0,3 kvadratmeter. m. 10 kubikmeter volumen. For eksempel er rummets størrelse 3x3 meter med en lofthøjde på 2,5 meter. Volumenet vil være 3x3 x2,5 = 22,5 m 3. Dette betyder at området ved vinduet ikke kan være mindre end 22,5: 10 x 0,3 = 0,675 kvadratmeter. m. Denne parameter i et standardvindue 1,2x0,8 = 0,96 kvadrat. m. Det er passende, men tilstedeværelsen af ​​transom eller ventilationskanaler kræves.
 3. Bredden af ​​indgangsdøren må ikke være mindre end 80 centimeter.
 4. Der skal være loftåbninger.

Anbefalinger til installation af gasudstyr

I de dokumenter, der er vedlagt produktet, beskriver hver fabrikant kravene til installation af en gaskedel i lejligheden. For at garantien fra fabrikanterne skal være gyldig, skal enheden monteres i overensstemmelse med deres anbefalinger.

Listen over krav er som følger:

 1. Vægkedlen adskilles fra væggene med ubrændbart materiale. Når de er flisebelagt eller dækket af et lag af gips, vil det være nok. På overfladen, foret med træ, hænger det umiddelbart, kan enheden ikke.
 2. Gulvaggregatet er anbragt på en ikke brændbar base. Hvis gulvet har keramiske fliser eller er det beton, gør ikke noget. På et trægulvbelægning skal du lægge et ark isoleringsmateriale og på toppen af ​​det lave en metalplade, hvis størrelse overstiger kedlens dimensioner med 30 centimeter.

Krav til anbringelse af skorstenen

Når en gaskedel af en hvilken som helst type er installeret i en lejlighedsbygning i en lejlighedsbygning, bør skorstenen ikke gøres snævrere end dens udgang. Hvis anlægget har et åbent forbrændingskammer og en effekt på ikke over 30 kW, må skorstens tværsnittet ikke være mindre end 140 mm og med en kapacitet på 40 kW -160 mm i diameter.

Hvis kedlen har et lukket forbrændingskammer, leveres det med en koaksial skorsten med tværsnitsstørrelsen, som anbefales af fabrikanten.

Næste skal du følge disse regler:

 • Røret, der kommer fra den vægmonterede gasenhed opad, skal have en minimumslængde på 50 centimeter, og så er det kun muligt at installere et knæ;
 • hele skorstenen kan ikke skabe mere end tre bøjninger;
 • Forbrændingsprodukter fra apparater med åbne forbrændingskamre fjernes til skorstenen, og med lukkede er de også fjernet til skorstenen eller gennem væggen direkte til gaden (metoden afhænger af projektet).

Valg af gaskedel

Før du sætter kedlen i lejligheden, skal du gøre det bedste valg. Væg- og gulvkedler kan installeres i en højhus. Vægmodeller anses for at være mere æstetiske og komfortable med hensyn til placering. Deres dimensioner er sammenlignelige med dimensioner af køkkenvægeskabe og passer derfor godt ind i rummet.

Ved installation af gulvmonterede enheder bliver det vanskeligere, fordi de ikke altid kan trækkes tæt på væggen. Denne nuance afhænger af udstødningsrørets placering. Hvis den er øverst, flyttes enheden til væggen, hvis det ønskes.

Kedler er også enkelt- og dobbelt kredsløb. Den første arbejder kun for varmeforsyning, og den anden - til opvarmning og vandopvarmning. Når andet udstyr bruges til varmtvandsbeholdere, vil en enkelt-sløjfemodel være tilstrækkelig.

Hvis vandet opvarmes med en gaskedel, skal du vælge en af ​​to måder: en kedel af indirekte varme eller en gennemstrømningsslang. Begge muligheder har fejl. Når der anvendes en spole, hvilket betyder at gennemstrømningsopvarmning udføres, er ikke alle enheder i stand til at opretholde den indstillede temperatur.

Af denne grund er det i kedler nødvendigt at oprette særlige driftsformer, de kaldes forskelligt i forskellige enheder. For eksempel er Beretta i modeller af Navien "prioritet i varmt vand" og i Ferrolli - "komfort".

Ulempen ved kedelopvarmning er, at gasformigt brændstof forbruges for at opretholde en stabil vandtemperatur i tanken. Derudover er reserven af ​​opvarmet vand begrænset. Efter forbruget skal du vente til den nye del opvarmes.

Valget af ovennævnte metoder er et individuelt anliggende, men det skal huskes at med gennemstrømningsvarianten er det nødvendigt at fokusere på opvarmningsvandets kapacitet pr. Minut og på kedelrummet på tankens volumen.

Gasenhederne er forskellige i den anvendte brændertype, som er:

 • single position;
 • to-stillingen;
 • moduleres.

Enkeltpositioner er de billigste, men samtidig er de mest uøkonomiske, da de altid arbejder med fuld kapacitet. Lidt mere økonomisk - to-position, som kan fungere med 100% strøm og 50%. De bedste brændere er moduleret, da de har mange driftsformer, som gør det muligt at spare brændstof. Deres præstation styres automatisk.

Brænderen er placeret i forbrændingskammeret, som er åben eller lukket. Oxygen til åbne kamre kommer fra rummet, og forbrændingsprodukterne fjernes gennem den atmosfæriske skorsten.

Lukkede kamre er udstyret med en koaksial skorstensstruktur, og ilt til forbrænding kommer ind i dem fra gaden. I dette tilfælde udledes forbrændingsprodukterne langs skorstenens centrale kontur, og luften går gennem ydersiden.

Gulv enheder er udstyret med en oppustelig eller atmosfærisk fakkel. Ved installation af en gulvmodeller kedel i en lejlighedskompleks, er det tilladt at bruge en atmosfærisk brænder i en lejlighed. De fleste af disse gasapparater har et lukket forbrændingskammer, hvilket betyder at de er færdige med en turbine og en koaksial skorsten.

Beregning af kedelkraft

Når typen af ​​varmeenhed er valgt, er det nødvendigt at bestemme dens kapacitet. Hvis du ønsker det, kan du bestille en termisk beregning for at bestemme varmetabet i lokalerne. På basis af denne figur begynder de at vælge kraften i kedlen.

Det er muligt ikke at foretage beregninger, men at anvende de normer opnået eksperimentelt, ifølge hvilken 1 kW kedelkraft kræves for 10 "kvadrater" af rummet. Dette resultat skal tilføjes til præstationsmargenen for forskellige tab.

For eksempel til varmeforsyning af en lejlighed med et areal på 60 "kvadrater" har du brug for en enhed med en effekt på 6 kW. Hvis du planlægger at opvarme vandet, tilføj 50% og få 9 kW strøm, og i tilfælde af unormalt koldt vejr en anden 20-30%. Det endelige resultat er 12 kW.

Men dette er en beregning for det centrale Rusland. Hvis afregningen er placeret i nord, bør du yderligere øge enhedens ydeevne. Den specifikke værdi afhænger af isolationsgraden af ​​huset. For panel eller mursten højhuse vil det være 50% eller mere.

Kedlen skal have tilstrækkelig kraft til at give komfort i lejligheden, så du bør ikke spare på det. Omkostningsforskellen vil ikke være stor. Hvis der købes en automatiseret kedel, vil der ikke være nogen gasoverløb, da sådanne modeller af enheder er de mest økonomiske.

Processen med at opnå tilladelse vedrørende, om det er muligt at sætte en gaskedel i en lejlighed, er ret kompliceret, dyrt og tidskrævende. Men alle anstrengelser er det værd, da det er meget bedre at bo på en behagelig temperatur i værelserne. I dette tilfælde vil betaling for individuel opvarmning have mindre end for centraliseret.

Top