Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Brændstof
Lav en olieovn
2 Pejse
Geotermisk opvarmning landsted gør det selv
3 Pejse
To-rør ledningsføring af varmesystemet: klassificering, typer og typer
4 Kedler
Hvordan male batterierne med egne hænder?
Vigtigste / Brændstof

Lov om hydraulisk test af varmeforbrugssystemer


Hydraulisk test er en type ikke-destruktiv test af udstyrets styrke / densitet. Gennemført ved at skabe overskydende tryk med vand.

Hyppigheden af ​​hydraulisk afprøvning til varmesystemer og opvarmning netværk er 1 år.

Hydrauliske test ved forbrugere af termisk energi er:

 • varme netværk
 • termiske punkter
 • varmeanlæg
 • varmesystemer til varmeapparater og varmeovnerne selv
 • Varmtvands- / Varmevarmevekslere

Hydraulisk test af varme netværk

Ifølge punkt 14.4 i TCP 488-2012 "Hydraulisk afprøvning af varmeledninger udføres ved tryk på 1,25 arbejdere, men ikke mindre end 0,2 MPa. Rørledninger holdes under prøvetryk i mindst 10 minutter. Efter reduktion af trykket til arbejderen udføres en grundig inspektion af rørledningerne langs hele længden. Testresultaterne anses for at være tilfredsstillende, hvis der ikke opstod trykfald i løbet af deres bedrift, og der blev ikke fundet tegn på lækage eller sved i de svejsede ledd og i uædle metaller, synlige resterende deformationer, revner eller tegn på brud. Ved hydraulisk test skal vand anvendes med en temperatur, der ikke er lavere end + 5C og ikke højere end + 40C. Hydraulisk test af rørledninger skal udføres ved en positiv udetemperatur "

I tilfælde, hvor genstanden leveres med varme fra MinskEnergo Unitary Enterprise eller Minsk-Municipal Heating Network UE, opvarmer de ovennævnte organisationer handlinger.

Vær opmærksom på udfylde af akten, karakteristika for opvarmning netværk (længde, diameter, forbindelsespunkt) specificeret i den hydrauliske test skal svare til netværket på forbrugerens balance i henhold til handlingen om at afgrænse balancetilbehøret i varmelovene

Et eksempel på en færdiggørelse af hydraulisk afprøvning af et varme netværk:

Hydraulisk test af interne varmekonsumsystemer

P. 20.10 i TCP 488-2012 hedder, at årligt inden begyndelsen af ​​opvarmningsperioden, hydrauliske forhøjelser, elevatoraggregater, varmeapparater, varmevekslere til et tryk på 1,25 arbejdere, men ikke under 1 MPa (10 atm) udsættes for hydraulisk testning. Under elevatoren forstår forfatterne højst sandsynligt hele varmeenheden. Derfor er trykket, som termoelementet testes i forbindelse med den etablerede praksis, taget som 1 MPa (10 ata).

Varmevekslere, uanset om det er varmtvandsforsyningssystemer eller varmesystemer, skal trykprøves ved det tryk, der er angivet i passet, men ikke under 1 MPa. Ofte testes de for 12,5 ata eller 16 ata.

Opvarmningssystemet testes for et tryk på 1,25 arbejds, men ikke lavere end 0,6 MPa (6 at) til varmesystemer med støbejernsvarmeanordninger. varmesystemer med panel- og konvektoropvarmning testes for 1MPa (10 at).

Godkendt som vellykket er test, hvor et trykfald (mere præcist, s. 20.13 i TKP 458-2012) i de testede systemer ikke skete inden for 10 minutter.

Handlingen med hydraulisk afprøvning af varmesystemet

Efter installationen er færdig, men inden begyndelsen af ​​færdiggørelsen skal installationsfirmaet udføre hydrostatiske test af varmesystemet. Ifølge resultaterne af hydrostatiske test udarbejdes en handling i overensstemmelse med den form, der er fastsat i det fælles sanitære vedligeholdelsessystem 73.13330.2012 "Interne sanitære og tekniske systemer af bygningen" I overensstemmelse med reguleringsdokumentationen er retsaktens fulde titel som følger: hydrostatisk eller manometrisk lækage test. I hverdagen kaldes dette dokument hydraulisk test af varmesystemet.

Vi begynder at udfylde den hydrauliske test af rørledninger ved at indtaste data på det eksakte navn på systemet under test. Systemets nøjagtige navn er angivet i udkastet (arbejdsdokumentation). I næste fase af udfylde handlingen angiver vi objektets navn (oplysninger om navnet findes i projektet eller byggetilladelsen). Udfyld derefter dataene på teststedet (navnet på forliget) samt datoen for godkendelse af retsakten.

Når aktionsloven er afsluttet, fortsætter vi med at indtaste data om sammensætningen af ​​acceptkomiteen. Kommissionen bør omfatte repræsentanter for kunden, den generelle entreprenør og installationsorganisationen. Flere oplysninger om forholdet mellem deltagere i byggeprocessen findes her. For hvert medlem af kommissionen indleder vi akten følgende data: Navn på organisationens organisation og stilling, navn og initialer.

Efter dataene på acceptkomiteen angiver vi navnet på projektorganisationen og projektets kode, i henhold til hvilket arbejdet blev udført. Så skriver vi ind i den handling, at testene blev udført ved hjælp af den hydrostatiske metode.

Dernæst skal du udfylde enheden af ​​handlingen, som er dedikeret direkte til de hydrauliske test. Det er meget vanskeligt at fylde det. Vi udfylder dette afsnit i følgende rækkefølge:

1. Vi indgår i den hydrauliske test, en prøve, som præsenteres på denne side, det tryk, som en rørledning er testet for. Trykket indikeres med det samme i to måleenheder - MPa og kg / cm 2. Angiv straks det tidspunkt, hvor testen af ​​varmesystemet blev udført.

2. Angiv værdien af ​​trykfaldet under testen. Dataene indtastes i to enheder på én gang - MPa og kg / cm 2.

3. Angiv tilstedeværelsen af ​​defekter, der blev fundet under eller efter testen.

På grundlag af de opnåede data træffer acceptkomiteen konklusioner om det installerede varmesystems overensstemmelse eller manglende overensstemmelse med design- og reguleringsdokumenterne og træffer også afgørelse om, om rørledningen anerkendes at have bestået prøven eller ej.

Efter afslutningen af ​​testen underskrives den hydrauliske testning af alle kommissionsmedlemmer. Ændring af handlingsformen og afvigelser fra den er ikke tilladt.

Som du kan se, er processen med at udfylde virkningen af ​​hydraulisk afprøvning af opvarmning ikke kompliceret, og hvis du stadig har spørgsmål, er du velkommen til at spørge dem i kommentarerne, og vi vil forsøge at svare dem hurtigt. Sørg for at abonnere på vores ressource i sociale netværk, og få nye anbefalinger om at holde den så indbyggede dokumentation blandt de første.

Lov om hydraulisk afprøvning af trykrørledning

Efter færdiggørelsen af ​​installationsarbejdet skal vandforsyningstrykledningerne og om nødvendigt kloaksystemerne testes for styrke og tæthed. Ifølge resultaterne af hydrauliske test udarbejdes en handling i henhold til formularen, som er tilvejebragt af SNiP 3.05.04-85 "Eksterne net og vandforsyning og spildevandsanlæg". Handlingens fulde navn er en handling, der udfører en accept hydraulisk test af et trykrør for styrke og tæthed. Det er værd at bemærke, at handlingen på ovenstående form udarbejdes både under den indledende og under godkendelseshydrauliske test.

Vi begynder at udfylde virkningen af ​​hydraulisk test af rørledninger ved at indtaste data på teststedet (afviklingens navn) samt datoen for godkendelse af retsakten. Indtast derefter dataene på acceptkomiteens sammensætning. Kommissionen bør omfatte repræsentanter for bygge- og installationsorganisationen, teknisk tilsyn med kunden, driftsorganisationen. Flere oplysninger om forholdet mellem deltagere i byggeprocessen findes her. For hvert medlem af kommissionen indleder vi akten følgende data: organisationens navn og stilling, repræsentantens navn og initialer.

I næste fase af udfyldelsen af ​​akten angiver vi navnet på objektet (information om navnet vi finder i projektet eller byggetilladelsen), styknumre på prøvningsafsnittets kant, længde af sektionen, diameter og materiale af rør og stødsamlinger.

Dernæst skal du udfylde enheden af ​​handlingen, som er dedikeret direkte til de hydrauliske test. Det er meget vanskeligt at fylde det. Vi udfylder dette afsnit i følgende rækkefølge:

1. Vi specificerer rørledningens arbejdstryk (vi tager information fra projektet) og testtryk (vi tager information fra projektet, eller i tilfælde af fravær beregner vi i henhold til tabel 4 og 5 i SNiP 3.05.04-85 for henholdsvis tæthed og holdbarhed).

2. Registreret i den handling, der udfører hydrauliske testdata på testtryksmåleren. Det er nødvendigt at angive trykmålerens nøjagtighedsklasse, den øvre grænseværdi for målinger, prisen for opdeling af trykmålermålerens skala samt højden af ​​placeringen af ​​trykmåleren i forhold til rørledningens akse. I overensstemmelse med SNiP 3.05.04-85 kan kun certificerede manometre med en nøjagtighedsklasse på mindst 1,5 med en skala ved et nominelt tryk på ca. 4/3 af testtrykket anvendes til hydraulisk test.

3. Vi beregner målingerne af trykmålere for værdierne af arbejds- og prøvetrykket for den ovenfor angivne rørledning i retsakten. Indikationer beregnes i henhold til de formler, der er angivet i retsakten.

4. Ifølge tabel 6 i SNiP 3.05.04-85 udleder vi og indgår i den hydrauliske test, prøven præsenteret på denne side, den tilladte strøm af pumpet vand først for 1 kilometer af rørledningen og derefter for længden af ​​testafsnittet.

5. Beskriv processen med at udføre hydrauliske tests for styrke, hvilket angiver de tidligere beregnede værdier for test og arbejdstryk, det tidspunkt, hvor testtrykket blev opretholdt, resultaterne af inspektion af rørledninger for tilstedeværelse af huller og lækager.

6. Beskriv processen med at udføre hydrauliske tests for tæthed, hvilket indikerer testtryk for tæthed, tidspunktet for begyndelsen og afslutningen af ​​testen, testens varighed, data på vandstanden i målerørerne i begyndelsen og slutningen af ​​testen, data for trykmåleren på trykfaldet i rørledningen ved enden test, mængden af ​​vand, der kræves for at genoprette trykket til testen, størrelsen af ​​strømmen af ​​vand pumpet ind i rørledningen under testen. Værdien af ​​ΔР skal tages i overensstemmelse med tabel 4 i SNiP 3.05.04-85. Det skal også bemærkes, at størrelsen af ​​testtrykket på tætheden af ​​Pg må ikke overstige værdien af ​​rørledningens accepttesttryk for styrke Pog.

Hvis strømningshastigheden af ​​det pumpede vand ikke overstiger værdierne af den tilladte strømningshastighed for det pumpede vand til prøvesektionen med en længde på 1 km eller derover, som er angivet i tabel 6 i SNiP 3.05.04-85, anses en sådan rørledning for at have bestået den foreløbige og godkendte hydrauliske lækage test.

På grundlag af de opnåede resultater træffer kommissio- nen beslutning om, hvorvidt rørledningen har modstået de hydrauliske test eller ej.

Efter afslutningen af ​​testen underskrives den hydrauliske testning af alle kommissionsmedlemmer. Ændring af handlingsformen og afvigelser fra den er ikke tilladt.

Som du kan se, er processen med at udfylde den hydrauliske testning ikke kompliceret, og hvis du stadig har spørgsmål, er du velkommen til at spørge dem i kommentarerne, og vi vil forsøge at svare dem hurtigt. Sørg for at abonnere på vores ressource i sociale netværk, og få nye anbefalinger om at holde den så indbyggede dokumentation blandt de første.

Hydraulisk afprøvning af varmesystemet: procedure, hydropressing

Selv i et omhyggeligt designet, beregnet og samlet varmekreds er det muligt, at der kan opstå nødsituationer. For at sikre pålidelig drift af systemet i hele opvarmningsperioden er det nødvendigt ikke bare at inspicere det, men også at teste det. Og en af ​​disse metoder er hydropressing.

Det skal bemærkes, at sådanne aktiviteter er påkrævet, når en ny ordning tages i brug, før starten af ​​hver varmesæson og efter vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

Hydraulisk test er den mest almindelige type trykprøvning af varmesystemer, som består i at simulere en hydraulisk chok-situation, hvor trykket er flere gange højere end standardværdien. Og hovedformålet med denne test er at vurdere tætheden og dermed pålideligheden og kvaliteten af ​​alle eksisterende forbindelser og led, som er kendt for at være de mest sårbare elementer, samt sundheden for resten af ​​varmeapparatet.

Hydraulisk test procedure

Proceduren og reglerne for udførelse af en hydraulisk test af et varmesystem reguleres af følgende reguleringsdokumenter:

 • SNiP 41-01-2003 "Opvarmning, ventilation og aircondition";
 • SNiP 3.05.01-85 "Interne sanitære og tekniske systemer";
 • Regler for teknisk drift af termiske kraftværker, udviklet af Ruslands ministerium for brændstof og energi, godkendt i 2003.

Hydropressing procedure

Processen til at teste varmesystemets tæthed kan forenkles som følgende opgaver:

 • visuel inspektion af alle varer, inkl. udstyr, stigninger, motorveje, eksisterende forbindelser;
 • skylning af systemet fra forskellige former for forurening og sedimenter;
 • fylde ordningen med vand med tvungen luftfrigivelse
 • kompressorforbindelse og trykstigning;
 • identificere fejl og reparere dem eller konkludere, at systemet er i drift og klar til drift (hvis der var behov for reparationer under inspektionen, skal processen gentages);
 • udarbejdelse af en testrapport.

Vigtige punkter i den hydrauliske presseprocedure

 1. Ansvaret for at foretage en hydraulisk test er organisationer, som opretholder og driver opvarmningsnetværket. I flerelejlighedskomplekser er der et administrationsselskab, en fælles tjeneste hos personer med specialuddannede og certificerede medarbejdere, der har de nødvendige tilladelser og certificeret udstyr eller en repræsentant for strømforsyningsfirmaet, som har den rette myndighed. I administrative, sociale og produktionsfaciliteter - medarbejdere i organisationen, der beskæftiger sig med vedligeholdelsen af ​​sådanne bygninger. I private huse - en mester, tekniker eller ingeniør af en energiforsyning eller specialiseret virksomhed.
 2. Test af varmeanlæg og varmeenheder skal udføres separat. Derfor kobles kredsløbet fra varmekilden, ekspansionsbeholderen og hovedforsyningsledningen.
 3. Systemet skal fyldes med vand med en temperatur på højst 45 ° C. I dette tilfælde skal testtrykket være tilvejebragt i højre kreds af kredsløbet, for hvilket det er nødvendigt at frigive luft helt fra det.
 4. Trykket stiger i to faser: til en standardarbejder, som anbefales at modstå nogen tid, men ikke mindre end 10 minutter, for at inspicere alle elementer for lækager; I mangel af mangler er dens værdi bragt til retten.
 5. Mindsteværdien af ​​tryk under hydrotesting vil afhænge af standardpræstationsindikatoren i hver specifik ordning (som regel skal den overstige det arbejde med 25-50%) og være:
  - prøvningstryk - 0,2 MPa
  - ved brug af støbejerns radiatorer - 0,6 MPa;
  - når der anvendes konvektor eller paneludstyr - 1,0 MPa;
  - Til elevatorenheden - 1,0 MPa.
 6. Testene anses for at være komplette, og systemet er trykket hvis:
  - inden for 5 minutter ikke trykfaldet i vandkredsløb ikke overstiger 0,02 MPa;
  - efter 15 minutters test af panelvarmen er trykket faldet med højst 0,01 MPa;
  - når man kontrollerer styrken og tætningen af ​​polymerrørledningen, overstiger mængden af ​​fald inden for 30 minutter ikke 0,06 MPa;
  - dannelsen af ​​"svedtendens" observeres ikke i led, søm og led.
 7. Hoveddokumentet, der bekræfter, at der udføres en hydraulisk test i fuld overensstemmelse med standarderne, er en handling, der skal udfyldes korrekt og underskrives af autoriserede personer.

Figur 1 - Prøve på certifikatet for hydraulisk afprøvning af varmesystemet

Handlingen med hydrostressing af varmesystemet

Testcertifikatet er et vigtigt dokument, der skal udfyldes og underskrives på dagen for systemets krympning.

Handlingen har en bestemt bestilt struktur, hvor det er nødvendigt at bemærke:

 • Dato for afprøvning og udfyldning af akten
 • Navn på objektet og dets adresse
 • ansvarlige personer
 • hydrauliske testparametre:
 • inspektionens sted eller sted (rørledning, hovedledning, termisk enhed osv.)
 • Værdier af arbejds- og testtryk og vedligeholdelsestidspunktet
 • målepræstationer i slutningen af ​​testen;
 • trykfald
 • Resultaterne af inspektionen af ​​hovedelementerne i systemet (herunder tilstanden af ​​sømme, led, ventiler, varmeisolering osv.)
 • Liste over reparationer (om nødvendigt);
 • konklusion om drift og beredskab af varmesystemet til vintersæsonen
 • signaturer.

Det skal bemærkes, at antallet og navnet på emnerne kan variere lidt på grund af objektets type og kompleksitet (fleretages eller privat hus, kontorbygning mv.), Grundene til testning (idriftsættelse af en ny bygning eller et system; reparation eller udskiftning af enkelte elementer i varmekredsen årlig forberedelse til opvarmningsperioden).

ACT
ved udførelse af hydraulisk afprøvning af rørledningen (generel hydraulisk afprøvning af rørledningsnetværket)

Leverandør af udvikler eller kunde _____________________________________

(stilling, efternavn, initialer,

detaljer om repræsentationsdokumentet)

Repræsentant for byggelederen ___________________________

efternavn, initialer, detaljer om repræsentationsdokumentet)

(stilling, efternavn, initialer,

detaljer om repræsentationsdokumentet)

Repræsentant for en byggeleder, teknisk installationsstyring (maskiningeniør) _____________________________

(stilling, efternavn, initialer,

detaljer om repræsentationsdokumentet)

Repræsentant for den person, der forbereder projektdokumentationen _______

(stilling, efternavn, initialer, detaljer

dokumentation for repræsentation)

Repræsentanten for den person, der udfører konstruktionen, der udførte rørledningens hydrauliske test (rørledningsnetværk), der skal accepteres ____________

(stilling, efternavn, initialer,

detaljer om repræsentationsdokumentet)

samt andre repræsentanter for personer, der er involveret i accept af arbejdet med hydraulisk afprøvning af rørledningen (rørledningsnetværk) _______________________________

(stilling, efternavn, initialer,

detaljer om repræsentationsdokumentet)

foretaget inspektion og accept af arbejdet med hydraulisk afprøvning af rørledningen (rørledningsnetværk), præsenteret ________________________________________

(navn på den person, der faktisk præsenterede

rørledning (pipeline netværk) til inspektion og accept)

og udarbejdede denne handling af følgende:

1. En rørledning (rørledningsnetværk) af en blok eller et sæt udstyr eller et kryogent system eller et teknisk produkt eller en sektion af rørledninger inden for fastsatte grænser (herefter benævnt et produkt) samt testens resultater fremlægges til inspektion og accept efter hydraulisk test.

(navn og betegnelse, serienummer af produkt,

navn, betegnelse og formål med rørledningen

(rørledningsnet), betegnelse i henhold til ordningen, tal

pickets (caps) ved grænserne, diameteren, længden og rørmaterialet)

2. Pipeline (pipeline network) produkter fremstillet (leveret)

(producentens navn (leverandør, mellemmand)

navn, nummer og dato for udstedelse af certifikatet

om statsregistrering, BIN, TIN,

postnummer, telefon, fax - for juridiske personer

efternavn, fornavn, mellemnavn, pasdata,

bopæl, telefon, fax - for enkeltpersoner)

3. Præsenterede ledsagedokumenter for rørledninger (rørledningsnet) produkter

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

4. Præsenteret projektdokumentation til installation af rørledninger (rørledningsnetværk) produkter

(nummer, andre tegning detaljer,

Navn på projektdokumentationen, oplysninger om personer

udarbejdelse af projektdokumentets afsnit)

5. Dokumenter er blevet indsendt, der bekræfter overensstemmelse med rørledningens (rørledningsnetværk) overensstemmelse med de krav, der pålægges dem, herunder:

a) for overholdelse af kravene til teknisk og installationsdokumentation af fabrikantens og udviklernes projektdokumentation, tekniske forskrifter (regler og forskrifter) og andre lovgivningsmæssige retsakter _____________________

dokument af overensstemmelse, dato, nummer, andre detaljer)

b) resultaterne af undersøgelser, undersøgelser, laboratorie- og andre test og arbejde udført under konstruktionskontrolprocessen

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

6. De nødvendige test og test

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

7. Fremlagt flowdiagram til hydraulisk test af rørledningens (rørledningsnet) af produktet

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

8. Præsenteret arbejdstilladelse til arbejde

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

9. En sikkerhedsprøvningsprocedure er på plads.

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

10. Meddelelse om hydraulisk afprøvning af rørledningens (rørledningsnetværk) af produktet

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

11. Dokumenter er blevet indsendt for at fjerne fejl og mangler i rørledningens (rørledningsnetværk) af produktet, der tidligere er registreret

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

12. Dokumenter er blevet indsendt om verifikation af strømforsyningssystemer, vandforsyning, andre ressourcer og deres vilje til at foretage hydraulisk testning

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

13. Præsenterede dokumenter om resultaterne af inspektion af genstande og arbejder, der har indflydelse på sikkerheden

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

14. Præsenteret et program og metoder til hydraulisk test af rørledninger

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

15. Præsenteret en hydraulisk testlog af rørledningen (teknologisk pas)

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

16. Hydraulisk afprøvning af rørledningen (rørledningsnet) af produktet blev udført på scenen

(angiv installationsfaseens navn)

17. Total hydrauliske testresultater

17.1.1. Installeret til hydrauliske testværdier:

a) test (prøve) tryk, når testet for styrke Pog = ______ MPa (______ kgf / cm2);

b) design (arbejdstryk) tryk ved testning for massefylde Pr = _______ MPa (______ kgf / cm2).

17.1.2. Trykket blev målt med et teknisk manometer af nøjagtighedsklasse _____, med en øvre målgrænse på ______ MPa (_____ kgf / cm2).

Skala for deling af manometer skala ______ MPa (_____ kgf / cm 2).

17.1.3. Trykmåleren er placeret over røraksen ved Z = _____ m.

17.1.4. Med de ovennævnte værdier af de beregnede og testtryksmålinger af trykmåleren Pdem og Prm bør være i overensstemmelse hermed: Pdem = Pog - Z / 10 = ____ MPa (____ kgf / cm2);

17.1.5. Den tilladte strømningshastighed for pumpet vand pr. 1 km af rørledningen er ____ l / min eller, hvad angår længden af ​​testrørledningen, er _____ l / min.

17.2. Testprocedure og resultater

17.2.1. Trykket steg til 0,2Prm _____ MPa (____ kgf / cm2) og holdt ___ min.

Temperaturen i løbet af denne tid var _____ K (____ ° C).

Ved inspektion af en lækage __________________________________________________________

(angiv - ikke fundet eller registreret)

(hvis fundet, angiv placeringen af ​​lækager under testskemaet)

17.2.2. Trykket steg til 0,5Prm __ MPa (kgf / cm2) og holdt i ____ minutter Temperaturen i denne tid var ____ K (____ ° C).

Ved inspektion af en lækage __________________________________________________________

(angiv - ikke fundet eller registreret)

(hvis fundet, angiv placeringen af ​​lækager under testskemaet).

17.2.3. Trykket steg til 0,8 Prm ____ MPa (____ kgf / cm 2) og holdt __ min.

Temperaturen i denne tid var ____ K (_____ ° C).

Ved teknisk inspektion af forbindelser med anvendelse af en sæbe lækage _______

(angiv - ikke fundet eller registreret)

(hvis fundet, angiv placeringen af ​​lækager under testskemaet)

17.2.4. Trykket steg til Prm ____ MPa (____ kgf / cm 2) og holdt ____ min.

Temperaturen i denne tid var ____ K (____ ° C).

Om revisionsforbindelser blev ikke lavet.

Øget til Rdem ____ MPa (_____ kgf / cm2) og holdt ____ min.

Temperaturen i denne tid var ____ K (____ ° C).

Om revisionsforbindelser blev ikke lavet.

Til trykoscillation ________________________________________________________

(specificere - blev ikke observeret eller observeret inden for ___ MPa (___ kgf / cm2)

Reduktion til Prm ____ MPa (____ kgf / cm 2) og holdt min.

Temperaturen i denne tid var ____ K (___ ° C).

Ved teknisk inspektion af forbindelser med anvendelse af en sæbe lækage _______

(angiv - ikke fundet eller registreret)

(hvis fundet, angiv placeringen af ​​lækager under testskemaet)

Ptertertrykket i løbet af denne tid udgjorde ____ MPa (___ kgf / cm2).

17.5. Dynamiske testindikatorer

17.5.1. Under den hydrauliske test af rørledning / rørledningssektionen (rørledningsnetværk) blev trykket i det reduceret til ____ MPa (____ kgf / cm 2).

17.5.2. Testens sluttid for tæthed Ttil ____ h og det endelige vandniveau i målebeholderen var ____ mm.

17.5.3. Den mængde vand, der kræves for at opretholde tryk til en værdi af Pdem, bestemt af vandstandene i måttanken, var Q = ____ l.

17.5.4. Testens varighed for densitet T = Ttil - Tn = ____ minutter

17.5.5. Strømningshastigheden af ​​vand pumpet ind i rørledningen (sektion, netværk) under tæthedsprøven er q = Q / T = _____ l / min, hvilket er mindre end den tilladte værdi på ____ l / min.

18. Når lækager blev opdaget, blev trykket lettet til atmosfærisk og arbejdet blev gjort for at fjerne dem. __________________________________________________________

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

19. Præsenteret en rapport om hydraulisk afprøvning af rørledninger (rørledningsnetværk)

(navn på dokumentet, dato, nummer, andre detaljer)

20. Datoer: Testens begyndelse "__" ______ 20__

slutningen af ​​testen "__" ______ 20__

21. Som resultat af den hydrauliske test blev det konstateret, at rørledningens (rørledningsnetværk) af produktet inden for rammerne af testen opfylder kravene i fabrikantens tekniske og installationsdokumentation, designdokumentation for udviklere, procesregler (regler og forskrifter) og andre lovgivningsmæssige retsakter

(navn på dokumentet om overensstemmelse, dato, nummer,

Andre detaljer, angiv navn og betegnelse

teknisk dokumentation af fabrikanten og udvikleren,

navne, artikler (afsnit) af tekniske

forordninger, andre lovgivningsmæssige retsakter)

22. Baseret på ovenstående:

a) det er tilladt at acceptere rørledningen (rørledningsnetværket) af produktet inden for rammerne af den udførte hydrauliske test for den påtænkte anvendelse af _______;

b) det er tilladt at acceptere rørledningen (rørledningsnetværket) af produktet inden for grænserne for den udførte hydrauliske test til brug som beregnet, når følgende betingelser er opfyldt _____________________________________________;

c) det er tilladt at udføre yderligere værker _______________________________

Flere oplysninger ___________________________________________________

Og CT er lavet i _____ kopier.

Fra reference til eksekutorer, som direkte udførte den hydrauliske afprøvning af rørledningens (rørledningsnetværk) af produktet.

Fra reference anvendt i udførelsen af ​​hydraulisk test og kvalitetskontrol procesudstyr, udstyr, værktøjer, verificerede måleinstrumenter, materialer og energiressourcer.

Og Kty (protokoller, konklusioner mv.) I henhold til resultaterne af undersøgelser, undersøgelser, laboratorie- og andre test og udført arbejde, der udføres i forbindelse med byggekontrol, andre test og test.

N optagelse til at udføre arbejde.

Teknologisk plan for hydraulisk testning.

Har en erklæring om hydraulisk testning.

Med henvisning til inspektion af genstande og arbejder, der har indflydelse på sikkerheden.

W urn udfører en hydraulisk test.

Dokumenter, der henvises til i denne retsakt.

Andre dokumenter, der afspejler den aktuelle tilstand af rørledningens (rørledningsnetværk) af produktet efter hydraulisk test.

Fremlagt af bygherren eller kunden

(stilling, efternavn, initialer, underskrift)

Repræsentant for byggeleder

(stilling, efternavn, initialer, underskrift)

Repræsentant for byggeleder på byggekontrol

(stilling, efternavn, initialer, underskrift)

Repræsentant for den tekniske leder af installationsarbejdet (maskiningeniør)

(stilling, efternavn, initialer, underskrift)

Repræsentant for den person, der forbereder projektdokumentationen

(stilling, efternavn, initialer, underskrift)

Repræsentant for byggelederen, der udførte den hydrauliske testning

(stilling, efternavn, initialer, underskrift)

Repræsentanter for andre personer:

(stilling, efternavn, initialer, underskrift)

(stilling, efternavn, initialer, underskrift)

1 Denne handling er udarbejdet for udførelse af hydraulisk afprøvning af hver rørledning (rørledningsnetværk) af produktet inden for de etablerede grænser på forskellige trin i installationsarbejdet.

2 Om nødvendigt kan handlingsformen tilpasses til prøvning af en bestemt rørledning (rørledningsnetværk) under hensyntagen til dets designfunktioner, anvendelige typer hydraulisk test og installationsmetoder.

3 I denne handling skal alle emner udfyldes. I mangel af data i særskilte afsnit i retsakten angives: "Der kræves ikke data."

4 Marker på registreringen af ​​retsakten i det almindelige tidsskrift for arbejdet.

Formen for at udføre hydraulisk afprøvning af rørledningen (generel hydraulisk test af rørledningsnetværket)
(se 15.2.34 og 15.2.40 i denne standard)

Hovedbygningsobjekt ___________________________________________

eller konstruktionsadresse for hovedbygningskonstruktionsobjektet)

Udvikler eller kunde ____________________________________________________

(navn, nummer og udstedelsesdato

Stat Registreringsbevis, BIN, TIN,

postnummer, telefon, fax - for juridiske personer

efternavn, fornavn, mellemnavn, pasdata,

bopæl, telefon, fax - for enkeltpersoner)

Konstruktionsperson _________________________________________

(navn, nummer og

udstedelsesdato for statsregistreringsattest, OGRN,

TIN, postnummer, telefon, fax - til juridiske personer

efternavn, fornavn, mellemnavn, pasdata,

bopæl, telefon, fax - for enkeltpersoner)

En person, der udfører byggeri, udfører teknisk styring af installationsarbejdet ____________________________________________________

(navn, nummer og

udstedelsesdato for statsregistreringsattest, OGRN,

TIN, postnummer, telefon, fax - til juridiske personer

efternavn, fornavn, mellemnavn, pasdata,

bopæl, telefon, fax - for enkeltpersoner)

Person, der forbereder projektdokumentationen _____________________

(navn, nummer og dato for udstedelse af certifikat for

statens registrering, BIN, TIN, postnummer,

telefon, fax - for juridiske personer

efternavn, fornavn, mellemnavn, pasoplysninger, bopæl,

telefon, fax - for personer)

Den person, der udfører konstruktionen, udfører rørledningens hydrauliske test eller den samlede hydrauliske test af rørledningsnetværket (i det følgende benævnt rørledningens hydrauliske test (rørledningsnetværket))

(navn, nummer og dato for udstedelse af certifikatet

om statsregistrering, OGRN, TIN, post

detaljer, telefon, fax - for juridiske personer

efternavn, navn, patronymic, pasoplysninger, sted

bolig, telefon, fax - for personer)

Anbefalede formularer til registrering af materialer til kontrol af teknisk tilstand. Hydraulisk testning

Blank dokument

Download prøve dokument

 • Akt: prøver (Fuld liste over dokumenter)
 • Søg efter udtrykket "Act" på hele webstedet
 • "Anbefalet formularer til registrering af materialer til kontrol af teknisk tilstand. Lov om hydraulisk prøvning ".doc
 • Download dokumenter

 • Det er bragt i bunden

 • Rettelser i

  • Registrering af en lille virksomhed er nyttig.
  • Leveomkostningerne og forbrugerkurven i Rusland
  • Kodebord OKVED
  • Minimumslønnen: størrelser, tabeller, forklaringer
  • traktater
  • Alle dokumenter

  Få gratis juridisk rådgivning via telefon lige nu:

  Testrapporter

  Efter afslutningen af ​​installationen af ​​tekniske systemer skal interesserede parter underskrive et tilsvarende dokument - en undersøgelse af skjulte værker. Handler kan underskrives af repræsentanter for installationsorganisationen, generel entreprenør, teknisk og arkitektonisk tilsyn, repræsentanter for kunden, repræsentanter for designorganisationen, repræsentanter for operationstjenesten, autoriserede personer og andre.

  Inspektionscertifikatet for de skjulte værker bekræfter, at det tilhørende tekniske system er monteret i overensstemmelse med projektet. Handlingen angiver, hvilke værker der præsenteres for inspektion, hvem har lavet det arbejdsdokument, materiale og udstyr, der blev brugt under installationen, datoerne for påbegyndelse og afslutning af arbejdet, kommissionsbeslutningens godkendelse af arbejdet og tilladelse til yderligere reparations- og byggearbejde. Hvis der var afvigelser fra projektet under installationen, afspejles det også i handlingen.

  Handlingen med hydraulisk test bekræfter, at testen er udført, og systemet har modstået det. Hydrauliske test udføres i overensstemmelse med byggekoder og regler.
  Opvarmning og vandforsyningssystemer testes ved hydrostatisk eller manometrisk metode i overensstemmelse med SNiP 3.05.01-85 (interne sanitære og tekniske systemer). Mere foretrukket er den hydrostatiske fremgangsmåde. Prøven udføres ved et tryk på 1,5 gange det maksimale arbejdstryk. For forskellige materialer til opvarmning og vandforsyning er prøvetiden forskellig, men under alle omstændigheder mindst 10 minutter.

  Vandforsyningssystemet anses for at have bestået testen, hvis der ikke blev fundet trykfald på mere end 0,05 MPa (0,5 kgf / cm2) inden for 10 minutter efter testtryk ved en hydrostatisk testmetode og dråber i svejsninger, rør, gevindforbindelser, armaturer og vandlækage blev fundet gennem skylleapparater.
  For et varmesystem må trykfaldet ikke overstige 0,02 MPa (0,2 kgf / cm²).

  Test af det interne kloaksystem udføres ved spildevand ved samtidig åbning af 75% af sanitære apparater, der er forbundet med dette afsnit i kloaksystemet. Systemet anerkendes for at bestå testen, hvis der ikke opdages lækager gennem rørledningens vægge og gennem leddene. Test af internt dræning udføres ved at fylde dem med vand til det højeste punkt. Prøvetiden skal være mindst 10 minutter. Prøven anerkendes som vellykket, hvis der ikke registreres lækager under inspektionen, og vandstanden i stigerørene ikke er faldet.


  CERTIFIERINGSAKTIVITETER FOR HIDDEN ARBEJD OG HYDRAULISK TESTAKTION (FORM)

  Installationsarbejde, handling af skjult arbejde og handling af hydrauliske test udføres af os i overensstemmelse med alle byggekoder og regler. Når du henviser til "byggepersonale" og private herrer, vil du hverken modtage den aftalte arbejdsdokumentation eller den korrekt udførte installation og ledelsesdiagrammer eller testrapporterne om det udførte arbejde. Derfor modtager du ingen garanti for installationsarbejde. Som regel har private hold ikke de kvalifikationer, erfaring og viden, der udføres til teknisk og teknisk support af arbejdet. Der er tilfælde, hvor disse uheldige installatører ikke engang er i stand til at tale på russisk, hvilken overholdelse af byggekoder og -regler kan vi tale om? Derfor, hvis du vil have tekniske systemer til at fungere ordentligt, tjener i lang tid og ikke giver dig unødige problemer, kontakt kvalificerede specialister.

  Kraft Company garanterer høj kvalitet på arbejdet, klar dokumentarisk support til installation og design, og vigtigst af alt, opmærksom holdning til dig!

  Handlingen med hydraulisk afprøvning af varmesystemet

  Her kan du downloade formularen til en hydraulisk test af varmesystemet og finde kort information om processen med at gennemføre sådanne test.

  Hvad er handlingen til?

  Ved afslutningen af ​​bygge- og installationsarbejdet udføres en række tests, varmesystemerne og vandforsyningen kontrolleres ved forskellige kontrolmetoder.

  Varmesystemets tilstand bestemmes ved at udføre hydrauliske test. Kontroller i grunden udstyrets styrke (i dette tilfælde - opvarmning). Ifølge testresultaterne udarbejdes en handling, som afspejler resultatet af deres adfærd. Nøglepunktet i denne handling er den endelige konklusion: Kan et testet system få lov til at fungere?

  Hydraulisk testproces

  Varmesystemet kontrolleres for tætning ved et tryk, der overstiger arbejdet en og en halv gang.

  Betingelser for hydraulisk prøvning:

  1. Tryk bør ikke være mindre end 0,6 bar
  2. Vandtemperaturen skal være konstant
  3. Systemet skal gradvist fyldes med vand, med luftudluftningsanordninger åbnes, således at luftstikkene ikke dannes.
  4. Systemanalyse udføres ved anvendelse af en trykmåler.

  Testfaser

  1. Ved det første trin i hydraulisk test stiger trykket i varmesystemet to gange til den indstillede værdi. Dette sker i en halv time hvert tiende minut. I løbet af de næste 30 minutter skal ovennævnte tilstand være opfyldt - trykket i systemet må ikke falde under 0,6 bar.
  2. I den anden testfase skal trykket ikke falde under 0,2 bar. Hvis der opdages en lækage i varmesystemet, er det tilladt at justere klemmen, der bruges til at forbinde rørene med højst en halv omgang. Hvis lækagen fortsætter, indikerer det behovet for at udskifte eller reparere denne forbindelse.

  Lov om den hydrauliske test af varmesystemet

  Handlingen med hydraulisk afprøvning af varmesystemet. Fyldningsinstruktion

  download form download sample

  Efter installationen er færdig, men inden begyndelsen af ​​færdiggørelsen skal installationsfirmaet udføre hydrostatiske test af varmesystemet. Ifølge resultaterne af hydrostatiske test udarbejdes en handling i overensstemmelse med den form, der er fastsat i det fælles sanitære vedligeholdelsessystem 73.13330.2012 "Interne sanitære og tekniske systemer af bygningen" I overensstemmelse med reguleringsdokumentationen er retsaktens fulde titel som følger: hydrostatisk eller manometrisk lækage test. I hverdagen kaldes dette dokument hydraulisk test af varmesystemet.

  Vi begynder at udfylde den hydrauliske test af rørledninger ved at indtaste data på det eksakte navn på systemet under test. Systemets nøjagtige navn er angivet i udkastet (arbejdsdokumentation). I næste fase af udfylde handlingen angiver vi objektets navn (oplysninger om navnet findes i projektet eller byggetilladelsen). Udfyld derefter dataene på teststedet (navnet på forliget) samt datoen for godkendelse af retsakten.

  Når aktionsloven er afsluttet, fortsætter vi med at indtaste data om sammensætningen af ​​acceptkomiteen. Kommissionen bør omfatte repræsentanter for kunden, den generelle entreprenør og installationsorganisationen. Flere oplysninger om forholdet mellem deltagere i byggeprocessen findes her. For hvert medlem af kommissionen indleder vi akten følgende data: Navn på organisationens organisation og stilling, navn og initialer.

  Efter dataene på acceptkomiteen angiver vi navnet på projektorganisationen og projektets kode, i henhold til hvilket arbejdet blev udført. Så skriver vi ind i den handling, at testene blev udført ved hjælp af den hydrostatiske metode.

  Dernæst skal du udfylde enheden af ​​handlingen, som er dedikeret direkte til de hydrauliske test. Det er meget vanskeligt at fylde det. Vi udfylder dette afsnit i følgende rækkefølge:

  1. Vi indgår i den hydrauliske test, en prøve, som præsenteres på denne side, det tryk, som en rørledning er testet for. Vi angiver tryk i to enheder på én gang - MPa og kg / cm2. Angiv straks det tidspunkt, hvor testen af ​​varmesystemet blev udført.

  2. Angiv værdien af ​​trykfaldet under testen. Dataene indtastes i to enheder på én gang - MPa og kg / cm2.

  3. Angiv tilstedeværelsen af ​​defekter, der blev fundet under eller efter testen.

  På grundlag af de opnåede data træffer acceptkomiteen konklusioner om det installerede varmesystems overensstemmelse eller manglende overensstemmelse med design- og reguleringsdokumenterne og træffer også afgørelse om, om rørledningen anerkendes at have bestået prøven eller ej.

  Efter afslutningen af ​​testen underskrives den hydrauliske testning af alle kommissionsmedlemmer. Ændring af handlingsformen og afvigelser fra den er ikke tilladt.

  Som du kan se, er processen med at udfylde virkningen af ​​hydraulisk afprøvning af opvarmning ikke kompliceret, og hvis du stadig har spørgsmål, er du velkommen til at spørge dem i kommentarerne, og vi vil forsøge at svare dem hurtigt. Sørg for at abonnere på vores ressource i sociale netværk, og få nye anbefalinger om at holde den så indbyggede dokumentation blandt de første.

  download form download sample

  Handlingen med hydraulisk afprøvning af varmesystemet - resultatet af trykoperationer

  Varmeforsyningssystemet er en konstruktion, der gør det muligt at observere og opretholde bygningens temperaturparametre i vintermånederne. En stor misforståelse er, at varmesystemet kan fungere problemfrit uden forskellige planlagte forebyggende foranstaltninger. Af sidstnævnte er hydraulisk afprøvning af varmesystemet af stor betydning.

  Disse aktiviteter udføres for at finde svage områder i systemet, der kan bringe brugerne på det forkerte tidspunkt. Krympningsprocessen kan du se på billedet nedenfor eller i videoen i vores artikel.

  Tryktest af varmeelementer

  Er vigtigt. Test af varmesystemer er et sæt foranstaltninger, der tager sigte på at kontrollere eller rettere placeringen af ​​svage dele af rørledninger og andet varmelegeme under drift.

  Når arbejdet er færdigt

  Alle aktiviteter, der vedrører testen af ​​varmeens lækage, udføres i sådanne tilfælde:

  • Under forberedelsen til varmesæsonen;
  • Ved udførelse af erstatningssektionerne i ordningen
  • Efter reparation af varmeapparater;
  • Ved levering af ejendommen i drift.

  Testproceduren i sig selv er en bekræftelse af kredsløbets tæthed.

  Denne procedure omfatter følgende komponenter:

  • Tilførsel af luft eller vand med et givet tryk i rørledningerne til opvarmning ved hjælp af specialudstyr;
  • Find deformationer i varmekredsen;
  • Eliminering af overtrædelser.

  Tilslut en håndpumpe

  Det er værd at bemærke, at moderne varmesystemer tillader sådanne arrangementer med et minimum af personale.

  Lovgivningsregler

  For en korrekt udførelse af et sådant arbejde er en særskilt SNiP blevet udviklet specielt, hvor detaljer og detaljer i processen overvejes. Derudover indeholder den typiske instruktioner til sådanne begivenheder. (Se også artiklen Installation af opvarmning - vigtige nuancer)

  SNiP indeholder teknologiske ordninger, der tager hensyn til arbejdets specifikationer i henhold til sikkerhedsforskrifter samt det nødvendige udstyr. Enhver hydraulisk test af varmesystemet skal udføres i overensstemmelse med dette dokument.

  Elektrisk kompressor forbundet til opvarmning

  Er vigtigt. Før hydraulisk test skal systemet skylles. Det kan udføres på forskellige måder, og dets opgave er at fjerne aflejringer og skala fra rørets indre vægge.

  Det er fremstillet af specielle løsninger og en kompressor.

  Som aflejringer i rørledninger kan oxider observeres:

  Det anbefales at udføre skylning mindst en gang hvert femte år, det vil gøre det muligt at gøre varmeforsyningskvaliteten effektiv og pålidelig.

  Under driften af ​​ethvert varmesystem falder dens effektivitet, dette fænomen opstår på grund af de ovenfor beskrevne sedimenter og aflejringer. De fører til en reduktion af rørets tværsnit og dårlig cirkulation af kølevæsken. (se også artiklen Varme og vandforsyningssystemer er civilisationens velsignelse)

  Rørledninger

  Hvem udfører trykprøvning

  Ansvaret for forebyggelse af disse tekniske netværk bæres af de institutioner og organisationer, der driver bygningerne. Det vil sige i huse er disse arbejdstagere beskæftiget med boligkontorer og lignende enheder.

  Det skal klart forstås, at disse aktiviteter kun udføres af specialt uddannet og testet personale ved brug af det nødvendige udstyr. At arbejde med egne hænder er strengt forbudt!

  Arbejdsprocessen begynder med at fylde systemet med vand, hvis det var tomt. Dette sker gennem varmeledningens returledning, nemlig gennem elevatoren. Takket være de ventiler, der er installeret på de højeste punkter, udluftes luften, indtil kølevæsken strømmer fra ventilerne.

  Hvis der er fundet en lækage, tømmes systemet gennem afløbsventilen. Krympepumpen er forbundet via styreenheden. Den ansvarlige for arbejdet har en tom formular, som udfyldes under arbejdet. Ved afslutning af arbejdet udskrives certifikatet for test af varmeanlæg.

  Hvad er handlingen til?

  Efter installation eller vedligeholdelsesarbejde udføres hydrauliske test. Disse værker viser tilstanden i hele varmesystemet. Styrken af ​​rørledninger og forskellige knudepunkter i kredsløbet kontrolleres, og de udgør ved færdiggørelsen en hydrostatisk test af varme- og varmesystemer.

  Det bærer resultaterne af alle aktiviteter og konklusionen om varmesystemets egnethed med tilladelse fra dets idriftsættelse.

  Behandlingsproces

  Varmesystemet testes for tætningstæthed med et tryk, der overstiger arbejdet en og en halv gange.

  Arbejdsbetingelser:

  • Trykket bør ikke falde under 0,6 bar;
  • Kølevæsketemperaturen er konstant;
  • Systemet skal være fuldstændigt fri for luftbelastning;
  • Styrkeanalyse udføres ved brug af trykmålere.

  Arbejdsfaser

  • Ved første fase af hydraulisk test stiger trykket i systemet mindst to gange til den indstillede værdi. De gør normalt dette i 30 minutter og hæver hvert tiende minut. I løbet af den næste halv time holdes trykket på et niveau på mindst 0,6 bar;
  • I anden fase skal trykket ikke falde under 0,2 bar. Hvis der findes en lækage i varmesystemets gevind eller flangeforbindelser, må de stramme. Hvis lækagen ikke stopper, skal denne forbindelse udskiftes.

  konklusion

  Processen med hydraulisk test er meget kompliceret og ansvarlig. (Se også artiklen Varmeprojektet og dets egenskaber) Det vil ikke fungere kvalitativt. Nu kan du nemt finde særlige organisationer, der er involveret i lignende værker, prisen på deres tjenester er ret demokratisk. Kvaliteten af ​​disse aktiviteter afhænger af pålideligheden af ​​arbejdet i vintermånederne.

  Hydraulisk afprøvning af varmesystemet: procedure, hydropressing

  Selv i et omhyggeligt designet, beregnet og samlet varmekreds er det muligt, at der kan opstå nødsituationer. For at sikre pålidelig drift af systemet i hele opvarmningsperioden er det nødvendigt ikke bare at inspicere det, men også at teste det. Og en af ​​disse metoder er hydropressing.

  Det skal bemærkes, at sådanne aktiviteter er påkrævet, når en ny ordning tages i brug, før starten af ​​hver varmesæson og efter vedligeholdelses- og reparationsarbejde.

  Hydraulisk test er den mest almindelige type trykprøvning af varmesystemer, som består i at simulere en hydraulisk chok-situation, hvor trykket er flere gange højere end standardværdien. Og hovedformålet med denne test er at vurdere tætheden og dermed pålideligheden og kvaliteten af ​​alle eksisterende forbindelser og led, som er kendt for at være de mest sårbare elementer, samt sundheden for resten af ​​varmeapparatet.

  Hydraulisk test procedure

  Proceduren og reglerne for udførelse af en hydraulisk test af et varmesystem reguleres af følgende reguleringsdokumenter:

  • SNiP 41-01-2003 "Opvarmning, ventilation og aircondition";
  • SNiP 3.05.01-85 "Interne sanitære og tekniske systemer";
  • Regler for teknisk drift af termiske kraftværker, udviklet af Ruslands ministerium for brændstof og energi, godkendt i 2003.

  Hydropressing procedure

  Processen til at teste varmesystemets tæthed kan forenkles som følgende opgaver:

  • visuel inspektion af alle varer, inkl. udstyr, stigninger, motorveje, eksisterende forbindelser;
  • skylning af systemet fra forskellige former for forurening og sedimenter;
  • fylde ordningen med vand med tvungen luftfrigivelse
  • kompressorforbindelse og trykstigning;
  • identificere fejl og reparere dem eller konkludere, at systemet er i drift og klar til drift (hvis der var behov for reparationer under inspektionen, skal processen gentages);
  • udarbejdelse af en testrapport.
  1. Ansvaret for at foretage en hydraulisk test er organisationer, som opretholder og driver opvarmningsnetværket. I flerelejlighedskomplekser er der et administrationsselskab, en fælles tjeneste hos personer med specialuddannede og certificerede medarbejdere, der har de nødvendige tilladelser og certificeret udstyr eller en repræsentant for strømforsyningsfirmaet, som har den rette myndighed. I administrative, sociale og produktionsfaciliteter - medarbejdere i organisationen, der beskæftiger sig med vedligeholdelsen af ​​sådanne bygninger. I private huse - en mester, tekniker eller ingeniør af en energiforsyning eller specialiseret virksomhed.
  2. Test af varmeanlæg og varmeenheder skal udføres separat. Derfor kobles kredsløbet fra varmekilden, ekspansionsbeholderen og hovedforsyningsledningen.
  3. Systemet skal fyldes med vand med en temperatur på højst 45 ° C. I dette tilfælde skal testtrykket være tilvejebragt i højre kreds af kredsløbet, for hvilket det er nødvendigt at frigive luft helt fra det.
  4. Trykket stiger i to faser: til en standardarbejder, som anbefales at modstå nogen tid, men ikke mindre end 10 minutter, for at inspicere alle elementer for lækager; I mangel af mangler er dens værdi bragt til retten.
  5. Mindsteværdien af ​​tryk under hydrotesting afhænger af standardpræstationsindikatoren i hver specifik ordning (som regel skal den overstige den ene med 25-50%) og være: - prøvetryk - 0,2 MPa; - ved brug af støbejerns radiatorer - 0,6 MPa; - når der anvendes konvektor eller paneludstyr - 1,0 MPa;

   - Til elevatorenheden - 1,0 MPa.

  6. Testene anses for at være komplette, og systemet er trykket hvis: - inden for 5 minutter ikke trykfaldet i vandkredsløb ikke overstiger 0,02 MPa; - efter 15 minutters test af panelvarmen er trykket faldet med højst 0,01 MPa; - når man kontrollerer styrken og tætningen af ​​polymerrørledningen, overstiger mængden af ​​fald inden for 30 minutter ikke 0,06 MPa;

   - dannelsen af ​​"svedtendens" observeres ikke i led, søm og led.

  7. Hoveddokumentet, der bekræfter, at der udføres en hydraulisk test i fuld overensstemmelse med standarderne, er en handling, der skal udfyldes korrekt og underskrives af autoriserede personer.

  Figur 1 - Prøve på certifikatet for hydraulisk afprøvning af varmesystemet

  Testcertifikatet er et vigtigt dokument, der skal udfyldes og underskrives på dagen for systemets krympning.

  Handlingen har en bestemt bestilt struktur, hvor det er nødvendigt at bemærke:

  • Dato for afprøvning og udfyldning af akten
  • Navn på objektet og dets adresse
  • ansvarlige personer
  • hydrauliske testparametre:
  • inspektionens sted eller sted (rørledning, hovedledning, termisk enhed osv.)
  • Værdier af arbejds- og testtryk og vedligeholdelsestidspunktet
  • målepræstationer i slutningen af ​​testen;
  • trykfald
  • Resultaterne af inspektionen af ​​hovedelementerne i systemet (herunder tilstanden af ​​sømme, led, ventiler, varmeisolering osv.)
  • Liste over reparationer (om nødvendigt);
  • konklusion om drift og beredskab af varmesystemet til vintersæsonen
  • signaturer.

  Det skal bemærkes, at antallet og navnet på emnerne kan variere lidt på grund af objektets type og kompleksitet (fleretages eller privat hus, kontorbygning mv.), Grundene til testning (idriftsættelse af en ny bygning eller et system; reparation eller udskiftning af enkelte elementer i varmekredsen årlig forberedelse til opvarmningsperioden).

  Hvad er den hydrauliske test af varmesystemet, og hvorfor er det nødvendigt?

  Ethvert varmeforsyningssystem er en ingeniørstruktur, der gør det muligt at observere og vedligeholde de angivne temperaturparametre i årets kolde periode. Det er imidlertid ikke nødvendigt at tro, at det kan fungere glat uden forskellige planlagte forebyggende foranstaltninger.

  En af de mest betydningsfulde er hydrauliske test. Med deres hjælp er det muligt at finde de farligste dele af systemet, der kan svigte i det mest ubelejlige øjeblik.

  Trykmåling under trykprøvning

  Hydraulisk afprøvning af varmesystemet er et sæt foranstaltninger, som skal vise, hvordan rørledningerne, deres forbindelser og også varmeapparatet fungerer under drift. Du får mulighed for straks at opdage fejl og fjerne dem.

  Når det er nødvendigt at udføre disse værker

  Foranstaltninger vedrørende kontrol af varmekredsløbet for tætning skal udføres i følgende tilfælde:

  • under forberedelsen til varmesæsonen;
  • efter udskiftning af dele af systemet;
  • efter reparation af varmeapparater.

  Byggefirmaer tjekker, hvornår objektet sættes i drift. Testproceduren gør det muligt at bekræfte kredsløbets tæthed.

  På billedet - kontroller varmesystemerne

  Proceduren består af følgende faser:

  1. Luft eller vand leveres til rørledningerne med et bestemt tryk ved hjælp af specialudstyr.
  2. Inspektion og registrering af defekter i varmekredsen.
  3. De åbenbare overtrædelser er elimineret.

  Tip: I øjeblikket kan moderne varmesystemer kontrolleres ved hjælp af et minimum antal personer. Dette gælder især for autonom opvarmning i en lejlighed eller privat hus, hvor det kan gøres uafhængigt.

  Det er naturligvis bedre, når der på opstartstidspunktet er en person i hvert værelse. I dette tilfælde kan der konstateres defekter, før en stor del af kølevæsken strømmer ud.

  Hydraulisk kontrol af autonom opvarmning

  Arbejdsregler

  1. Der er et specielt designet SNiP, som beskriver reglerne for udførelse af sådant arbejde. Herfra kan du lære om processen og detaljerne i processen.
  2. Det har også en typisk instruktion til at holde disse arrangementer.
  3. De teknologiske ordninger, der er indeholdt i SNiP, tager højde for de særlige forhold i arbejdet, idet der tages hensyn til sikkerhedsteknologi og det nødvendige udstyr til dette. Vi anbefaler at enhver hydraulisk test af varmesystemet udføres i overensstemmelse med et sådant dokument.

  Tip: Skyl varmesystemet før hydraulisk test.

  1. Du kan bruge en hvilken som helst metode til dette, det vigtigste er at fjerne skalaen og aflejringer fra rørets indre vægge. Især brug specielle løsninger og en kompressor. Indskud kan være oxider af forskellige materialer, herunder jern og calcium. Vi anbefaler at skylle 1 gang om 5 år, hvilket vil gøre opvarmningens arbejde af høj kvalitet og pålidelig.

  Ellers vil effekten af ​​varmeforsyningen på grund af de ovenfor beskrevne aflejringer falde, og du bliver nødt til at bruge mere på erhvervelsen af ​​energibærere, hvor prisen nu er ret høj. Dette sker på grund af reduktionen af ​​rørledningens tværsnit og ringe omsætning af kølevæsken.

  Test af varmeanlæg i et privat hus

  Udfør krympning

  Hvis arbejdet skal udføres i en lejlighedskompleks, er ansvaret for forebyggelse af disse tekniske netværk tildelt de organisationer, der driver bygningerne. Tidligere blev de kaldt boligkontor, nu kan de være forskellige, men essensen forbliver den samme.

  Alle aktiviteter bør kun udføres af specialuddannet personale, der bruger det nødvendige udstyr. Det er ikke nødvendigt at skifte deres funktioner på sig selv, det vil ikke føre til noget godt. Du kan kun foretage trykprøvning med egne hænder på et enkelt varmesystem.

  Processen ser sådan ud:

  1. Hvis systemet er tomt, skal det fyldes med vand gennem returrøret. Ved at installere ventilerne på de højeste punkter, vil det være muligt at bløde luften let. De bør lukkes, når kølemiddel begynder at strømme gennem dem.
  2. Efter at have fundet defekten fjernes vand fra systemet gennem afløbsventilen.
  3. Trykpumpen er forbundet til styreenheden.

  Form crimping varmesystem

  1. Den ansvarlige for udførelsen af ​​disse værker udfylder den rette formular under krympeprocessen.

  Efter afslutningen af ​​arbejdet udarbejdes en hydrostatisk test af varme- og varmesystemer. Angiver styrken af ​​rørledninger og forskellige knudepunkter i ordningen. Takket være handlingen er det muligt at forstå, om varmesystemet er egnet til videre drift.

  Hvad er testen af ​​varmesystemet

  Gennemførelse af en inspektion

  Tryktest af varmesystemet skal udføres med et tryk 1,5 gange højere end arbejdstrykket. Overvej processen mere detaljeret:

 • Top