Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Pumper
Hvad opvarmer trykket i ekspansionsbeholderen
2 Radiatorer
Dobbeltrørvarmesystem med lavere ledninger: et system, der sparer varme
3 Pejse
Hvordan man vælger en komfur med et vandkreds og tilslutter det til hjemmevarmen med egne hænder
4 Brændstof
En komfur med pejs Kuznetsova gør-det-selv bestilling
Vigtigste / Pejse

Sådan arrangeres opvarmning af et privat hus med egne hænder: ordninger til organisering af et autonomt varmesystem


Ejere af private huse ved sikkert, at et autonomt varmesystem er meget mere økonomisk og mere effektivt centraliseret. Af denne grund ønsker flertallet af boligejere ikke at overbetale til de leverende organisationer.

Under sådanne forhold er det optimalt at opbygge uafhængig opvarmning af et privat hus med egne hænder, det er ikke så svært at gøre. Overvej de vigtigste spørgsmål i en sådan ordning.

Varmesystem: hvad de er

Der er mange tekniske løsninger til opvarmning af boliger. Vi skelner mellem tre hovedtyper af varmesystemer.

Varmesystem med flydende kølemiddel

Den mest almindelige metode til hjemmeopvarmning i vores land. Det antager tilstedeværelsen af ​​et lukket kredsløb, hvori varmeoverføringsvæsken cirkulerer. Som sidstnævnte bruges vand oftest, men der kan også være forskellige antifreezes, der er fordelagtigt præget af et lavt frysepunkt. Til opvarmning af varmebæreren i systemet installeres en kedel af enhver egnet type.

Det opvarmede kølevæske gennem rørene føres til værelserne, hvor det kommer ind i radiatorerne. Disse enheder er designet til at overføre varme til luften. I batterier køles kølevæsken ned, hvorefter den går gennem rør til kedlen, hvor den opvarmes igen.

En sådan cyklus gentages mange gange. Termostater kan bruges til at styre systemet, som giver dig mulighed for automatisk at opretholde en forudbestemt temperatur eller vandhaner. I dette tilfælde udføres manuel justering.

Opvarmning ved brug af kølevæske refererer til et ret simpelt design- og udførelsessystem. Om nødvendigt kan du samle det selv. Men samtidig er det naturligvis ønskeligt at vise projektet til specialister for at undgå fejl, som kan reducere systemets effektivitet betydeligt.

Blandt fordelene kan tilskrives strukturens lange levetid, forudsat at korrekt installation blev udført, og der er ingen brud i drift.

Systemet er stille, ekstremt let at reparere og vedligeholde. Det er vigtigt, at med et korrekt udført projekt i alle opvarmede lokaler er det muligt at opretholde den ønskede temperatur. Systemet er effektivt og sparer energi. Kølervæskens energiintensitet er ca. 4000 gange højere end luftens. Dette gør det muligt for dig at opvarme luften i rummet forholdsvis hurtigt til en behagelig temperatur.

Blandt manglerne er det værd at bemærke, at det kun er muligt at installere sådan opvarmning kun i bygningsperioden eller større reparationer af huset. Hvis der anvendes vand som kølevæske, skal det tages i betragtning, at dets frysetemperatur er høj nok. Hvad der kan true rørskader under frysning af systemet. Tilstedeværelsen af ​​luft i rør med vand fremkalder også hurtig korrosion af strukturelle elementer.

Luftvarme type

Varmebæreren er i dette tilfælde opvarmet luft. Varme det installeret i opbygningen af ​​en vand- eller dampvarmer samt en elektrisk eller varmluftsvarmer. Efter varmebehandlingen kommer det forberedte gasformige medium ind i rummet.

Ifølge driftsprincippet er luftvarmesystemerne opdelt i to typer: kombineret med ventilation eller recirkulation. Den første mulighed indebærer delvis blanding med en frisk del af luften fanget fra gaden og et lige stort antal udstødningsgasmasse.

I den anden version er hele luftstrømmen, der cirkulerer i rummet, fanget og rettet til luftvarmeren til behandling. Så kommer tilbage fuldt ud. Det er klart, at med hensyn til hygiejne- og hygiejneindikatorer foretrækkes den første ordning.

Luften opvarmet til 55-60ºÑ går ind i luftkanalerne, hvorigennem det udledes i værelserne. Her fordeles det så jævnt som muligt. Efter afkøling sænkes luftmasserne, hvor de passerer gennem hullerne, der lukkes af gitteret til indersiden af ​​returkanalen, hvorigennem de vender tilbage til varmeren. Cyklen gentages mange gange. Et sådant opvarmningssystem er kun reguleret ved hjælp af automatisering, hvilket gør temperaturen i værelserne ekstremt komfortabel.

Luftvarme er så sikkert som mulig, fordi automatisering holder styr på alle parametrene i systemet, og hvis der opstår problemer, blokerer dets elementer. Desuden har konstruktionen ikke rør fyldt med varm væske, som under ugunstige omstændigheder kan bryde eller lække.

I luftvarmesystemerne er der ingen sædvanlige radiatorer til den gennemsnitlige mand, som sammen med manglen på rør påvirker omkostningerne ved opbygningen af ​​systemet væsentligt. Der er ingen afhængige damp- og vandtyper af varmeventiler. Ved konturens anordning kombineret med ventilation er spørgsmålet om opdatering af luftmassens sammensætning også rimeligt løst.

Levetiden for sådanne systemer, forudsat at den kompetente installation er omkring 20 år. Fordelene er den eksterne attraktivitet af luftvarme. Plexus rør, der kræves til konstruktioner med et flydende kølemiddel, er i dette tilfælde fraværende.

Af ulemperne er det værd at bemærke mulige problemer med luftens sammensætning. Systemet trækker forurenede luftmasser fra gaden, hvilket kræver installation af filtre. De skal ændres ofte nok. Derudover er det ønskeligt at anvende befugtningsmidler, da den opvarmede luft ofte bliver overdreven. Hvis et giftigt stof som kulilte kommer ind i systemet, spredes det meget hurtigt i hele huset.

Elvarmeanlæg

Til arrangement af autonom opvarmning af et privat hus anvendes systemer, der ofte er forsynet med elektricitet. Der er flere typer af dem, overveje de to mest efterspurgte. Elektriske konvektorer er kompakte varmeapparater, der kan installeres i et opvarmet rum. Afhængigt af enhedens strøm kan det være en eller flere.

Deres driftsprincip er ekstremt simpelt. Kold luft gennem gitteret kommer ind i enheden, hvor den opvarmes ved hjælp af elektriske varmeelementer. På grund af enten naturlig konvektion eller ventilatorens indsats stiger de opvarmede luftmasser, blander sig med luften i rummet og opvarmer den. Temperaturen i rummet stiger. Den afkølede luft sænkes, genindtræder enheden og cyklus gentages.

Elektrisk opvarmning kan realiseres ved hjælp af infrarød stråling. Tynd fleksibel IR-film er monteret på loftet eller gulvet og er en slags opvarmning enhed, der opvarmer luften i rummet til en behagelig temperatur. Systemet fungerer som følger. Når en elektrisk strøm påføres filmen, opvarmes kulstofelementerne og begynder at udsende infrarøde bølger i sikkerhedsområdet for mennesker.

Disse bølger begynder at bevæge sig før den første store genstand de møder. Det kunne være et gulv, møbler eller sådan noget. Objekter akkumulerer infrarøde bølger, opvarmer og afgiver varme til luften. Opvarmning er meget hurtig. Samtidig er fordelingen af ​​varme så gunstig som muligt for en person: I den nederste del af rummet er der den varmeste luft, øverst - lidt koldere.

Læger bekræfter at infrarød opvarmning ligner sollys og anses for at være den mest gunstige for mennesker. På trods af den betydelige forskel i opvarmningsprincippet har begge typer systemer tilsvarende fordele. Først og fremmest er det minimale omkostninger ved opførelse.

Ikke meget attraktive takster fra energisalgsselskaber stopper ikke dem, der ønsker at få elektrisk opvarmning. Automatisering bruges til at styre udstyret, som gør det muligt at justere systemet til den mest energieffektive tilstand.

Elektricitet er meget praktisk at bruge. Der er ingen grund til at bruge noget brændstof, hvilket eliminerer problemet med opbevaring og køb. Desuden anses faste brændkedler for at være meget "beskidte", da deres arbejde producerer sod og aske. Elektrisk udstyr har ingen sådanne problemer. Det er helt sikkert, skaber ikke støj og producerer ikke giftige emissioner.

Elektricitetssystemer er normalt meget kompakte. De enheder, der anvendes i dem, kan have det mest forskellige design. Sådanne systemer er holdbare og kræver kun regelmæssig vedligeholdelse. Deres største ulempe er kostbar drift på grund af de høje omkostninger ved elektricitet. På trods af systemernes omkostningseffektivitet er elregninger normalt imponerende.

Varianter af systemet med et flydende kølemiddel

Som det fremgår af praksis, vælger man oftest for en ordning med autonom opvarmning et system med et flydende kølemiddel, så lad os tale om dets sorter. Et sådant system implementeres i en af ​​to mulige ordninger.

Den enkleste ordning er et enkelt rør.

Det er en ringformet lukket sløjfe, indenfor hvilke radiatorer installeres i serie. Kølevæsken strømmer ind i den første af dem, derefter ind i det næste og så videre, indtil det vender tilbage til kedlen. Denne ekstremt enkle ordning er imidlertid langt fra at være den mest effektive. Dens største ulempe er køling af kølevæsken på "tilgange" til batterierne længst væk fra kedlen.

Væsken udleder kedelvarmeveksleren med en temperatur på ca. 75º. Det samme går ind i den første radiator, i den anden er det lidt koldere og det videre. Hvis rørledningens varighed er lille, og der er få radiatorer, er det ikke noget problem. Men hvis der er mange batterier, i sidstnævnte vil der være et kølemiddel opvarmet til 45-50ºі. Det er ikke nok til normal opvarmning

Der kan være to måder at afhjælpe situationen på. Den første er at øge temperaturen af ​​varmebæreren eller tilføje sektionerne til den sidste radiator i kæden for at øge deres varmeoverførsel. Begge muligheder kræver yderligere kontantinvesteringer, men de garanterer ikke resultater.

En anden måde at håndtere problemet på er at installere en cirkulationspumpe. Dette vil virkelig øge effektiviteten af ​​et enkeltrørsystem, men også gøre det flygtigt og dyrere at betjene.

Avanceret kredsløb - to-rør

Hovedforskellen fra den første ordning er, at kølevæsken til hver af radiatorerne leveres næsten samtidigt. Et forsyningsrør bruges til at levere det til enheden, et rør kaldet et returrør bruges til opsamling og fjernelse.

Kølevæsken til batterierne kan leveres af kollektoren eller tee-kredsløbet. I det første tilfælde leveres hver enhed med eget foder med returstrøm. Rør lægges fra samleren i form af "stråler", deraf det andet navn "ray".

I tee-varianten forbindes enhederne i serie til strømnings- og returrøret med hjælp, samlingen udføres ved hjælp af stik med tre grenrør.

Opsamleren involverer installation af ventiler til hver udgang til batteriet, hvilket gør det muligt, hvis det er nødvendigt, at slukke for det. Arbejdet i det radiale kredsløb er baseret på tvungen cirkulation af væske, fordi der er for mange hydrauliske forhindringer i de mange ringe til kølingens naturlige bevægelse.

Tee sorter kan arbejde på grund af både naturlig tyngdekraften og inddragelse af en cirkulationspumpe i systemet. Det tvinger varmebæreren, derfor er det ikke nødvendigt at observere hældningen, når der monteres opvarmningsringe, og installer tilførselsrøret under varmeanlæggene.

Den største fordel ved to-rør kredsløb er at sikre ensartet opvarmning af alle batterier i bygningen, uanset hvor mange. Men på samme tid for dens installation vil kræve meget flere rør og andre elementer, henholdsvis, vil det koste mere. Dette er den største ulempe ved to-rørsystemet.

Gravity circulation system

Opvarmningsmediet inde i varmekredsen skal bevæge sig. Dette kan ske gennem naturlig cirkulation. Det opstår på grund af den forskel i tæthed, der findes i et koldt og opvarmet kølemiddel.

Den opvarmede væske har en lavere densitet, så det begynder at spontant stige fra kedlen langs stigrøret, hvorfra det sendes til udledningsledningerne og derefter til radiatorerne. Kølevæsken øges i tæthed, hvilket gør det tungere.

Af denne grund sænker den lavere, samles i returledningsrørledningen, hvorigennem den går til kedlen. Således, mens enheden arbejder, vil cirkulation af gravitations-type kølevæske implementeres. Dog er dens hastighed forholdsvis lille og kan variere. Mest af alt afhænger det af to faktorer. Den første er placeringen af ​​elementerne i systemet.

Radiatorer skal placeres væsentligt højere end kedlen eller hæves til loftet, og endnu bedre på loftet, hovedrøret, hvorfra grene går til batterierne. Den anden faktor er temperaturforskellen mellem det afkølede og opvarmede kølemiddel. Jo større det er, desto højere er væskens hastighed. Af denne grund må hovedisolatoren isoleres med et specielt materiale for at undgå varmetab, og tilbagetrækningen tæpper ikke med noget.

Blandt fordelene ved opvarmningssystemet i et privat hus med naturlig cirkulation kan tilskrives dets lave omkostninger og enkelhed i design, arrangement og vedligeholdelse. Under arbejdet er det helt stille, er der ingen vibrationer. Der er ganske få ulemper ved en sådan ordning. Det begynder langsomt at arbejde på grund af den lave bevægelsesgrad af kølevæsken med en lille temperaturforskel.

Derudover kræver der til den normale cirkulation af fluid i kredsløbet en rørledning, der er samlet fra rør med relativt stor diameter. Sådanne systemer er begrænsede i størrelse på grund af lavt naturligt tryk i rørledningen. Længden af ​​en sådan struktur må ikke overstige 30 m vandret.

Cirkulation med tvungen omsætning

Systemet indeholder en cirkulationspumpe, det får kølemidlet til at bevæge sig med en bestemt hastighed. Pumpen installeres overalt på varmeledningen. Men til montering på pumpen skal pumpen kun købes hos dokumenterede fabrikanter, fordi den skal fungere under ugunstige forhold, selv om alle de cirkulerende modeller, der produceres nu, er designet til en sådan drift.

Pumpeffekt er valgt afhængigt af rørledningens længde og kan være anderledes. På grund af den tvungne cirkulation kan kredsløbet have forskellige længder, op til meget lang tid. Fordelingshastigheden for varmeoverføringsvæsken afhænger ikke af temperaturforskellen, hvilket gør det muligt at gennemføre en række tekniske ordninger.

Derudover er det muligt at anvende rør med lille diameter, dette påvirker positivt udseendet af et sådant varmesystem.

Af ulempene ved ordningen er energiafhængighed værd at bemærke. Dette betyder, at hvis der ikke er strømforsyning, vil opvarmningen ikke fungere. For steder hvor strømafbrydelser ikke er ualmindelige, er dette en meget alvorlig ulempe. Derudover kræver installationen af ​​pumpen ekstra omkostninger ved køb, installation og efterfølgende drift.

Hovedelementerne i varmesystemet

Sættet af elementer indgår i varmesystemet med en varmeoverføringsvæske kan være meget anderledes. Det hele afhænger af den valgte type kredsløb. Og dog er et par grundlæggende elementer altid til stede. Først og fremmest er det kedlen. Enheden genererer varme, den overføres til varmeoverføringsvæsken. Af den anvendte brændstoftype er alle kedler opdelt i:

 • Fast brændstof. Alle typer faste brændstoffer anvendes til arbejde: brænde, kul, tørv osv. Til salg kan du finde sorter af sådanne enheder pellet og pyrolyse enheder.
 • Gas. De arbejder på naturgas eller på flydende gas.
 • Elektrisk. De producerer varme ved at konvertere elektricitet.
 • Flydende brændstof. Det anvendte brændstof er diesel, benzin og lignende.
 • Kombineret. Indretningerne er udstyret med flere forskellige brændere og kan arbejde med flere typer brændstof.

De mest praktiske er kombinerede kedler. De hjælper ikke med at forblive uden opvarmning under forhold med afbrydelser i forsyningen med en hovedbrændstofstype. Imidlertid er omkostningerne ved sådanne modeller meget højere end standarderne.

Et andet obligatorisk element i varmesystemet er varmeakkumulerende indretninger. De kan også være forskellige. Der er radiatorer:

 • Panel, der repræsenterer et stålfast panel i forskellige størrelser.
 • Lamellar, der består af flere plader, hvis tykkelse kan variere betydeligt.
 • Tubular. Udført i form af nedre og øvre manifold forbundet med rørsegmenter.
 • Sectional. Indsamlet fra varmesektionerne, hvoraf antallet kan være nogen.

Og det sidste obligatoriske element i varmesystemet af denne type er rørledningen.

Metal- eller plastrør bruges til montering. Den første er meget holdbar, men tilbøjelig til korrosion og svært at installere. Den anden er meget nem at montere, de ruster ikke, men styrken af ​​forskellige kvaliteter af plast kan variere betydeligt. Derfor er det meget vigtigt ikke at begå en fejl ved at vælge materialet til plastrørledningen.

Nyttig video om emnet

Hvilken metode til opvarmning af et privat hus er mere rentabelt:

Alt om enrørvarmeordningen:

Principen for drift af luftvarme:

Uafhængig opvarmning kan udstyres på mange forskellige måder. Valget af beslutningen vil utvivlsomt blive påvirket af klimatiske træk ved det område, hvor huset er beliggende.

Det er næppe anbefalet at opbygge et dyrt væskekølet system, hvor vinteren varer en til to måneder, og temperaturen sjældent falder under nul. Det er også vigtigt at tage hensyn til alle funktionerne i bygningen og økonomiske egenskaber hos dens ejer. Hvis du træffer den rigtige beslutning, vil huset altid være varmt.

Fordele og ulemper med autonom opvarmning i en lejlighedskompleks: installations- og forbindelsesdiagrammer

For mange lejlighedsejere bliver spørgsmålet om opvarmning i vinterperioden et akutt problem.

Som erfaringerne viser, centraliserer opvarmning ikke retfærdiggør sig selv, da enten udstyret er gammelt og simpelthen ikke trækker eller tarifferne er urimeligt høje.

Er det muligt at gøre uafhængig opvarmning i lejligheden? Autonom opvarmning af en lejlighed i en lejlighedskompleks er dagens virkelighed, men inden du beslutter dig for at installere en gaskedel eller installere et opvarmet gulv, skal du finde ud af, hvordan lovligt det er lovligt, og hvilket system der vil være rentabelt og pålideligt.

Hvordan man laver uafhængig opvarmning i lejligheden, læs artiklen.

Autonome opvarmning i en lejlighedskompleks

Er det muligt at installere autonome opvarmning i lejligheden med egne hænder? Selv om der ikke er lovgivningsmæssigt forbud mod selvstændig opvarmning, er det stadig tilrådeligt at konsultere en advokat, da nogle varmeanlæg er forbudte. For eksempel kan vandopvarmede gulve i lejligheder ikke monteres på grund af at de kan overbelaste systemet og dermed fratage varmen fra andre beboere i huset.

I andre tilfælde er det nødvendigt at indsamle de nødvendige dokumenter og indsende dem til de lokale myndigheder:

 • registreringsbevis for boliger
 • erklæring om ophævelse af centralvarme
 • titel handling
 • ordningen for det nye varmesystem
 • samtykke fra alle lejere i lejligheden.

Som regel viser en sådan tilsyneladende simpel anmodning som afvisningen af ​​centralvarme og overgangen til varmeforsyningen sig selv at være et langt bureaukratisk problem.

Endnu flere problemer vil installere en autonom opvarmning i en lejlighed uden tilladelse. Dette kan resultere i ikke blot en stor bøde, men også en prøveperiode, så før du beslutter dig for at udstyre en lejlighed med varmeanlæg, skal du få råd fra de relevante myndigheder og tilladelse til uafhængig opvarmning i lejligheden.

Ordninger for autonom opvarmning af lejligheden:

Styrker og svagheder

Hvis den autonome opvarmning i en lejlighedsbygning allerede har fået tilladelse, kan du fortsætte med valg af en alternativ type varme. Dette er nemmere at gøre, idet man kender fordele og ulemper ved autonome opvarmning i lejligheden.

For første gang opstod et autonome lejlighedsvarmesystem i Europa. På grund af sine klare fordele i forhold til centraliserede metoder til opvarmning af lokaler spredes det hurtigt over hele verden.

fordele:

 1. Den største fordel ved systemet er betydelige omkostningsbesparelser. Lejlighedsejeren beslutter selv, hvornår den skal tændes og hvornår man skal slukke for varmen. For eksempel er der i dag termostater, hvor du kan indstille en timer til en bestemt tid, hvilket giver dig mulighed for helt eller delvis at slukke for systemet, når der ikke er nogen derhjemme, og tænde den en halv time før lejere ankommer.
 2. Ejeren af ​​lejligheden kan skabe det nødvendige mikroklima i hvert værelse.
 3. At betale udelukkende på varmemåleren og ikke afhænge af offentlige forsyningsvirksomheder og statsafgifter.

Blandt ulemperne ved et sådant system er følgende nuancer:

 1. Dens regelmæssige forebyggende kontrol en gang om året, som du skal ringe til en specialist. Det er ikke så dyrt, men mange brugere ignorerer enten dette behov eller bare glemmer det.
 2. Hvis du installerer selv de bedste radiatorer til en lejlighed, skal du være opmærksom på det mulige varmetab, som ofte forårsager udvendige vægge, uopvarmede rum fra bunden eller lav kvalitet glas.

I dag bygger mange byggeselskaber boligblokhuse med færdige autonome varmesystemer. Sådanne boliger er i stor efterspørgsel, da det er noget billigere og giver ejerne mulighed for selv at bestemme hvilken type opvarmning der skal vælges.

Gasopvarmning

Som regel er ejerne af lejligheden et valg mellem to typer alternative kilder til varme:

 1. Strukturer baseret på gaskedlen.
 2. Elvarmeanlæg.

Gasopvarmning har flere fordele:

 1. Moderne kedler er udstyret med et forbedret sikkerhedssystem og fungerer autonomt og opretholder det varmeniveau, som beboerne har brug for.
 2. Sådanne kedler har små dimensioner, så de kan installeres i lokaler, der er så små.
 3. Det er let at installere, så med den rette opmærksomhed og tilgængeligheden af ​​nogle værktøjer og færdigheder kan en nybegynder også gøre det.
 4. Autonome gasvarme i lejligheden er udstyret med et skorstenssystem, og det behøver ikke udføres separat.
 5. Gaskedler arbejder helt stille, så de vil ikke forårsage klager fra naboer.
 6. Rimelig pris og fuld bemanding med alle enheder og dele gør gas opvarmning det hyppigste valg blandt forbrugerne.

Valg af rør, kedel og radiatorer

Fra det korrekte valg af kedlen afhænger af arbejdet i hele systemet.

De er:

For eksempel, hvis installation af en kedel er nødvendig til vandopvarmning, så er det muligt at komme sammen med en variant af en enkeltkredsløbsgaskedel.

Men rørene til et lignende varmesystem passer til polypropylen eller metalplast, som en budgetmulighed og kobber, hvis lommebogen tillader det.

Med radiatorer skal man også bestemme på forhånd. I dag har bimetalliske radiatorer af opvarmning fået stor popularitet hos forbrugerne.

Hvilket er bedre for en lejlighed i virkeligheden, kan bestemmes af antallet af deres varmeoverførsel, for eksempel:

Der er flere nuancer, der bør overvejes, når man vælger radiatorer og beregner deres nummer:

 1. Hvis installationen af ​​batterier skal være i hjørnerummet, så til de resultater, der opnås i beregningerne, skal du tilføje 2-3 sektioner.
 2. Når der monteres dekorative paneler, der skjuler batterierne, reduceres varmeoverførslen med 15%, hvilket skal tages i betragtning inden beregningerne.
 3. Isolerede vægge eller plastikvinduer kan reducere varmetabet.
 4. Ved montering af måleren kan du selvstændigt regulere gasforbruget.

Efter at have foretaget alle beregningerne og tilføjer dem prisen for det mest autonome gasvarmesystem, kan du træffe en beslutning om at købe det, eller du kan sammenligne disse tal med elektriske typer opvarmning.

Elvarme

Hvis du vælger elektricitet som varmekilde, kan du vælge:

 • på el-kedlen;
 • kabel gulvvarmesystem;
 • på det infrarøde filmfelt
 • på varmepumpen.

Den elektriske kedel er installeret på samme måde som gasen, men alt er forenklet af, at det ikke kræver en skorsten og et ventilationssystem.

Find svar på andre spørgsmål, der interesserer dig:

Varme gulve, især opvarmning måtter og film systemer, har længe overvundet mange forbrugers hjerter. De er et værdifuldt alternativ til centraliseret opvarmning, og med høj kvalitet termostat kan betydeligt spare penge under deres drift.

Grundlaget for varmepumpen er indsprøjtningen af ​​luft fra gaden og dens opvarmning. Moderne klimaanlæg er også i stand til at levere den nødvendige mængde varme til alle værelser i en lejlighed, men som forbrugervurderinger tyder på, er virkelig behagelige forhold det muligt at oprette varme gulve.

Autonom opvarmning af et landhus

Den traditionelle måde at opvarme huset var komfur opvarmning. Det er dog ikke altid effektivt og praktisk. Det er rationelt at bruge ovnen til et landhus eller et bad, men det kan ikke opvarme et rummeligt sommerhus. I dette tilfælde skal du bruge autonom opvarmning af et privat hus.

Uafhængig opvarmning er et opvarmningsdesign, hvis elementer er placeret inde i bygningen og er forbundet med en uafhængig varmekilde. Autonome varmesystemer ud over ovnen er opdelt i vand (væske) og elvarme.

Elvarme

Elektrisk uafhængig opvarmning af huset bør allerede være tænkt på scenen med at designe fremtidens boliger. Arrangementet af et sådant system er dyrt. Til installation af elektrisk opvarmning foretages beregningerne og foretages ledningsdiagrammet, bestemmer udstyrets typer, dimensioner og effekt.

Der er forskellige måder at elvarme på. Disse er olie radiatorer, standard elvarmere, "varmt gulv" og andre. Men glem ikke, at sådanne enheder er brandfarlige og fuldt energiafhængige!

Elektrisk opvarmning er ikke egnet til alle private boliger. Således er den konstante elvarme simpelthen ikke rentabel i en bolig med et areal på over 100 kvadratmeter, og i et hus med utilstrækkelig ledningsevne er det farligt. Rationel og passende autonom opvarmning til et landhus er vand, der opstår ved brug af kedler og rør.

Vand (flydende) opvarmning

Vandopvarmning er en lukket rørledning placeret rundt om rummet og kommer fra kedlen. Vand opvarmes i kedlen og cirkuleres gennem disse rør. Til denne opvarmning anvendes forskellige typer kedler. Gaskedler vil være en passende løsning, da de er præget af tilgængelighed, nem betjening og høj ydeevne.

Gaskedler kan dog ikke anvendes i forgasede områder. Installer derefter fast brændsel eller el-kedler. De første enheder opererer på fast brændsel i form af brænde, kul, piller osv. Sådanne kedler vil hurtigt opvarme et stort område af rummet. Men de tager meget plads, er vanskelige at installere, kræver udstyr til et separat kedelrum og en skorsten i huset.

Brugen af ​​faste brændkedler er kompliceret af behovet for indkøb eller køb af brænde, og der kræves et særligt tørt sted til brændstofopbevaring.

Elektriske kedler er funktionelle og brugervenlige udstyr, der forbinder til en central strømforsyning eller en separat elektrisk radiator. De giver en enkel og effektiv måde at opvarme, tage lidt plads på og er praktisk i drift, miljøvenlig og stille. Sådanne kedler er imidlertid afhængige af elektricitet, og yderligere vedligeholdelse vil være dyrt.

Lad os se på fordele og ulemper ved hver type kedel og find ud af, hvilket udstyr der passer bedst til dit landsted.

Gas kedler

Uafhængig gasopvarmning af et privat hus er et optimalt opvarmningssystem på grund af dets tilgængelighed, økonomi og bæredygtighed. Eksperter anbefaler kun at bruge sådant udstyr med mulighed for at levere gas til stedet. Men selv i mangel af gas kan du installere uafhængige kilder, herunder en gas cylinder eller en gas tank.

fordele:

 • Miljøvenlighed;
 • Pålidelighed og holdbarhed
 • tilgængelighed;
 • Nem installation;
 • Høj effektivitet;
 • Kompakte dimensioner og lav vægt;
 • Kan installeres inde i huset eller i et separat kedelrum;
 • Bredt udvalg.

ulemper:

 • Øget eksplosion og brandfare
 • Installation udføres kun af specialister;
 • Vi skal regelmæssigt kontrollere driften af ​​udstyret ved gas service.

Gaskedler producerer gulv og væg. Vægmodeller bruges til at opvarme huse af små og mellemstore størrelser op til 100-150 kvadratmeter. Udendørs udstyr er mere voluminøst og tungt, men med højere effekt og effektivitet. En sådan kedel er nok til at opvarme et hus med et areal på over 200 kvadratmeter.

En anden opdeling af kedler - modeller med et åbent og lukket forbrændingskammer. Et åbent kammer kræver installation af en skorsten, men det virker stadig uden støj. Produkter med et lukket kammer arbejde uden skorsten, men de er støjende og dyre. Vælg separat kondensationsmodellen. Dette er et moderne højteknologisk udstyr med højeste effektivitet blandt gaskedler. Indikatorer når over 99%.

Faste brændsels kedler

Faste brændsels kedler skelnes af lave omkostninger og miljøvenlighed, høj effektivitet og pålidelighed. Sådant udstyr bryder sjældent og kræver reparation eller udskiftning af dele. I dag er der lavet mange modeller, der afviger i kraft og varighed af forbrændingen.

Eksperter anbefaler at vælge lange brændende kedler, da de adskiller sig i lang batterilevetid, hvilket varer op til fem dage!

Derudover har sådant udstyr en længere levetid på 10-15 år. Coppers af lang brænding kraver ikke på kvaliteten af ​​brænde og andet solidt brændstof.

fordele:

 • Den billigste type autonome opvarmning;
 • Velegnet til ikke-forgasede områder;
 • Miljøvenlighed;
 • sikkerhed;
 • Holdbar og sjældent brug for reparation;
 • Holdbarhed og pålidelighed;
 • Lang levetid.

ulemper:

 • Behovet for forberedelse og opbevaring af brænde, briketter, kul, pellets mv.
 • Manuel brændstoffane;
 • De kræver udstyr til et separat kedelhus og arrangementet af et særligt substrat;
 • Tungt og voluminøst udstyr, optager meget plads
 • Montering af skorstenen og yderligere ventilation er påkrævet.

Derudover er modellerne forskellige i typen af ​​produceret materiale. Fremstille stålprodukter i form af et monoblok. Denne teknik er karakteriseret ved modstand mod temperatur ekstremer, udholdenhed og pålidelighed, moderne automatisering. Men i tilfælde af en sammenbrud skal enheden udskiftes helt, da det ikke er muligt at udskifte enkelte dele.

Også lavet af støbejerns kedler, som består af flere sektioner. I dette tilfælde er udstyret let at reparere og udskifte enkelte dele. Støbejernsmodeller er mindre modtagelige for korrosion, men er ikke modstandsdygtige overfor hyppige og pludselige temperaturændringer.

Elektriske kedler

Elektriske kedler vælges ikke ofte, da sådant udstyr ikke kan kaldes økonomisk. På trods af den billige kostpris ved kedlen selv vil installation og udgifter til elektricitet kræve alvorlige omkostninger. Elektriske kedler producerer tre typer, herunder induktion, tenovy og elektrode. Eksperter anbefaler at vælge klassiske tenovye-enheder, der præger pålideligheden og tilgængeligheden, brugervenlighed og drift.

fordele:

 • Velegnet til ikke-forgasede områder;
 • Nem installation og styring;
 • Overkommelige udstyrsomkostninger;
 • Miljøvenlighed;
 • Kræver ikke regelmæssig kontrol og særlige tjenester
 • Ingen grund til at sætte brændstof;
 • Noiselessness på arbejdspladsen;
 • Kompakt størrelse og let vægt;
 • Kræver ikke et separat kedelrum, ekstra ventilation og installation af skorstenen.

ulemper:

 • Dyrt installation;
 • Stort elforbrug og el omkostninger;
 • Afhængighed af elektricitet.

Ud over tenovy modeller, brug induktion. De er holdbare, men dyrere. Elektrode elektriske kedler er ikke rationelle, da de kræver brug af vand, der er specielt fremstillet ifølge GOST-standarder. Hvis betingelserne ikke overholdes, vil udstyret arbejde dårligere og nedbrydes regelmæssigt.

Hvordan vælger man den rigtige kedel

Kedler af enhver type er opdelt i enkelt- og dobbelt kredsløb. Kedler af den første type anvendes kun til at levere varme, den anden type - til opvarmning og tilførsel af varmt vand. Selvom dobbeltkredsudstyr ved første øjekast er mere praktisk, anbefaler eksperter, at der installeres to enkeltkredsskedler separat til varmt vand og separat til opvarmning. Dette er en rationel og bekvem løsning.

Før du køber er det vigtigt at vælge den rigtige kraftkedel. Nødvendige indikatorer bestemmes ud fra, at ved opvarmning af 10 kvadratmeter skal du have udstyr med en minimumseffekt på 1 kW. Så til opvarmning af et hus på 100 kvadratmeter, skal du vælge enheder med en effekt på mindst 10 kW. Overvej at med et dobbelt-kredsløbssystem multipliceres kraften med to! En rationel mulighed ville være modeller af kedler med strømjustering.

Ikke sikker på hvilken kedel at vælge? Eksperter fra firmaet "Marisrub" hjælper dig med at vælge det udstyr, der passer til dit hjem. De vil vælge den ønskede enhed pålideligt og hurtigt afslutte installationen af ​​opvarmning "nøglefærdige".

Autonome opvarmning i et privat hus

Domiotoplenie> Typer af opvarmning> Autonom opvarmning i et privat hus

Sådan vælges et autonomt varmesystem til et privat hus

En af de vigtigste opgaver, som den kommende ejer af et landsted beslutter under sin konstruktion, er, hvordan man forsyner det med varme. For at sikre en pålidelig og høj kvalitet uafhængig opvarmning i et privat hus, skal du omhyggeligt overveje alle nuancer af hans arbejde.

Vigtigste krav til det autonome varmesystem

Uafhængig opvarmning af huset skal opfylde visse krav

Ethvert varmesystem skal opfylde følgende krav:

 • pålidelighed af arbejdet
 • brændstofeffektivitet
 • brændstoftilgængelighed;
 • kompakthed.

Den mere autonome opvarmning af huset svarer til disse parametre, jo bedre. De kan opnås ved at vurdere deres behov og mulighederne i forskellige typer varmesystemer.

Moderne opvarmning af enkelte huse

Hver type varmesystem har sine fordele og ulemper. Overvej først hvordan du kan varme huset, og vælg derefter den bedste løsning.

Uafhængig opvarmning af et privat hus kan udføres med systemer med forskellige konstruktionselementer og forskellige varmeoverførselsvæsker:

Til opvarmning af små rum bruger ofte traditionelle ovne eller pejse. Sjældent brugt sommerhus eller jagthytte kan opvarmes med succes på denne måde. Men i huse i et stort område med flere rum og permanent bopæl er ovnen ikke i stand til at opvarme alle rum jævnt.

Vandopvarmning

Vanduafhængig opvarmning af et privat hus betragtes som det mest beviste og pålidelige system.

Oftest anvendes en række autonome varmesystemer med opvarmet væske (vand eller specielt lavfrysende antifreezes) til opvarmning af private huse. Kølevæsken opvarmet i kedlen passerer gennem rør i hele huset og afgiver varme i de installerede radiatorer. Tilbage til kedlen opvarmes det igen, og cyklen gentages igen.

Fordelene ved vandopvarmning:

 • Alle værelser i huset opvarmes jævnt.
 • Enhver varmeoverføringsvæske påført meget effektivt overfører varme fra kedlen til radiatorerne.
 • Varmeoverføringsvæsken hældes i varmeforsyningsnetværket en gang under installationen. På grund af det faktum, at systemet er lukket, ændres volumenet ikke med tiden.
 • En sådan autonom opvarmning er let at montere med egne hænder.

Ulemper ved vandopvarmning:

 • Stor inerti. At opvarme et stort volumen af ​​kølemiddel kræver lang tid, langt længere end andre typer systemer.
 • Netværket kan have utilsigtet lækage af kølevæske. Som følge heraf kan møblerne og interiøret blive beskadiget, mikroklimaet i værelserne er forstyrret i lang tid.
 • Om vinteren er lange opvarmningstoppe ikke tilladt. Sjældent besøgte landejendomme på grund af dette kan ikke efterlades med rør fyldt med vand på grund af risikoen for "afrimning" - den resulterende is kan ødelægge dem.
 • Radiatorer skal altid holdes rene. Støvet, der er deponeret på dem, reducerer kraftigt varmeoverførslen.

Men på trods af sådanne mangler er den autonome opvarmning af et privat hus med systemer med flydende varmebærer blevet brugt i lang tid og meget bredt og betragtes som den mest beviste, enkle og pålidelige.

Luftvarme

Uafhængig opvarmning ved hjælp af et luftkøler passer til dem, der ikke bor i et opvarmet hus permanent, men forekommer jævnligt i det

Princippet om dets funktion ligner arbejdet i industrielle ventilationssystemer. Opvarmningen af ​​kedlen opvarmer luften, som derefter overføres via netværket af kanaler af fans til alle rum i huset. I værelserne nær gulvet er der udgangsåbninger, hvorigennem opvarmet luft går ind i værelserne.

 • Kølevæsken er luft, og derfor er der ingen risiko for systemets frysning, nødsituationer, der kan skade ejendommen.
 • Høj effektivitet - op til 90%.
 • Huset opvarmes meget hurtigt i luften.
 • Sommer aircondition og vinterrum opvarmning kan ske via de samme kanaler.

Ulemperne ved luftopvarmning omfatter følgende:

 • Høj pris
 • Behovet for at give et stort rum under varmegeneratoren.
 • Støj under fanen og luftbevægelsen gennem det dekorative galler.
 • Lav varmeemission.

For et hjem med periodisk levende ville et sådant system være en meget bekvem løsning.

Elvarme

Uafhængig opvarmning med elektricitet har gode udsigter - apparaternes kvalitet og effektivitet stiger konstant.

En række autonome varmesystemer i et privat hus, der bruger elektricitet til deres arbejde, bruges hyppigere som ekstraudstyr til separate værelser. Men i mangel af muligheden for at bruge et andet brændstof, eller dets ineffektivitet, kan den autonome opvarmning af et privat hus ved hjælp af elektricitet godt opvarme et privat hus.

Fordele ved elektrisk opvarmning:

 • Nem installation. Elvarmerne er tilstrækkeligt sikkert fastgjort og forbundet til det elektriske hjemmenetværk. Alt dette kan nemt gøres med hånden.
 • Mobilitetsvarmere. De fleste elektriske varmeovne (med undtagelse af gulvvarme) er nemme at bære eller udskifte defekte.
 • Miljøvenlighed. Systemet er fuldstændig fraværende skadelige stoffer, der kunne komme ind i huset i en ulykke.

Ulemper ved elektrisk opvarmning:

 • Når strømmen afbrydes, er et privat hus øjeblikkeligt efterladt uden varme.
 • De høje omkostninger ved elektricitet.
 • Nogle typer af elektriske varmeapparater intensivt "brænd" ilt i værelser.

Selvstændig opvarmning med elektricitet har ret gode udsigter - apparaternes kvalitet og effektivitet stiger konstant. Opvarmning ved hjælp af varme gulve i badeværelser, toiletter, gange er allerede meget udbredt i private hjem, og hvis huset er velisoleret, skal el-systemer betragtes som grundlæggende.

Opvarmningskedler

Autonom opvarmning af et privat hus kræver en varmekedel til sit arbejde.

Uafhængig opvarmning af et privat hus af enhver art, med undtagelse af elektrisk, kræver for sit arbejde tilstedeværelsen af ​​en varmekedel.

Hovedpunktet i bestemmelsen af ​​metoden til opvarmning af et hus er muligheden for fri adgang til brændstoffer:

 • naturgas;
 • flydende gas;
 • flydende brændstoffer;
 • brænde eller kul;
 • brændstofbriketter;
 • elektricitet.

Det bedste valg ville naturligvis være at installere et system, der bruger det mest overkommelige og billige brændstof i din region. En model, der kan bruge forskellige energiressourcer til sit arbejde, kan være et godt valg. Så, når man stopper forsyningen af ​​for eksempel gas, vil kedlen kunne arbejde på fast brændsel. Det bliver mindre effektivt, men huset bliver opvarmet.

Når du vælger en varmekedel til et autonomt system, skal du overveje, hvilket brændstof der er den billigste og billigere i dit område.

Det er muligt at installere to kedler ved hjælp af forskellige typer brændstof parallelt i varmesystemet. Oftest er backup-kedlen elektriske enheder.

Kedlenergien er valgt ud fra det samlede areal af de opvarmede lokaler.

Standard er effekten på 1 kilowatt for hver 10 kvadratmeter. Men dette tal skal øges med 20-25%, så i koldtider på særligt kolde dage fungerede kedlen ikke inden for rammerne af dens kapacitet (dette medfører øget slid på dets dele).

Hvad der skal tages højde for strømmen, når man vælger en varmekedel:

 • Tilgængelighed og omkostninger ved brugt energi.
 • Enkeltkredsløbsmodeller er kun beregnet til selvstændig opvarmning af huset, og to-kredsløbsmodeller har to funktioner - opvarmning og varmt vandforsyning.
 • Kræver kedlen et separat rum til sit arbejde?
 • Tilstedeværelsen i kedelfremstilling, der regulerer sit arbejde uden menneskelig indgriben.
 • Niveauet for brandsikkerhed under drift.

Øvelse viser, at de mest effektive og bekvemme enheder er gasfyrede kedler. De er tilgængelige i forskellige kapaciteter og med varierende grad af automatisering og er i stand til at opvarme et hus på næsten ethvert område.

Praksis siger, at de mest effektive og praktiske enheder til hjemmeopvarmning er gasfyrede kedler.

Det næste med hensyn til deres evne til at levere autonome varmeforsyninger til et stort område hjem er kedler, der opererer på flydende brændstof.

For boliger med et areal på op til 100 kvadratmeter med midlertidig bopæl er elektriske kedler eller kedler til enhver form for fast brændsel (træ, kul, pellets, brændstofbriketter) egnede.

konklusion

Generelt afhænger kvaliteten og pålideligheden af ​​et valgt varmesystem ikke kun af dets komponenter, men også af kvaliteten af ​​dets installation. Dit hus vil altid forblive varmt og hyggeligt, hvis du vælger langsomt, har lidt "forskning", hvordan og hvordan naboerne opvarmes, for at tage højde for alle nuancer og ikke være bange for at blive den første til at bruge et nyt, men effektivt varmesystem.

Autonome opvarmning i lejligheden

Tror du, at regningen for varme er for høj, og kvaliteten af ​​tjenesten er utilfredsstillende? Vil du ikke afhænge af planlagte og uplanlagte udfald? Træt af pludselige temperaturændringer i batterier, der ikke svarer til vejret? Du har en helt legitim mulighed for at løse alle disse problemer på én gang ved at installere din egen varmekedel og afbryde forbindelsen fra centralvarmenettet. Men før du går til VVS-butikken, skal du få så mange oplysninger som muligt om, hvordan du gør alt korrekt og i overensstemmelse med byggekoder. Vil du ordentligt udstyre uafhængig opvarmning i lejligheden? Herefter får du grundlæggende oplysninger om denne sag.

Autonome opvarmning i lejligheden

Fordele og ulemper ved autonome opvarmning i lejligheden

Hvor passende er det at opgive centraliseret opvarmning i en lejlighedskompleks? Lad os begynde med en gennemgang af de fordele, som et autonomt varmesystem i en lejlighed kan bringe dig.

 1. Besparelser. At nægte centraliseret opvarmning og skifte til uafhængig opvarmning af lejligheden med kedel, sparer dig selv fra at skulle betale mange ting, der ikke var direkte relateret til at opretholde en behagelig temperatur i dit hjem. Det drejer sig om vedligeholdelse af varmeledninger, drift af kedelhuse, energitab under overførsel fra kraftvarmeproduktion til slutbruger og mange andre udgifter, der har påvirket beløbet i kvitteringen. I stedet betaler du kun for brændstof forbruget af kedlen.

Autonome opvarmning har mange fordele.

Autonome opvarmning sparer

Det er vigtigt! Ved at ændre kraften i varmekedlen skal man observere den kendte ramme. Sænk ikke temperaturen i lokalet til værdier, der er mindre end de tal, der er foreskrevet i bygningskoderne. Ellers vil du "fryse" de nærliggende lejligheder, hvilket kan føre til uønskede konflikter med naboer.

Autonomt varmesystem installeret i lejligheden under eftersyn og ombygning. Du kan bemærke, at tilførsels- og returrørene er lagt på overlapningen - så lukkes de

Ordningen viser det autonome varmesystem i lejligheden. Kedlen modtager brændstof fra gasforsyningen, udstyret med stopventiler og en måler. Koldt vandforsyningen er også forbundet med den - en dobbeltkedel, og udover at opvarme lejligheden leverer den beboerne med varmt vand. I diagrammet kan du se, at koldtvandsledningen til varmeren er udstyret med et filter - dets tilstedeværelse udvider udstyrets levetid væsentligt. Selvfølgelig afviger "strømmen" og "returstrømmen" af varmesystemet også fra kedlen, hvorigennem vand strømmer ind i radiatorerne og det "varme gulv" system

Det skal forstås, at den uafhængige opvarmning af lejligheden har sine ulemper og problemer. Hvis du skal gøre selvstændig opvarmning derhjemme, skal du sørge for at tjekke dem ud, så de ikke bliver en ubehagelig overraskelse for dig i fremtiden.

 1. Det første problem, der stopper mange, der ønsker at lave uafhængig opvarmning i en lejlighed, er behovet for betydelige initialinvesteringer. Gas kedel, ventilationssystem, nye radiatorer og rørledninger er dyre, og alligevel skal de installeres og tilsluttes, hvilket også kræver omkostninger. Selvfølgelig vil uafhængig opvarmning i en lejlighed betale sig over tid, men det kan du have brug for 2-3 eller flere år. Er du klar til at vente?
 2. Det andet problem med autonom drukning blev indirekte nævnt ovenfor. Det er en ret kompliceret og tidskrævende proces med installation af varmekedlen og al kommunikation.
 3. Ulempen ved et sådant varmesystem kan tilskrives den kendsgerning, at gaskedlen i lejligheden kunne være en potentiel brandkilde. Derfor er installation og tilslutning til brændstofforsyningen en ekstremt vigtig proces, der kræver en kvalificeret specialist, der ikke tillader en irriterende fejl, der senere kan føre til en ubehagelig hændelse.

Rummet til gaskedlen i en lejlighedsbygning

Du kan støde på modstand fra gas- og servicevirksomheden.

Nu, efter at have været bekendt med den positive og negative side af autonome opvarmning, fortæller vi hvordan man gør det. Hele processen kan repræsenteres i form af flere trin udført sekventielt.

 1. Arbejde med dokumenter - opnåelse af tilladelse til at afbryde forbindelsen fra det centraliserede varmeforsyning og arrangement af sit eget autonome system.
 2. Udvælgelse af effekten af ​​varmesystemet til din lejlighed.
 3. Valg af kedel til uafhængig opvarmning
 4. Installation arbejde - installation af måler og kedel, rørlægning og så videre.

Kompetent arbejde med dokumenter - halvdelen af ​​succesen

I de følgende afsnit i denne artikel vil vi se på alle disse trin, men mere detaljeret. Så lad os komme i gang.

Papirarbejde til indretning af autonom opvarmning

De første 50% af succesen med at arrangere autonom opvarmning i en lejlighed er papirarbejde og passerer gennem mange bureaukratiske forsinkelser. For at lette din opgave har vi samlet en grov trin-for-trin instruktion om, hvordan du forbereder de nødvendige papirer og koordinerer alt arbejde.

Arrangement af autonome opvarmning i lejligheden

Trin 1. Saml en pakke med dokumenter, som du skal få tilladelse til at afbryde fra centralvarmeforsyningen og arrangementet af autonom opvarmning:

 • teknisk pas til en lejlighed:
 • dokumenter, der bekræfter ejendomsretten til boliger eller deres notariserede kopier
 • samtykke til ombygning af alle, der bor i lejligheden
 • ansøgning om frakobling fra fjernvarme
 • ansøgning om ombygning af lejligheden.

En prøve af titel siden af ​​det tekniske pas til lejligheden og hvad der er beskrevet nedenfor

Trin 2. Find ud af, hvem der ejer varmeanlægget. Hvis det er almindeligt at afbryde forbindelsen og tilslutte autonom opvarmning, skal du få skriftligt samtykke fra alle beboere i huset.

Trin 3. Med ansøgningen om afbrydelse fra den centraliserede opvarmning og andre dokumenter, kontaktes administrationsselskabet (eller Boligejerforeningen).

Trin 4. Inden for 10 dage skal du få tilladelse til at afbryde forbindelsen til det generelle varmeanlæg og tekniske forhold (forkortet TU) til varmekedlen og det autonome varmesystem.

Det er vigtigt! Hvis administrationsselskabet har nægtet tilladelse, skal du finde årsagen. Hvis det ikke er ubetinget, udfordre denne afgørelse i retten. Husk, du har ret til selvstændig opvarmning i din egen lejlighed.

Trin 5. Med specifikationerne og andre dokumenter skal du kontakte den specialiserede organisation, der skal gøre projektet til et autonomt varmesystem. De skal også afgøre, om du har den tekniske evne til at arrangere et sådant system, og om det ikke vil skade de øvrige beboere, bygningen selv og dens tekniske kommunikation.

Planen for autonom opvarmning i en tre-værelses lejlighed med parallelfordeling af rør under gulvet. Du kan bemærke, at det nøjagtige antal sektioner af hver radiator inde i huset er angivet

Trin 6. Send ansøgningen om ombygning med projektet, tekniske beregninger og andre dokumenter til de lokale myndigheder. Inden for 45 dage skal de give dig tilladelse til at arrangere autonom opvarmning.

Trin 7. Hvis installation af en gaskedel er underforstået, koordinerer du denne begivenhed med gastjenesten i din by.

Trin 8. Hvis det er nødvendigt, bekræft med brandorganisationen at dit genopbygningsprojekt overholder alle standarder.

Nogle bureaukratiske aspekter af papirarbejde og tilladelse til uafhængig opvarmning i en lejlighed kan variere i forskellige regioner. Angiv disse punkter på forhånd i den lokale administration.

Derudover er det ikke billigt at installere uafhængig opvarmning, du skal have en særlig tilladelse. Der er store vanskeligheder her.

Det er vigtigt! Husk, at ethvert uautoriseret arbejde, der ikke er aftalt med gastjenesten og administrationsselskabet, er uacceptabelt. For det første er der under sådanne forhold skabt en risiko for dig, din familie og naboer. For det andet truer det med problemer med loven, domstole, bøder og det officielle krav om at afmontere uafhængig opvarmning i lejligheden.

Udvælgelse af kedelkraft til autonom opvarmning

I forbindelse med projektforberedelse og tilladelse til at installere autonom opvarmning er det nødvendigt at bestemme hvilken kedel der er tilstrækkelig til opvarmning af din lejlighed. For at gøre dette skal du udføre en simpel beregning ved hjælp af følgende formel:

Q = S * P * K1 * K2 * K3 * K4 * K5 * K6 * K7 * R

Resultatet af beregningerne er Q - tilstrækkeligt til opvarmning af lejlighedens strøm, watt bruges som måleenheder. Som variabel S, vælg det samlede areal af lejligheden. P er den gennemsnitlige mængde strøm, der er tilstrækkelig til at opvarme en kvadratmeter af en stue. I dette tilfælde er det 100 W / m 2. Variablerne K1-K7 gemmer faktorer, hvis værdi afhænger af visse faktorer, som kan påvirke varmesystemets effektivitet. Deres værdier findes i bordet.

Tabel. Korrektionsfaktorer til beregning af varmekedlens effekt.

Top