Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Pumper
Hvordan og hvad skal man isolere inden for trævægge?
2 Brændstof
Hvor nødvendigt er termostaten til opvarmning?
3 Radiatorer
Sådan vasker man varmesystemet i et privat hus?
4 Pejse
Mange fordele og få ulemper: Karakteristisk for en mini-elektrisk kedel
Vigtigste / Pejse

Arrangement af et kedelrum i et privat hus: SNiP krav


Autonome opvarmning af huset ved hjælp af et radiatorsystem eller et opvarmet gulv kræver installation af en kedel og udstyr, der er forbundet med det. Normalt er der tildelt et særligt rum inde i bygningen, en ekstra udvidelse eller en separat bygning er ved at blive bygget. Af sikkerhedsmæssige grunde skal et kedelrum i et privat hus opfylde de gældende krav i SNiP, og det giver desuden nem betjening af varmeudstyr. Hvis en gaskedel vælges som varmekilde, kræver projektet af et kedelhus til et privat hus koordinering.

Hvad er kravene til kedlens arrangement

Grundlæggende krav

Kedlenheden (afhængig af størrelse og type) kan installeres i et separat værelse på første sal, i kælderen på huset eller på loftet (men dette skal omfatte husets udformning, bestemt på designfasen).

Det er også tilladt at anvende et selvstændigt modul (en beholder med et minikedelrum), opførelsen af ​​en særlig udvidelse eller en separat bygning. Som en separat struktur kan et færdigbygget mobilt kedelrum monteret fra sandwichpaneler og færdig med ubrændbare materialer anvendes.

Varmeenheden kan være fast brændsel, flydende brændstof eller gas. Afhængigt af typen af ​​varmeenhed har kravene til et kedelrum i et privat hus nogle forskelle.

Standarder for udformning af et kedelrum i et privat hus omfatter:

 • Overholdelse af kravene vedrørende rummets størrelse
 • installation af højst to kedelværker i et rum
 • Fraværet af brændbare materialer i overfladebehandling og tagdækning;
 • tilgængelighed af døre til gaden og huset (for en forlængelse);
 • kompetent valg og installation af døre: de skal være med i brandbekæmpelseskategorien og åben udefra samt døren til det tilstødende rum i huset;
 • uhindret adgang til alt varmeudstyr
 • montering af et vindue med et ventilationsvindue til naturlig belysning og nødventilation, vinduesrammen skal svinge åbent udefra, og glasarealet skal svare til rummets rumfang (0,03 m 2 pr. 1 m3);
 • Tilstedeværelsen af ​​naturlig eller tvungen ventilation, som beregnes som følger: (rumbredde x lofthøjde x rumlængde) x 3. Som følge heraf får vi det luftmængde, der skal udskiftes om en time;
 • Tilstedeværelsen af ​​en skorsten, hvis det kræves af typen kedel (til enheder med en kapacitet på mindre end 30 kW, er en skorstensudgang gennem væggen tilladt);
 • Tilslutning af vandforsyning (til fyldning og tilførsel af varmekreds) og spildevand (til dræning af vand fra systemet);
 • installation af et separat fundament til kedler, der vejer mere end 200 kg (det er tilladt at installere modeller med lavere vægt på gulvet af armeret beton).

For trævægge af indbyggede og vedhæftede kedelhuse (som er fælles med resten af ​​huset) er der brug for en ikke-brændbar finish, der kan øge brandmodstanden i strukturer op til 0,75 timer. For bygningen af ​​forlængelsen anbefales det at anvende mursten, blokke og andre ikke-brændbare materialer.

Planen i kedelrummet i et privat hus

Hovedstandarderne vedrørende rummets dimensioner:

 • loft højde: skal være fra 2,5 m med en varmeenergi effekt over 30 kW, for mindre kraftfulde kedler figuren er mindst 2,2 m;
 • kedelrumsvolumen: fra 15 m 3 (hvis opvarmningsenheden er planlagt til at blive installeret i kælderen, så skal rummængden beregnes ved at beregne rummængden 0,2 m 2 pr. kW kedelkraft);
 • kedelrumsområdet skal være mindst 6 m 2.

Minimumsarealet giver dig mulighed for at sikre udstyrets sikkerhed, men det anbefales stadig at installere og vedligeholde varmesystemet til at udstyre mere rummelige kedelrum.

I kedelhuset i et privat hus, hvis ordning er ved at blive udviklet under hensyntagen til den valgte enheds egenskaber, er det nødvendigt at give fri adgang til elementerne i kedjestroppen, styreventilerne og det elektriske udstyr.

Standarder for forskellige typer kedler

Siden 2003 er parametrene for kedler i private hjem reguleret af SNiP 42-01-2002. Dette dokument skal bruges, når ovnen er designet uafhængigt.

Det rigtige projekt kedelrum Bemærk! Det anbefales at overdrage udviklingen af ​​et gasskedelhusprojekt til en specialiseret organisation, da tilsynsmyndighederne ikke er enige om et projekt, hvis der er fejl i det.

 • Gulvet i kedelrummet skal være beton eller flisebelagt med ikke brændbare fliser.
 • Hvis væggene er fremstillet af brændbart materiale (i tilfælde af træ- eller ramhus), er de gipset eller står over for fliser, metalplader mv.
 • Installation af en ikke-brændbar varmeisolator (normalt basalt karton) er tilvejebragt til gulv, vægge og loft.
 • For et kedelrum i kælderen eller kælderen er kravene meget strengere: finishen skal være damp og gastight.

Arrangement af gasskedel

SNiP-normerne giver dig mulighed for at installere en gaskedel med lille kapacitet (ikke mere end 30 kW) direkte i huset: i køkkenet eller i et andet rum, der opfylder alle sikkerhedskrav (herunder krav til dimensioner, ventilation og ruder).

Gas kedel værelse i huset

Denne mulighed er primært egnet til enheder med et lukket forbrændingskammer, der er udstyret med en koaksial skorsten, der føres ud gennem væggen. Dette gør det muligt at montere varmeapparatet på et hvilket som helst passende sted.

Det bør tage højde for:

 • Rummets mindste dimensioner: Område - 6 m 2, volumen - 15 m 3, lofthøjde - 2,5 m;
 • minimal vindue glas område - 0,5 m 2;
 • dørbredde - fra 0,8 m;
 • Til ventilation skal der åbnes åbninger nederst på døren eller vægkonstruktionerne for at sikre fri bevægelighed for luftstrømmene.

Hvis der er installeret gaskedlenheder med en kapacitet på mere end 30 kW i private huse, er et separat værelse inde i huset nødvendigvis tildelt til sådant udstyr, eller et kedelrumsarrangement er til rådighed udenfor (i en udvidelse eller en separat bygning).

Projektet af et gaskedelhus skal koordineres med tilsynsmyndighederne.

Dimensioner af kedelrummet til en gaskedel i et privat hus reguleres af SNiP. For en kraftig varmeenhed anbefales det at opbygge en separat struktur af brandsikrede materialer.

Gas bypass kedel

Krav til et gaskedelhus i et privat hus omfatter:

 • Grundlaget for en udvidelse eller en separat struktur må ikke være fælles med grunden til et hus;
 • Under den gulvmonterede kedel enhed er det nødvendigt at montere et fundament, der er adskilt fra kedelhuset fundamentet (armeret betonpude);
 • Det podium, som enheden er planlagt til at installere, kan stige over gulvniveauet (under hensyntagen til belægningen) med 10-15 cm.
Det er vigtigt! I den seneste version af SNiPa er der indført en ny regel: Hvis der installeres en gasvarmeenhed med en kapacitet på mere end 60 kW, skal kedlerne nødvendigvis være forsynet med et system, der styrer gasforurening. Når systemet udløses, stopper gasforsyningen automatisk.

Arrangement af plads til fast brændselskedel

Kedler, der er konstrueret til arbejde på fast brændstofudstyr, stiller mindre strenge krav til, da enheden i dette tilfælde ikke er eksplosiv. Derfor kan design og byggearbejde udføres uafhængigt.

Opvarmning af et landhus med en fastbrændselskedel

Det er muligt at udstyre et kedelrum i kælderen eller i kælderen.

Når du arrangerer, skal du overveje følgende krav:

 • Kedelrummets størrelse afhænger af enhedens kapacitet og styres af SNiP's generelle krav - minimumsarealet er 8 m 2.
 • Et stålplade lægges på gulvet foran en fastbrændselskedel over et ikke-brændbart isolerende substrat. Den resterende overflade af gulvet skal også være ubrændbar, derfor anvendes en beton eller brandhæmmende belægning.
 • Installation af et huskedelrum til en fastbrændselskedel nødvendiggør nødvendigvis en stationær lodret skorsten, hvis diameter skal svare til kedlens udløbs dimensioner. Det er nødvendigt at levere et inspektionshul i skorstenen for at kontrollere og rense udledningskanalen for røggas.
Det er vigtigt! For at overholde brandsikkerhedsreglerne er en mursten skorsten gipset eller brugt med et metal sandwich rør i de dobbelte vægge, hvoraf en varmeisolator er lagt. Disse foranstaltninger hjælper med at undgå brandfare for bygningskonstruktioner, når den akkumulerede sod blinker, når røggasens temperatur når 800-1000 grader.
 • Der lægges særlig vægt på udstødningssystemet, da forbrændingen af ​​fast brændsel kræver indføring af luft i forbrændingskammeret af åben type. Samtidig kan kulilte penetrere rummets luft. Planen skal sørge for anlægget af udstødningskanalen. Dens tværsnit beregnes som følger: 8 cm 2 pr. 1 kW kedelkraft til ovnen på niveauet af første sal og 24 cm 2 pr. 1 kW for lokalet i kælderen.
 • Krav til ovnen omfatter også tilstedeværelsen af ​​brandslukningsudstyr - rummet er udstyret med et skjold med ildslukker mv. Listen over obligatoriske ildslukkemidler er angivet i SNiP.

Opførelse af el-kedelrum

Hvis der anvendes en el-kedel som en varmelegeme, er det ikke nødvendigt med en kedelrumsanordning i et privat hus.

Når elektrisk udstyr ikke udsender forbrændingsprodukter, er det derfor, at rummet ikke behøver yderligere ventilation og installation af skorstenen. Elektrisk kedel kan monteres på ethvert passende sted i huset.

Installationen kræver elektrisk arbejde, hvor det er vigtigt at følge producentens anbefalinger vedrørende kabelprodukter til at forbinde kedlen til elnettet.

Det er vigtigt! I det elektriske panel skal du installere en separat maskine, og hvis spændingen i elnettet udsættes for stigninger, er der desuden installeret en stabilisator. Disse foranstaltninger vil føre til uafbrudt drift af varmeenheden og forlænge levetiden.

Fritstående ovn

Et frittstående kedelrum er designet til enheder med høj effekt - over 200 kW. Men hvis du har brug for at bevare det arkitektoniske udseende af huset, så er det fornuftigt at opbygge en sådan struktur for en kedel med mindre kapacitet.

Moderne polymere materialer og teknologier gør det muligt at lægge kommunikation under jorden for at forsyne det opvarmede kølevæske og varmt vand fra kedelrummet - en høj grad af termisk beskyttelse vil minimere tabet af termisk energi under transport af den opvarmede væske.

Der oprettes et separat kedelhus fra:

 • Brandsikre materialer (byggesten af ​​forskellige typer, mursten);
 • metal sandwich paneler med en ikke brændbar termisk isolator inde er tilladt;
 • Brandsikkert tagmateriale anvendes;
 • til gulvet bruges armeret beton belægning.

Pladsbehov:

 • loftenes højde i en separat bygning skal være fra 2,5 m;
 • Ved beregning af rummets rum tilsættes 0,2 m 2 til minimumsværdien (15 m 3) for hvert kilowatt af varmegeneratorens effekt;
 • Et fundament, der er adskilt fra bygningens bund, er monteret under en kedel, der vejer mere end 200 kg, podens højde over gulvniveauet er op til 15 cm.

Standard krav stilles til dørene, ventilationen og arrangementet af skorstenen.

Fritliggende kedelhus i et landhus

Valg af valg og installation af døre

Hvis kedlen er installeret i en udvidelse eller et af værelserne i huset (herunder kælderen), skal døren til kedelrummet fra huset være brandsikker. Det vil sige, at konstruktionen skal modstå mindst 15 minutters eksponering for åben ild - dette vil gøre det muligt for folk at evakuere i tilfælde af brand. Brandsikre døre skal være lavet af metal, åben til siden af ​​stuen.

Udvendige døre i kedelrummet i et privat hus (alene eller i et bilag) skal være ufortyndet (svagt befæstet). Dette vil gøre det muligt for blastbølgen at bringe døren ud - eksplosionsens energi går til gaden og ikke til husets indre vægge. Derudover undslipper gas gennem revne døre.

Døren til kedelrummet fungerer også som et af ventilationselementerne - et lærred med en grill i den nederste del giver luftstrømmen ind i rummet. Brugen af ​​et sådant design kan være obligatorisk krav til projektet med installation af kedelrummet.

Konstruktion af ventilation

Ved tilrettelæggelse af et kedelrum i et privat hus skal kravene til indretning af ventilationen gennemføres fuldt ud, da varmeenhedens sikkerhed og effektivitet afhænger af det.

Kedelrumsventilationssystem

Naturlig ventilation kan ikke være nok, så du bør tænke på at installere systemet for at tvinge luft ind i ovnen.

Dårlig ventilation bidrager til:

 • aflejringen af ​​sod på væggene og loftet på kedelrummet,
 • reduktion af tryk i åben ovn (dette er forbundet med overskridelsen af ​​energibæreren og akkumulering af sod i skorstenen af ​​en fastbrændselsenhed)
 • opsamling af kulilte i rummet.

Oprettelse af naturlig ventilation

Hvis huset opvarmes med en kedel med en kapacitet på op til 30 kW, er det i husholdningsbrænder tilstrækkeligt at sikre luftstrømmen ved at skabe en kanal i den nederste del af væggen eller døren. De er hullet i væggen med en diameter på 10-15 cm.

Sådan oprettes en kanal nederst på en væg eller dør:

 • et stykke plast eller asbestcement rør er indsat i hullet;
 • et beskyttelsesnet er fastgjort til det udenfor og beskytter det mod insekter og støv;
 • inde i kanalen er det ønskeligt at installere en kontraventil;
 • luftstrøm er tilvejebragt gennem den nedre del af gadedøren blokeret af en grill;
 • udstødningskanalen udledes gennem taget. Det er et rør med samme diameter, som i øverste del er udstyret med et beskyttelsesnet og en paraply, der forhindrer nedbør i at komme ind;
 • Det anbefales at lokalisere indløbet ikke langt fra brandkassen, i den nederste del af væggen. I dette tilfælde kommer luften direkte ind i forbrændingskammeret uden at hæve støvet i rummet.
 • Placeringen af ​​emhætten er også "bundet" til varmeenheden. Efterhånden som forbrændingsprodukterne stiger, er udstødningskanalen monteret i nærheden af ​​skorstenen.
Apparatventilation i kedelrummet

Oprettelse af tvungen ventilation

Naturlig ventilation i kedelrummet med en kraftig varmeenhed kan være utilstrækkelig. Dens drift er ustabil, fordi det afhænger af vejrfaktorer, og kontrollen af ​​luftindtag i ovnen bliver umulig.

Installation af ventilatoren på udstødningsrøret giver den nødvendige intensitet af luftstrømmen og beskytter kedlen mod akkumulering af flygtige forbrændingsprodukter. Vifteffekt vælges i overensstemmelse med kedlerens maksimale behov - 30% tilføjes til den parameter, der er angivet i passet.

Projekt godkendelse

Hvis vi sammenligner omkostningerne ved at udstyre kedelhuse af samme type, så til opvarmning af enheder, der opererer på forskellige energikilder, vil organisationen af ​​et kedelrum til gasopvarmning koste mest. Dette skyldes, at projektet skal koordineres i de kontrollerende tilfælde, og det er ønskeligt at overlade udviklingen til fagfolk.

Udover selve projektdokumentationen skal udlejer udlevere følgende sæt dokumenter:

 • Kedlenhedens tekniske pas
 • hygiejnisk og hygiejnisk konklusion
 • certifikat for overholdelse af kedlerens krav
 • betjeningsvejledning til den valgte gaskedel.

Det rigtige kedelrum til et privat hus

Ordning af det ideelle kedelhus til hjemmet i henstillingerne fra FORUMHOUSE-brugere.

Upåklagelig overholdelse af standardkrav og praktiske anbefalinger under beregningen og opførelsen af ​​et kedelrum til et sommerhus er en garanti for, at varmesystemet i det vil fungere fejlfrit, og den "levende" varme vil aldrig forlade dit hjem.

Hjemmekedel: design

Udformningen af ​​moderne kedler, der anvendes i private husholdninger, kan variere. Deres egenskaber afhænger af, hvilken type brændstof der forbruges, og på hvilken type rum der anvendes. Ved lokaliseringsmetode er det nødvendigt at skelne mellem følgende typer kedler:

 1. Bygget. Indbygget kedelrum ligger direkte inde i husstanden. Placeringen af ​​kedelrummet i et privat hus er ret praktisk, men ikke egnet til nogen form for varmekedler. Så kedler, der skaber meget støj (med trykbrænder) bør anvendes i isolerede kedler;
 2. Vedhæftet. Beliggende i et isoleret område, der ligger i en særlig udvidelse til sommerhuset;
 3. Stå alene Et separat kedelhus til et privat hus er næsten altid placeret i umiddelbar nærhed af huset. Det kommunikerer med de vigtigste boliger gennem forskellige forsyningsselskaber (varme, gas, vand og elektriske linjer).

I sjældne tilfælde installeres et kedelrum på loftet i en boligbygning. Men dette er undtagelsen snarere end reglen.

Han kom til den konklusion, at et stand-alone kedelhus med alle indikatorer og sund fornuft er bedre bygget. Selvom dens konstruktion vil koste mere. Eksempler på kedelhuse, som jeg kender mig adskilt fra huset, viser, at varmeoverførselsstab er minimal (5 meter fra kedelrummet til husets væg), når der anvendes polypropylenrør med isolering i et plastikrør. Om sikkerheden forbliver generelt stille. Gas er gas. De taler ikke med ham. Ved brug af en separat genstand i huset er der ingen kedler, en kedel, en tank og tilhørende udstyr. Der er ingen støj, ubehagelig lugt, området er befriet og. osv. Det ser ud til at være nogle fordele (bortset fra højere priser).

Ja, til kedler med høj effekt (som kan variere fra 200 til 500 kW) og mere udstyr, er det bedre at lave et separat rum. Det er behageligt, sikkert og moderne. Vær ikke bange for omkostningerne i forbindelse med opførelsen af ​​et ekstra hus, samt mulige varmetab. For at opbygge en separat kedelhus omkostninger, vil du altid få flere plus end minus i denne variant.

Hvis projektet ikke er så besværligt, så kan du begrænse udvidelsen til huset eller endda arrangere en "stoker" i et separat rum inde i en boligbygning.

Det er det, vores bruger mener om dette.

Det er fornuftigt at bruge et separat rum med en stor mængde udstyr. For små kedler placeret på væggen, er det bedre at installere kedlen i huset. Forresten kan varmetab på varmeprofilen være ganske signifikant - 20 kW * h. I løbet af vinterdagen - det er 3 kasser gas.

Hvor skal man lave kedelrummet i et privat hus, beslutter man. Men hvis rummet kunne passe alt det nødvendige udstyr, og der var plads til vedligeholdelse, betyder det, at planlægningen blev udført korrekt. Men vi vender tilbage til dette problem.

Hvordan man opbygger et kedelrum til et privat hus

I dag er der en standardliste over udstyr, der skal placeres i ethvert kedelrum, uanset dens type. Lad os se nærmere på det:

 1. Varmekedlen er den vigtigste varmekilde til dit hjem og det centrale element i kedelhuset, der er i stand til at omdanne brændselsenergi til varmeenergi;
 2. Kedel - et valgfrit og omfangsret element designet til at opvarme vand forbruges til huslige behov;
 3. Udvidelsestank - et element, der gør det muligt at udjævne trykket i varmesystemer;
 4. Distribution manifold - en enhed, der distribuerer kølevæskestrømme i multikredsløbsvarmesystemer;
 5. Skorsten - et system med udstødningselementer, der omdirigerer brændstofforbrændingsprodukter til det ydre rum, dvs. til gaden (ikke anvendt i elvarmesystemer);
 6. Cirkulationspumpe - en enhed, der fremmer kølevæskens cirkulation (installeret i kedelrummet);
 7. Sikkerhedsgruppe med sikkerhedsventil og luftudluftningssystem.
 8. Rørledningssystem med ventiler;
 9. Ventilationssystem.

Og endnu et nødvendigt element i den moderne "stoker" er kontrolsystemet for gasforurening af rummet. Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at udstyre det i alle gasvarmeværker (se billede).

Den gamle SNiP 2.04.08-87 sørgede ikke for dette, nu, hvis du har en kælder, kælder eller udvidelse, er gasforureningskontrol obligatorisk! Jeg citerer: "Gasforureningskontrolsystemer til lokaler med automatisk afbrydelse af gasforsyningen i boliger skal leveres ved installation af varmeudstyr: uanset installationsstedet - med en kapacitet på over 60 kW, i kælderen, kældergulve og i forlængelsen af ​​bygningen - uanset varmeudgang."

Hovedelementerne i den ideelle kedel vi oplistede. Og tilgængeligheden af ​​yderligere individuelle kedeludstyr og dets liste afhænger udelukkende af typen af ​​varmesystem og den anvendte brændstoftype. Nu skal vi se på, hvordan den korrekte ordning af hovedelementerne vil blive lavet.

layout

Den korrekte placering af kedeludstyr er et spørgsmål, der kun kan løses ved at kende rummets rum, en komplet liste over de nødvendige enheder og deres dimensioner. I de fleste tilfælde er det tilrådeligt at kontakte en professionel design- og installationsorganisation for at undgå pinlige fejl ved placering af udstyr.

Dette er, hvad en af ​​FORUMHOUE-deltagerne selv besluttede sig for.

Jeg forsøger at gøre alt på en normal, formel og smuk måde. Eksempel: Jeg installerede en skorsten ("Shidel") med en ventilationskanal. Når man koordinerede gasforsyningsprojektet hjemme, bad ingeniørpigen i lang tid hvordan disse elementer blev organiseret, hvad de var lavet af og hvordan. Alt dette afspejles i TU. Projektet i den regionale tankstation blev aftalt uden problemer. Efter koordinering i TU var der en betingelse for organiseringen af ​​en gitteråbning i nedre del af indgangsdøren.

Men det er muligt at give nogle generelle anbefalinger om opdræt, selv før udviklingen.

Så uhindret adgang skal organiseres til varmekedlen. Denne betingelse skal være opfyldt, selv i tilfælde hvor enheden ikke kræver regelmæssig tankning (dvs. en el- eller gaskedel). Afstanden fra kedelrummets vægge til det installerede udstyr skal opfylde kravene i den tekniske dokumentation for disse enheder. Hvis vi taler om planlægningen af ​​belysningsenheder, skal de fuldstændigt oplyse rummet - hvis du skal lave en lille reparation (udskiftning af pumpeudstyr, reparation af automatisk kedel osv.).

Uhindret adgang bør organiseres ikke kun til varmekedlen, men om muligt til andre enheder - til cirkulationspumpe og elektriske kontakter, til kedel- og luftventilatorerne, til pumpeudstyret, skorstenens elementer osv. Pas på faciliteterne på forhånd! Det vil trods alt bidrage til at undgå vanskeligheder i forbindelse med videre drift.

Hvad skal man lave en separat kedel

Generelle krav til tilrettelæggelse af kedler er reguleret af byggekoder og regulativer (SP 41-108-2004, SP 42-101-2003, SNiP 42-01-2002 mv.). Og det vil være bedre, hvis ejeren af ​​ejendommen bliver guidet under opførelsen af ​​disse ordninger og regler. Det vil trods alt bidrage til at undgå uoverensstemmelser med tilsynsmyndighederne og uden problemer at få tilladelse til at drive varmeudstyr.

Betydningen af ​​normative handlinger udviklet af statslige organer kan være svært at forstå for den gennemsnitlige person. Men heldigvis fra hele informationsstrømmen kan vi skelne mellem flere grundlæggende tanker, der vedrører de vigtigste krav til opførelsen af ​​et boilerum. Dette er præcis, hvad nogle brugere af vores forum gjorde, som lavede en liste over disse krav.

 1. 1. Ovnens højde - ikke mindre end 2,5 m;
  2. Volumen - ikke under 15 m³
  3. Vindue med glasareal - ikke mindre end 3% af ovnenes volumen
  4. Vægge, lofter og lofter - fra ubrændbart materiale
  5. Ventilation - naturlig;
  6. Døren skal ikke føre til køkkenet, men direkte til gaden eller til korridoren, hvorfra der er en udgang til gaden. I sidstnævnte tilfælde skal det have et brandsikkert overtræk;
  7. Hvis kedlen er med et åbent forbrændingskammer, skal der tilføres en tilstrømning;
  8. Måleren kan placeres i ovnen - i en radius på 0,8 m fra gasudstyret i en højde på 1,6 m fra gulvet.

Svetlana V har valgt de vigtigste krav til arrangement af gasfyrede kedler, men de er også relevante for andre typer brændstof. Fra os selv kan vi tilføje nogle flere vigtige punkter.

Her er et eksempel: Hvis det mindste kedelrums rumfang er 15 m³, skal dets område nødvendigvis være større end eller lig med 6 m². Døren til kedelrummet må ikke være for bred, men det må ikke gøres mindre end 0,8 m bred.

Ved kedelrumsoperationen bliver det undertiden nødvendigt at dræne vand fra varmesystemet. Kedelrummet skal være udstyret med et afløbshul eller udgang til kloaksystemet.

Væggene, som andre elementer i kedelrummet, skal færdiggøres med materialer, som forhindrer ild og hurtig spredning af ild. Til vægbeklædning er gipsvæg, keramiske fliser eller plader af glas-magnesium ret egnede.

Af alle typer gulve i kedelrummet er det bedst at bruge en speciel flise eller porcelæn.

For at dekorere loftet på kedelrummet bør du bruge gipsvægge (med isolering) eller gips. Anvendelsen af ​​spændings- og suspensionsklaringsløsninger i dette tilfælde er uacceptabel. Det vil være upraktisk og lignende materialer har en høj brandfare.

Ønsker du at lære mere om designen af ​​det ideelle kedelrum, samt kravene til udformningen af ​​kedelrummet. Hvis du har brug for at blive bekendt med råd fra personer med praktisk erfaring i denne sag, så besøg venligst det relevante afsnit af vores forum. Alt om hvordan man vælger et varmesystem til dit hjem, samt om installation og drift af varmesystemer, kan du læse i detaljerede artikler om disse spørgsmål. Vi tilbyder alle, der ønsker at læse materiale om opførelse af energieffektive boliger.

Enheden af ​​et gaskedelrum i et privat hus - krav, regler

Organisering af et autonomt varmesystem er det nødvendigt at tildele et individuelt område til installation af varmeudstyr. Et gaskedelrum i et privat hus skal opfylde visse sikkerhedsstandarder, hvis manglende overholdelse er fyldt med alvorlige konsekvenser.

Hvad skal man fokusere på

Krav til private kedler er stavet ud i et specialdokument dateret 1. juli 2003 (vi taler om SNiP 42-01-2002). Dette dokument skal fungere som en vejledning under ovnen. Kendskab til standarder giver visse fordele, selv om projektudviklingsproceduren normalt gennemføres af specialister. På denne måde kan du på forhånd beregne sandsynligheden for at bruge forskellige typer udstyr samt den omtrentlige mængde installationsarbejde.

Som et resultat heraf kan målene for kedelrummet, selv på byggestadiet, tilpasses SNiPs krav. Hvis der er vanskeligheder eller kontroversielle problemer, er det tilrådeligt at løse dem med designafdelingen i gasforsyningsorganisationen. Hver enkelt bygning er præget af sine egne nuancer: de løses kun i forhold til husets plan.

Liste over krav

Når man beslutter placeringen af ​​varmeapparatet, er det nødvendigt at fokusere på dens effekt:

 • Op til 60 kW. En sådan anordning kan installeres i køkkenet under overholdelse af særlige forhold.
 • 60-150 kW. Kedelrummet er tilladt at udstyre i et autonomt rum på ethvert gulv. Hvis naturgas anvendes som brændstof, kan kælderen eller stueetagen være installationsstedet.
 • 150-350 kW. Kedelrummet skal være i et separat rum på første eller kældergulvet. En anden tilladt mulighed er et bilag og en separat bygning.

Et separat kedelrum kan også bruges til at huse enheder med en kapacitet på mindre end 60 kW. Dette har endda sine fordele, fordi i dette tilfælde er alt nødvendigt udstyr på ét sted.

Kedelrummets volumen til en gaskedel reguleres også:

 • For enheder med en kapacitet på højst 30 kW skal ovnen have et minimumsvolumen på 7,5 m 3 (ikke forveksles med området).
 • 30-60 kW - 13,5 m 3.
 • 60-200 kW - 15 m 3.

Hvis gaskedlen skal anbringes i køkkenet, er der fastsat andre standarder for denne sag: rummets rum er fra 15 m 3, med højden af ​​væggene fra 2,5 m.

Hver af tilfældene med opstilling af ovnen kræver en separat tilgang, selv om der er generelle forhold:

 • Inden i stuen skal kedelrummet i huset falde ned fra gaden. Der stilles også separate krav til vinduernes område: hver 1 m 3 volumen skal svare til mindst 0,03 m 2 af vinduesåbningen. I dette tilfælde taler vi om glassets størrelse. Vinduesystemet skal være hængslet, hvis klapper åbner udad.
 • Vinduet skal have et vindue i tilfælde af nødventilation i tilfælde af nødsituation med gaspas.
 • Fraværet af ventilation eller skorsten, der viser forbrændingsprodukterne på gaden. Til fjernelse af udstødning fra en lav-effekt kedel op til 30 kW, er det tilladt at bruge hul i væggen.
 • Tilstedeværelsen af ​​en kold rørledning for at føde systemet. Det samme gælder for tilstedeværelsen af ​​dræning for at dræne kølevæsken.

En anden almindelig betingelse (fremgår af den seneste version af reglerne) er samlingen af ​​dobbeltkredsløbsudstyr med en kapacitet på 60 kW og mere med overvågningsanordninger til gasindhold. Når det udløses, blokerer systemet straks gasstrømmen.

Hvis kedelrummet er i et separat rum

Ved design af et enkelt rum til en gaskedel med en kapacitet på ikke over 200 kW, er det vigtigt at bruge ikke-brændende vægge med et brandmodstandsniveau på mindst 0,75 timer. Lignende egenskaber er tilgængelige for mursten, blokken og beton.

Et autonomt kedelhus med indbygget eller indbygget type skal opfylde følgende krav:

 • Kedelrumsvolumen for en gaskedel er fra 15 m 3.
 • Højden af ​​væggene. Til udstyr med en kapacitet på 30 kW - 2,5 m; op til 30 kW - fra 2,2 m.
 • Du skal have et vindue med en sving eller et vindue. Forholdet mellem glasarealet og rummets rumfang er 0,03 m 2/1 m 3.
 • Ventilationssystemets kraft skal give en tredobbelt udveksling af luft inden for en time.

Ved anbringelse af kedelrummet i kælderen eller kælderen skal 0,2 m 3 fastsættes til standard 15 m 3 pr. Kilowatt strøm ved bestemmelse af rummets mindste størrelse. Kravene til vægge og lofter, der beskytter ovnen fra andre rum, bliver også hårdere: gas eller damp bør ikke lekke igennem dem under alle omstændigheder.

Hvis kælderen i kælderen eller kælderen tjener som installationsanlæg til enheder med en kapacitet på 150-350 kW, skal den være udstyret med en separat udgang til gaden. Som en mulighed kan det være en udgang til korridoren, der fører til gaden. Når man beslutter sig for kedelrummets konfiguration og kapacitet, ser de også vedligeholdelsens bekvemmelighed: Derfor er dette værelse normalt større end mindste størrelse.

Vedhæftede kedelrum i et privat hus

Hvis udstyret er installeret i en speciel udvidelse, er det i dette tilfælde udover de nævnte, nødvendigt at opfylde nogle yderligere krav:

 1. Det må være fastgjort til en fast væg: De nærmeste åbninger skal fjernes mindst 100 cm.
 2. Byggematerialet skal have en brandmodstand på 0,75 timer. Egnede egenskaber er tilgængelige i beton-, mursten- og cinderblokvægge.
 3. For at undgå sammenkobling af bilaget med hovedbygningen er det nødvendigt at arrangere et individuelt fundament adskilt fra den fælles base. Det er ikke beregnet til tre, men for alle fire vægge.

Du skal også kende følgende nuancer. Det sker så, at der ikke er plads til et kedelrum i huset. Nogle gange går gastjenesten til et møde, der kræver at kompensere for disse mangler med et øget glasareal. Hvis vi taler om opførelsen af ​​huset, så skal alle standarder for ovnen være opfyldt. Ellers vil projektgodkendelse ikke forekomme. Lignende principper er vist for vedlagte kedelhuse, hvor afvigelse fra de foreskrevne dimensioner ikke er tilladt af nogen grund.

Hvis gaskedlen er monteret i køkkenet

Som nævnt ovenfor må små gaskedler (op til 30 kW) installeres i køkkenkammeret i huset. I dette tilfælde kan forbrændingskammerets type være åben og lukket. Ved udledning af forbrændingsprodukter er det tilladt at anvende ventilationskanaler, skorstene og huller i væggen. Det er tilladt at installere væg- og gulvudstyr.

Når du monterer gaskedlen i køkkenet, skal du overveje følgende:

 • Loft højde skal være mindst 2,5 m.
 • Værelset skal have et rumfang på 15 m 3.
 • Ventilation skal sikre en tredobbelt ændring af luften inden for en time.
 • Der bør ikke være afbrydelser i tilførslen af ​​ilt: Det er vigtigt, at det er tilstrækkeligt at opretholde gasbrænderens funktion.

Monteringspunktet for vægmonterede kedler bør kun være ubrændbart underlag. Ved positionering af udstyret er det nødvendigt at tage højde for kravene til afstanden til sidevæggene (mindst 10 cm). I tømmerhuse er det tilladt at installere på brandsikkert eller brændbart underlag, der tidligere er plasteret eller udstyret med en brandsikker skærm til en gaskedel. Gipset påføres med et lag på mindst 50 mm.

Til fremstilling af skærmen ved brug af stålplade. Før fastgørelsen er væggen isoleret med asbest eller en stenuldslab. Tykkelsen af ​​denne finish er mindst 3 mm. Skærmen med dens dimensioner bør overskride kedlens form i kappen med 70 cm over og 10 cm under og ved siden.

Separat bygning til kedelrummet

Udstyr med en kapacitet på 200 kW skal installeres i en separat bygning fra huset.

Sammen med de generelle krav er der i dette tilfælde yderligere betingelser:

 • Varmemodstanden af ​​byggematerialet, hvorfra væggene og taget er konstrueret (herunder indvendig efterbehandling).
 • Et fritstående kedelhus skal have et rummængde på mindst 15 m 3. Til resultatet plus 0,2 m 3 for hver kW strøm, der anvendes til opvarmning af boligen.
 • Lofter. Højde - fra 250 cm.
 • Glasur område Det bestemmes af formlen 0,03 m 2/1 m 3 byggemængden.
 • Vindue. Nødvendigt besidder et vinduesblad eller en transom.
 • Tilstedeværelsen af ​​et separat fundament for kedlen. Den må ikke være højere end 15 cm i forhold til det generelle niveau. Hvis varmematerielets masse ikke overstiger 200 kg, kan den monteres på et betonggulv.
 • Tilstedeværelsen af ​​et nødstilfældningssystem. Den er installeret på røret.
 • Dør. Kun ikke-forstærkede strukturer på svage hængsler er tilladt.
 • Ventilation. Dens strøm skal være tilstrækkelig til at sikre, at hele luften i rummet om en time udskiftes mindst tre gange.

Godkendelse og placering af kedlen i kedelrummet skelnes af alvorligheden: repræsentanter for gastjenesten accepterer normalt ikke favoriserer.

Dørkrav

I et separat rum af et bolighus, der er omdannet til en ovn, er det nødvendigt at bruge døre, der ikke er bange for åben ild og høje temperaturer. Disse produkter skal have mulighed for at modstå ild i 15 minutter. Kun metalstrukturer har lignende egenskaber. Du kan installere både fabriks- og hjemmelavede modeller: Det vigtigste er at observere alle de nødvendige parametre.

I de situationer, hvor kedelrummet har en indgang fra gaden, er den udstyret med ustyrede døre. På grund af dette, i tilfælde af en eksplosion, er kassen simpelthen båret af blastbølgen til ydersiden. Dette gør det muligt for blastenergien at blive rettet til gaden, som vil bevare husets vægge. Også let "udført" dørene tillader gas til frit at gå ud i tilfælde af passerer. Projekter indeholder ofte en yderligere betingelse: Der skal være en grillåbning i bunden af ​​døren. Takket være ham sikres den nødvendige luftstrøm til kedelrummet.

Krav til ventilationssystemet

Ved beregning af udførelse af ventilation er det nødvendigt at fokusere på rummets rumfang. Om nødvendigt multipliceres med 3, normalt tilføje ca. 30% af bestanden. Dette bestemmer mængden af ​​luft, der skal udskiftes inden for en time. For eksempel kan du tage beregningen af ​​værelset 3x3 m med en væghøjde på 2,5 m. Volumenet beregnes som: 3x3x2.5 = 22,5 m 3. Da en triple udveksling er nødvendig, så er 22,5 m 3 x 3 = 67,5 m 3. Til det opnåede resultat tilføj et lager på 30%: ud 87,75 m 3. For at opnå naturlig ventilation er det nedre område af væggen udstyret med en luftindgang med en grill. Udstødningsrøret fjernes gennem tag eller væg i dens øverste del. Ventilationsrøret skal være i samme højde som skorstenen.

Fast brændstof og flydende brændstofaggregater

De generelle regler for tilrettelæggelse af et kedelrum er ens.

Forskellene vedrører nuancer i arrangementet af udledningsanlægget for forbrændingsprodukter:

 • Skorstens tværsnit skal overstige udløbets størrelse.
 • Skorstenes design skal indeholde et minimum antal knæ. Hvis det er muligt, er det bedre at gøre det lige.
 • Bunden af ​​væggen skal være forsynet med en emhætte eller et vindue til indføring af luft. Området er afhængigt af kedlens kraft.
 • Skorstenen udledes gennem tag eller væg.
 • I umiddelbar nærhed af skorstenen sættes inspektionshullet.
 • Skorstenen skal have gasstætte forbindelser.
 • Installation af kedlen kræver en ikke brændbar base. Trægulve er lavet af asbestark eller pap fremstillet af mineraluld. Over dem sætte et stykke stålplade. Der er mulighed for montage af murværk, dekoreret med gips eller fliser.
 • Flygtige kedler drives af skjulte ledninger i specielle korrugeringer. En underspænding (42 V) påføres til stikkontakten.

Kedlernes specificitet for flydende brændstof er en betydelig støj og karakteristisk lugt under drift. Af denne grund installeres de normalt i et separat rum med god lydisolering.

Kedelrum i et privat hus: de grundlæggende krav og normer for arrangementet

Komfortabel ophold i et privat hus er umuligt uden fordele af civilisationen, såsom varmt vand og varme. Men for at få dem, skal du gøre en masse indsats. Især hvis du planlægger at gøre dit hjem helt selvstændigt - i dette tilfælde kan du ikke gøre uden et særligt kedelrum, hvor der vil være opvarmning og vandakkumulerende enheder. Korrekt arrangement af dette rum er et løfte ikke kun for rigtigt fungerende tekniske netværk, men også for din sikkerhed, så vi foreslår endvidere, hvilke krav der stilles til at arrangere et kedelrum: dimensioner, udstyrsplaceringsrater, tilslutningsdiagrammer - til din opmærksomhed en teoretisk assistent og et foto.

Kedel værelse placering

Lad os først beskæftige sig med definitionerne. Under kedelrummet menes et teknisk rum med et komplet kompleks af specialudstyr, som er beregnet til at organisere varmt vand i huset. Parallelt er det samme kompleks ansvarlig for opvarmning. Derfor er rummet i lyset af dets multifunktionalitet mere passende kaldt et kedelrum, selvom begge navne er almindelige i hverdagen. Der er tre variationer af placeringen af ​​kedelrummet.

 • Den første er inde i huset: i semi-kælder eller kælder eller i et fjernt værelse på første sal.
 • Den anden - i en særlig udvidelse: kedelrummet er fastgjort tæt på huset, hovedsagelig fra badeværelset.
 • Den tredje er i en separat bygning: Varmesystemet er arrangeret i en separat bygning, som er forbundet til hovedhuset via kommunikation.

Rådet. Den anbefalede mulighed for placeringen af ​​kedelrummet og kedelrummet er i en fritliggende bygning: Takket være det afsidesliggende tekniske udstyr fra stuerne er husholdningerne sikret maksimal sikkerhed og komfort.

Kedelrum udstyr

Kedelkedlerens uafbrudte drift, og dermed forsyning af varmt vand og opvarmning derhjemme, er umuligt uden en hel række specielle anordninger og elementer af kommunikation. De obligatoriske komponenter i systemet omfatter:

 • Kedlen er den vigtigste varmegenerator. Det er her, at varmebæreren opvarmes, som efterfølgende føres ind i kedlen og opvarmningsanordningerne. Baseret på kilden til varmeenergi er kedler opdelt i fem typer: el, gas, fast brændsel, flydende brændstof og kombineret.
 • Kedel - vandtankvarmer. Inde i tanken er der et rør, gennem hvilket det varme kølevæske bevæger sig - det overfører varme til vandet i kedlen og opvarmer det til den ønskede temperatur.
 • Distributions manifold - pumpe, ventil og kam. Denne knude sikrer distribution og uafbrudt cirkulation af kølevæske til alle elementer i arbejdssystemet.
 • Akkumulator - ekspansionsbeholder: kompenserer for stigningen i trykket under opvarmning af kølevæsken.
 • Sikkerhedsanordninger - luftudluftning, sikkerhedsventiler, trykmåler: Beskyt systemet mod overskydende luft og overtryk.
 • Automatisering - alle former for elektroniske enheder, der er designet til koordineret styring af alle komponenter i varmesystemet og vandforsyningen.
 • Skorsten - udstødningsrør: fjerner forbrændingsprodukterne fra arbejdsbrændsel til det ydre miljø. Der er ikke et akut behov i skorstenen, hvis der anvendes en elektrisk kedel i kedelrummet.
 • Et sæt ventiler designet til hurtigt at blokere kølevæskens bevægelse i tilfælde af nødsituationer.

Grundkrav til kedelrummet

Alle krav til kedelkedlerens arrangement kan opdeles i to kategorier: relateret til lokaler og udstyr. Lad os starte med den første.

Kedelrummet skal have et stort areal - ikke mindre end 6 kvm. Minste rumfang - 15 kubikmeter. Lofthøjde skal være 2,5 m eller mere. Disse krav er ikke kun forårsaget af sikkerhedsforanstaltninger, men også ved at vedligeholde varmesystemet og varmtvandsforsyningen - det er vigtigt at sikre fri adgang til alle rør og apparater.

Varmene i kedelrummet er kun lavet af brandsikkert materiale - beton eller mursten. Gulvet er lavet af beton. Til den færdige beklædning af både vægge og gulv anbefales det at bruge en reliefflise. Et gyldigt alternativ til vægge er en ikke-brændbar mineralgruppe. Hvis kedlerummet afregnes direkte i huset eller i en udvidelse til det, skal det adskilles fra de nærliggende boligområder ved at afspejle vægge lavet af et materiale med en nul brandspændingsgrænse. Døren til kedelrummet og kedelrummet skal være brandsikkert. Det anbefales, at det åbnes udefra.

I kedelrummet skal være organiseret ventilationssystem. Hvis du ikke kan installere specielle ventilatorer, skal du sørge for naturlig ventilation - lav et hul i rummets øverste zone 15x20 cm.

Hardwarekrav

Når du installerer udstyr i et kedel-kedelrum, skal du huske følgende regler:

 • Indendørs bør ikke være mere end to varmekedler.
 • Minimal afstand mellem store apparater (kedler og kedler) er 70 cm.
 • Hverken varmekedlen eller kedlen skal have en enkelt side tæt på vægoverfladen - der skal være ledig plads mellem apparaterne og væggene.
 • Hvis kedelhuset er placeret på første sal af huset, bør den samlede kapacitet af udstyrets udstyr ikke være højere end 150-200 kW, og hvis i forlængelsen, i halvkælderen eller i kælderen - 350 kW. For kedler i enkelte bygninger er der ikke fastsat sådanne strenge standarder.
 • Elektriske ledninger skal lukkes. Den bedste mulighed er at skjule det i specielle stålrør.
 • Armaturerne skal være dækket af metalnetkasser.

Som du kan se, kræver arrangementet af et kedelrum eller et kedelrum i et privat hus adskillelse af en række standarder - startende fra dimensioner af det tekniske rum og slutter med dets udstyr. Overtrædelse af disse krav er fyldt med store problemer, så overvej alle nuancer, hvis du vil have et virkelig effektivt og sikkert opvarmning og vandforsyningssystem til dit hjem.

klima

Tilstedeværelsen af ​​autonom opvarmning i et privat hus kræver indretning af et kedelrum i den. Dette værelse har brug for en seriøs tilgang til planlægningen. Der er særlige regler og krav til opstilling af kedelrummet og taler om dem senere.

Indholdsfortegnelse:

Kedelrum i et privat hus: arrangement af rummet til en gaskedel

Før du overvejer reglerne for at arrangere et kedelrum, skal du være bekendt med de typer kedler, der vil blive installeret i det. Da typen af ​​kedel afhænger visse normer og krav til brandsikkerhed i et givet rum.

Den mest populære opvarmning enhed er en gas kedel. Blandt dens fordele bør fremhæves lethed og enkelhed i dens drift, den overkommelige pris for selve udstyret og det brændstof, der bruges i det. På trods af dette bør installationen af ​​disse kedler foretages i overensstemmelse med særlige krav og standarder, da den mindste fejl kan føre til en eksplosion.

Hvis der er installeret en gaskedel med en effekt på op til 30 kilowatt i huset, er der ikke behov for at udstyre kedelrummet. Mulig installation af en sådan kedel i køkkenet eller i gangen afhængigt af deres størrelse.

Installering af en gaskedel i køkkenet er i dette tilfælde muligt:

 • hvis minimumsværdien af ​​området ikke er mindre end 15 kilowatt;
 • tilgængelighed af vinduer med et areal på 30 cm firkant pr. 100 cm firkant;
 • obligatorisk ventilation i form af ventilationskanaler
 • Minimums højde på rummet er 220 cm;
 • tilgængelighed af en let adgang, 70 cm i størrelse;
 • Tilstedeværelsen af ​​en luftindtagsåbning, som sikrer forbrænding af brændstof i kedlen.
 • høje hastigheder af brandets modstandsdygtighed i rummet, herunder efterbehandling materialer, der anvendes til reparation.

Monteringen af ​​en monteret kedel er kun mulig, hvis køkkenets væg er lavet af ubrændbare eller ubrændbare materialer. Hvis det er planlagt at installere en gulvtype-kedel, skal der installeres et underlag i form af et metalark eller et betongulv under den, og det skal stikke ud over kedelens ekstreme dele, mindst 100 mm fra alle sider.

Hvis husets vægge er lavet af brændbare materialer, fx af træ, skal der installeres en beskyttende skærm, der beskytter væggene mod brand, inden installationen installeres.

Hvis kedlens kraft er fra tredive til to hundrede kilowatt, kræver installationen et separat rum. Mulig indretning af kedelrummet i kælderen eller kælderrummet. I dette tilfælde skal du følge disse regler:

 • give naturligt lys
 • Om en time skal al luft i rummet fornyes mindst tre gange, det vil sige, at naturlig eller tvungen ventilation skal organiseres;
 • obligatorisk udgang til gaden;
 • Mindste væghøjde 250 cm;
 • Den mindste mængde plads, som for køkkenet, er femten kvadratmeter.

Den bedste mulighed er et gaskedelrum i et privat hus, en separat type. Det vil således være muligt ikke kun at forbedre komforten i sin drift, men også reducere risikoen for brand i hele huset. Følgende krav er stillet på fritstående kedelhuse:

 • Tilstedeværelsen af ​​et obligatorisk fundament af bygningen
 • manglende adjunktion til huset;
 • Efter aftale med bygningsgrundlaget er fundamentet lagt til installation af kedlen;
 • kedlen er installeret over gulvet ved 150-200 mm;
 • Betonmørtel bruges til at fylde gulvet, hvor sand nødvendigvis er til stede.

Til fremstilling af tag og vægge må kun anvendes ikke brændbare efterbehandling materialer. Hvad angår interiøret, bruges det ofte til sine keramiske fliser. For at fjerne kølevæsken skal du desuden have et spildevand i kedelrummet. Derudover er det nødvendigt at udvikle et projekt, der er aftalt med gasindustriarbejderne, før byggearbejdet påbegyndes.

Kedelrum i et privat hus: arrangement af lokaler til en fastbrændselskedel

Brugen af ​​fastkedlen er meget populær i de områder, hvor der ikke er centraliseret gasforsyning. Disse kedler arbejder på træ, pellets, tørv og andre faste brændstoffer. Blandt deres fordele bør nævnes:

 • brændstof sort;
 • tilgængelighed og lave omkostninger ved brændstof;
 • nem installation og drift;
 • færre krav og standarder for kedlens arrangement;
 • ikke eksplosiv
 • Hvis det er planlagt at installere en langvarende kedel, fungerer dette udstyr uden menneskelig indblanding i op til tre dage.

På trods af dette har faste brændkedler en lavere effektivitet end gas. Derudover er de ret følsomme for høj luftfugtighed, der kræver konstant brændstofpåfyldning og rengøring af kedlen.

Vi tilbyder dig at gøre dig bekendt med de grundlæggende regler, der udstyre et kedelrum til kedler, der opererer på fast brændsel:

 • stedet hvor kedlen skal installeres skal være let tilgængelig, da brændstof konstant lægges i det og askeskålen rengøres;
 • Mindsteafstanden mellem væggen og hver side af kedlen er 100 mm;
 • Når du monterer kedlen nær væggene, trimmet med meget brandfarlige materialer, anbefales det at trimme dem med et metalark, hvis tykkelse er 2,5 mm.
 • Før ovnens bund bør også lægge materialet i form af stålplade.

Overvej at det er bedst, hvis gulvet i det rum, hvor kedlen er installeret, er lavet af beton og står over for ubrændbart materiale.

Overvej at der opstilles særlige krav til ventilationssystemets arrangement:

 • For et kilowatt af kraften i kedeludstyret er det nødvendigt at organisere 80 kubikmeter af vinduet;
 • skorstenens skorstenshul i diameter skal være mindre end skorstenens diameter;
 • derudover skal man sørge for at have et specielt hul, der muliggør teknisk vedligeholdelsesarbejde på skorstenen;
 • skorstenen skal have samme diameter i hele sit område;
 • skorstenens inderside skal pudses, så røg kommer ikke ind i lokalet;
 • derudover kræver lokalerne et vandforsynings- og kloaksystem;
 • Hvis der anvendes kul eller brænde til opvarmning af huset, er kedlen mindst otte kvadratmeter.

Forudsat at kun kul anvendes som brændsel til kedlen, skal kedelhuset have skjult ledninger og specielle hermetiske belysningsanordninger, da kulstøv er meget eksplosiv.

Bemærk, at der i tillæg til korrekt installeret skorsten skal være naturlig eller tvungen ventilation i rummet. Siden hver gang brændstoffet fra kedlen ind i rummet får produkterne af dets forbrænding. Deres akkumulering vil føre til afgang af kulilte.

Kedelrum i et privat hus foto: plads til el-kedel

Elektrisk kedel er en af ​​de sikreste varmekedler. Derudover kræver installationen ikke et separat rum, men snarere ethvert frit hjørne af huset.

Blandt fordelene ved elektriske kedler fremhæver vi:

 • overkommelige omkostninger ved selve enheden;
 • nem installation, hvilket ikke kræver involvering af specialister;
 • pladsbesparende, da kedler af denne type er kompakte;
 • sikkerhed, da der ikke er åben ild i kedlen;
 • ingen grund til at installere skorstenen;
 • lydløst og behageligt arbejde;
 • miljøsikkerhed.

På trods af dette har el-kedler visse ulemper:

 • muligheden for at modtage et stød fra den elektriske strøm;
 • behovet for at arrangere jordforbindelse
 • høje omkostninger ved elektricitet anvendt til opvarmning.

Brugen af ​​sådanne kedler er ret sjælden, da prisen på elektricitet er for høj. Sådanne kedler bruges oftest som ekstra kilder til opvarmning.

Krav til kedelrum i et privat hus

Vi tilbyder dig at studere mere detaljeret kravene til et gaskedelhus i et privat hus:

1. Hvad skal der være plads til kedelrummet.

 • hvis du planlægger at udstyre et kedelrum i et privat hus, bør du helt sikkert tildele et separat rum eller en udvidelse til det, at installere en gaskedel i en stue er uacceptabel;
 • Minimum lofthøjde i rummet er 220 cm;
 • størrelsen af ​​kedelrummet i et privat hus beregnes på grundlag af fire kvadratmeter til installation af en enkelt kedel;
 • Rummets vægge skal være plasterede, brug ikke meget brandfarlige efterbehandling materialer til deres efterbehandling;
 • Døråbens minimale bredde er 80 cm;
 • ti kubikmeter rum kræver 30 centimeter firkantede vinduer.

2. Tilgængeligheden af ​​kommunikationssystemer er obligatorisk.

 • det elektriske netværk skal karakteriseres af tilstedeværelsen af ​​en enkeltfasestrøm på 20 Ampere og en spænding på 220 V, jordforbindelse og installation af en særlig automat, der beskytter netværket er nødvendig;
 • På hver af kedlerne skal der være en blok af låsedestination;
 • Derudover skal kedelrummet forsynes med vand, hvorved varmtvandstilførslen til huset leveres;
 • For at sikre en nødstrøm af vand fra systemet, er det nødvendigt at udstyre kloaksystemet;
 • se gas- og vandtrykket i systemet, som skal være i overensstemmelse med visse standarder.

3. Ventilationssystem i kedelrummet.

 • hvis huset tidligere har organiseret ventilation, så kan den kombineres med kedelrumsventilationen;
 • at udstyre skorstenen, skal du slå to huller direkte i væggen;
 • For at give luft er det nok at lave huller i væggen eller i døren og installere en ventilationsgitter på den;
 • For at beregne ventilationen er kedelkapaciteten tilstrækkelig, for eksempel 2 kW multipliceret med 8 kvadratcentimeter, det viser sig at være 16 centimeter firkantede - dette er området for minimumsventilationshullet til kedelrummet.

4. Skorsten og installationsregler.

 • Enhver type skorsten, der er installeret i kedelrummet, skal være gastæt, brændstofforbrændingsprodukter må under ingen omstændigheder komme ind i lokalet.
 • skorstenens hul, der er placeret på kedlen, skal have en mindre diameter end skorstenen selv;
 • efter installation af kedlen skal den være frit tilgængelig på alle sider.

Enhedens kedelrum i et privat hus: udstyrets hovedkomponenter

Projekter af et kedelhus til et privat hus adskiller sig i området af hovedrummet, teknologiske funktioner, men komponenterne i næsten alle kedelhuse omfatter:

 • kedel til varmesystemet - en anordning, der genererer varme til opvarmning af et hus, forbrændingskammeret er i kedlen, energi frigives fra brændstoffet i det, hvorved varmebæreren opvarmes og hele bygningen opvarmes;
 • Vandtank i form af en kedel - udfører funktionen af ​​opvarmningsvand, bruges kun i to-kredsløbsvarmesystemer, således at kedlen ikke kun opvarmer bygningen, men udfører også funktionen til at levere varmt vand;
 • Udvidelsestank - er i stand til at kompensere for for højt tryk i systemet, som opstår, når kedlen er meget varm, væsken opvarmer og stigninger i volumen under opvarmningsprocessen, samtidig med at trykket i systemet forøges for at forhindre rørene i at blive brudt, ekspansionsbeholderen bruges, overskydende vand kommer ind i Han kommer derefter under tilbageslag under tilbageslag
 • For at kunne distribuere det varmebærende væske i systemet og for at sikre ensartet opvarmning af alle rum er det nødvendigt at have en fordelingsmanifold, derudover ved hjælp af denne enhed er det muligt at regulere temperaturen af ​​det varmebærende væske, denne anordning har en cirkulationspumpe, en kam og en hydraulisk separator;
 • skorsten - giver dig mulighed for at omdirigere forbrændingsprodukterne fra rummet, kvaliteten af ​​arbejdet og effektiviteten af ​​varmesystemet selv afhænger af den korrekte teknologi til installation af kedlen;
 • For at beskytte systemet mod overophedning er det nødvendigt at have en sikkerhedsgruppe, hvis sammensætning der er en termoregulator og en ekspansionsbeholder;
 • For at transportere kølevæsken i systemet er det nødvendigt at have en rørledning og lukkeventiler, der hjælper med at blokere kølevæskens bevægelse.

Anbefalinger til indretning af kedelhuset i et privat hus

1. Bemærk at der ikke må være mere end to kedler i det samme rum.

2. Valg af skorsten, udstødningssystem og deres egenskaber afhænger direkte af den type kedel, der skal installeres i kedelrummet. Derfor anbefales det at købe en kedel, før du selv arrangerer rummet.

3. Til fremstilling af væggene i kedelrummet er bedst at anvende brandsikkert mursten eller beton.

4. Keramiske fliser, gips eller stålplader bruges til at afslutte gulvet.

5. Hvis der er en tilstødende dør mellem huset og kedelrummet, skal det gøres brandsikkert.

6. Tilstedeværelsen af ​​ledig plads omkring kedlen er nødvendig, da det giver fri adgang til udstyret i tilfælde af reparation.

Kedelrummets areal i et privat hus afhænger af kedlens kraft.

Top