Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Radiatorer
Test af temperaturregulatoren
2 Pejse
Ikke nok lille touch! Hvordan man vælger maling til et bad i jernovn
3 Brændstof
Enhed og skema af pyrolyse kedlen
4 Radiatorer
reduktion af rørdiameter
Vigtigste / Brændstof

Hvad er en varmeknude i varmesystemer?


Opførelsen af ​​det korrekte projekt til installation af det præsenterede udstyr er vigtigt for at opretholde den normale opvarmningstemperatur i hvert brugsrum i en lejlighedskompleks uden at beboere skal forbinde et autonomt varmesystem.

Regelmæssig verifikation af data opnået fra det beskrevne udstyr tillader os at eliminere de mulige ulemper ved det tidligere konstruerede varmeskema eller dets fiasko.

1 Hvad er en termisk energimålerstation?

En termisk enhed er et sæt udstyr, hvis installation er tilvejebragt med det formål at levere hovedregnskab og regulering af energi, varmebærerens volumen og også produktet til registrering og kontrol af dets parametre.

Termisk energi måle station

Termisk energi måleenhed er et automatisk modul, som er installeret til rørsystemet for at levere regnskabsdata til projekt for drift og regulering af varmeressourcer.

1.1 Hvor er varmeenhederne installeret?

Installering af varmeenheder og deres vedligeholdelse udføres som regel i typiske lejlighedsbygninger med kommunale varmesystemer.

Til gengæld installeres varmemålestationer i en lejlighedsbygning for at udføre følgende opgaver:

 • kontrol og regulering af driften af ​​kølemidlet og termisk energi
 • kontrol og regulering af hydrauliske og varmeanlæg;
 • optegnelser over kølevæskedata såsom temperatur, tryk og volumen.
 • produktet af den monetære beregning af forbrugeren og leverandøren af ​​varmeenergi efter verifikation af de opnåede data.

Montering af varmemålingstationer

Ved udførelse af installationen af ​​et varmeapparatprojekt skal det bemærkes, at forbruget af ressourcer, der leveres til centralvarme i en lejlighedskompleks, medfører visse økonomiske omkostninger for brugerne (i dette tilfælde residenter i en lejlighedskompleks).

For at reducere omkostningerne samt opretholde driften af ​​den konstruerede enhed i overensstemmelse med den tidligere udformede ordning i lang tid, vil et lejlighedshus være i stand til, hvis kompetent afprøvning af regnskabsmaterialet og dets vedligeholdelse, herunder højkvalitetsinstallation af udstyret og rørledningen, vil blive tilvejebragt rettidigt.

2 Enhed og kredsløbs termoknudepunkt

Den termiske enhed, hvis samling er sikret ved et foreløbigt projekt i brugsbygningerne i lejlighedsbygninger, er lavet af et helt kompleks af udstyr og apparater. En sådan anordning er i stand til at udføre fra en til flere funktioner, såsom:

 1. Måling af mængde og masse af termisk energi, dens tryk, temperaturen af ​​væsken, der cirkulerer gennem rørledningen og driftstidspunktet.
 2. Opsamling og opbevaring af disse oplysninger på et lokalt medie.
 3. Vis det på måleenheder.

På grundlag af de indhentede data er verifikation af driften af ​​varmeudstyr i lejeboliger gennemført ved regulering og vedligeholdelse.

Regnskabsenheden er en anordning som en tæller, hvis kredsløb består af:

 1. Termokobling modstand.
 2. Varmekalkulator.
 3. Primær flow konverter.

Afhængigt af installationen af ​​hvilken model af primærkonverteren der fandt sted (med vortex-, ultralyd-, elektromagnetiske eller tachometriske målemuligheder), kan varmemåleren indbefatte filtre og trykfølere.

Skematisk diagram over varmeknudepunktet

Måleenheden af ​​varmeenergi består af følgende elementer:

 1. Lukkeventiler.
 2. Varmemåler.
 3. Termisk konverter.
 4. Sump.
 5. Flowmeter.
 6. Termisk sensor returledning.
 7. Yderligere udstyr.

Installationen af ​​varmeenergibeskrivelsesordningen i et lejlighedshus indebærer efterfølgende følgende grundlæggende krav:

 • behovet for at foretage montering af regnskabsmaterielordningen udelukkende ved grænserne for resten af ​​rørledningerne, der hører til de områder, der er tættest på varmekildens hovedventiler
 • et forbud mod tilrettelæggelse af projektet for udvælgelse af kølevæsken til personlige behov i fjernvarmesystemet
 • regulering af kølemidlets gennemsnitlige time- og daglige gennemsnitlige parametre fremstilles i overensstemmelse med angivelserne af regnskabsmaterialet;
 • måleanordninger er monteret på motorvejets returledninger og placeret op til det sted, hvor tamprøret er forbundet.

For at gennemføre korrekt regulering og kontrol af det beskrevne udstyr, udfører de kompetente tjenester en kompetent kontrol af deres installation og drift.

2.1 Hvem installerer og vedligeholder en varmeenhed i boligblokke?

I lejlighedskomplekser er der centralvarme (TC) og varmtvandsforsyning (HWS), den primære rørledning, for hvilken forsyningen er placeret i kælderen og udstyre den med afstengningsventiler. Sidstnævnte giver dig mulighed for at slukke for husvarmesystemet fra det eksterne netværk.

Den termiske enhed er udstyret med sumper, afstengningsventiler, instrumentering og har en sådan anordning som elevator i konstruktionen. Af disse kræver konstant vedligeholdelse som regel en slamkollektor, som er et stålrør med en diameter på Du = 159-200 mm og er nødvendigt for at samle snavs fra hovedrørledningen for at beskytte rørledninger og varmeapparater mod forurening.

Installationen af ​​en termisk enhed, dens vedligeholdelse, herunder rengøring, er låsesmedens arbejde, der betjener et boligbyggeri, der opfylder kravene i en organisation, der leverer boliger og kommunale tjenester.

Enhedens varmeenhed

Opvarmningssystemets varmepunkt er det sted, hvor varmtvandsleverandørens hovedlinje er forbundet med et boliges opvarmning, samt beregning af forbruget af termisk energi.

De vigtigste typer varmepunkter

De noder, der forbinder systemet med kilden til termisk energi, er af to typer:

Et-kredsløbsvarmepunkt er den mest almindelige type forbrugerforbindelse til en kilde til termisk energi. I dette tilfælde anvendes en direkte forbindelse til varmtvandsforsyningen til husvarmesystemet.

Et enkeltkredsvarmepunkt har en karakteristisk detalje - sin ordning giver mulighed for en rørledning, der forbinder de direkte og omvendte linjer, der kaldes elevatoren. Formålet med elevatoren i varmesystemet er værd at overveje mere detaljeret.

Kedelvarmesystemer har tre standard driftsformer, der afviger i kølemiddeltemperaturen (direkte / omvendt):

Anvendelsen af ​​overophedet damp som kølevæske til varmesystemet i et boligområde er ikke tilladt. Derfor, hvis kedlen leverer varmt vand ved en temperatur på 150 ° C på grund af vejrforhold, skal det afkøles, før det føres ind i stigningen i opvarmning af et bolighus. Til dette formål anvendes en elevator, hvorved "retur" kommer ind på den direkte motorvej.

Elevatoren åbnes med manuel eller elektrisk (automatisk) drev. En ekstra cirkulationspumpe kan indgå i hovedlinjen, men normalt er denne enhed lavet af en speciel form - med en sektion af skarp indsnævring af hovedlinjen, hvorefter der er en konisk udvidelse. På grund af dette fungerer det som en injektionspumpe, der pumper vand fra returlinjen.

Dobbelt kredsløbsvarmepunkt

I dette tilfælde blandes kølevæskerne i de to kredsløb i systemet ikke. For at overføre varme fra et kredsløb til en anden, anvendes en varmeveksler, sædvanligvis pladeformet. Skemaet for dobbelt kredsløbs varmepunkt er vist nedenfor.

En pladevarmeveksler er en anordning bestående af en række hule plader, hvoraf den ene opvarmes af opvarmningsvæsken, og den anden opvarmes. De har en meget høj effektivitet, de er pålidelige og uhøjtidelige. Mængden af ​​fjernet varme kontrolleres ved at ændre antallet af plader, som interagerer med hinanden, derfor er det ikke nødvendigt at indkøle et kølet vand fra returledningen.

Sådan udrustes et varmepunkt

For at organisere varmeforsyningen i et boligbyggeri er varmeenheder udstyret med følgende ekstra udstyr:

 1. Portventiler og ventiler;
 2. Filtre, snavsfælder;
 3. Kontrol- og måleinstrumenter - termometre, manometre, flowmålere;
 4. Hjælpepumper.

Sammensætningen af ​​enhedens enkeltkredsvarmepunkt er vist i figuren.

Tallene her angiver de følgende noder og elementer:

 • 1 - trevejsventil;
 • 2 - portventil;
 • 3-stik ventil;
 • 4, 12 - mudder samlere;
 • 5 - reguleringsventil;
 • 6 - gashåndtag;
 • 7 - V-montering til et termometer;
 • 8 - termometer
 • 9 - manometer
 • 10 - elevator
 • 11 - varmemåler;
 • 13 - vandmåler
 • 14 - vandstrømregulator;
 • 15 - subpara regulator;
 • 16 - ventiler;
 • 17 - bypass linje.

Installation af termiske måleapparater

Punktet for termiske måleindretninger omfatter:

 • Termiske sensorer (installeret i direkte og omvendte linjer);
 • Flow meter;
 • Varmekalkulator.

Termiske måleapparater installeres så tæt som muligt på afdelingsgrænsen, således at leverandørfirmaet ikke beregner varmetab ved hjælp af forkerte metoder. Det er bedst af alt, at varmeenheder og flowmåler har ventiler eller ventiler til deres indgange og udgange, så vil deres reparation og vedligeholdelse ikke forårsage vanskeligheder.

Tip! Før strømningsmåleren skal der være en sektion af linjen uden at ændre diametre, yderligere bindinger og indretninger for at reducere strømningsturbulensen. Dette vil øge målingsnøjagtigheden og forenkle nodens funktion.

En varmekalkulator, der modtager data fra termiske sensorer og flowmålere, installeres i et separat låseligt skab. Moderne modeller af denne enhed er udstyret med modem og kan tilsluttes via Wi-Fi og Bluetooth til et lokalt netværk, hvilket giver mulighed for at modtage data eksternt uden at besøge varmemålestationerne.

Ordning af varmeenhed

Enhedens varmeenhed

Opvarmningssystemets varmepunkt er det sted, hvor varmtvandsleverandørens hovedlinje er forbundet med et boliges opvarmning, samt beregning af forbruget af termisk energi.

De vigtigste typer varmepunkter

De noder, der forbinder systemet med kilden til termisk energi, er af to typer:

Et-kredsløbsvarmepunkt er den mest almindelige type forbrugerforbindelse til en kilde til termisk energi. I dette tilfælde anvendes en direkte forbindelse til varmtvandsforsyningen til husvarmesystemet.

Et enkeltkredsvarmepunkt har en karakteristisk detalje - sin ordning giver mulighed for en rørledning, der forbinder de direkte og omvendte linjer, der kaldes elevatoren. Formålet med elevatoren i varmesystemet er værd at overveje mere detaljeret.

Kedelvarmesystemer har tre standard driftsformer, der afviger i kølemiddeltemperaturen (direkte / omvendt):

Anvendelsen af ​​overophedet damp som kølevæske til varmesystemet i et boligområde er ikke tilladt. Derfor, hvis kedlen leverer varmt vand ved en temperatur på 150 ° C på grund af vejrforhold, skal det afkøles, før det føres ind i stigningen i opvarmning af et bolighus. Til dette formål anvendes en elevator, hvorved "retur" kommer ind på den direkte motorvej.

Elevatoren åbnes med manuel eller elektrisk (automatisk) drev. En ekstra cirkulationspumpe kan indgå i hovedlinjen, men normalt er denne enhed lavet af en speciel form - med en sektion af skarp indsnævring af hovedlinjen, hvorefter der er en konisk udvidelse. På grund af dette fungerer det som en injektionspumpe, der pumper vand fra returlinjen.

Dobbelt kredsløbsvarmepunkt

I dette tilfælde blandes kølevæskerne i de to kredsløb i systemet ikke. For at overføre varme fra et kredsløb til en anden, anvendes en varmeveksler, sædvanligvis pladeformet. Skemaet for dobbelt kredsløbs varmepunkt er vist nedenfor.

En pladevarmeveksler er en anordning bestående af en række hule plader, hvoraf den ene opvarmes af opvarmningsvæsken, og den anden opvarmes. De har en meget høj effektivitet, de er pålidelige og uhøjtidelige. Mængden af ​​fjernet varme kontrolleres ved at ændre antallet af plader, som interagerer med hinanden, derfor er det ikke nødvendigt at indkøle et kølet vand fra returledningen.

Sådan udrustes et varmepunkt

For at organisere varmeforsyningen i et boligbyggeri er varmeenheder udstyret med følgende ekstra udstyr:

 1. Portventiler og ventiler;
 2. Filtre, snavsfælder;
 3. Kontrol- og måleinstrumenter - termometre, manometre, flowmålere;
 4. Hjælpepumper.

Sammensætningen af ​​enhedens enkeltkredsvarmepunkt er vist i figuren.

Tallene her angiver de følgende noder og elementer:

 • 1 - trevejsventil;
 • 2 - portventil;
 • 3-stik ventil;
 • 4, 12 - mudder samlere;
 • 5 - reguleringsventil;
 • 6 - gashåndtag;
 • 7 - V-montering til et termometer;
 • 8 - termometer
 • 9 - manometer
 • 10 - elevator
 • 11 - varmemåler;
 • 13 - vandmåler
 • 14 - vandstrømregulator;
 • 15 - subpara regulator;
 • 16 - ventiler;
 • 17 - bypass linje.

Installation af termiske måleapparater

Punktet for termiske måleindretninger omfatter:

 • Termiske sensorer (installeret i direkte og omvendte linjer);
 • Flow meter;
 • Varmekalkulator.

Termiske måleapparater installeres så tæt som muligt på afdelingsgrænsen, således at leverandørfirmaet ikke beregner varmetab ved hjælp af forkerte metoder. Det er bedst af alt, at varmeenheder og flowmåler har ventiler eller ventiler til deres indgange og udgange, så vil deres reparation og vedligeholdelse ikke forårsage vanskeligheder.

Tip! Før strømningsmåleren skal der være en sektion af linjen uden at ændre diametre, yderligere bindinger og indretninger for at reducere strømningsturbulensen. Dette vil øge målingsnøjagtigheden og forenkle nodens funktion.

En varmekalkulator, der modtager data fra termiske sensorer og flowmålere, installeres i et separat låseligt skab. Moderne modeller af denne enhed er udstyret med modem og kan tilsluttes via Wi-Fi og Bluetooth til et lokalt netværk, hvilket giver mulighed for at modtage data eksternt uden at besøge varmemålestationerne.

Termisk energi måling (opvarmning): hvad er det? Ordning, installation

Opførelsen af ​​det korrekte projekt til installation af det præsenterede udstyr er vigtigt for at opretholde den normale opvarmningstemperatur i hvert brugsrum i en lejlighedskompleks uden at beboere skal forbinde et autonomt varmesystem.

Regelmæssig verifikation af data opnået fra det beskrevne udstyr tillader os at eliminere de mulige ulemper ved det tidligere konstruerede varmeskema eller dets fiasko.

Hvad er en termisk energimålerstation?

En termisk enhed er et sæt udstyr, hvis installation er tilvejebragt med det formål at levere hovedregnskab og regulering af energi, varmebærerens volumen og også produktet til registrering og kontrol af dets parametre.

Termisk energi måle station

Termisk energi måleenhed er et automatisk modul, som er installeret til rørsystemet for at levere regnskabsdata til projekt for drift og regulering af varmeressourcer.

Hvor er varmeenhederne installeret?

Installering af varmeenheder og deres vedligeholdelse udføres som regel i typiske lejlighedsbygninger med kommunale varmesystemer.

Til gengæld installeres varmemålestationer i en lejlighedsbygning for at udføre følgende opgaver:

 • kontrol og regulering af driften af ​​kølemidlet og termisk energi
 • kontrol og regulering af hydrauliske og varmeanlæg;
 • optegnelser over kølevæskedata såsom temperatur, tryk og volumen.
 • produktet af den monetære beregning af forbrugeren og leverandøren af ​​varmeenergi efter verifikation af de opnåede data.

Montering af varmemålingstationer

Ved udførelse af installationen af ​​et varmeapparatprojekt skal det bemærkes, at forbruget af ressourcer, der leveres til centralvarme i en lejlighedskompleks, medfører visse økonomiske omkostninger for brugerne (i dette tilfælde residenter i en lejlighedskompleks).

For at reducere omkostningerne samt opretholde driften af ​​den konstruerede enhed i overensstemmelse med den tidligere udformede ordning i lang tid, vil et lejlighedshus være i stand til, hvis kompetent afprøvning af regnskabsmaterialet og dets vedligeholdelse, herunder højkvalitetsinstallation af udstyret og rørledningen, vil blive tilvejebragt rettidigt.

Enhed og kredsløb termisk knudepunkt

Den termiske enhed, hvis samling er sikret ved et foreløbigt projekt i brugsbygningerne i lejlighedsbygninger, er lavet af et helt kompleks af udstyr og apparater. En sådan anordning er i stand til at udføre fra en til flere funktioner, såsom:

 1. Måling af mængde og masse af termisk energi, dens tryk, temperaturen af ​​væsken, der cirkulerer gennem rørledningen og driftstidspunktet.
 2. Opsamling og opbevaring af disse oplysninger på et lokalt medie.
 3. Vis det på måleenheder.

På grundlag af de indhentede data er verifikation af driften af ​​varmeudstyr i lejeboliger gennemført ved regulering og vedligeholdelse.

Regnskabsenheden er en anordning som en tæller, hvis kredsløb består af:

 1. Termokobling modstand.
 2. Varmekalkulator.
 3. Primær flow konverter.

Afhængigt af installationen af ​​hvilken model af primærkonverteren der fandt sted (med vortex-, ultralyd-, elektromagnetiske eller tachometriske målemuligheder), kan varmemåleren indbefatte filtre og trykfølere.

Skematisk diagram over varmeknudepunktet

Måleenheden af ​​varmeenergi består af følgende elementer:

 1. Lukkeventiler.
 2. Varmemåler.
 3. Termisk konverter.
 4. Sump.
 5. Flowmeter.
 6. Termisk sensor returledning.
 7. Yderligere udstyr.

Installationen af ​​varmeenergibeskrivelsesordningen i et lejlighedshus indebærer efterfølgende følgende grundlæggende krav:

 • behovet for at foretage montering af regnskabsmaterielordningen udelukkende ved grænserne for resten af ​​rørledningerne, der hører til de områder, der er tættest på varmekildens hovedventiler
 • et forbud mod tilrettelæggelse af projektet for udvælgelse af kølevæsken til personlige behov i fjernvarmesystemet
 • regulering af kølemidlets gennemsnitlige time- og daglige gennemsnitlige parametre fremstilles i overensstemmelse med angivelserne af regnskabsmaterialet;
 • måleanordninger er monteret på motorvejets returledninger og placeret op til det sted, hvor tamprøret er forbundet.

For at gennemføre korrekt regulering og kontrol af det beskrevne udstyr, udfører de kompetente tjenester en kompetent kontrol af deres installation og drift.

Hvem installerer og vedligeholder en varmeenhed i boligblokke?

I lejlighedskomplekser er der centralvarme (TC) og varmtvandsforsyning (HWS), den primære rørledning, for hvilken forsyningen er placeret i kælderen og udstyre den med afstengningsventiler. Sidstnævnte giver dig mulighed for at slukke for husvarmesystemet fra det eksterne netværk.

Den termiske enhed er udstyret med sumper, afstengningsventiler, instrumentering og har en sådan anordning som elevator i konstruktionen. Af disse kræver konstant vedligeholdelse som regel en slamkollektor, som er et stålrør med en diameter på Du = 159-200 mm og er nødvendigt for at samle snavs fra hovedrørledningen for at beskytte rørledninger og varmeapparater mod forurening.

Installationen af ​​en termisk enhed, dens vedligeholdelse, herunder rengøring, er låsesmedens arbejde, der betjener et boligbyggeri, der opfylder kravene i en organisation, der leverer boliger og kommunale tjenester.

Termisk energi måling station (video)

Portal om opvarmning "vandopvarmning

Termiske diagrammer af varme noder: hvordan man læser tegningerne og hvad de betyder

Der er ikke behov for at tale meget om varmepunktets betydning i det generelle varmesystem. Termiske kredsløb af varmeenheder er involveret både i netværket og i systemet med internt forbrug.

Begrebet termisk punkt

Brugseffektivitet og niveauet af varmeforsyning til forbrugeren afhænger direkte af udstyrets korrekte funktion.

Faktisk er et termisk punkt en lovlig grænse, som i sig selv indebærer indretning af et sæt måle- og kontroludstyr. Takket være denne interne påfyldning bliver definitionen af ​​parternes fælles ansvar mere tilgængelig. Men før du behandler dette, er det nødvendigt at forstå, hvordan termiske kredsløb af termiske enheder fungerer, og hvorfor de skal læse dem.

Sådan bestemmer du planen med termisk knudepunkt

Ved fastlæggelsen af ​​transformationssystemets udstyr og udstyr er de afhængige af de tekniske egenskaber ved det lokale varmeforbrugssystem, netværkets ydre gren, driftssystemerne for deres systemer og deres kilder.

I dette afsnit får du kendskab til graferne for kølevæskestrømningshastigheden - varmesystemet for varmeenheden.

En detaljeret undersøgelse vil gøre det muligt at forstå, hvordan forbindelsen til den kollektive samler er lavet, trykket inde i netværket og relativt kølemiddel, hvis præstation er direkte afhængig af varmeforbruget.

Det er vigtigt! I tilfælde af tilslutning af varmeenheden ikke til opsamleren, men til opvarmningsnettet påvirker strømmen af ​​kølemidlet i en gren uundgåeligt strømmen af ​​den anden.

Analyse af varmekredsens layout i detaljer

Figuren viser to typer af forbindelser: a - i tilfælde af forbrugeren direkte til samleren; b - når man tilslutter sig en gren af ​​et varmeledende netværk.

Tegningen afspejler de grafiske ændringer i kølevæskestrømningen ved forekomsten af ​​sådanne omstændigheder:

A - når varme- og vandforsyningssystemerne (varme) tilsluttes varmeforsyningens kollektorer separat.

B - når de samme systemer indsættes i det udendørs varme netværk. Interessant nok er tilsætningen i dette tilfælde præget af høje trykfald i systemet.

I betragtning af den første mulighed skal det bemærkes, at indikatorerne for den samlede kølevæskestrømning øges synkront med strømningshastigheden for varmt vandforsyning (i tilstanden І, ІІ, ІІІ), mens i den anden, selv om der er en stigning i opvarmningsenhedens strømningshastighed, opvarmning forbrug tal reduceres automatisk.

Baseret på de beskrevne træk ved varmeknudeens termiske skema kan det konkluderes, at som et resultat af den totale udstrømningshastighed af kølervæske i den første udførelsesform, når den anvendes i praksis, udgør den ca. 80% af strømningshastigheden ved anvendelse af kredsløbets anden prototype.

Placer ordninger i designet

Ved udformning af et varmesystem til en varmeenhed i et beboelsesområde, forudsat at varmesystemet er lukket, skal du være særlig opmærksom på valget af en ordning for tilslutning af varmtvandsberedere til netværket. Det valgte projekt bestemmer de anslåede omkostninger til kølemidler, funktioner og styringsmåder mv.

Valget af opbygningen af ​​varmeenheden bestemmes primært af den etablerede termiske tilstand af netværket. Hvis netværket fungerer i henhold til varmeskemaet, udvælges tegningen ud fra den tekniske og økonomiske beregning. I dette tilfælde sammenlignes parallelle og blandede ordninger af varmeenheder.

Funktioner af udstyrets termiske punkt

For at opvarmningsnetværket af huset skal fungere korrekt, er det desuden installeret på varmepunkterne:

 • ventiler og ventiler;
 • særlige filtre der fanger snavspartikler;
 • Kontrol og statistiske enheder: termostater, trykmålere, flowmålere;
 • hjælpe- eller standby-pumper.

Symboler af diagrammer og hvordan man læser dem

Figuren ovenfor viser et skematisk diagram over en varmeenhed med en detaljeret beskrivelse af alle bestanddelene.

V-formet montering til termometer

Vandstrømregulator

Ventiler i systemet

Betegnelserne på kredsløb af termiske noder hjælper med at forstå nodens funktion ved at studere ordningen.

Ingeniører, der fokuserer på tegningerne, kan gætte, hvor der opstår en sammenbrud i netværket under de observerede fejl og hurtigt reparere det. Ordninger af varmeenheder vil være nyttige, selvom du er involveret i at designe et nyt hus. Sådanne beregninger er nødvendigvis inkluderet i pakken af ​​projektdokumentation, fordi uden dem ikke færdiggør installationen af ​​systemet og ledninger i hele huset.

Oplysninger om, hvad et termisk system tegning er, og hvordan man træder i praksis er nyttigt for alle, der nogensinde har stødt på varme- eller vandvarmeanlæg mindst én gang i deres liv.

Forhåbentlig vil materialet i artiklen bidrage til at forstå de grundlæggende begreber, for at forstå, hvordan man identificerer de vigtigste noder og punkter for udpegning af de grundlæggende elementer på diagrammet.

Termisk knudeordning

Hver bygning, det være sig et privat hus eller en højhus, er udstyret med adskillige livsstøttesystemer. En af dem er varmesystemet. Beboere i flere etager kan blive overrasket, men i deres kælder er der et særligt sted, der kaldes et varmepunkt eller varmemålingsstation. I denne artikel vil vi snakke om det mere detaljeret.

Du vil lære, hvad en varmemålerstation er, hvad det er til, hvordan det virker, og hvem kan tjene det.

Vi åbner et slør - hvad er UUTE

For dem der først hører dette udtryk, vil vi forklare dens betydning. UUTE er ikke bare en enhed, men et kompleks af udstyr. Installation af hver af dem er nødvendig for at give grundlæggende regnskab og regulering af energi, justering af kølevæskenes volumen inde. Systemet registrerer og udfører parameterstyring. Installationen af ​​sådant udstyr udføres på varmeledninger i kælderen i en fleretages bygning.

Her er de vigtigste udstyrstyper:

 1. Regnemaskinen.
 2. Lukkeventiler.
 3. Sensorer viser tryk og temperatur i systemet.
 4. Tryk-, flow- og temperaturgivere.

Hvad er behovet for et sådant system? Alle disse var teknologiske data, for at sige det simpelthen, er den termiske doseringsstation installeret på rørets indløb i huset. Hovedopgaven er at ændre parametrene for det interne kølemiddel. Hvad betyder dette? Før kølevæsken når dig i varmeapparatet (konvektor eller radiator), begynder termisk knudepunkt at reducere dets tryk og temperatur. Du har bemærket, at varmeledningerne i huset altid er af samme temperatur, du kan ikke brænde om dem. Det er også nyttigt ikke kun for dig, men også for hele varmesystemet. I vores tid ændres metalrøret til polypropylen eller metalplast. De kan ikke lide høj temperatur og højt tryk.

Her er nogle af de regulerede driftsmåder for varmemålingstationen:

Hvad betyder disse tal? De angiver de maksimale og minimale tilladte temperaturindikatorer for kølevæsken i rørene. Hver knude er udstyret med en varmemåler.

Typer af varmeforsyning installationsordninger

Det bliver klart, at varmeenheden i en lejlighedskompleks er placeret i kælderen, hvor varmetilførslen til hver lejlighed begynder. Opbygningen af ​​varmeknudepunktet er vist på dette billede.

Som det kan ses fra billedet er dette et elevator kredsløb. Det kan kaldes den enkleste og ikke dyre. Men ulempen ved dette system er, at det er umuligt at justere temperaturen i rørene. I denne henseende er der nogle ulemper for slutbrugerne. Varmeenergi forbruges under optøning i varmesæsonen. Det vigtigste ved at gøre en sådan ordning er elevatoren. Og før det kan installeres trykreducer. Og selve elevatoren tjener til at blande det afkølede kølemiddel til det varme. Ved dens udgang skabes der et vakuum, hvilket er grundlaget for arbejdet. På grund af denne udledning er kølevæsken i elevatoren under mindre tryk, så blandingen opstår.

Men der er en anden systeminstallationsordning. Det virker på basis af en varmeveksler. Du kan se hende på dette billede.

På grund af det faktum, at varmepunktet er forbundet via denne varmeveksler, adskilles kølevæsken inde i huset og kølevæsken fra varmelegemet. Og på grund af denne adskillelse er det muligt at udføre sin træning. Tilsætningsstoffer og filtrering anvendes til dette formål. Det er denne ordning, der åbner de store døre for at regulere temperaturen og trykket af kølevæsken i rørene. Hvorfor er dette vigtigt? Faktum er, at ordningen baseret på varmeveksleren gør det muligt at reducere opvarmet affald.

Hvis vi taler om at blande kølemidlet, så er det til et sådant system udført af termostatventiler. En funktion ved brug er det faktum, at beboere har råd til at bruge aluminium radiatorer. Kun her er der en lille nuance - i tilfælde af lavkvalitets kølevæske inde i systemet, reduceres levetiden for radiatorer. Naturligvis vil du ikke være i stand til at kontrollere kvaliteten af ​​kølevæsken inde. Derfor er det bedre at ikke risikere og være tilfreds med bimetalliske eller støbejerns radiatorer.

Vær opmærksom! Når du tilslutter varmtvandet gennem varmeveksleren, kan du styre trykket inde og vandets temperatur. Det skal bemærkes, at nogle ledere, der kan lide at indbetale på bona fide betalere, kan involvere sig i at bedrage huslejerne i huset. Hvordan? Sænkning af vandtemperaturen med blot nogle få grader. På produktionen viser det sig, at forbrugerne ikke mærker denne forskel, men i betragtning af hele huset kan vi konkludere, at ledere kan tjene flere titusindvis af rubler på bare en måned.

Energimålingstjeneste

Og kan enhver lejer i en fleretages bygning udføre vedligeholdelse af måle stationer til varmeenergi? Nej. Hvis vi taler om installation eller vedligeholdelse af energiregnskabssystemet, så gøres alt dette af specialuddannet personale, der er blevet instrueret og tilladt at udføre disse værker. Faktum er, at et sådant sted er et højrisikokammer. Ikke kun det, du kan skade udstyret ved at betale titusinder, du lider også.

Derfor skal du ikke gå ind og ud af nysgerrighed "gøre" alt på sin egen måde. Risiker ikke dit helbred. Hvis du har problemer, er det bedre at straks informere den relevante myndighed. Og for at blive mere fortrolig med varmemålesystemet, kan du se denne video.

konklusion

Fra denne artikel kan du lære mere om, hvad en termisk knudepunkt og et varmemålesystem er. Som du kan se, er dette et must-have til multi-story bygninger. Ved at kontrollere temperaturen af ​​kølevæsken inde, kan du justere det til den optimale hastighed. Dette vil spare penge ved opvarmning og udvide levetiden for dine varmeovne. Derudover vil jeg gerne sige, at det er muligt at installere sådanne enheder til et privat hus, hvis det er forbundet med centralvarme. Selvom systemet vil koste dig en pæn krone, men du kan give det maksimale komfortniveau i fremtiden.

Princippet om drift og opbygningen af ​​elevatorens opvarmningsknap - funktioner i driften

Det er muligt at give en optimal temperatur om vinteren i lejligheder i flere etager kun ved at levere en varm varmebærer til radiatorer. Vand opvarmes til præstation ved hjælp af en særlig opvarmning enhed - en elevator installeret i kælderen i et hus eller i et kedelrum. Hvilken slags enhed det er, og hvordan det fungerer, vil blive diskuteret senere i artiklen.

Hvordan går elevatoren sammen

Før vi beskæftiger os med elevatorens enhed, bemærker vi, at denne mekanisme er designet til at forbinde slutbrugere af varme med varme netværk. Ved konstruktion er den termiske elevationsanordning en slags pumpe, der kommer ind i varmesystemet sammen med afstoppningselementer og trykmålere.

Elevatorvarmeenheden udfører flere funktioner. For det første omfordeler det trykket inde i varmesystemet, så slutbrugerne kan leveres med radiatorer med en given temperatur. Når man passerer rørledninger fra kedelrummet til lejlighederne, fordobles mængden af ​​kølevæske i kredsløbet næsten. Dette er kun muligt, hvis der er vandforsyning i en separat forseglet beholder.

Kølevæsken leveres som regel fra kedelhuset, hvis temperatur når 105-150. Sådanne høje takster er uacceptable til brug i hjemmet med hensyn til sikkerhed. Den maksimale vandtemperatur i kredsløbet i overensstemmelse med reguleringsdokumenter må ikke overstige 95.

Det er bemærkelsesværdigt, at SanPin i øjeblikket indstiller kølevæskens standardtemperatur inden for 60 º. Men for at spare ressourcer diskuterer de aktivt et forslag om at reducere denne standard til 50. Ifølge ekspertudtalelsen vil forskellen ikke være mærkbar for forbrugeren, og for at desinficere kølevæsken skal den opvarme op til 70 hver dag. Disse ændringer til SanPin er imidlertid endnu ikke vedtaget, da der ikke er nogen entydig mening om en sådan beslutningers rationalitet og effektivitet.

Ordningen med elevatorens varmeknude giver dig mulighed for at bringe kølemidlets temperatur i systemet til standardindikatorerne.

Denne knude undgår følgende konsekvenser:

 • for varme batterier kan forårsage hudforbrændinger, hvis de håndteres uforsigtigt
 • ikke alle varmeledninger er designet til længerevarende udsættelse for høj temperatur under tryk - sådanne ekstreme forhold kan føre til deres for tidlige svigt;
 • Hvis ledningerne er lavet af metal-plast eller polypropylenrør, er det ikke beregnet til cirkulation af varmt kølevæske.

Fordele ved en elevator

Nogle brugere hævder, at elevatorskredsen er irrationel, og det ville være meget nemmere for forbrugerne at levere lavere temperaturkølemiddel til forbrugerne. Faktisk giver denne fremgangsmåde en øgning af diameteren af ​​de vigtigste rørledninger til at levere mere koldt vand, hvilket medfører yderligere omkostninger.

Det viser sig, at varmevarmenhedens kvalitative system gør det muligt at blande med vandmængden mængden af ​​vand fra returrøret, som allerede er afkølet. På trods af at nogle kilder til elevatoraggregater af varmesystemer er relateret til gamle hydrauliske enheder, er de faktisk effektive i drift. Der er også nyere enheder, der er kommet for at erstatte elevatormonteringsordningerne.

Disse omfatter følgende typer udstyr:

 • plade type varmeveksler;
 • mixer udstyret med en trevejsventil.

Hvordan arbejder elevatoren

Ved at studere opbygningen af ​​varmesystemet i varmeanlægget, nemlig hvad det er og hvordan det fungerer, er det umuligt ikke at notere den færdige strukturs lighed med vandpumper. Samtidig kræver arbejdet ikke at opnå energi fra andre systemer, og pålideligheden kan overholdes i bestemte situationer.

Hoveddelen af ​​enheden udefra svarer til en hydraulisk tee monteret på returrøret. Gennem en simpel tee vil kølemidlet stille komme ind i returrøret og omgå radiatorerne. En sådan ordning af en varmestation ville være uhensigtsmæssig.

I det sædvanlige system af varmeenheden i varmesystemet er der sådanne detaljer:

 • Et indledende kammer og et udleveringsrør med en dyse af en bestemt sektion installeret i enden. Gennem den er fodret kølevæske fra returafdelingen.
 • En diffusor er integreret ved stikkontakten. Det er designet til at overføre vand til forbrugerne.

I øjeblikket kan du finde knuder, hvor dyseafsnittet justeres af el-drevet. På grund af dette er det muligt at justere kølemidlets acceptable temperatur automatisk.

Udvælgelsen af ​​elvarmesystemets skema er lavet på basis af, at det er muligt at ændre blandingsfaktoren for kølevæsken inden for 2-5 enheder. Dette kan ikke opnås i elevatorer, hvor dysesektionen ikke kan ændres. Det viser sig, at systemer med en justerbar dyse gør det muligt at reducere opvarmningsfonde betydeligt, hvilket er meget vigtigt i boliger med centre meter.

Princippet om drift af varmeknude kredsløb

Overvej skematisk diagram over elevatorstedet - det vil sige ordningen i sit arbejde:

 • varmt kølevæske leveres fra kedelhuset gennem hovedrørledningen til dyseindgangen;
 • Flytning gennem rør af lille sektion, vand gradvist opfanger fart;
 • et let afladet område dannes;
 • det resulterende vakuum begynder at dræne vand fra retur;
 • homogene turbulente strømme gennem diffusoren ankommer ved udgangen.

Hvis varmesystemet anvender skemaet i varmehusforsyningen i en lejlighedsbygning, kan dens effektive drift kun sikres under forudsætning af, at driftstrykket mellem forsynings- og returstrømmen vil være større end den beregnede hydrauliske modstand.

Lidt om manglerne

På trods af at varmeknudepunktet har mange fordele, har det også en stor ulempe. Faktum er, det er umuligt at regulere temperaturen på det udgående kølevæske ved elevatoren. Hvis måling af vandets temperatur i returrøret indikerer at det er for varmt, er det nødvendigt at sænke det. At udføre en sådan opgave er kun mulig ved at reducere dysens diameter, men det er ikke altid muligt på grund af strukturelle egenskaber.

Nogle gange er en termisk enhed udstyret med et elektrisk drev, som det er muligt at justere dysens diameter. Han sætter i gang hovedstrukturen - stempelnålen i form af en kegle. Denne nål flytter en bestemt afstand ind i hullet langs dysens indvendige sektion. Dybde af bevægelse giver dig mulighed for at ændre diameteren af ​​dysen og dermed kontrollere kølemidlets temperatur.

På akslen kan installeres som en manuel drev i form af et håndtag og en elektrisk fjernstyret motor.

Det er værd at bemærke, at installationen af ​​en sådan slags temperaturregulator gør det muligt at opgradere det samlede varmesystem med en varmeenhed uden betydelige økonomiske injektioner.

Sandsynlig fejlfunktion

Som regel opstår de fleste problemer i elevatornoden af ​​følgende årsager:

 • obstruktion i udstyr;
 • ændringer i diameteren af ​​dysen som følge af driften af ​​udstyret - en forøgelse i tværsnittet komplicerer temperaturstyring;
 • blokeringer i mudderet
 • ventilernes svigt
 • regulator breakdowns.

I de fleste tilfælde er det ret simpelt at finde årsagen til problemet, da de straks påvirker vandets temperatur i kredsløbet. Hvis fluktuationer og afvigelser fra temperaturen fra standarderne er ubetydelige, vil der sandsynligvis forekomme et mellemrum, eller dysesektionen øges en smule.

Forskellen i temperaturindeks på mere end 5 ℃ indikerer tilstedeværelsen af ​​et problem, der kun kan løses af specialister efter diagnosen.

Hvis dysesektionen som følge af oxidation stiger fra konstant kontakt med vand eller ufrivillig boring, bliver balancen af ​​hele systemet forstyrret. Denne fejl skal løses hurtigst muligt.

Det er værd at bemærke, at for at spare økonomi og bruge opvarmning mere effektivt, kan de installere elmålere ved termiske noder. Og måling af varmt vand og varme gør det muligt at yderligere reducere omkostningerne ved brugsregninger.

Ordningen i elevatorens opvarmningsknude

I en hvilken som helst bygning, herunder et privat hus, er der flere livsstøttesystemer. En af dem er varmesystemet. I private hjem kan forskellige systemer anvendes, som vælges afhængigt af bygningens størrelse, antal etager, klimaanlæg og andre faktorer. I dette materiale analyserer vi detaljeret, hvad en termisk knudepunkt er, hvordan den fungerer og hvor den bruges. Hvis du allerede har en elevatormontering, vil det være nyttigt for dig at lære om fejl og hvordan man fjerner dem.

Dette er den moderne elevator enhed. Vist her er en motoriseret enhed. Andre typer af dette produkt findes også.

I enkle ord er en varmeknude et kompleks af elementer, der tjener til at forbinde varmeledningen og varme forbrugerne. Sikkert læserne havde et spørgsmål, om det er muligt at installere denne knude uafhængigt. Ja, du kan, hvis du kan læse diagrammer. Vi betragter dem, med en ordning vil blive adskilt i detaljer.

Princippet om drift

For at forstå, hvordan en node fungerer, skal du give et eksempel. For at gøre dette, vil vi tage et tre-etages hus, da elevatornavet bruges specifikt i højhuse. Hoveddelen af ​​udstyret, der tilhører dette system, er placeret i kælderen. Bedre forstå arbejdet hjælper os med nedenstående skema. Vi ser to rørledninger:

 1. Sagsøgeren.
 2. Reverse.
Opbygningen af ​​varmeenheden til en fleretages bygning.

Nu skal vi på diagrammet finde et termisk kammer, hvorigennem vand sendes til kælderen. Du kan også mærke ventilerne, som nødvendigvis skal stå ved indgangen. Valget af forstærkning afhænger af typen af ​​system. For en standard design brug lås. Men hvis vi taler om et komplekst system i en højhus, anbefaler mesterne at tage stålkugleventiler.

Ved tilslutning af termisk elevatormontering er det nødvendigt at overholde normerne. Først og fremmest vedrører temperaturforholdene i kedelrum. Under drift er følgende indikatorer tilladt:

Når væsketemperaturen ligger i området 70-95 ° C, begynder den at blive jævnt fordelt i hele systemet på grund af kollektorens arbejde. Hvis temperaturen overstiger 95 ° C, begynder elevatoren at arbejde for at sænke den, da varmt vand kan beskadige udstyr i huset samt lukkeventiler. Det er derfor, at i højhuse anvendes denne type konstruktion - det regulerer temperaturen automatisk.

Parsningsordning

Som du forstår består forsamlingen af ​​filtre, elevator, instrumentering og beslag. Hvis du planlægger at installere dette system uafhængigt, skal du forstå ordningen. Et egnet eksempel ville være en højhus, i kælderen, hvor der altid er et elevatorcenter.

I diagrammet er systemets elementer markeret med tal:

1, 2 - disse tal angiver tilførsels- og returrørene, der er installeret i varmeanlægget.

3,4 - tilførsels- og returledninger installeret i bygningens varmesystem (i vores tilfælde er det en fleretagesbygning).

6 - Grove filtre er angivet under dette nummer, som også er kendt som mudder samlere.

Standardopbygningen af ​​dette varmesystem omfatter kontrolanlæg, mudderafløb, elevatorer og ventiler. Afhængigt af design og formål kan yderligere elementer tilføjes til noden.

Det er værd at sige, at forsyningsselskaberne hvert år bliver dyrere, det gælder også for private huse. I denne henseende leverer systemproducenter dem udstyr til energibesparelse. For eksempel kan der nu i ordningen være flow- og trykregulatorer, cirkulationspumper, elementer til beskyttelse af rør og vandrensning samt automatisering, der har til formål at opretholde en komfortabel tilstand.

En anden variant af ordningen med en termisk elevator enhed til en fleretages bygning.

Også i moderne systemer kan der installeres måleenhed termisk energi. Fra navnet kan man forstå, at han er ansvarlig for at regne med forbruget af varme i huset. Hvis denne enhed er fraværende, vil besparelserne ikke være synlige. De fleste ejere af private huse og lejligheder har tendens til at sætte målere på el og vand, fordi de skal betale meget mindre.

Site egenskaber og funktioner i arbejdet

Ifølge ordningerne kan det forstås, at elevatoren i systemet er nødvendig for at afkøle det overophedede kølemiddel. I nogle mønstre er der en elevator, der kan opvarme vandet. Især dette varmesystem er relevant i kolde områder. Elevatoren i dette system startes først, når den afkølede væske blandes med varmt vand, der kommer fra tilførselsrøret.

Scheme. Under nummeret "1" betegner varmeledningsstrømmen. 2 er returlinjen i netværket. Under nummeret "3" er elevatoren, 4-flow regulator, 5 - lokalt varmesystem.

Ifølge denne ordning kan det forstås, at knuden signifikant øger effektiviteten af ​​hele varmesystemet i huset. Det fungerer samtidig som en cirkulationspumpe og mixer. Hvad angår omkostningerne, vil hjemmesiden koste forholdsvis billigt, især den mulighed, der virker uden strøm.

Men ethvert system har ulemper, samlernoden er ingen undtagelse:

 • Der kræves separate beregninger for hvert element i elevatoren.
 • Differentiel kompression bør ikke overstige 0,8-2 Bar.
 • Manglende evne til at kontrollere varmen.

Hvordan gør elevatoren

For nylig optrådte elevatorer i forsyningsselskaberne. Hvorfor valgte du dette udstyr? Svaret er simpelt: elevatorer forbliver stabile, selv i tilfælde, hvor hydrauliske og termiske regimet falder i netværket. Elevatoren består af flere dele - et afladningskammer, en jetanordning og en dyse. Du kan også høre om elevatorens binding - vi taler om ventiler, samt måleinstrumenter, der giver dig mulighed for at opretholde normal drift af hele systemet.

Som nævnt ovenfor, i dag brugte elevatorer, udstyret med elektrisk. På grund af den elektriske drevmekanisme styrer man automatisk dysens diameter, som følge heraf opretholdes temperaturen i systemet. Brugen af ​​sådanne elevatorer bidrager til reduktionen af ​​elregninger.

Billedet viser alle elementer i elevatoren.

Designet er udstyret med en mekanisme, der roterer på grund af et elektrisk drev. I ældre versioner anvendes en tandhjul. En mekanisme er udformet således, at gasnålen kan bevæges i længderetningen. På denne måde ændres dysens diameter, hvorefter varmebærerens strømningshastighed kan ændres. På grund af denne mekanisme kan strømningshastigheden af ​​netværksfluidet reduceres til et minimum eller øges med 10-20%.

Mulige fejl

En hyppig fejlfunktion kan kaldes mekanisk svigt i elevatoren. Dette kan skyldes en stigning i dysens diameter, defekter i ventiler eller tilstopning af snavsopsamlere. Det er ret nemt at forstå, at elevatoren har fejlet, der er mærkbare temperaturfald i den termiske bærer efter og før passerer gennem elevatoren. Hvis temperaturen er lav, er apparatet simpelthen tilstoppet. Ved store dråber kræves der en elevatorreparation. Under alle omstændigheder er der behov for diagnosticering, når der opstår en fejl.

Elevatordysen klæber ofte op, især på de steder, hvor vand indeholder mange tilsætningsstoffer. Dette element kan demonteres og rengøres. I tilfælde af at dysens diameter er steget, er en justering eller komplet udskiftning af dette element nødvendigt.

Billedet viser processen med at betjene elevatorens varmesystem.

De resterende fejl omfatter overophedningsanordninger, lækager og andre fejl, der er forbundet med rørledninger. Med hensyn til sumpen kan graden af ​​tilstopning bestemmes af indikatorerne for trykmålere. Hvis trykket stiger efter sumpen, skal elementet kontrolleres.

Hvad er en termisk knudepunkt og hvordan den er arrangeret.

Hilsener til alle, der læser min blog! I dag vil jeg tilbyde dig en anden artikel, der omhandler opvarmning. I denne artikel vil jeg fortælle dig om et mærkeligt sted i kælderen i dit hus, som kaldes et varmepunkt (eller varmeknude). Artiklen har til formål at give dig en generel ide om, hvad en termisk knudepunkt er, hvordan det virker og hvorfor det er nødvendigt. Vi vil begynde at forstå disse spørgsmål fra de mest grundlæggende af dem.

Hvorfor har vi brug for en termisk knudepunkt?

Termisk punkt er placeret på indgangsvarme i huset. Hovedformålet er at ændre parametrene for kølevæsken. Hvis du vil tale mere tydeligt, reducerer varmeknudepunktet kølemidlets temperatur og tryk, inden det kommer ind i din radiator eller konvektor. Dette er ikke kun nødvendigt, så du ikke brænder dig selv fra at berøre varmeapparatet, men også for at forlænge levetiden af ​​hele udstyret i varmesystemet. Dette er især vigtigt, hvis opvarmning inde i huset fortyndes med polypropylen eller metalplastrør. Der er regulerede driftsformer af termiske noder:

Disse tal viser kølervæskens maksimale og minimale temperatur i varmeledningen.

I henhold til moderne krav skal der også installeres en varmemåler på hver varmeenhed. Vi vender nu til enhedens termiske noder.

Hvordan er den termiske knudepunkt?

Generelt er den tekniske enhed af hvert underlag designet separat, afhængigt af kundens specifikke krav. Der er flere grundlæggende ordninger til udførelse af varmepunkter. Lad os tage et kig på dem en efter en.

Termisk knudepunkt baseret på elevatoren.


Ordningen med termisk punkt på basis af elevatoren er den mest enkle og billige. Dens største ulempe er manglende evne til at regulere kølemidlets temperatur i rørene. Dette medfører ulempe for slutbrugeren og et stort spild af termisk energi i tilfælde af optøning i varmesæsonen. Lad os se på nedenstående figur og se, hvordan denne ordning fungerer:

Derudover kan sammensætningen af ​​varmeknudepunktet som angivet ovenfor være en trykreduktionsapparat. Det er installeret på foderet foran elevatoren. Elevatoren er hoveddelen af ​​denne ordning, hvor det afkølede kølevæske fra "retur" til det varme kølevæske fra "foderet" blandes i. Elevatorens drift er baseret på at skabe et vakuum ved udgangen. Som et resultat af denne udledning er trykket af kølevæsken i elevatoren mindre end kølevæsketrykket i "returstrømmen", og blandingen opstår.

Varmeknude baseret på varmeveksleren.

Varmepunktet, der er tilsluttet via en speciel varmeveksler, muliggør adskillelse af varmebæreren fra varmeledningen fra varmebæreren inde i huset. Adskillelsen af ​​kølemidler tillader dets fremstilling ved hjælp af specielle additiver og filtrering. Med denne ordning er der rigelige muligheder for at regulere kølevæskens tryk og temperatur inde i huset. Dette reducerer varmeomkostningerne. For at få en visuel fremstilling af et sådant design, se på nedenstående figur.

Kølemiddelblanding i sådanne systemer sker ved hjælp af termostatventiler. I sådanne opvarmningssystemer kan der i princippet anvendes aluminium radiatorer, men i lang tid varer de kun med kølevæske af god kvalitet. Hvis PH af kølevæsken går ud over det, der er godkendt af producenten, kan levetiden for aluminium radiatorer reduceres betydeligt. Du kan ikke kontrollere kvaliteten af ​​kølevæsken, så det er bedre at være sikkert og installere bimetalliske eller støbejerns radiatorer.

Varmtvand kan tilsluttes på samme måde gennem en varmeveksler. Dette giver de samme fordele med hensyn til temperatur og trykregulering af varmt vand. Det er værd at sige, at samvittighedsfulde administrationsselskaber kan bedrage forbrugerne ved at sænke temperaturen på varmt vand med et par grader. For forbrugeren er det næsten ikke mærkbart, men på husets skala gør det muligt at redde titusindvis af rubler om måneden.

Resultaterne af artiklen.

I denne artikel fortalte jeg dig kort om termiske noder. Dette er selvfølgelig ikke fuldstændig information om dette meget omfattende emne, men som udgangspunkt for viden er det ret passende. Jeg kan sige, at i vores tid er varmeenheder installeret ikke kun på lejlighedsbygninger, men også på private huse, hvis de er forbundet med centralvarme. En sådan løsning kræver indledende omkostninger, men i fremtiden vil det øge komforten ved at bo i et privat hus. Det er alt, skriv dine spørgsmål i kommentarerne og brug knapperne på sociale netværk til at dele artiklen med venner. Farvel!

Top