Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Kedler
Luftvarme derhjemme. Oplev medlemmer af forummet.
2 Kedler
Anslået og faktisk specifik opvarmning karakteristisk for bygningen
3 Radiatorer
Teknologien til vægisolering savsmuld med aske, lime, cement, halm og ler
4 Brændstof
Oversættelse gigacalories til joules, kilowatt-timer
Vigtigste / Brændstof

Hvad er en varmeknude i varmesystemer?


Opførelsen af ​​det korrekte projekt til installation af det præsenterede udstyr er vigtigt for at opretholde den normale opvarmningstemperatur i hvert brugsrum i en lejlighedskompleks uden at beboere skal forbinde et autonomt varmesystem.

Regelmæssig verifikation af data opnået fra det beskrevne udstyr tillader os at eliminere de mulige ulemper ved det tidligere konstruerede varmeskema eller dets fiasko.

1 Hvad er en termisk energimålerstation?

En termisk enhed er et sæt udstyr, hvis installation er tilvejebragt med det formål at levere hovedregnskab og regulering af energi, varmebærerens volumen og også produktet til registrering og kontrol af dets parametre.

Termisk energi måle station

Termisk energi måleenhed er et automatisk modul, som er installeret til rørsystemet for at levere regnskabsdata til projekt for drift og regulering af varmeressourcer.

1.1 Hvor er varmeenhederne installeret?

Installering af varmeenheder og deres vedligeholdelse udføres som regel i typiske lejlighedsbygninger med kommunale varmesystemer.

Til gengæld installeres varmemålestationer i en lejlighedsbygning for at udføre følgende opgaver:

 • kontrol og regulering af driften af ​​kølemidlet og termisk energi
 • kontrol og regulering af hydrauliske og varmeanlæg;
 • optegnelser over kølevæskedata såsom temperatur, tryk og volumen.
 • produktet af den monetære beregning af forbrugeren og leverandøren af ​​varmeenergi efter verifikation af de opnåede data.

Montering af varmemålingstationer

Ved udførelse af installationen af ​​et varmeapparatprojekt skal det bemærkes, at forbruget af ressourcer, der leveres til centralvarme i en lejlighedskompleks, medfører visse økonomiske omkostninger for brugerne (i dette tilfælde residenter i en lejlighedskompleks).

For at reducere omkostningerne samt opretholde driften af ​​den konstruerede enhed i overensstemmelse med den tidligere udformede ordning i lang tid, vil et lejlighedshus være i stand til, hvis kompetent afprøvning af regnskabsmaterialet og dets vedligeholdelse, herunder højkvalitetsinstallation af udstyret og rørledningen, vil blive tilvejebragt rettidigt.

2 Enhed og kredsløbs termoknudepunkt

Den termiske enhed, hvis samling er sikret ved et foreløbigt projekt i brugsbygningerne i lejlighedsbygninger, er lavet af et helt kompleks af udstyr og apparater. En sådan anordning er i stand til at udføre fra en til flere funktioner, såsom:

 1. Måling af mængde og masse af termisk energi, dens tryk, temperaturen af ​​væsken, der cirkulerer gennem rørledningen og driftstidspunktet.
 2. Opsamling og opbevaring af disse oplysninger på et lokalt medie.
 3. Vis det på måleenheder.

På grundlag af de indhentede data er verifikation af driften af ​​varmeudstyr i lejeboliger gennemført ved regulering og vedligeholdelse.

Regnskabsenheden er en anordning som en tæller, hvis kredsløb består af:

 1. Termokobling modstand.
 2. Varmekalkulator.
 3. Primær flow konverter.

Afhængigt af installationen af ​​hvilken model af primærkonverteren der fandt sted (med vortex-, ultralyd-, elektromagnetiske eller tachometriske målemuligheder), kan varmemåleren indbefatte filtre og trykfølere.

Skematisk diagram over varmeknudepunktet

Måleenheden af ​​varmeenergi består af følgende elementer:

 1. Lukkeventiler.
 2. Varmemåler.
 3. Termisk konverter.
 4. Sump.
 5. Flowmeter.
 6. Termisk sensor returledning.
 7. Yderligere udstyr.

Installationen af ​​varmeenergibeskrivelsesordningen i et lejlighedshus indebærer efterfølgende følgende grundlæggende krav:

 • behovet for at foretage montering af regnskabsmaterielordningen udelukkende ved grænserne for resten af ​​rørledningerne, der hører til de områder, der er tættest på varmekildens hovedventiler
 • et forbud mod tilrettelæggelse af projektet for udvælgelse af kølevæsken til personlige behov i fjernvarmesystemet
 • regulering af kølemidlets gennemsnitlige time- og daglige gennemsnitlige parametre fremstilles i overensstemmelse med angivelserne af regnskabsmaterialet;
 • måleanordninger er monteret på motorvejets returledninger og placeret op til det sted, hvor tamprøret er forbundet.

For at gennemføre korrekt regulering og kontrol af det beskrevne udstyr, udfører de kompetente tjenester en kompetent kontrol af deres installation og drift.

2.1 Hvem installerer og vedligeholder en varmeenhed i boligblokke?

I lejlighedskomplekser er der centralvarme (TC) og varmtvandsforsyning (HWS), den primære rørledning, for hvilken forsyningen er placeret i kælderen og udstyre den med afstengningsventiler. Sidstnævnte giver dig mulighed for at slukke for husvarmesystemet fra det eksterne netværk.

Den termiske enhed er udstyret med sumper, afstengningsventiler, instrumentering og har en sådan anordning som elevator i konstruktionen. Af disse kræver konstant vedligeholdelse som regel en slamkollektor, som er et stålrør med en diameter på Du = 159-200 mm og er nødvendigt for at samle snavs fra hovedrørledningen for at beskytte rørledninger og varmeapparater mod forurening.

Installationen af ​​en termisk enhed, dens vedligeholdelse, herunder rengøring, er låsesmedens arbejde, der betjener et boligbyggeri, der opfylder kravene i en organisation, der leverer boliger og kommunale tjenester.

Hvad er en termisk knudepunkt og hvordan den er arrangeret.

Hilsener til alle, der læser min blog! I dag vil jeg tilbyde dig en anden artikel, der omhandler opvarmning. I denne artikel vil jeg fortælle dig om et mærkeligt sted i kælderen i dit hus, som kaldes et varmepunkt (eller varmeknude). Artiklen har til formål at give dig en generel ide om, hvad en termisk knudepunkt er, hvordan det virker og hvorfor det er nødvendigt. Vi vil begynde at forstå disse spørgsmål fra de mest grundlæggende af dem.

Hvorfor har vi brug for en termisk knudepunkt?

Termisk punkt er placeret på indgangsvarme i huset. Hovedformålet er at ændre parametrene for kølevæsken. Hvis du vil tale mere tydeligt, reducerer varmeknudepunktet kølemidlets temperatur og tryk, inden det kommer ind i din radiator eller konvektor. Dette er ikke kun nødvendigt, så du ikke brænder dig selv fra at berøre varmeapparatet, men også for at forlænge levetiden af ​​hele udstyret i varmesystemet. Dette er især vigtigt, hvis opvarmning inde i huset fortyndes med polypropylen eller metalplastrør. Der er regulerede driftsformer af termiske noder:

Disse tal viser kølervæskens maksimale og minimale temperatur i varmeledningen.

I henhold til moderne krav skal der også installeres en varmemåler på hver varmeenhed. Vi vender nu til enhedens termiske noder.

Hvordan er den termiske knudepunkt?

Generelt er den tekniske enhed af hvert underlag designet separat, afhængigt af kundens specifikke krav. Der er flere grundlæggende ordninger til udførelse af varmepunkter. Lad os tage et kig på dem en efter en.

Termisk knudepunkt baseret på elevatoren.


Ordningen med termisk punkt på basis af elevatoren er den mest enkle og billige. Dens største ulempe er manglende evne til at regulere kølemidlets temperatur i rørene. Dette medfører ulempe for slutbrugeren og et stort spild af termisk energi i tilfælde af optøning i varmesæsonen. Lad os se på nedenstående figur og se, hvordan denne ordning fungerer:

Derudover kan sammensætningen af ​​varmeknudepunktet som angivet ovenfor være en trykreduktionsapparat. Det er installeret på foderet foran elevatoren. Elevatoren er hoveddelen af ​​denne ordning, hvor det afkølede kølevæske fra "retur" til det varme kølevæske fra "foderet" blandes i. Elevatorens drift er baseret på at skabe et vakuum ved udgangen. Som et resultat af denne udledning er trykket af kølevæsken i elevatoren mindre end kølevæsketrykket i "returstrømmen", og blandingen opstår.

Varmeknude baseret på varmeveksleren.

Varmepunktet, der er tilsluttet via en speciel varmeveksler, muliggør adskillelse af varmebæreren fra varmeledningen fra varmebæreren inde i huset. Adskillelsen af ​​kølemidler tillader dets fremstilling ved hjælp af specielle additiver og filtrering. Med denne ordning er der rigelige muligheder for at regulere kølevæskens tryk og temperatur inde i huset. Dette reducerer varmeomkostningerne. For at få en visuel fremstilling af et sådant design, se på nedenstående figur.

Kølemiddelblanding i sådanne systemer sker ved hjælp af termostatventiler. I sådanne opvarmningssystemer kan der i princippet anvendes aluminium radiatorer, men i lang tid varer de kun med kølevæske af god kvalitet. Hvis PH af kølevæsken går ud over det, der er godkendt af producenten, kan levetiden for aluminium radiatorer reduceres betydeligt. Du kan ikke kontrollere kvaliteten af ​​kølevæsken, så det er bedre at være sikkert og installere bimetalliske eller støbejerns radiatorer.

Varmtvand kan tilsluttes på samme måde gennem en varmeveksler. Dette giver de samme fordele med hensyn til temperatur og trykregulering af varmt vand. Det er værd at sige, at samvittighedsfulde administrationsselskaber kan bedrage forbrugerne ved at sænke temperaturen på varmt vand med et par grader. For forbrugeren er det næsten ikke mærkbart, men på husets skala gør det muligt at redde titusindvis af rubler om måneden.

Resultaterne af artiklen.

I denne artikel fortalte jeg dig kort om termiske noder. Dette er selvfølgelig ikke fuldstændig information om dette meget omfattende emne, men som udgangspunkt for viden er det ret passende. Jeg kan sige, at i vores tid er varmeenheder installeret ikke kun på lejlighedsbygninger, men også på private huse, hvis de er forbundet med centralvarme. En sådan løsning kræver indledende omkostninger, men i fremtiden vil det øge komforten ved at bo i et privat hus. Det er alt, skriv dine spørgsmål i kommentarerne og brug knapperne på sociale netværk til at dele artiklen med venner. Farvel!

Princippet om drift og opbygningen af ​​elevatorens opvarmningsknap - funktioner i driften

Det er muligt at give en optimal temperatur om vinteren i lejligheder i flere etager kun ved at levere en varm varmebærer til radiatorer. Vand opvarmes til præstation ved hjælp af en særlig opvarmning enhed - en elevator installeret i kælderen i et hus eller i et kedelrum. Hvilken slags enhed det er, og hvordan det fungerer, vil blive diskuteret senere i artiklen.

Hvordan går elevatoren sammen

Før vi beskæftiger os med elevatorens enhed, bemærker vi, at denne mekanisme er designet til at forbinde slutbrugere af varme med varme netværk. Ved konstruktion er den termiske elevationsanordning en slags pumpe, der kommer ind i varmesystemet sammen med afstoppningselementer og trykmålere.

Elevatorvarmeenheden udfører flere funktioner. For det første omfordeler det trykket inde i varmesystemet, så slutbrugerne kan leveres med radiatorer med en given temperatur. Når man passerer rørledninger fra kedelrummet til lejlighederne, fordobles mængden af ​​kølevæske i kredsløbet næsten. Dette er kun muligt, hvis der er vandforsyning i en separat forseglet beholder.

Kølevæsken leveres som regel fra kedelhuset, hvis temperatur når 105-150. Sådanne høje takster er uacceptable til brug i hjemmet med hensyn til sikkerhed. Den maksimale vandtemperatur i kredsløbet i overensstemmelse med reguleringsdokumenter må ikke overstige 95.

Det er bemærkelsesværdigt, at SanPin i øjeblikket indstiller kølevæskens standardtemperatur inden for 60 º. Men for at spare ressourcer diskuterer de aktivt et forslag om at reducere denne standard til 50. Ifølge ekspertudtalelsen vil forskellen ikke være mærkbar for forbrugeren, og for at desinficere kølevæsken skal den opvarme op til 70 hver dag. Disse ændringer til SanPin er imidlertid endnu ikke vedtaget, da der ikke er nogen entydig mening om en sådan beslutningers rationalitet og effektivitet.

Ordningen med elevatorens varmeknude giver dig mulighed for at bringe kølemidlets temperatur i systemet til standardindikatorerne.

Denne knude undgår følgende konsekvenser:

 • for varme batterier kan forårsage hudforbrændinger, hvis de håndteres uforsigtigt
 • ikke alle varmeledninger er designet til længerevarende udsættelse for høj temperatur under tryk - sådanne ekstreme forhold kan føre til deres for tidlige svigt;
 • Hvis ledningerne er lavet af metal-plast eller polypropylenrør, er det ikke beregnet til cirkulation af varmt kølevæske.

Fordele ved en elevator

Nogle brugere hævder, at elevatorskredsen er irrationel, og det ville være meget nemmere for forbrugerne at levere lavere temperaturkølemiddel til forbrugerne. Faktisk giver denne fremgangsmåde en øgning af diameteren af ​​de vigtigste rørledninger til at levere mere koldt vand, hvilket medfører yderligere omkostninger.

Det viser sig, at varmevarmenhedens kvalitative system gør det muligt at blande med vandmængden mængden af ​​vand fra returrøret, som allerede er afkølet. På trods af at nogle kilder til elevatoraggregater af varmesystemer er relateret til gamle hydrauliske enheder, er de faktisk effektive i drift. Der er også nyere enheder, der er kommet for at erstatte elevatormonteringsordningerne.

Disse omfatter følgende typer udstyr:

 • plade type varmeveksler;
 • mixer udstyret med en trevejsventil.

Hvordan arbejder elevatoren

Ved at studere opbygningen af ​​varmesystemet i varmeanlægget, nemlig hvad det er og hvordan det fungerer, er det umuligt ikke at notere den færdige strukturs lighed med vandpumper. Samtidig kræver arbejdet ikke at opnå energi fra andre systemer, og pålideligheden kan overholdes i bestemte situationer.

Hoveddelen af ​​enheden udefra svarer til en hydraulisk tee monteret på returrøret. Gennem en simpel tee vil kølemidlet stille komme ind i returrøret og omgå radiatorerne. En sådan ordning af en varmestation ville være uhensigtsmæssig.

I det sædvanlige system af varmeenheden i varmesystemet er der sådanne detaljer:

 • Et indledende kammer og et udleveringsrør med en dyse af en bestemt sektion installeret i enden. Gennem den er fodret kølevæske fra returafdelingen.
 • En diffusor er integreret ved stikkontakten. Det er designet til at overføre vand til forbrugerne.

I øjeblikket kan du finde knuder, hvor dyseafsnittet justeres af el-drevet. På grund af dette er det muligt at justere kølemidlets acceptable temperatur automatisk.

Udvælgelsen af ​​elvarmesystemets skema er lavet på basis af, at det er muligt at ændre blandingsfaktoren for kølevæsken inden for 2-5 enheder. Dette kan ikke opnås i elevatorer, hvor dysesektionen ikke kan ændres. Det viser sig, at systemer med en justerbar dyse gør det muligt at reducere opvarmningsfonde betydeligt, hvilket er meget vigtigt i boliger med centre meter.

Princippet om drift af varmeknude kredsløb

Overvej skematisk diagram over elevatorstedet - det vil sige ordningen i sit arbejde:

 • varmt kølevæske leveres fra kedelhuset gennem hovedrørledningen til dyseindgangen;
 • Flytning gennem rør af lille sektion, vand gradvist opfanger fart;
 • et let afladet område dannes;
 • det resulterende vakuum begynder at dræne vand fra retur;
 • homogene turbulente strømme gennem diffusoren ankommer ved udgangen.

Hvis varmesystemet anvender skemaet i varmehusforsyningen i en lejlighedsbygning, kan dens effektive drift kun sikres under forudsætning af, at driftstrykket mellem forsynings- og returstrømmen vil være større end den beregnede hydrauliske modstand.

Lidt om manglerne

På trods af at varmeknudepunktet har mange fordele, har det også en stor ulempe. Faktum er, det er umuligt at regulere temperaturen på det udgående kølevæske ved elevatoren. Hvis måling af vandets temperatur i returrøret indikerer at det er for varmt, er det nødvendigt at sænke det. At udføre en sådan opgave er kun mulig ved at reducere dysens diameter, men det er ikke altid muligt på grund af strukturelle egenskaber.

Nogle gange er en termisk enhed udstyret med et elektrisk drev, som det er muligt at justere dysens diameter. Han sætter i gang hovedstrukturen - stempelnålen i form af en kegle. Denne nål flytter en bestemt afstand ind i hullet langs dysens indvendige sektion. Dybde af bevægelse giver dig mulighed for at ændre diameteren af ​​dysen og dermed kontrollere kølemidlets temperatur.

På akslen kan installeres som en manuel drev i form af et håndtag og en elektrisk fjernstyret motor.

Det er værd at bemærke, at installationen af ​​en sådan slags temperaturregulator gør det muligt at opgradere det samlede varmesystem med en varmeenhed uden betydelige økonomiske injektioner.

Sandsynlig fejlfunktion

Som regel opstår de fleste problemer i elevatornoden af ​​følgende årsager:

 • obstruktion i udstyr;
 • ændringer i diameteren af ​​dysen som følge af driften af ​​udstyret - en forøgelse i tværsnittet komplicerer temperaturstyring;
 • blokeringer i mudderet
 • ventilernes svigt
 • regulator breakdowns.

I de fleste tilfælde er det ret simpelt at finde årsagen til problemet, da de straks påvirker vandets temperatur i kredsløbet. Hvis fluktuationer og afvigelser fra temperaturen fra standarderne er ubetydelige, vil der sandsynligvis forekomme et mellemrum, eller dysesektionen øges en smule.

Forskellen i temperaturindeks på mere end 5 ℃ indikerer tilstedeværelsen af ​​et problem, der kun kan løses af specialister efter diagnosen.

Hvis dysesektionen som følge af oxidation stiger fra konstant kontakt med vand eller ufrivillig boring, bliver balancen af ​​hele systemet forstyrret. Denne fejl skal løses hurtigst muligt.

Det er værd at bemærke, at for at spare økonomi og bruge opvarmning mere effektivt, kan de installere elmålere ved termiske noder. Og måling af varmt vand og varme gør det muligt at yderligere reducere omkostningerne ved brugsregninger.

Opstilling af varmeenhed med automatisk installation. Termiske diagrammer af varme noder: hvordan man læser tegningerne og hvad de betyder

Hver bygning, det være sig et privat hus eller en højhus, er udstyret med adskillige livsstøttesystemer. En af dem er varmesystemet. Beboere i flere etager kan blive overrasket, men i deres kælder er der et særligt sted, der kaldes et varmepunkt eller varmemålingsstation. I denne artikel vil vi snakke om det mere detaljeret.

Du vil lære, hvad en varmemålerstation er, hvad det er til, hvordan det virker, og hvem kan tjene det.

Vi åbner et slør - hvad er UUTE

For dem der først hører dette udtryk, vil vi forklare dens betydning. UUTE er ikke bare en enhed, men et kompleks af udstyr. Installation af hver af dem er nødvendig for at give grundlæggende regnskab og regulering af energi, justering af kølevæskenes volumen inde. Systemet registrerer og udfører parameterstyring. Installationen af ​​sådant udstyr udføres på varmeledninger i kælderen i en fleretages bygning.

Her er de vigtigste udstyrstyper:

 1. Regnemaskinen.
 2. Lukkeventiler.
 3. Sensorer viser tryk og temperatur i systemet.
 4. Tryk-, flow- og temperaturgivere.

Hvad er behovet for et sådant system? Alle disse var teknologiske data, for at sige det simpelthen, er den termiske doseringsstation installeret på rørets indløb i huset. Hovedopgaven er at ændre parametrene for det interne kølemiddel. Hvad betyder dette? Før kølevæsken når dig i varmeapparatet (konvektor eller radiator), begynder termisk knudepunkt at reducere dets tryk og temperatur. Du har bemærket, at varmeledningerne i huset altid er af samme temperatur, du kan ikke brænde om dem. Det er også nyttigt ikke kun for dig, men også for hele varmesystemet. I vores tid ændres metalrøret til polypropylen eller metalplast. De kan ikke lide høj temperatur og højt tryk.

Her er nogle af de regulerede driftsmåder for varmemålingstationen:

Hvad betyder disse tal? De angiver de maksimale og minimale tilladte temperaturindikatorer for kølevæsken i rørene. Hver knude er udstyret med en varmemåler.

Typer af varmeforsyning installationsordninger

Det bliver klart, at varmeenheden i en lejlighedskompleks er placeret i kælderen, hvor varmetilførslen til hver lejlighed begynder. Opbygningen af ​​varmeknudepunktet er vist på dette billede.

Som det kan ses fra billedet er dette et elevator kredsløb. Det kan kaldes den enkleste og ikke dyre. Men ulempen ved dette system er, at det er umuligt at justere temperaturen i rørene. I denne henseende er der nogle ulemper for slutbrugerne. Varmeenergi forbruges under optøning i varmesæsonen. Det vigtigste ved at gøre en sådan ordning er elevatoren. Og før det kan installeres trykreducer. Og selve elevatoren tjener til at blande det afkølede kølemiddel til det varme. Ved dens udgang skabes der et vakuum, hvilket er grundlaget for arbejdet. På grund af denne udledning er kølevæsken i elevatoren under mindre tryk, så blandingen opstår.

Men der er en anden systeminstallationsordning. Det virker på basis af en varmeveksler. Du kan se hende på dette billede.

På grund af det faktum, at varmepunktet er forbundet via denne varmeveksler, adskilles kølevæsken inde i huset og kølevæsken fra varmelegemet. Og på grund af denne adskillelse er det muligt at udføre sin træning. Tilsætningsstoffer og filtrering anvendes til dette formål. Det er denne ordning, der åbner de store døre for at regulere temperaturen og trykket af kølevæsken i rørene. Hvorfor er dette vigtigt? Faktum er, at ordningen baseret på varmeveksleren gør det muligt at reducere opvarmet affald.

Hvis vi taler om at blande kølemidlet, så er det til et sådant system udført af termostatventiler. En funktion ved brug er det faktum, at beboere har råd til at bruge aluminium radiatorer. Kun her er der en lille nuance - i tilfælde af lavkvalitets kølevæske inde i systemet, reduceres levetiden for radiatorer. Naturligvis vil du ikke være i stand til at kontrollere kvaliteten af ​​kølevæsken inde. Derfor er det bedre at ikke risikere og være tilfreds med bimetalliske eller støbejerns radiatorer.

Vær opmærksom! Når du tilslutter varmtvandet gennem varmeveksleren, kan du styre trykket inde og vandets temperatur. Det skal bemærkes, at nogle ledere, der kan lide at indbetale på bona fide betalere, kan involvere sig i at bedrage huslejerne i huset. Hvordan? Sænkning af vandtemperaturen med blot nogle få grader. På produktionen viser det sig, at forbrugerne ikke mærker denne forskel, men i betragtning af hele huset kan vi konkludere, at ledere kan tjene flere titusindvis af rubler på bare en måned.

Energimålingstjeneste

Og kan enhver lejer i en fleretages bygning udføre vedligeholdelse af måle stationer til varmeenergi? Nej. Hvis vi taler om installation eller vedligeholdelse af energiregnskabssystemet, så gøres alt dette af specialuddannet personale, der er blevet instrueret og tilladt at udføre disse værker. Faktum er, at et sådant sted er et højrisikokammer. Ikke kun det, du kan skade udstyret ved at betale titusinder, du lider også.

Derfor skal du ikke gå ind og ud af nysgerrighed "gøre" alt på sin egen måde. Risiker ikke dit helbred. Hvis du har problemer, er det bedre at straks informere den relevante myndighed. Og for at blive mere fortrolig med varmemålesystemet, kan du se denne video.

konklusion

Fra denne artikel kan du lære mere om, hvad en termisk knudepunkt og et varmemålesystem er. Som du kan se, er dette et must-have til multi-story bygninger. Ved at kontrollere temperaturen af ​​kølevæsken inde, kan du justere det til den optimale hastighed. Dette vil spare penge ved opvarmning og udvide levetiden for dine varmeovne. Derudover vil jeg gerne sige, at det er muligt at installere sådanne enheder til et privat hus, hvis det er forbundet med centralvarme. Selvom systemet vil koste dig en pæn krone, men du kan give det maksimale komfortniveau i fremtiden.

Sommetider kaldes termiske punkter også termiske noder. Dette er et lidt forældet udtryk, men det har også ret til at eksistere, da det retfærdigt afspejler essensen og formålet med det kompleks, der forbinder opvarmningsnetværket med forbrugerne, fordeler kølevæsken, indstiller og styrer varmeforbrugsstyperne.

For et par årtier siden betød termen termisk knude en installation placeret i et separat rum og bestod af en rørledning, ventiler, måle- og kontrolanordninger (trykmålere, termometre) og mudderopsamlere - specielle anordninger til rengøring af kølevæsken.

Over tid blev varme- og kraftudstyret forbedret, kravene til det øget, nye reguleringsdokumenter og standarder blev indført. I dag blev det kaldt ITP eller en individuel understation, der tidligere blev kaldt en varmestation. Sammen med begrebet er ændret og ideen om dets bestanddele.

Typisk moderne ITP omfatter noder:

 • varme netværk, vandforsyning og strømforsyning;
 • justering af parametrene for varmeforsyning og varmeforbrug
 • måling af varmeenergiforbrug, automatisering og instrumentering;
 • tilslutning af ventilationssystemer;
 • tilslutning af varmelaster (systemer);
 • pumpning, filtrering og varmevekslingsudstyr;
 • Energilagringsenheder i varme- og ventilationssystemer.

Design af termiske enheder

Design af termiske enheder er et af de indledende faser af konstruktionen. Udviklingen af ​​varmeenhedens projekt er nødvendig for koordination med varmeforsyningsorganisationen. På dette tidspunkt foretages de nødvendige beregninger, udvælgelsen af ​​udstyr udføres, mængden af ​​installationsarbejde bestemmes.

Korrekt og kompetent udformet varmeenhedsprojekt giver dig mulighed for at beregne byggekostnader, undgå unødige omkostninger, løse mange problemer i løbet af yderligere drift. Nærmere om denne proces er beskrevet i materialet design af varmepunkter.

Moderne termoelement er det vigtigste element i opvarmingsnettet, som de højeste krav stilles til. Kompetent udført installation af varmeenheder gør det muligt i lang tid at opretholde deres effektivitet og øge pålideligheden.

I dag regulerer termiske enheder i tillæg til distributionsfunktionen forbruget af termisk energi, derfor giver professionel og højkvalitetsinstallation af ITP (opvarmningsenhed) mulighed for at etablere uafbrudt og effektiv drift af udstyr samt tilvejebringe nøjagtig regnskab og besparelse af energiressourcer.

Service og reparation af termisk enhed

Vedligeholdelse af en varmelegeme (ITP vedligeholdelse) er et sæt foranstaltninger, der sikrer uafbrudt drift af udstyr, overvågning af komponenternes og elementernes drift under drift, udførelse af sæsonarbejde og idriftsættelse, organisatorisk og juridisk support til tekniske arbejder, gennemførelse af mindre reparationer og kontroludstyr.

Alt arbejde med vedligeholdelse af varmeenheder udføres i overensstemmelse med gældende reguleringsdokumenter (PTE TE). Reparation af termiske enheder med udskiftning af mislykkede enheder udføres normalt af en specialiseret organisation i henhold til en yderligere aftale.

Omkostningerne til varmeknudepunktet

Omkostningerne til varmeenheden (ITP-omkostninger) består som hovedregel af følgende komponenter:

 • omkostninger i forbindelse med design og foreløbige værker
 • omkostningerne ved udstyr til varmestationen
 • omkostningerne ved installation arbejde
 • transport og andre udgifter.

Udgifterne til projektet termisk knudepunkt

Omkostningerne ved at designe en varmeforsyningsenhed bestemmes normalt individuelt i hvert enkelt tilfælde og afhænger af mange faktorer: hvilken type varmekilde der er bygget; type varmesystem; typer, mærker, typer og mængder udstyr varmestationens krævede kapacitet, arbejdets omfang og kompleksitet og andre indikatorer.

Det bemærkes imidlertid med rette, at besparelserne begynder på udarbejdelsen af ​​projektet. Med et professionelt og højkvalitets design, den høje pris på moderne effektivt udstyr, omkostningerne ved varmeenheden projektet, omkostningerne ved installation arbejde og andre udgifter afbetale på kortest mulig tid.

Omkostningerne ved installation af termisk enhed

Opvarmningsenhedens opbygning (installation) består af flere trin.

 1. Installation, svejsning og låsesmed arbejde, herunder installation af ventiler, pumper, varmevekslere, måle station, lægning af rørledninger.
 2. Elinstallationsarbejder - lægning af strømforsyningskabler, elektriske lastforbindelser (måleanordninger, automatisering og styring, pumper og andet elektrisk udstyr).
 3. Idriftsættelse.
 4. Sæt varmestationen i drift.

De samlede omkostninger ved installation afhænger af omfanget af disse operationer. Udtømmende information om omkostningerne ved at installere en varmeforsyningsenhed (vare), dens reparation og andre data findes på siden ".

Der er ikke behov for at tale meget om varmepunktets betydning i det generelle varmesystem. knudepunkter er involveret både i netværket og i systemet med internt forbrug.

Begrebet termisk punkt

Brugseffektivitet og niveauet af varmeforsyning til forbrugeren afhænger direkte af udstyrets korrekte funktion.

Faktisk er et termisk punkt en lovlig grænse, som i sig selv indebærer indretning af et sæt måle- og kontroludstyr. Takket være denne interne påfyldning bliver definitionen af ​​parternes fælles ansvar mere tilgængelig. Men før du behandler dette, er det nødvendigt at forstå, hvordan termiske kredsløb af termiske enheder fungerer, og hvorfor de skal læse dem.

Sådan bestemmer du planen med termisk knudepunkt

Ved fastlæggelsen af ​​transformationssystemets udstyr og udstyr er de afhængige af de tekniske egenskaber ved det lokale varmeforbrugssystem, netværkets ydre gren, driftssystemerne for deres systemer og deres kilder.

I dette afsnit får du kendskab til graferne for kølevæskestrømningshastigheden - varmesystemet for varmeenheden.

En detaljeret undersøgelse vil gøre det muligt at forstå, hvordan forbindelsen til den kollektive samler er lavet, trykket inde i netværket og relativt kølemiddel, hvis præstation er direkte afhængig af varmeforbruget.

Det er vigtigt! I tilfælde af tilslutning af varmeenheden ikke til opsamleren, men til opvarmningsnettet påvirker strømmen af ​​kølemidlet i en gren uundgåeligt strømmen af ​​den anden.

Analyse af varmekredsens layout i detaljer

Figuren viser to typer af forbindelser: a - i tilfælde af forbrugeren direkte til samleren; b - når man tilslutter sig en gren af ​​et varmeledende netværk.

Tegningen afspejler de grafiske ændringer i kølevæskestrømningen ved forekomsten af ​​sådanne omstændigheder:

A - når varme- og vandforsyningssystemerne (varme) tilsluttes varmeforsyningens kollektorer separat.

B - når de samme systemer indsættes i den ydre. Det er interessant, at forbindelsen i dette tilfælde er præget af høje trykfald i systemet.

I betragtning af den første mulighed skal det bemærkes, at indikatorerne for den samlede kølevæskestrømning øges synkront med strømningshastigheden for varmt vandforsyning (i tilstanden І, ІІ, ІІІ), mens i den anden, selv om der er en stigning i opvarmningsenhedens strømningshastighed, opvarmning forbrug tal reduceres automatisk.

Baseret på de beskrevne træk ved varmeknudeens termiske skema kan det konkluderes, at som et resultat af den totale udstrømningshastighed af kølervæske i den første udførelsesform, når den anvendes i praksis, udgør den ca. 80% af strømningshastigheden ved anvendelse af kredsløbets anden prototype.

Placer ordninger i designet

Ved udformning af et varmesystem til en varmeenhed i et beboelsesområde, forudsat at varmesystemet er lukket, skal du være særlig opmærksom på valget af en ordning for tilslutning af varmtvandsberedere til netværket. Det valgte projekt bestemmer de anslåede omkostninger til kølemidler, funktioner og styringsmåder mv.

Valget af opbygningen af ​​varmeenheden bestemmes primært af den etablerede termiske tilstand af netværket. Hvis netværket fungerer i henhold til varmeskemaet, udvælges tegningen ud fra den tekniske og økonomiske beregning. I dette tilfælde sammenlignes parallelle og blandede ordninger af varmeenheder.

Funktioner af udstyrets termiske punkt

For at opvarmningsnetværket af huset skal fungere korrekt, er det desuden installeret på varmepunkterne:

 • ventiler og ventiler;
 • særlige filtre der fanger snavspartikler;
 • Kontrol og statistiske enheder: termostater, trykmålere, flowmålere;
 • hjælpe- eller standby-pumper.

Symboler af diagrammer og hvordan man læser dem

Figuren ovenfor viser et skematisk diagram over en varmeenhed med en detaljeret beskrivelse af alle bestanddelene.

Ordningen i elevatorens opvarmningsknude

I en hvilken som helst bygning, herunder et privat hus, er der flere livsstøttesystemer. En af dem er varmesystemet. I private hjem kan forskellige systemer anvendes, som vælges afhængigt af bygningens størrelse, antal etager, klimaanlæg og andre faktorer. I dette materiale analyserer vi detaljeret, hvad en termisk knudepunkt er, hvordan den fungerer og hvor den bruges. Hvis du allerede har en elevatormontering, vil det være nyttigt for dig at lære om fejl og hvordan man fjerner dem.

Dette er den moderne elevator enhed. Vist her er en motoriseret enhed. Andre typer af dette produkt findes også.

I enkle ord er en varmeknude et kompleks af elementer, der tjener til at forbinde varmeledningen og varme forbrugerne. Sikkert læserne havde et spørgsmål, om det er muligt at installere denne knude uafhængigt. Ja, du kan, hvis du kan læse diagrammer. Vi betragter dem, med en ordning vil blive adskilt i detaljer.

Princippet om drift

For at forstå, hvordan en node fungerer, skal du give et eksempel. For at gøre dette, vil vi tage et tre-etages hus, da elevatornavet bruges specifikt i højhuse. Hoveddelen af ​​udstyret, der tilhører dette system, er placeret i kælderen. Bedre forstå arbejdet hjælper os med nedenstående skema. Vi ser to rørledninger:

 1. Sagsøgeren.
 2. Reverse.
Opbygningen af ​​varmeenheden til en fleretages bygning.

Nu skal vi på diagrammet finde et termisk kammer, hvorigennem vand sendes til kælderen. Du kan også mærke ventilerne, som nødvendigvis skal stå ved indgangen. Valget af forstærkning afhænger af typen af ​​system. For en standard design brug lås. Men hvis vi taler om et komplekst system i en højhus, anbefaler mesterne at tage stålkugleventiler.

Ved tilslutning af termisk elevatormontering er det nødvendigt at overholde normerne. Først og fremmest vedrører temperaturforholdene i kedelrum. Under drift er følgende indikatorer tilladt:

Når væsketemperaturen ligger i området 70-95 ° C, begynder den at blive jævnt fordelt i hele systemet på grund af kollektorens arbejde. Hvis temperaturen overstiger 95 ° C, begynder elevatoren at arbejde for at sænke den, da varmt vand kan beskadige udstyr i huset samt lukkeventiler. Det er derfor, at i højhuse anvendes denne type konstruktion - det regulerer temperaturen automatisk.

Parsningsordning

Som du forstår består forsamlingen af ​​filtre, elevator, instrumentering og beslag. Hvis du planlægger at installere dette system uafhængigt, skal du forstå ordningen. Et egnet eksempel ville være en højhus, i kælderen, hvor der altid er et elevatorcenter.

I diagrammet er systemets elementer markeret med tal:

1, 2 - disse tal angiver tilførsels- og returrørene, der er installeret i varmeanlægget.

3,4 - tilførsels- og returledninger installeret i bygningens varmesystem (i vores tilfælde er det en fleretagesbygning).

6 - Grove filtre er angivet under dette nummer, som også er kendt som mudder samlere.

Standardopbygningen af ​​dette varmesystem omfatter kontrolanlæg, mudderafløb, elevatorer og ventiler. Afhængigt af design og formål kan yderligere elementer tilføjes til noden.

Det er værd at sige, at forsyningsselskaberne hvert år bliver dyrere, det gælder også for private huse. I denne henseende leverer systemproducenter dem udstyr til energibesparelse. For eksempel kan der nu i ordningen være flow- og trykregulatorer, cirkulationspumper, elementer til beskyttelse af rør og vandrensning samt automatisering, der har til formål at opretholde en komfortabel tilstand.

En anden variant af ordningen med en termisk elevator enhed til en fleretages bygning.

Også i moderne systemer kan der installeres måleenhed termisk energi. Fra navnet kan man forstå, at han er ansvarlig for at regne med forbruget af varme i huset. Hvis denne enhed er fraværende, vil besparelserne ikke være synlige. De fleste ejere af private huse og lejligheder har tendens til at sætte målere på el og vand, fordi de skal betale meget mindre.

Site egenskaber og funktioner i arbejdet

Ifølge ordningerne kan det forstås, at elevatoren i systemet er nødvendig for at afkøle det overophedede kølemiddel. I nogle mønstre er der en elevator, der kan opvarme vandet. Især dette varmesystem er relevant i kolde områder. Elevatoren i dette system startes først, når den afkølede væske blandes med varmt vand, der kommer fra tilførselsrøret.

Scheme. Under nummeret "1" betegner varmeledningsstrømmen. 2 er returlinjen i netværket. Under nummeret "3" er elevatoren, 4-flow regulator, 5 - lokalt varmesystem.

Ifølge denne ordning kan det forstås, at knuden signifikant øger effektiviteten af ​​hele varmesystemet i huset. Det fungerer samtidig som en cirkulationspumpe og mixer. Hvad angår omkostningerne, vil hjemmesiden koste forholdsvis billigt, især den mulighed, der virker uden strøm.

Men ethvert system har ulemper, samlernoden er ingen undtagelse:

 • Der kræves separate beregninger for hvert element i elevatoren.
 • Differentiel kompression bør ikke overstige 0,8-2 Bar.
 • Manglende evne til at kontrollere varmen.

Hvordan gør elevatoren

For nylig optrådte elevatorer i forsyningsselskaberne. Hvorfor valgte du dette udstyr? Svaret er simpelt: elevatorer forbliver stabile, selv i tilfælde, hvor hydrauliske og termiske regimet falder i netværket. Elevatoren består af flere dele - et afladningskammer, en jetanordning og en dyse. Du kan også høre om elevatorens binding - vi taler om ventiler, samt måleinstrumenter, der giver dig mulighed for at opretholde normal drift af hele systemet.

Som nævnt ovenfor, i dag brugte elevatorer, udstyret med elektrisk. På grund af den elektriske drevmekanisme styrer man automatisk dysens diameter, som følge heraf opretholdes temperaturen i systemet. Brugen af ​​sådanne elevatorer bidrager til reduktionen af ​​elregninger.

Billedet viser alle elementer i elevatoren.

Designet er udstyret med en mekanisme, der roterer på grund af et elektrisk drev. I ældre versioner anvendes en tandhjul. En mekanisme er udformet således, at gasnålen kan bevæges i længderetningen. På denne måde ændres dysens diameter, hvorefter varmebærerens strømningshastighed kan ændres. På grund af denne mekanisme kan strømningshastigheden af ​​netværksfluidet reduceres til et minimum eller øges med 10-20%.

Mulige fejl

En hyppig fejlfunktion kan kaldes mekanisk svigt i elevatoren. Dette kan skyldes en stigning i dysens diameter, defekter i ventiler eller tilstopning af snavsopsamlere. Det er ret nemt at forstå, at elevatoren har fejlet, der er mærkbare temperaturfald i den termiske bærer efter og før passerer gennem elevatoren. Hvis temperaturen er lav, er apparatet simpelthen tilstoppet. Ved store dråber kræves der en elevatorreparation. Under alle omstændigheder er der behov for diagnosticering, når der opstår en fejl.

Elevatordysen klæber ofte op, især på de steder, hvor vand indeholder mange tilsætningsstoffer. Dette element kan demonteres og rengøres. I tilfælde af at dysens diameter er steget, er en justering eller komplet udskiftning af dette element nødvendigt.

Billedet viser processen med at betjene elevatorens varmesystem.

De resterende fejl omfatter overophedningsanordninger, lækager og andre fejl, der er forbundet med rørledninger. Med hensyn til sumpen kan graden af ​​tilstopning bestemmes af indikatorerne for trykmålere. Hvis trykket stiger efter sumpen, skal elementet kontrolleres.

Termisk knudeordning af termisk knudepunkt

Hvad er en termisk knudepunkt og hvordan den er arrangeret.

Hilsener til alle, der læser min blog! I dag vil jeg tilbyde dig en anden artikel, der omhandler opvarmning. I denne artikel vil jeg fortælle dig om et mærkeligt sted i kælderen i dit hus, som kaldes et varmepunkt (eller varmeknude). Artiklen har til formål at give dig en generel ide om, hvad en termisk knudepunkt er, hvordan det virker og hvorfor det er nødvendigt. Vi vil begynde at forstå disse spørgsmål fra de mest grundlæggende af dem.

Hvorfor har vi brug for en termisk knudepunkt?

Termisk punkt er placeret på indgangsvarme i huset. Hovedformålet er at ændre parametrene for kølevæsken. Hvis du vil tale mere tydeligt, reducerer varmeknudepunktet kølemidlets temperatur og tryk, inden det kommer ind i din radiator eller konvektor. Dette er ikke kun nødvendigt, så du ikke brænder dig selv fra at berøre varmeapparatet, men også for at forlænge levetiden af ​​hele udstyret i varmesystemet. Dette er især vigtigt, hvis opvarmning inde i huset fortyndes med polypropylen eller metalplastrør. Der er regulerede driftsformer af termiske noder:

Disse tal viser kølervæskens maksimale og minimale temperatur i varmeledningen.

I henhold til moderne krav skal der også installeres en varmemåler på hver varmeenhed. Vi vender nu til enhedens termiske noder.

Hvordan er den termiske knudepunkt?

Generelt er den tekniske enhed af hvert underlag designet separat, afhængigt af kundens specifikke krav. Der er flere grundlæggende ordninger til udførelse af varmepunkter. Lad os tage et kig på dem en efter en.

Termisk knudepunkt baseret på elevatoren.

Ordningen med termisk punkt på basis af elevatoren er den mest enkle og billige. Dens største ulempe er manglende evne til at regulere kølemidlets temperatur i rørene. Dette medfører ulempe for slutbrugeren og et stort spild af termisk energi i tilfælde af optøning i varmesæsonen. Lad os se på nedenstående figur og se, hvordan denne ordning fungerer:

Derudover kan sammensætningen af ​​varmeknudepunktet som angivet ovenfor være en trykreduktionsapparat. Det er installeret på foderet foran elevatoren. Elevatoren er hoveddelen af ​​denne ordning, hvor det afkølede kølevæske fra "retur" til det varme kølevæske fra "foderet" blandes i. Elevatorens drift er baseret på at skabe et vakuum ved udgangen. Som et resultat af denne udledning er trykket af kølevæsken i elevatoren mindre end kølevæsketrykket i "returstrømmen", og blandingen opstår.

Varmeknude baseret på varmeveksleren.

Varmepunktet, der er tilsluttet via en speciel varmeveksler, muliggør adskillelse af varmebæreren fra varmeledningen fra varmebæreren inde i huset. Adskillelsen af ​​kølemidler tillader dets fremstilling ved hjælp af specielle additiver og filtrering. Med denne ordning er der rigelige muligheder for at regulere kølevæskens tryk og temperatur inde i huset. Dette reducerer varmeomkostningerne. For at få en visuel fremstilling af et sådant design, se på nedenstående figur.

Kølemiddelblanding i sådanne systemer sker ved hjælp af termostatventiler. I sådanne opvarmningssystemer kan der i princippet anvendes aluminium radiatorer, men i lang tid varer de kun med kølevæske af god kvalitet. Hvis PH af kølevæsken går ud over det, der er godkendt af producenten, kan levetiden for aluminium radiatorer reduceres betydeligt. Du kan ikke kontrollere kvaliteten af ​​kølevæsken, så det er bedre at være sikkert og installere bimetalliske eller støbejerns radiatorer.

Varmtvand kan tilsluttes på samme måde gennem en varmeveksler. Dette giver de samme fordele med hensyn til temperatur og trykregulering af varmt vand. Det er værd at sige, at samvittighedsfulde administrationsselskaber kan bedrage forbrugerne ved at sænke temperaturen på varmt vand med et par grader. For forbrugeren er det næsten ikke mærkbart, men på husets skala gør det muligt at redde titusindvis af rubler om måneden.

Resultaterne af artiklen.

I denne artikel fortalte jeg dig kort om termiske noder. Dette er selvfølgelig ikke fuldstændig information om dette meget omfattende emne, men som udgangspunkt for viden er det ret passende. Jeg kan sige, at i vores tid er varmeenheder installeret ikke kun på lejlighedsbygninger, men også på private huse, hvis de er forbundet med centralvarme. En sådan løsning kræver indledende omkostninger, men i fremtiden vil det øge komforten ved at bo i et privat hus. Det er alt, skriv dine spørgsmål i kommentarerne og brug knapperne på sociale netværk til at dele artiklen med venner. Farvel!

Hvad er elevatorens opbygning af varmesystemet?

Højhuse, skyskrabere, kontorbygninger og mange forskellige forbrugere giver varme til kraftvarme eller kraftige kedler. Selv det relativt enkle autonome system i et privat hus er undertiden svært at justere, især hvis der laves fejl i design eller installation. Men varmesystemet af en stor kedel eller kraftvarme er uforligneligt mere kompliceret. Fra hovedrøret er der mange grene, og hver forbruger har et andet tryk i varmeledningerne og mængden af ​​varmeforbrug.

Længden af ​​rørledningerne er forskellig, og systemet skal være konstrueret således, at den fjerneste forbruger får tilstrækkelig varme. Det bliver tydeligt, hvorfor i kølesystemet trykket i kølesystemet. Tryk fremmer vand langs varmekredsen, dvs. skabt af centralvarmeanlægget, spiller den rolle som en cirkulationspumpe. Varmesystemet bør forhindre ubalance, når varmeforbruget ændres af enhver forbruger.

Desuden bør effektiviteten af ​​varmeforsyningen ikke påvirkes af forgreningen af ​​systemet. For at et komplekst centraliseret varmesystem skal kunne fungere stabilt, er det nødvendigt at installere enten en elevator eller en automatiseret styreenhed til varmesystemet på hvert anlæg for at eliminere indbyrdes indflydelse mellem dem.

Bygningens termiske distributionspunkt

Varmeleger anbefaler at bruge en af ​​de tre temperaturtilstande til kedeldrift. Disse regimer blev oprindeligt beregnet teoretisk og har været anvendt i mange år. De giver varmeoverførsel med minimalt tab over lange afstande med maksimal effektivitet.

Termiske regimekedler kan betegnes som forholdet mellem strømningstemperaturen og temperaturen på "retur":

 1. 150/70 - strømningstemperatur på 150 grader, og temperaturen på "retur" 70 grader.
 2. 130 / 70- vandtemperatur 130 grader, temperaturen på "retur" 70 grader;
 3. 95/70 - vandtemperatur 95 grader, temperaturen på "retur" - 70 grader.

Under reelle forhold vælges tilstanden for hver specifik region, baseret på værdien af ​​vinterluftemperaturen. Det skal bemærkes, at høje temperaturer, især 150 og 130 grader, ikke kan bruges til rumopvarmning for at undgå forbrændinger og alvorlige konsekvenser under trykudslip.

Vandetemperaturen overstiger kogepunktet, og det koger ikke i rørledningerne på grund af højtrykket. Så du skal reducere temperatur og tryk og give den nødvendige varme til en bestemt bygning. Denne opgave er tildelt elevatorens knudepunkt - specialvarmeudstyr, der er placeret i det termiske distributionspunkt.

Enhed og driftsprincip for opvarmningshejsen

Ved ankomsten af ​​varmeledningsrørledningen, som regel i kælderen, er der en knude, der forbinder forsynings- og returrørene. Dette er en elevator - blandingsenhed til hjemmeopvarmning. Elevatoren er fremstillet i form af et støbejern eller en stålkonstruktion udstyret med tre flanger. Dette er en fælles opvarmning elevator. Dens princippet om drift er baseret på fysikens love. Inde i elevatoren er der en dyse, et modtagekammer, en blandingshals og en diffusor. Modtagerkammeret er forbundet med "retur" ved hjælp af en flange.

Overophedet vand træder ind i elevatorens indløb og passerer ind i dysen. På grund af indsnævringen af ​​dysen øges strømningshastigheden, og trykket falder (Bernoullis lov). Vand fra returrøret suges ind i området med reduceret tryk og blandes i elevatorens blandekammer. Vand reducerer temperaturen til det ønskede niveau og reducerer samtidig trykket. Elevatoren fungerer samtidig som en cirkulationspumpe og mixer. Dette er kortfattet princippet om elevatoren i opvarmning af en bygning eller struktur.

Termisk knudeordning

Justering af kølevæsketilførslen udføres ved hjælp af elevatorens varmeenheder. Elevator - hovedelementet i varmeknudepunktet har brug for strapping. Justeringsudstyret er følsomt over for snavs, og derfor er mudderfiltre, der er forbundet med "forsyning" og "returrør", inkluderet i omslaget.

Bindende elevator omfatter:

 • mudder filtre;
 • trykmålere (indløb og udløb);
 • termiske sensorer (termometre ved indgangen til elevatoren, ved udgangen og på "returrøret");
 • portventiler (til forebyggende eller nødoperationer).

Dette er den enkleste version af skemaet til justering af kølevæskens temperatur, men det bruges ofte som varmemodulets grundlæggende enhed. Basenheden på elevatorens opvarmning af alle bygninger og strukturer giver mulighed for justering af kølemidlets temperatur og tryk i kredsløbet.

Fordelene ved dens anvendelse til opvarmning af store genstande, huse og højhuse:

 1. pålidelighed takket være designens enkelhed;
 2. lave omkostninger ved installation og tilbehør;
 3. absolut ikke-volatilitet
 4. betydelige besparelser i kølemiddelforbrug op til 30%.

Men hvis der er ubestridelige fordele ved at bruge en elevator til varmesystemer, bør ulemperne ved at bruge denne anordning noteres:

 • beregningen foretages individuelt for hvert system;
 • har brug for et obligatorisk trykfald i objektets varmesystem
 • Hvis elevatoren er ureguleret, er det umuligt at ændre parametrene for varmekredsen.

Elevator med automatisk justering

I øjeblikket er der konstrueret elevatorer, hvor dysesektionen kan ændres ved hjælp af elektronisk justering. I en sådan elevator er der en mekanisme, som bevæger gasstangen. Det ændrer dysens lumen og som følge heraf ændres kølemiddelets strømningshastighed. Ændring af lumen ændrer hastigheden af ​​vandbevægelsen. Som følge heraf ændres blandekoefficienten for varmt vand og vand fra "retur", hvilket resulterer i en ændring i temperaturen på varmeoverføringsmediet i "forsyningen". Nu forstår jeg hvorfor i varmesystemet brug for vandtryk.

Elevatoren regulerer strømmen og trykket af kølevæsken, og dets tryk drev strømmen i varmekredsen.

Vigtigste fejl i elevatoren

Selv sådan en simpel enhed som en elevatoren fungerer muligvis ikke korrekt. Fejl kan bestemmes ved at analysere aflæsningerne af trykmålere ved elevatorens monteringspunkter:

 1. Fejl er ofte forårsaget af tilstopning af rørledninger med snavs og faste partikler i vandet. Hvis der er et trykfald i varmesystemet, hvilket er betydeligt højere før sumpen, er denne fejl forårsaget af tilstopning af sumpen, som står i forsyningsledningen. Smuds udledes gennem sumpens afløbskanaler, rengøring af skærmene og indretningens indre overflader.
 2. Hvis trykket i varmesystemet hopper, kan mulige årsager være korrosion eller tilstoppede dyser. Hvis dysen er ødelagt, kan trykket i opvarmningstanken overstige det tilladte.
 3. Der kan være et tilfælde, hvor trykket i varmesystemet øges, og trykmålerne før og efter sumpen i returrøret viser forskellige værdier. I dette tilfælde skal du rense sumpen "reverse". Afløbsventiler åbnes på den, masken rengøres, og snavs fjernes indefra.
 4. Når dysen ændres på grund af korrosion, opstår der vertikal deregulering af varmekredsen. I bunden af ​​batteriet bliver det varmt, og på de øverste etager er der ikke nok opvarmning. Udskiftning af dysen med en dyse med en beregnet diameterværdi eliminerer en sådan fejlfunktion.

koblingsanlæg

Elevatorenhed med hele dens omgang kan repræsenteres som en injektionscirkulationspumpe, som under et bestemt tryk leverer kølevæske til varmesystemet.

Hvis der er flere etager og forbrugere på anlægget, er den sikreste løsning at fordele den samlede kølemiddelstrøm til hver forbruger.

For at løse sådanne problemer bruges en kam til varmesystemet, som har et andet navn - kollektoren. Denne enhed kan repræsenteres som en container. En kølevæske strømmer ind i tanken fra elevatorens udgang, som derefter strømmer ud gennem flere udgange og med samme tryk.

Som følge heraf tillader varmesystemets kamfordelingssystem at lukke, justere, reparere individuelle forbrugere af genstanden uden at stoppe driften af ​​varmekredsen. Tilstedeværelsen af ​​samleren eliminerer den gensidige indflydelse af filialer af varmesystemet. Trykket i radiatorerne svarer til trykket ved elevatorens udgang.

Trevejsventil

Hvis det er nødvendigt at dele strømmen af ​​kølemiddel mellem de to forbrugere, anvendes en trevejsventil til opvarmning, som kan fungere i to tilstande:

 • permanent tilstand
 • variabel hydraulisk tilstand

Trevejsventilen er installeret i de dele af varmekredsen, hvor det kan være nødvendigt at adskille eller helt blokere vandstrømmen. Kranmaterialet er stål, støbejern eller messing. Inde i ventilen er der en låsemekanisme, som kan være sfærisk, cylindrisk eller konisk. Kranen ligner en tee, og afhængigt af tilslutningen kan en trevejsventil på varmesystemet fungere som blander. Blandingsforholdene kan varieres over et bredt område.

Kugleventilen bruges hovedsagelig til:

 1. juster temperaturen på varme gulve;
 2. batteri temperatur kontrol;
 3. Kølevæskedistribution i to retninger.

Der er to typer trevejsventiler - afbrydelse og justering. I princippet er de næsten ens, men det er sværere at styre temperaturen jævnt med tre-vejs stopcocks.

Ordningen i elevatorens opvarmningsknude

Varmebæreren i centralvarmerne passerer gennem varmepunktet, før det går direkte til radiatorafsnittet i hver lejlighed og et separat rum. I en sådan knude bringes vandet til designtemperaturen, og balancen sikres ved, at ordningen i elevatorens opvarmningsenhed fungerer korrekt. I kælderen i enhver bygning i flere etager, opvarmet af den centrale motorvej, kan du finde en sådan elevator.

Princippet om drift

Forståelse for, hvad en elevator er, er det værd at bemærke behovet for, at dette kompleks skal forbinde med det termiske netværk og private forbrugere. Varmeknudepunktet er et modul, som udfører pumpeudstyrets funktioner. For at se, hvad en elevator er i varmesystemet, skal du gå ned til kælderen i næsten enhver lejlighedskompleks. Der er blandt ventiler og trykmålere det muligt at registrere det ønskede element i varmesystemet (diagrammet er vist i figuren nedenfor).

At finde ud af elevatoren, hvad det er, er at bestemme dens funktionalitet til de udførte opgaver. Disse omfatter omfordeling af tryk inde fra varmesystemet, og der udstedes et kølemiddel med en tilladt temperatur. Faktisk fordobles vandmængden og bevæger sig langs linjerne fra kedelrummet. Denne effekt opnås i nærværelse af vand i en separat forseglet beholder.

Temperaturen af ​​varmebæreren, der kommer fra kedelhuset, ligger sædvanligvis i intervallet 105-150 ° C. Det er ikke muligt at bruge det med denne parameter i husstandsforhold af sikkerhedsmæssige årsager.

Reguleringsdokumenter regulerer temperaturgrænsen for kølevæsken, som ikke må overstige 95 ° C.

Til reference. I øjeblikket diskuteres spørgsmålet om at reducere temperaturen på varmt vand fra 60 ° C, leveret af SanPin til 50 ° C, med henvisning til behovet for at spare på ressourcerne. Ifølge eksperter vil forbrugeren ikke mærke sådan en minimal forskel, og for at desinficere vandet rent hver dag, anbefales det at øge det til 70 ° C. Det er for tidligt at vurdere, om dette initiativ er rationelt og bevidst. Ændringer i SanPin er endnu ikke lavet.

Når vi vender tilbage til emnet på elevatoren i varmesystemet, bemærker vi, at det er ham, der sikrer temperaturen i systemet. Takket være disse handlinger er det muligt at reducere risikoen:

 • Overophedede batterier gør det let at brænde;
 • varme radiatorer er ikke altid i stand til at modstå i lang tid virkningerne af høj temperatur kølemiddel under tryk;
 • Fordeling fra polymere eller metalplastiske rør giver ikke deres anvendelse med sådanne varme varmebærere.

Hvorfor er denne knude bekvem?

Elevator hub i enhver lejlighedskompleks

Du kan høre den opfattelse, at det ville være mere hensigtsmæssigt ikke at bruge en varmelevator med dette driftsprincip, men for direkte at levere vandet med lavere temperatur. Denne opfattelse er dog fejlagtig, fordi det er nødvendigt at øge diameteren af ​​linjerne væsentligt for at overføre det køligere kølemiddel.

VIDEO: Elevatornoden på Central Main Line

Faktisk gør det muligt at blande i forsyningsvolumenet med vand en del af volumenet fra returlinjen, som allerede er afkølet. Selv om varmesystemet i varmesystemet i nogle kilder betegnes som forældet hydraulisk udstyr, har det vist sig, at det er effektivt i drift. Flere moderne enheder, der bruges i stedet for elevatorknudeordningen, er følgende typer:

 • pladevarmeveksler;
 • mixer med trevejsventil.

Elevator drift

I betragtning af elevatorens samling af varmesystemet, hvad det er og hvordan det virker, er det værd at bemærke, at arbejdsstrukturen har ligheder med vandpumper. Operationen kræver imidlertid ikke overførsel af energi fra andre systemer. Det viser pålideligheden under visse forhold.

Udenfor er bunden af ​​enheden eksternt lig en hydraulisk tee monteret på en returgren. Imidlertid gennemkøles kølevæsken smerteligt i returet uden at passere gennem radiatorerne. En sådan adfærd ville være meningsløs.

Standard elevator layout

I det klassiske system af elevatorens knudepunkt er der følgende komponenter:

 • Forkammerfodringsrøret, hvis ende er placeret en dyse med en vis diameter. Det modtager kølemiddel fra returlinjen.
 • En diffusor er monteret i udgangsdelen. Det overfører vand til forbrugerne.

I dag er der knuder, hvor dysens diameter reguleres af et elektrisk drev. Dette gør det muligt at optimere kølemidlets temperatur i automatisk tilstand.

Valget af motorenheden er baseret på, at det er muligt at ændre blandingsfaktoren for kølevæsken inden for 2-5, hvilket er umuligt i elevatorer, hvor dysens diameter ikke er indstillelig. Således kan et system med en justerbar dyse betydeligt spare på opvarmning, hvilket er muligt i boliger, hvor centralmåler er installeret.

Hvordan opstår varmeknudeordningen

Generelt kan driftsprincippet beskrives som følger:

 • vand bevæger sig langs linjen fra kedelrummet til dysen indgangen;
 • under passagen gennem en lille diameter øges arbejdskølevæskens hastighed signifikant;
 • et område med en lille udledning er dannet;
 • På grund af det dannede vakuum suges vand fra returet;
 • Turbulente strømme af ensartet masse sendes til udgangen gennem diffusoren.

Flere detaljer kan alle overvejes i arbejdsprogrammet.

For effektiv drift af systemet, som involverer skemaet af elevatoren i varmeanlægget, er det nødvendigt at sikre, at værdien af ​​trykværdierne mellem strømning og retur er større end værdien af ​​den beregnede hydroresistance.

Systemfejl

Udover de positive kvaliteter har en varmeknude eller et varmeknudeprogram en vis ulempe. Han er som følger. Elevatorens varmeanlæg kan ikke justere udgangstemperaturblandingen. I en sådan situation skal du måle det opvarmede kølemiddel fra rørledningen eller fra returledningen. Det er kun muligt at sænke temperaturen ved at ændre dimensionerne på dysen, hvilket er strukturelt umuligt at gøre.

I nogle tilfælde rednings elevatorer med elektrisk drev. Deres design omfatter et mekanisk drev. Denne enhed drives af et elektrisk drev. På denne måde er det muligt at variere diameteren af ​​dysen. Grundelementet i dette design er gashålen, som har et tilspidset udseende. Den kommer ind i hullet i henhold til strukturens indre diameter. Når hun bevæger sig en vis afstand, formår hun at justere temperaturen af ​​blandingen præcist ved at ændre diameteren af ​​dysen.

Akslen kan monteres som en manuel drev i form af et håndtag, samt en elektrisk drevet fjernmotor.

På grund af sådanne moderniserede løsninger undergår kedelrummet i kælderen ikke betydelige dyre ombygninger. Det er nok at montere regulatoren for at få en moderne termisk knudepunkt.

fejlfunktioner

I de fleste tilfælde er nedbrydelser forårsaget af følgende faktorer:

 • udstyr tilstopning
 • den gradvise stigning i diameteren af ​​dysen under drift, hvilket resulterer i kølevæsketemperaturen er vanskeligere at styre;
 • tilstoppede mudderfælder
 • ventilfejl;
 • svigt af regulatorer osv.

Bestem fejlen i denne enhed er let, det påvirker straks temperaturen af ​​kølevæsken og dets skarpe fald. Med mindre afvigelser fra normen, taler vi højst sandsynligt for tilstopning eller en lille stigning i diameteren af ​​dysen. Hvis dråbet er meget signifikant (mere end 5 grader), er det nødvendigt at udføre diagnoser og ring en specialist til reparation.

Diameteren af ​​dysen øges enten i korrosionsforløbet ved kontakt med vand eller som et resultat af ufrivillig boring. Både det og det andet fører til systemets ubalance og bør straks elimineres.

Du skal vide, at moderne opgraderede systemer kan betjenes med målestationer for elforbrug. I mangel af denne enhed i varmekredsen er det vanskeligt at opnå en økonomisk virkning. Installation af de samme varme- og varmtvandsmålere kan reducere brugsregnskabet betydeligt.

Top