Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Radiatorer
Opvarmning af et privat hus - diagrammer og installation
2 Pumper
Sådan installeres den korrekte batteriopvarmning efter regler og forskrifter (SNiP)
3 Pumper
ZAZ 1102 køretøj> Logbog> № 34 Sådan installeres termostaten?
4 Brændstof
Karakteristik og principper for drift af en induktionsvarmekedel
Vigtigste / Pumper

Kedel: Vi forbinder radiatorer, gulvvarme og varmtvandsbeholder


Mange af jer møder udfordringerne med at opvarme dit hjem for første gang. Og denne artikel har til formål at præcisere de grundlæggende begreber og elementer i varmesystemet. Varmesystemet i det vil blive overvejet på eksemplet med universalbrændselspedlen Pelletron-U, men selve fremgangsmåden er universel for enhver fastbrændselspedal.

Så begynder ethvert varmesystem med en varmekilde. I dette tilfælde vil varmekilden være kedlen. Kedlen er en enhed til opvarmning af kølevæsken. Kølevæsken kan være vand eller en frostvæske, ikke-frysende væske (i det følgende for at forenkle, vil vi skrive vand). Som det fremgår af nedenstående figur, kommer koldt vand ind i kedlens nedre rør. Et grenrør er et lille rør fastgjort til en rørledning, tank og andre strukturer, i vores tilfælde til kedlen. Vandet opvarmes i kedlen, og når det opvarmes, kommer det ud af kedlens øverste rør. Med dette varmt vand opvarmer vi det, vi har brug for: radiatorer, varmtvandskedel (varmt vandforsyning) og opvarmede gulve.

1. TILSLUT RADIATORER

Den nemmeste måde at opvarme luften i huset er at installere radiatorer. Lad os slutte en radiator til kedlen, og varmesystemet er klar.

Så vi forbund en radiator til kedlen.

Vil det hele arbejde? Nej!
Hvorfor? Af tre grunde.

For at overføre varme fra kedlen til radiatoren skal vandet cirkulere, dvs. Flyt (flow) i en cirkel: Det opvarmede vand bevæger sig fra kedlen til radiatoren, det afgiver varme til luften og køler ned, derefter bevæger sig fra radiatoren til kedlen, og så opvarmer den op og flytter derefter til radiatoren mv. Vand alene vil ikke flyde. Til vandbevægelsen behøver du en særlig enhed - en cirkulationspumpe.

Så vi sætter en cirkulationspumpe i systemet, nu er vandet i vores rør cirkulerende.

Vil det hele arbejde? Endnu ikke.

Fra fysikens skolekursus ved vi, at de opvarmede organer udvides. Vi fylder varmesystemet med koldt vand, tænd kedlen, vandet opvarmes og dets volumen stiger. Hvor går overskydende vand? Nu er der ikke et sådant sted. Udvidet vand vil simpelthen ødelægge vores varmesystem og spildes over på gulvet. For at dette kan ske, er det nødvendigt at tilføje en særlig enhed til opbevaring af overskydende vand i varmesystemet - en ekspansionsbeholder.

Ud over at kompensere for vandmængden i varmesystemet udfører udvidelsestanken en anden vigtig funktion: det giver dig mulighed for at oprette og vedligeholde et lille overtryk på 1-2 atm i varmesystemet, hvilket er vigtigt for stabil drift af systemet.

Så vi har tilføjet en ekspansionsbeholder til systemet, og temperaturændringer i vandmængden kompenseres.

Men vil det hele arbejde nu? Endnu ikke.

Forestil dig: Trykket i vores varmesystem vokser så meget, at ekspansionsbeholderen ikke kan kompensere for det. Kedlen koger for eksempel? Så kan der ske en frygtelig ting - en dampeksplosion af en kedel eller et andet element i varmesystemet, som f.eks. En radiator.

Denne mulighed er bedre at udelukke straks. For at gøre dette tilføjer vi til varmesystemet en speciel overtryksaflastningsanordning - en nødventil. Hvis trykket i varmesystemet overstiger et sikkert niveau, vil nødventilen frigøre for stort tryk (som vand eller damp) i atmosfæren. En nødventil er normalt inkluderet i enheden, som kaldes "sikkerhedsgruppen" (kombinerer en nødventil, trykmåler og luftventilator). Tilføj en sikkerhedsgruppe til vores system.

Så vi tilføjede en nødventil til systemet, systemet er beskyttet mod for højt tryk.

Vil det hele arbejde nu? Nu bliver det. Men ikke meget godt.
Vi vil forstå hvorfor?

Faktisk er der ifølge ovenstående skema bygget mange varmeanlæg til private huse. Alle har en stor ulempe - dårlig temperaturkontrol i huset.

Look - temperaturen i huset vil direkte afhænge af radiatorens temperatur og radiatorens temperatur - på intensiteten af ​​kedelfunktionen. Det vil sige, hvis du er varm, skal du løbe til kedelrummet for at reducere brændstoffets intensitet, og hvis det er koldt, løbe igen og åbn ventilen. Alt dette er temmelig mærkeligt, da mekanismen, der selvregulerer flapsens stilling, en regulator, er længe opfundet.

Belastningsregulatoren gør det muligt at indstille temperaturen i kedlen. For eksempel har du sat 60 grader på fogeden. Spjældet justerer flappens position ved at øge eller mindske intensiteten af ​​forbrændingen, så temperaturen ved kedlens udløb er ca. 60 grader. Lad os tilføre systemet en bollard til systemet.

Så i varmesystemet er der installeret en trykregulator. Nu behøver du ikke hele tiden at køre manuelt for at ændre strømmen. Kedlen selv regulerer vandets temperatur i radiatorerne til din bestilling.

Det virker! Nå, ikke så meget. Hvorfor?

For det første, fordi temperaturen i luften er reguleret, er temperaturen af ​​vandet ikke særlig praktisk. For eksempel er det blevet varmere på gaden, du skal køre regulatoren, fordi kedlen ikke ved hvad der er blevet varmere, da det kørte vandet 60 grader og kører det til radiatorerne. For det andet er det umuligt at regulere rumtemperaturen separat: sig i stuen +22 og i badeværelset +28?

Skatteregulatoren udfører ikke en sådan justering - den leverer kun vand til en bestemt temperatur. Hvad skal man gøre Overfør varmesystemet til det næste niveau af komfort - lufttemperaturregulering (temperaturstyring er processen med at opretholde en konstant temperatur et sted).

Lufttemperatursystemet anvender en helt anden logik af drift.

Hovedelementet i lufttemperaturreguleringen er radiatorens lufttermostat. Lufttermostaten regulerer strømmen af ​​varmt vand gennem radiatoren, og opretholder præcis temperaturen på den luft, som du indstiller på termostaten.

Her er det vigtigt at forstå følgende:
1. Vandtemperaturen ved indløbet til radiatoren kan variere over et bredt område, hvilket ikke ændrer rumtemperaturen. Termostaten giver lige så meget varmt vand til radiatoren som nødvendigt for at opretholde den ønskede lufttemperatur - mere varmt vand er mindre, mindre varmt er mere. Vi kan sætte kedeltermostaten på 60 eller 90 grader, lufttemperaturen i lokalet vil ikke ændre sig.
2. Vandstrømmen gennem radiatoren kan være lille eller endog nul. dvs. termostat kan endda lukke kanalen gennem radiatoren, for eksempel i rummet blev det for varmt. Derfor er der nogle yderligere krav til varmesystemet, som vi overvejer nedenfor. Lad os tilføje en termostat til vores radiator.

Så nu styrer vores radiator selv lufttemperaturen i rummet.

Vil det fungere? Nej. Hvorfor?

Som nævnt ovenfor kan termostaten til og med lukke vandstrømmen gennem radiatoren. Og så har vi brændt cirkulationspumpen. Faktum er, at cirkulationspumpen køles af vand, som den pumper gennem sig selv. Det er ligegyldigt, at vandet er varmt - varmt vand er også velegnet til køling af pumpen, det vigtigste er, at det strømmer gennem det. I vores ordning strømmer vand kun gennem pumpen, når radiatortermostaten er åben. Hvis det er - strømmen af ​​vand i systemet er helt stoppet, taber pumpen køling, overophedes og fejler.

For at undgå dette, lad os eliminere et fuldstændigt stop for vandcirkulationen og tilføre en såkaldt radiator bypass til systemet. bypass-linie (dvs. rør). En bypass linje er en linje designet til at skabe en løsning for bevægelsen af ​​noget, i vores tilfælde vand.

Bypass-linjen har et mindre tværsnit og dermed en højere modstand end radiatoren, derfor har den ingen stærk indflydelse på radiatorens drift. I stedet for en bypass-linje kan en varmelegeme med fuld strøm installeres. For eksempel en radiator uden en termostat eller en kedel (men mere på den nedenfor).

Så, vi gjorde en lukket radiator bypass bypass.

Det virker godt! Ja, men du kan gøre det bedre!

Faktum er, at der nu i vores system er to termostater (kedelstyring og radiatortermostat) tilsluttet direkte, hvilket ikke er godt. Disse termostats egenskaber (især reaktionstiden til temperaturændringer) er forskellige, hvilket ikke tillader stabilitet i kedlens drift. For at opnå gode stabilitetsindikatorer er det ikke dårligt at tilføje et element til varmesystemet, der adskiller kølemiddelstrømmene gennem kedlen og radiatoren. Et sådant element kaldes en hydraulisk separator. Lad os tilføje det til systemet.

Den hydrauliske separator er kun en tønde vand. En lille separator (op til 200 liter) kaldes en hydraulisk nål. Stor - varme akkumulator.

I vores tilfælde er der nok vandpile med et volumen på 50-200 liter vand. Vær opmærksom på, at der er en anden pumpe i varmesystemet, og nu har vi to kredsløb i systemet: kedelkredsløbet og radiorkredsløbet. Og kredsløbet er i øvrigt kun en lukket linje, et rørsystem og forskellige udstyr, pumper, varmevekslere mv.

Hvordan det virker Du indstiller kedleregulatoren i kedelkretsen til den ønskede temperatur, f.eks. 70 grader, hvilket eliminerer kondens i kedlen. Kedlen opretholder en temperatur på 70 grader i kredsløbet (og i hydrauliknålen), uanset varmeforbrug fra radiatoren. Og radiatoren vil tage vand fra den hydrauliske nål så meget som det er nødvendigt for at opretholde den nødvendige lufttemperatur.

Så vi tilføjede en hydraulisk kontakt til systemet og frigjort produktion og forbrug af varme.

Nu fungerer alt godt! Åh, hvor vidunderligt, siger du. Husene er varme, men vandet opvarmes i et bassin.

For at have varmt vand i huset er det nødvendigt at installere en kedel.

2. TILSLUTNING AF VENKVARMEN

Lad os lave et varmtvandsanlæg i dit hjem. Der er sådan en ting som en opvarmning vandvarmer. Dette er en tønde vand, der opvarmes af elvarme. Så i vores varmtvandsforsyningssystem anvender vi også en opvarmning til opvarmning, men det vil ikke varme opvarmningselementerne, men kedlen og varmekraften er ikke i et par, men i et par titus kilowatt. En sådan varmeapparat kaldes en indirekte varmekedel (BKN). Enheden BKN er vist i nedenstående figur.

BKN er et tønde gennem hvilket rent vand strømmer (fra brønden). Inde i tønderen er der en varmeveksler (som regel en spole), gennem hvilken kølevæske cirkulerer, opvarmet af kedlen. Rent vand og kølemiddel blandes ikke.

For hver person, der bor i huset, anbefales det at fylde 50 liter af GCD'ens volumen. dvs. hvis fire mennesker bor i dit hus, så mængden af ​​BKN 4 * 50 = 200 liter. Varmeenergien skal være mindst 1/4 af volumenet, dvs. i dette tilfælde 200/4 = 25 kW. BKN'en af ​​de angivne parametre gør det muligt at modtage varmt vand uden begrænsninger praktisk talt for alle husanvendelser.

Lad os forbinde BKN til vores varmesystem.

Denne system af forbindelse BKN fungerer perfekt og giver dig mulighed for at undvære dyre trevejsventiler, hvor brugen ofte er tvivlsom. Stop, siger du, men hvor gik radiator bypass-linjen? Og vi fjernede det, nu er det ikke nødvendigt, da bypassens rolle i denne ordning antages af BKN, fordi kanalen gennem det aldrig stopper.

Så vi har installeret et BKN system, og nu har vi varmt vand.

Vidunderligt! Men du kan gøre endnu bedre!

Du kender den følelse, når du åbner en varm vandhane, og koldt vand strømmer ud af det og varmt vand skal vente. Lad os slippe af med denne vente ved at installere et varmtvand recirkulationssystem.

Bemærk ændringerne? Vi har tilføjet den såkaldte DHW recirkulationspumpe. Det skaber ikke tryk i varmtvandsanlægget, men driver konstant varmt vand forbi dit vandhane. Det er nødvendigt at åbne hanen og varmt vand vil ikke overvinde tønder meter af den afkølede rørledning, men kun 30-50 centimeter. dvs. varmt vand fra vand går næsten øjeblikkeligt. Åh, og glem ikke at sætte en kontraventil til mixeren.

Ved du, hvad der er mere nødvendigt for varmtvandsreaktionssystemet? Det gør det muligt at tilslutte håndklædestænger selv om sommeren, når varmesystemet er slukket, og kun varmtvandsbeholderen virker.

Så, varmtvand recirkulation er forbundet.

Nu er alt okay! Men der var stadig noget chill!

Ja, mine ben er kolde. Varme gulve vi glemte. Lad os forbinde dem.

3. TILSLUT Varmegulv

Opvarmet gulv - et system med lav temperatur infrarød opvarmning. Faktisk, som det hedder, opvarmer det opvarmede gulv luften. Systemet er moderigtigt og moderne, og alle boligejer anser det for sin pligt at skubbe det om muligt eller umuligt. Med hensyn til det varme gulv skal du forstå følgende: gulvet skal være varmt, ikke varmt. Komfortabel temperatur på 22-24 grader. Varm gulv 26 grader eller mere, er passende i badeværelset og gangen - hvad ville sko tørre. Andre steder giver varmt gulv ubehag.

Ikke det faktum, at den komfortable temperatur på et varmt gulv i dit miljø er nok til at varme dit værelse. Derfor anbefales det i forbindelse med et varmt gulv at levere radiatorer på de steder, hvor de skal stå, dvs. under vinduerne, i det mindste et par stykker. Ellers kan det vise sig, at halvdelen af ​​vinteren skal gå ikke varmt, men på et varmt gulv.

Sådan fungerer det varme gulv.

Det "varme gulv" system har en spole lagt i gulvet (lyserød). Spolen har sin egen cirkulationspumpe, som giver kontinuerlig cirkulation af vand gennem spolen. Blandeventilen regulerer vandets temperatur i spolen.

Hvordan virker det? Antag at blandeventilen er indstillet til 26 grader. På den ene side tilføres vand med en temperatur på 70 grader (rød pil) til ventilindgangen fra varmesystemet. På den anden side leveres en blandeventil med en vandtemperatur på 20 grader (pink pil) fra en spole. Ventilen vil blande vandet, så der ved indgangen til spolen var nøjagtigt 26 grader. Overskydende vand trukket fra varmesystemet, når blandet blandes tilbage i systemet (blå pil).

En sådan ordning med at samle et varmt gulv er meget levedygtigt og billigt. Så før du køber en dyr mixer til et varmt gulv, tror du, det er så nødvendigt?

Nu forbinder vi det opvarmede gulv til varmesystemet.

Af den måde har det foreslåede gulvvarmesystem manuel styring (det vil sige, at det ikke er termostatstyret). Temperaturregulering af det opvarmede gulv udføres ved at dreje blandeventilregulatoren og det er som regel absolut nok.

Er det muligt at kontrollere det varme gulv automatisk ved lufttemperaturen? Selvfølgelig kan du, men de betydelige økonomiske omkostninger ved en sådan ledelse bør være velbegrundede.

Nu har vi virkelig alt, hvad der skal fungere!

Som du kan se fra en varmekilde (en kedel med eller uden en hydraulisk nål) med en temperatur på 70 grader, drev vi alle varmeapparater på én gang: både radiatorer og opvarmede gulve og varmtvandsbeholder.

De foreslåede ordninger er primære, dvs. de viser princippet om opbygning af et varmesystem på fastkedlen, udeladelse af den egentlige tekniske udførelse af løsninger.

Og hvorfor, faktisk 70 grader i kedlen? Temperaturen skal være over 60, men under 80. Hvad er margenen ved tilbagesvaling af temperaturen til den normale grænse for plastrør - 92 grader, for at undgå kondens i kedlen og under 80, over 60 år. De foreslåede 70 grader er normalt nok til alle lejligheder om vinteren og sommeren.

Men den fashionable "vejrkontrol", der findes i nogle kedler, er kun en temperaturændring i kedlen med flere grader med en ændring i indtagstemperaturen. Og som du nu forstår, spiller det ingen rolle.

Og endnu et vigtigt punkt. Kedlen har en minimumskapacitet. Den minimale effekt af Pelletron kedler: U25, 35, 25 - 3 kW, og U60 - 5 kW. Hvis du stopper varmeforbruget overhovedet af varmesystemet, vil kedlen ikke straks, men det vil stadig koge.

For at undgå at dette sker, skal du sikre det garanterede forbrug af varme over det angivne. For at gøre dette: sæt 1-2 radiatorer på en fuld kanal (uden hoved eller skrue hovedet op), installer håndklædetørrer i badeværelser og toiletter, vær ikke ivrig efter isolering af rørledninger, samlere og andre elementer i varmesystemet.

Typisk er disse aktiviteter tilstrækkelige til at sikre varmeforbrug over minimum.

Varmeisoleret gulv fra håndklædetørrer

For beboere i lejlighedsbygninger, især gamle bygninger, fra år til år, med begyndelsen af ​​den kolde periode, opstår det samme problem. Vi taler om kvaliteten af ​​boligopvarmning. Centraliseret varmeforsyning, på trods af dens arkaiske natur, forbliver i dag den vigtigste mulighed for opvarmning af boligmassen i næsten alle lokaliteter og byer i vores land.

Til reference: Ifølge Statens Statistikkomité opvarmes i dag op til 75% af boligerne i vores byer af et centraliseret varmesystem.

Varme batterier i huset er ikke et tegn på, at det vil være varmt og behageligt inde i lejligheden. Uafhængig opvarmning, varmt gulv i lejligheden, opvarmning metoder, der kun kan drømme om de fleste af vores borgere. Apartment bygninger, især "Khrusjtjov" og panel højhuse, på grund af design funktioner er kendetegnet ved store varme tab. Det er normalt at opvarme et bolighus med almindelige radiatorer i svær frost - en problematisk opgave.

Af denne grund og for en række andre er lejere tvunget til at søge efter måder at hjælpe løsninger på problemet. En af de mest effektive, relativt billige og mest praktiske muligheder for yderligere opvarmning er et opvarmet gulv fra en håndklædetørrer.

Tilslutning af et varmeisoleret gulv til den opvarmede håndklædestang

Ideen om at bruge centraliseret opvarmning som den vigtigste varmekilde til andre varmesystemer i en lejlighed er ikke ny. At bruge massivt elektriske husholdningsvarmere til at skabe en behagelig temperatur i en lejlighed er en dyr opgave. Manglen på termisk effektivitet i boligområder forårsager store udgifter til yderligere opvarmning. Den varmeisolerede gulv i denne plan er den mest effektive måde at opvarme. For private huse er denne opvarmning ordentlig og gennemførlig, mens for bylejligheder kommer legitimiteten af ​​denne tekniske og teknologiske løsning frem i forgrunden.

Hovedårsagen til forbuddet er, at sammenkoblingen til den centraliserede opvarmning af yderligere varmeapparater kan påvirke kvaliteten af ​​opvarmning i de omkringliggende lejligheder negativt.

Til reference: I systemet med centraliseret opvarmning adskiller arbejdstrykket signifikant fra de optimale parametre, der har rør med en kontur af et opvarmet gulv. Glem ikke temperaturen af ​​kølevæsken. For et varmt gulv er den optimale varmetemperatur 35-45 0 С, mens varmelegemet i radiatorer af centralvarmeanlægget har en temperatur på 65-75 0 С.

For eksempel: badeværelset, toilet og andre værelser har brug for ekstra opvarmning. Monter et varmt gulv i badeværelset, som vil blive forbundet med en håndklædetørrer, den opgave, som du kan klare på egen hånd. Beregninger og omkostninger i dette tilfælde spiller ikke en nøglerolle. Et lille område og ubetydelige mængder arbejde gør det muligt at anvende denne opvarmningsmetode i en bylejlighed uden at skade naboerne.

Principper for drift af varmesystemet

Denne type forbindelse er ikke teknisk kompleks. Håndklædetørrer er en opvarmning enhed, der er installeret i næsten hver by lejlighed. Fra et konstruktivt synspunkt er det et eksternt kommunikationselement, hvorigennem varmt kølevæske eller varmt vand fra varmtvandssystemet cirkulerer. Sådanne elementer er ofte sat som en kompenserende sløjfe af varmesystemet, der spiller rollen som en ekstra varmekilde i værelser med høj luftfugtighed. Elementets navn taler for sig selv og dermed den serpentiske form, hvorigennem du effektivt kan bruge det opvarmede kredsløb.

For æstetik er håndklædevarmere normalt lavet af rustfrit stål eller nikkelbelagte. Designet og metoden til at forbinde den opvarmede håndklædestang til en centraliseret kommunikation gør det nemt at forbinde et vandbundsrør til det. Som regel anvendes rør med lille diameter til varme gulve. For et badeværelse, hvis område er sjældent, når i en by lejlighed overstiger 4-5 m 2, vil kun 15-20 meter rør være påkrævet.

Der er to typer håndklædevarmere:

 • en spole, der er forbundet med et centraliseret varmesystem
 • spole, der er forbundet med centraliseret varmt vandforsyning.

I det første tilfælde fylder vandet med opvarmningssædet med opvarmet håndklædestang og går derfor ind i konturen på det opvarmede gulv og opvarmer gulvfladen.

Den første mulighed virker kun i varmesæsonen. Resten af ​​tiden vil dit varme gulv være inaktivt. En spole, der er forbundet til dhw-systemet, ser fortrinsvis ud. Et sådant badeværelse gulv vil altid arbejde, hvilket giver et godt mikroklima og behagelig temperatur.

Hvad ser forbindelsesdiagrammet ud?

Muligheden for at forbinde håndklædet i lejligheden bestemmer metoden til installation af varmt vand gulv.

Til noten: I nogle huse er spolen, der er installeret i badeværelset, drevet af varmebærer, der går i modsat retning. Denne mulighed er den mest egnede med hensyn til fremstillbarhed.

Det varme gulv forbundet med den håndklædetørrer, der er forbundet med varmt vandforsyning af et badeværelse fungerer bedre. Her skal du vælge et rør til vandkredsen af ​​den korrekte diameter, beregne længden af ​​rørledningen, det opvarmede område og vælge den korrekte tilslutningsmetode. Det er bedre at tage rør til en varm metalplast med en diameter på 16 mm.

Installationsprocessen i sig selv er ganske enkel og ligetil. Alt arbejde er at forbinde (binde) til hovedrøret (stigrør) på vandbundens kontur. Nyt rør går til gulvet og vender tilbage til spolen. Sørg for at installere en startkran ved indbindingspunktet, hvor du kan justere strømningshastigheden, tænde og slukke for din ekstra opvarmning. Denne mulighed er den nemmeste og billigste, men forudsat at trykket i rørene ligger inden for normale grænser.

Enheden af ​​et varmeisoleret gulv som sædvanlig adskiller sig lidt fra traditionel praksis. Vandkredsløbet lægges i underlaget med et bestemt trin. Rørbøjningsradierne skal være minimale for at sikre kølemidlets normale strømning i hele systemet. Hvis du har et kredsløb i badeværelset, er det ikke nok, skal du bruge en samler. Med denne enhed kan du ikke kun forbinde et større antal vandkredsløb, men også ret præcist regulere vandstrømmen og opvarmningstemperaturen på varmegulvet. Det er muligt at installere en cirkulationspumpe for pålidelighed, men rentabiliteten af ​​dit miniaturevarmesystem vil være minimal.

Konklusion. Hvilke problemer kan du støde på

Anvendelsen af ​​centralvarme og varmtvandsforsyningssystemer til installation af gulvvarme er et sjældent fænomen og er snarere undtagelsen fra reglen. På hvordan de centrale kommunikationssystemer virker, afhænger effektiviteten af ​​dit design direkte. Trykfaldet i systemet, forringelsen af ​​kølevæskens kvalitet påvirker vandkredsløbets permeabilitet.

Det skal huskes om mulige nødsituationer. Som et resultat af en ruptur af varmekredsløbet på grund af et hydraulisk stød, skal den resulterende lækage rettes omgående. For at gøre dette skal du fjerne ikke kun fliserne, men også afmontere området af pladeet. Der er stor sandsynlighed for, at du i strid med vandkredsets integritet oversvømmer dine naboer nedenunder.

Skal huske! Hot håndklædevarmer vil være et problem for dig. Fraværet af en varme regulator i dette tilfælde vil være en hindring for dig at indstille en behagelig temperatur i badeværelset. Et overophedet gulv tørrer ud et lille badeværelse. Afbrydelser i varmt vand i lejlighedsbygninger er et ret hyppigt fænomen, så du behøver ikke at håbe på den permanente normale drift af et opvarmet gulv.

Delvist løse problemerne vil hjælpe kollektoren og sensorens temperaturregulering, men så vil dit varmesystem gå ud over det planlagte budget.

Sådan tilslutter du vandopvarmede gulve til det eksisterende varmesystem

Fordelene ved gulvvarme over konventionelle radiatorer er velkendte. Derfor er disse systemer efterspurgt - mange ejere af lejligheder og private huse, der opvarmes på traditionel måde - med batterier - skaber varmekredse.

Her opstår der en række vanskeligheder - det er nødvendigt at montere og tilslutte et vandopvarmet gulv korrekt fra den eksisterende opvarmning af en boligbygning. Den første opgave er at sikre, at det er teknisk muligt at sætte "kagen" og forbinde den til de eksisterende motorveje til den laveste pris, ideelt med egne hænder.

Hvordan man passer til "tærte" i et værelse med lave tærskler

Næsten alle boligejere, der har besluttet at arrangere gulvvarme i en bolig eller en lejlighed, står over for dette problem. Essens: Højden af ​​tærsklerne på indgangs- eller indvendige døre er ikke tilstrækkelig til at installere en fyldig "kage" af varme gulve med en kobler, vist på tegningen.

Overvej sammensætningen af ​​det monolitiske varmekreds, der ligger på gulv eller kælderloft:

 1. Vandtætning - belægning, ofte - plastfilm.
 2. Isolering - ekstruderet polystyrenskum med en minimumstykkelse på 30 mm eller skum 5 cm.
 3. Spjæld tape rundt om rummet.
 4. Opvarmningsrøret (sædvanligvis metalplast eller tværbundet polyethylen med en diameter på 16 x 2 mm), lagt af en snegl eller en slange.
 5. Screed cement-sand tykkelse på 8,5 cm.
 6. Gulvbelægning (undertiden laves en dampspærring under den). Tykkelsen afhænger af materialet - laminat og linoleum vil tage op til 1 cm, keramiske fliser med klæbemiddelblanding - ca. 20 mm.
Traditionel overfladeopvarmning sker uden forstærkning.

En vigtig nuance. Hvis en monolitisk varm gulv (forkortet til - TP) er anbragt over jorden, stiger isoleringens tykkelse til mindst 100 mm skum eller 60 mm ekstruderingsskum. Tætheden af ​​begge materialer er 35 kg / m³.

Total totalhøjde på "kagen" med en laminatbelægning vil være 85 + 30 + 10 = 125 mm. Så høje tærskler giver ikke nogen normal ejer. Sådan løser du problemet og realiserer gulvvarme i en lignende situation:

 1. Demonter det eksisterende skræl til selve fundamentet - jorden eller gulvpladen.

Dette er et multifilm-holdbart materiale med lukkede luftkamre

 • I stedet for et varmeisolerende polystyrenlag skal du bruge en folie med en tykkelse på op til 1 cm.
 • Reducer skærmens effekt til 60 mm. Bygningen skal forstærkes med murværk eller vejnet med dimensioner på henholdsvis 150 x 150 x 4 og 100 x 100 x 5 mm.
 • Brug gulvsystemer - "tørre" varme gulve, monteret i træhuse uden skræl. Den samlede tykkelse af "kagen" - 6-10 cm.
 • Varm gulvbelægningen med en elektrisk kulfilm i stedet for et vandrørsystem.
 • Hjælp. Det eneste værelse i lejligheden, hvor tærsklerne forbliver høje, er en balkon og en loggia. Der behøver du ikke at genopfinde hjulet - normalt kan en monolit nemt passe med termisk isolering.

  Tørret gulvvarmesystem

  Nogle hjemmelavede håndværkere overhovedet slet ikke isolerer eller reducerer tykkelsen af ​​skrængen til 4 cm. I det første tilfælde vil halvdelen af ​​den frigjorte varme komme til kælderen, jorden eller til naboerne fra bunden, i den anden udvides monolitten hurtigt i revner.

  En ekspert i videoen vil fortælle dig mere detaljeret og på en tilgængelig måde hvordan man laver et varmt gulv i en lejlighedskompleks:

  Tilslutning fra centralvarme

  Ifølge lovgivningen i Den Russiske Føderation, Republikken Belarus, Ukraine og andre lande i det tidligere Sovjetunionen er uautoriseret indgreb i fjernvarmesystemet forbudt. Enkelt sagt, for tilslutning af yderligere apparater er opvarmning og gulvvarme truet af en stor bøde og en instruktion til at afmontere unødvendige varmeapparater.

  Bemærk. Lignende foranstaltninger og ansvar er planlagt for tilslutning af TP til det centrale varmtvandsforsyningsnet (WAN).

  Hvordan opdages uautoriserede forbindelser fra centraliseret opvarmning:

  • nærliggende lejligheder får mindre varme, lejere begynder at skrive klager, en kommission fra administrationsselskabet afslører din modernisering;
  • På grund af trykstigninger eller dårlig installation forekommer et gennembrud og oversvømmelse af den nederste lejlighed;

  Tilslutningslækage inde i betonmonolit

 • Ansvarlige personer bemærker en stor forskel i aflæsningerne af det generelle hus og lejlighedens måleapparater til varmeenergi;
 • Hvis du tilslutter konturerne på det opvarmede gulv i serie med batterierne, øges hele grenens hydrauliske modstand, strømmen falder i lejlighederne langs denne stigrør bliver koldere.
 • Nogle "listige" råder til at forbinde sløjferne af TP gennem en pladevarmeveksler for at isolere kredsløbene fra centralvarmen. Fangsten: Netværkets hydrauliske modstand vil ikke vokse, og gennembrudet vil ikke forårsage alvorlig oversvømmelse, men mængden af ​​varme, der tages, vil stadig stige.

  Hvordan man laver opvarmede gulve lovligt:

  1. Kontakt varmeforsyningsorganisationen med en ansøgning og få tilladelse.
  2. Sammen med tilladelserne til at opnå specifikationer for installation og tilslutning af gulvkredsløb.
  3. Udvikle og harmonisere projektet.
  4. At montere systemet og tages i brug.

  Admittedly, langt de fleste ansøgere modtager et afslag på klagefasen. Der undtages undtagelser for boliger i nye bygninger med individuel forbindelse til boligopvarmning til distribution af stigerør. Men hvis du selv bestemmer dig for at skære varmekredsløbene i varmesystemet, skal du fortsætte til næste afsnit.

  Tilslutningsmuligheder

  For at sikre normal drift af TP kredsløbene og få den efterlængte følelse af komfort, er det nødvendigt at løse 2 spørgsmål:

  1. Tilfør kølevæsken med en temperatur, der ikke er højere end 50 ° С (maksimum - 55 ° С) til varmekredsrørene. Overophedede gulve forårsager ubehag hos de fleste mennesker. Den bedste indikator for efterbehandling er 26 ° C.
  2. Sørg for den nødvendige kølevæskestrøm i radiatorer og hængsler af gulvvarme. Hvis diameteren af ​​strømledningen er for lille, eller om cirkulationspumpen ikke udvikler den krævede kapacitet, bliver batterierne og de opvarmede gulve lige så varme.

  Overvej flere ordninger, der giver dig mulighed for at forbinde et vandopvarmet gulv til det eksisterende varmesystem. Lad os se, hvor godt problemerne med temperatur og kølervæske i hver variant er løst:

  • direkte forbindelse til et to-rør radiator netværk;
  • det samme med regulering af termostatiske hoveder;
  • bindes til hovedlinjen i one-pipe system med en ekstra pumpe;
  • fuld forbindelse af et separat rør fra kedlen.

  Direkte forbindelse til radiator nettet

  Indførelsen af ​​TP-konturen i tilførslen og retur af to-rørledningerne vil fungere tolerabelt under følgende forhold:

  • det samlede opvarmede areal er forholdsvis lille - op til 100 kvadrater;
  • varmekilde - en gaskedel, der er i stand til at opretholde kølemidlets temperatur i området 40-50 ° C;
  • cirkulationspumpen installeret i kedelrummet har tilstrækkelig kapacitet;
  • opvarmede gulve er designet til at opvarme små værelser - badeværelse, køkken, børnehave.
  Direkte tilslutningssystemet er kun egnet til små opvarmningsområder.

  Direkte forbindelsessystem har ret til liv, men generelt er det meget ufuldstændigt. Døm for jer selv: det er meget lettere for vandet at bevæge sig langs den lille modstandsvej længere ad vejen end at strømme ind i et langt rør af varmekredsen.

  Det andet øjeblik: Når der opstår alvorlig forkølelse, hæver du selv temperaturen i kedlen, gulvfladen varmes op og rummet bliver tøs. Badeværelset, der er dækket med fliser, bliver til et bad. Bemærk: Intensiv opvarmning af badeværelset er absolut ubrugelig, folk er ikke der permanent.

  Muligheden for en direkte sammenknytningskontur i stedet for en blinddyser med dobbelt rørledning

  Til reference. Som nogle hjemlige håndværkere laver: de inkluderer transformatorens understationskonturens kontur i returlinjens pause fra batterierne til varmekilden. Og så spekulerer de på, hvorfor det varme gulv ikke virker sammen med radiatorer. Årsagen er en stigning i den hydrauliske modstand af hele grenen og et fald i kølevæskestrømningen.

  Anvendelse af RTL ventiler

  Korrekt løse problemet med regulering af vandets temperatur, når der tilsluttes et opvarmet gulv direkte, hjælper det specielle termoelement type RTL. Den automatiske ventil er anbragt på returrøret og kan let indstilles til en bestemt temperatur. Algoritmen fungerer som følger:

  1. Så længe opvarmningsmediet varmen ikke har nået den værdi, der er indstillet på varmehovedet, cirkulerer det stille gennem gulvkredsløbet.
  2. Når vandtemperaturen stiger til den indstillede værdi, lukker aktuatoren termostatventilen. Cirkulationen stopper, kølevæsken afkøles.
  3. Når temperaturen falder som følge af afkøling, åbner termostaten passagen, og vandets bevægelse genoptages.
  Regulering af opvarmning sker ved temperaturen af ​​returstrømmen, begrænset termisk hoved.

  Baggrundsoplysninger. Det europæiske selskab Oventrop har længe tilbudt løsninger til sådanne tilfælde - UniBox-enheder, der er indlejret i væggen. Indvendigt er der en termisk hovedtype RTL, justeringsknappen er bragt ud. Der er versioner med to ventiler - man styrer kølevæskestrømningen i henhold til returtemperaturen, den anden - ved at opvarme den omgivende luft.

  Manglen på løsning er begrænsningen af ​​rørledningens længde. Hvis løkkenes længde overstiger 50 m, begynder TP'en at fungere uregelmæssigt på grund af den øgede modstand. For at opvarme rum på mellemstore og store områder er det nødvendigt at opdele de opvarmede gulve i 2-3 kredsløb og det samme antal monolit, adskilt af ekspansionsled, som vist på tegningen.

  Nu om fordelene:

  • Opvarmet gulvvarme kan organiseres i ethvert rum uden at være bundet til kedlen og ovnen;
  • prisen på produktet er uforlignelig med omkostningerne ved blandingsenheder og ekstra pumper;
  • hvis batterierne er udstyret med luftvarmehoveder, vil TP-systemet kunne arbejde i sommeren - radiatorerne vil slukke sig selv.

  Den beskrevne ordning er også egnet til at forbinde gulvvarme til et to-rør fjernvarmenetværk. Men husk en ting: Et snavset kølemiddel kan hurtigt tilstoppe en termostatventil eller deaktivere den. Føreren i den næste video vil fortælle dig om de komplicerede RTL-hoveder:

  Kan jeg oprette forbindelse til et enkelt rørledninger

  For at køre de opvarmede gulve fra opvarmning - en foretrukne one-pipe "Leningrad" favorit hos mange mestere, skal du samle en blandingsenhed med dine egne hænder og installere den anden pumpe, som vist på diagrammet. For systemets normale funktion er det nødvendigt at overholde følgende betingelser:

  • Distributionsrørets indvendige diameter er mindst DN25, det maksimale antal radiatorer på ringen er 5 stk.
  • forbindelsen af ​​TP-løkken udføres i returledningen efter alle batterierne;
  • min. afstanden mellem indsatserne og returvarme gulvindsats er 30 cm;
  • For at opretholde temperaturen i kredsløbet installeres en trevejs blandeventil.

  Bemærk. En lignende ordning anvendes af ejerne af lejlighederne til uautoriseret tilslutning af TP til centralvarme af de gamle type - one-pipe lodrette stigerør.

  I denne og andre ordninger vises normalt lukkeventilerne og de automatiske udluftningsventiler, men det er nødvendigt at installere disse ventiler.

  Trevejsventilen er et forenklet design, der er i stand til at forberede vand med en fast temperatur på 45-50 ° C. Pumpen "driver" kølevæsken rundt om sløjfen, og ventilen blander dele af varmt vand fra hovedlinjen.

  I praksis anvendes ordningen ganske sjældent. Årsagen er ustabilitet af arbejdet og ubalance af radiatorer forbundet til et enkelt Leningrad rør. Når trevejsventilen åbner en smule og føler varmekredsen, sendes pumpens tryk til hovedlinjen, strømmen af ​​vand i batterierne ændres.

  Rådet. Hvis du ønsker at opbygge en pålidelig opstilling af varme gulve, er det bedre at foretage separate forsynings- og returledninger fra kedlen. Konsekvenserne af perversioner med et 1-rørs radiator netværk er uforudsigelige.

  Traditionelt layout med subknude

  Når det er nødvendigt at arrangere gulvvarme i hvert værelse i et to-etagers hus, er det umuligt at oprette forbindelse til den eksisterende radiatorvarme - du skal lægge separate rørledninger og installere et distributionsnet. Hvad udføres forbindelsesmulighederne:

  • Hvis konturens længde ikke overstiger 50 m (inklusive tilslutninger til kollektor), placeres termiske hoveder på kammen, som reagerer på returstrømstemperaturen;
  • blandingsenhed med en manifold og en tovejsventil;
  • det samme med en tre-vejs termostatventil.

  I det første tilfælde er driftsprincippet i lighed med at indsætte et løkke gennem RTL's hoved, kun regulatorerne står på kammen og styrer hvert kredsløb separat, som det er implementeret på billedet. Cirkulationen er tilvejebragt af hovedpumpen placeret i ovnen eller inde i den vægmonterede gaskedel.

  I den anden version blandes varmt vand med en tovejsventil, der er installeret i indløbet og styret af et termisk hoved med en ekstern temperatursensor. Sidstnævnte er skjult i opsamlingsrøret eller skruet på det udenfor.

  Når temperaturen på det indsprøjtede kølemiddel stiger, presser væsken fra sensorpæren mod ventilstammen og lukkes. Ordningen giver mulighed for installation af en ekstra pumpe, der pumper vand gennem alle hængslerne i TP.

  Ordningen med en trevejsventil, hvis driftsprincip er beskrevet ovenfor, er mere perfekt og er designet til fast kølemiddelstrøm i varme gulve. Ulempen ved begge muligheder er den anstændige pris på udstyr og installationens kompleksitet. Alle detaljer om samling af kammen og tilslutning af varmekredsløb er angivet i den relevante manual.

  Installationsvejledning til gulvvarme

  Hvis du har afklaret alle spørgsmålene om lægningen af ​​"kagen" og valg af tilslutningsskema, kan du fortsætte med at hælde varmepladerne. Først skal du finde ud af den krævede termiske kapacitet af kredsløbene, diameteren og afstanden mellem rørene ved hjælp af vores instruktioner.

  Juster overfladen og fjern snavs grundigt inden installationen. Når du sætter skræftet på jorden, skal du forberede en pakket sandpude eller fodplade 4 cm tykt. Teknologien til støbning af et monolitisk opvarmet gulv ser sådan ud:

  1. Udfør en vandtætning af filmbaner udlagt over hele rummet med en overlapning på 100-150 mm. Leddene kvalitativt klæber med tape, langs kanterne skaber overlapninger på væggene med en højde til niveauet for det fremtidige rene gulv.
  2. Bunden af ​​væggene, der kommer i kontakt med beklædningen, indsættes over dæmperbåndet omkring omkredsen, som vist på billedet. Overlapningen af ​​vandtætningsfilmen skal forblive oven på strimlen.

  En spjældstrimmel limes til væggene, og der er anbragt en deformationsled mellem monolitene.

 • Tæt isoleringspladerne tæt sammen med hinanden. Rulning af bugten og retting af røret, udlægning af varmekredsløbet med det nødvendige trin. Fastgørelse af rørledningen til isoleringen er lavet med plastikklip med et interval på 35-40 cm.
 • Bring enderne af sløjferne til forbindelsespunktet - manifolden eller radiatorvarmen. Fyld kredsløbet med vand, udluft luften, og kontroller tætningen med et tryk på 3-4 bar.
 • Bemærk. Hvis du har til hensigt at hælde en tynd slips (6 cm) på toppen af ​​polystyrenpladerne, læg et forstærkningsnet. Forbind ikke rør i den fremtidige monolith - læg kun faste, uden led.

  Forlader sløjferne fyldt med vand (så de ikke flyder op og ikke rynker under vægten af ​​beton), lav en cement-sandmørtel fra en færdigblandet tørblanding til gulve og fyld røret. Fortsæt med at arbejde efter ca. 4 uger - det er hvor meget der kræves for fuldstændig hærdning. Installeringsteknologien til et gulvvarmesystem uden cementplader er beskrevet i detaljer i vores øvrige publikation.

  konklusion

  Lytning til mesterens mening - VVS og eksperter, vi giver en anbefaling i slutningen: Undgå at forbinde et vandopvarmet gulv til de aktive grene af opvarmning. Det er bedre at binde TP's varmekreds direkte til kedlen - så gulvvarme kan fungere uafhængigt af batterierne, også om sommeren. Processen med at lægge rør og hælde betonbeklædning, se den sidste video.

  Varm gulv fra varmt vand?

  Godnat Måske et sådant emne og dukkede op på forummet, men ikke sikkert. Familiar "bygget" lejlighed. Derfor er det tid til at reparere. Rørlægger kom på anbefalingen og anbefalede
  Lav et varmt gulv i badeværelset for hans personlige udvikling. dvs. bring varmt vand til blanderen
  gennem røret lagt i gulvbelægningen. Lejligheden er udstyret med tællere. Efter at have anslået, hvad en lignende forbedring kunne resultere i, foreslog jeg straks at sende en "specialist" til. Fortæl mig, måske er jeg stadig forkert?

  og efter røret i gulvet - at dræne ind i kloakken?
  vandforbrug regnes?

  Ja, du behøver ikke at skære vand ind i varmekredsen eller opvarmet håndklædestang.

  Vadim17 skrev:
  send "specialist" til. Fortæl mig, måske er jeg stadig forkert?

  er korrekt. søgning efter søgning (avanceret): varmt gulv fra gvs

  Threepwood skrev:
  og efter røret i gulvet - at dræne ind i kloakken?
  vandforbrug regnes?

  Det har det regnet med.

  Teoretisk strækker du blot ruten fra samleren til varmtvandsudløbet. Men sådan varm gulv bliver kun opvarmet på tidspunktet for brug af badeværelset. Det er mere logisk at indlejre indgangen og udgangen fra det opvarmede gulv til opsamleren, så det vil varme op, ikke kun mens du tager et brusebad, men også mens du vasker op, mens du bruger vaskeren.
  men stadig et sådant varmt gulv vil ikke, fordi vandet hurtigt vil afkøles. Generelt er ideen på... randen. Her klamrer sig til en separat riser ps er en anden ting! Men dyrt udstyr er påkrævet. Og tjenester af en normal mester.

  Threepwood skrev:
  Ja, du behøver ikke at skære vand ind i varmekredsen eller opvarmet håndklædestang.

  Mange, herunder mig selv, har stanset fra opvarmning i badeværelset og på toilettet. En ting er ubelejligt, at flisen i sommer er kold. Gem pels tæpper

  gjorde dette, folk bestilte
  kun vi sætte 16 MP gennem 10 smbostalnoe gjorde fliserne med et minimumslag, så vi så en klient bad folk tilfredse siger det bliver varmt når badeværelset er hældt, om forbruget af varmt vand sagde ikke noget, der er tællere

  Alle disse ekstra bedragerier med rør i lejligheden - dette er et sted +, et sted -. I den beskrevne udførelsesform vil du altid dræne det kolde vand i begyndelsen.
  Er lejligheden tilladt vand opvarmede gulve?

  Bedre at gøre elektrisk. Separat skiftekontakt. Ønsket tændt. Konstant temperatur Elektricitetsbesparelse - arbejde som et jern.

  Forresten! Hvis der f.eks. i lejligheden er kun koldt vand, og der er en kedel, så er det muligt at starte det gennem cirkulatoren. Så er der et sted at være god.

  Makarone skrev:
  Lejligheden har kun koldt vand, og der er en kedel, så du kan starte det gennem cirkulatoren. Så er der et sted at være god.

  og som følge heraf ved udgangen har vi en elektrisk varmeisoleret gulv.

  VVS arbejder Moskva og region

  Næsten faktisk fører jeg til, at der ikke er noget ved at genopfinde hjulet, når der allerede er et overskud af færdige løsninger.

  Threepwood skrev:
  og efter røret i gulvet - at dræne ind i kloakken?
  vandforbrug regnes?

  De gjorde så varmt gulv i hele lejligheden på kundens insisterende, straks afvist elektricitet, som det var meget skadeligt. Vandstrømmen var virkelig skør, hun brugte den kun i efteråret, da opvarmningen ikke var tændt, og den var kold udenfor, alt andet var tomgang.

  Alle svarede mange tak. Dropt linket til ejeren af ​​lejligheden. Der er noget at tænke på.

  Jeg læste filialen og forstår absolut ikke hvorfor ikke bare lægge konturen. Med sin enkle mixer, et sted i nærheden af ​​kammen. Dræn lige ned i afløb. Hvis du laver en korrugering. rustfrit med sin termiske ledningsevne, meget gud. Først starter vi den varme for at opvarme røret skarpt, og blandes straks i det kolde til temperaturstabilitet. Hvis du kun serverer varmt, tror jeg med et anstændigt kredsløb, vil udgangen være cool. Hvis konturen kun er et badeværelse, er det muligt at sætte ind og ud et tryk på varmtvandet generelt med en svag jet.
  At sætte gulvet til forbrugerne er fuldstændig tull. Type ønskede at opvarme gulvet - vask vaskene. Disciplin, cho)) Hvis du kun fylder badet i 5 minutter. Vasket, kom på gulvet og gik i seng.

  I huset er den opvarmede håndklædestang drevet af varmtvandsstigerøret, så der er et ønske om også at blive drevet fra stigrøret til vandet i badet i ca. 2 kvadratmeter. Jeg tror det ikke vil være signifikant for tabet af kølevæske i varmtvandsvognen, siden Oprindelig designet håndklæde tørretumbler bør - men jeg antager, at der er en konstant overløb. Hvad kunne være faldgruberne?

  Ingen tæller, eu-nej?

  Undervandsstenen er, at du er uheldig for at stjæle varme (hvad en lille smule er at opvarme en betonplade!) Og tryk (da det ikke er muligt at køre varmebæreren ind i TP uden en pumpe og uden skader på stigerøret) fra naboerne.
  Sådanne ghouls straffet straks næsten umuligt med vores lovgivning.

  Mazayac skrev:
  Undervandsstenen er, at du er uheldig for at stjæle varme (hvad en lille smule er at opvarme en betonplade!) Og tryk (da det ikke er muligt at køre varmebæreren ind i TP uden en pumpe og uden skader på stigerøret) fra naboerne.
  Sådanne ghouls straffet straks næsten umuligt med vores lovgivning.

  Hvis du lærer at læse beskeder, kan du for eksempel forstå, at huset oprindeligt var designet med et dræn fra håndklædestativet, og stigerørets diameter er også ikke i det hele taget tommer, men mere eller mindre med konstant strømning, ellers ville håndklædevarmerne være kolde. Der er ingen tæller på skrubberen.

  stan100500 skrev:
  der er et ønske om også at blive drevet fra vandgulvstigerøret i badet i ca. 2 kvm. Hvad kunne være faldgruberne?

  Ejers lejlighed med sådan ulovlig ombygning (stjæler ukontrolleret varme), hvis han ikke returnerer alt til sin oprindelige position, de sælges på offentlig auktion.

  se Den Russiske Føderations boligkodeks, del 5, artikel 29 "Konsekvenser af uautoriseret reorganisering og (eller) uautoriseret ombygning af boliger"

  3. Det er ikke tilladt at installere gulvvarme fra det almindelige hus vandforsynings- og varmesystemer (punkt 5 i punkt 1 i "Reorganiseringsforanstaltninger" i tillæg 1 til dekret nr. 73-PP dateret 8. februar 2005 som ændret ved nr. 883-PP dateret 15.11.2005 g).

  stan100500 - og i hvilken kapacitet besluttede du at deltage i denne svindel.

  I øjeblikket er ejerne af lejlighederne i modtagelsen af ​​betaling for en særskilt artikel varen - betaling for varmeenergi, og så vil denne stjålne varmeenergi for en sådan "smart guy" komfort blive
  Betal dine naboer, lavindkomstpensionister. og hvis jeg var din nabo, ville jeg forsøge at overbevise dig, i det mindste med brugen af ​​brutal fysisk kraft, at tyring andres penge ikke er godt.

  Slag af de mennesker, der brugte vand og varme i deres hjem.

  Tilslutningsdiagrammer til gulvvarme

  Vandopvarmet gulv - et meget populært varmesystem, som kan implementeres på forskellige måder. I dette materiale vil vi overveje 4 hovedordninger for tilslutning af et vandvarmeisoleret gulv.

  Hvad er et vandopvarmet gulv

  Strålevarme gulv - en lav temperatur varmesystem i hvilket kølemiddel tilføres ved en temperatur på 35-45 ° C, ved en hastighed på ikke over 55 ° C. Desuden opvarme gulvet er en separat cirkulationssløjfe, som kræver en separat cirkulationspumpe.

  Det varme gulv har begrænsninger på gulvfladetemperaturen - 26-31 ° C. Den maksimale temperaturforskel mellem tilførsel og retur af det opvarmede gulv må ikke overstige 10 ° C. Kølevæskens maksimale strømningshastighed er 0,6 m / s.

  Skema 1. Tilslutning af en varm gulv direkte fra kedlen

  Denne sammenkoblingsordning for et vandopvarmet gulv har en varmegenerator, sikkerhedsanordninger med en pumpe. Varmebæreren direkte fra kedlen går ind i fordelingsgrenen på det opvarmede gulv og divergerer derefter gennem hængslerne og vender tilbage til kedlen. Kedlen skal indstilles til gulvvarme-temperaturen.

  I dette tilfælde er der to nuancer:

  • Det er yderst ønskeligt at anvende en kondenserende kedel, fordi lav temperatur tilstand er optimal for det. Det er i denne tilstand, at kedlen har maksimal effektivitet. I en konventionel kedel vil varmeveksleren svigte meget hurtigt, når den kører i lav temperatur. Hvis kedlen er fast, er der behov for bufferkapacitet til temperaturkorrektion siden Denne kedel er svært at temperaturregulere.
  • En god mulighed for et varmt gulv er, når det er tilsluttet en varmepumpe.

  Skema 2. Tilslutning af et varmt gulv fra trevejsventilen

  tre-vejs termostatisk ventil kredsløb

  I de fleste tilfælde en sådan ledningsdiagram af vandet gulvvarme, vi har en samlet varmesystem, her er de radiatorer med en temperatur på 70-80 ° C og gulvvarme kredsløb ved en temperatur på 40 C. Spørgsmålet er, hvordan disse 80-40.

  Til dette benyttes en tre-vejs termostatventil. Ventilen installeres på strømmen, hvorefter en cirkulationspumpe er installeret. Fra det opvarmede gulvs retur er det afkølede kølevæske blandet ind i kølevæsken, som opnås fra kedelkredsløbet, og som yderligere sænkes til driftstemperaturen ved hjælp af en trevejsventil.

  Minus gulvvarme kredsløbsforbindelser i umuligheden at dosere proportionalitet varmt udlagt med den afkølede varmemedium og som følge heraf i gulvvarmen kan faktisk virke overhedet eller underkølet kølemiddel. Dette reducerer systemets komfort og effektivitet.

  Fordelen ved denne ordning er den lette installation og lave omkostninger ved udstyr.

  Denne ordning er mere egnet til opvarmning af små områder, og hvor der ikke er høje krav til komfort og effektivitet, hvor der er et ønske om at spare.

  I virkeligheden er ordningen yderst sjælden på grund af ustabiliteten af ​​arbejdet med ubalancerede radiatorer forbundet med et enkelt rør. Ved åbning af trevejsventilen tilføres varmekredsen, og pumpens tryk overføres til hovedlinjen.

  Skema 3. Tilslutning af det opvarmede gulv fra pumpe- og blandingsenheden

  Dette er et blandet ledningsdiagram for et vandopvarmet gulv, hvor der er en radiatorvarmezone, et opvarmet gulv, og en pumpeapparat anvendes. Der er en blanding af det afkølede kølemiddel fra det opvarmede gulvs retur til kedlen.

  Alle blandeaggregater har en balanceringsventil, som du kan aflevere mængden af ​​afkølet kølemiddel, når det bliver varmt. Dette giver dig mulighed for at opnå en klart defineret temperatur af kølemidlet ved udgangen af ​​noden, dvs. ved indgangen til loop varm gulv. Så væsentligt øger forbrugernes komfort og effektivitet i systemet som helhed.

  Afhængigt af enhedens model kan det omfatte andre nyttige elementer: en bypass med en bypassventil, en balanceringsventil i det primære kedelkreds eller kugleventiler på begge sider af cirkulationspumpen.

  Skema 4. Tilslutning af et opvarmet gulv fra radiatoren

  Disse er tenomontazhnye kits designet til at forbinde en loop af et varmt gulv på et område på 15-20 kvm. De ligner en plastikboks, inden for hvilken der, afhængigt af fabrikanten og konfigurationen, kan være begrænsninger for varmebærerens temperatur, begrænsninger for lufttemperaturen i rummet og luftudluftningen.

  Kølevæsken kommer ind i løkken af ​​det tilsluttede vandopvarmede gulv direkte fra højtemperaturkretsen, dvs. med en temperatur på 70-80 ° C afkøles i loop til en forudbestemt værdi, og der indføres en ny sats varm kølevæske. Der kræves ikke en ekstra pumpe her, kedlen skal klare.

  Ulempen er lav komfort, utvetydigt vil overophedningszoner være til stede.

  Fordelen ved denne ordning er at forbinde et vandopvarmet gulv i en nem installation. Lignende sæt anvendes når et lille område af et varmt gulv, et lille rum med et sjældent ophold af beboere. Anbefales ikke til brug i soveværelser. Vil være egnet til opvarmning af badeværelser, korridorer, loggier mv.

  Lad os opsummere og tabulere:

  Top