Kategori

Ugentlige Nyheder

1 Kedler
Diesel brændstof kedel forbrug
2 Pejse
Keramiske radiatorer - smukke, enkle, økonomiske!
3 Brændstof
Sådan omgå standardforbruget af varmeenergi til opvarmning og opbevaring
4 Pumper
Lægning under gulvvarme
Vigtigste / Pumper

Termostatventil: typer og metoder til installation


Termostatventil bruges til varmtvandsanlæg. Oftest bruges det til at regulere vandtemperaturen. Det kan tjene koldt, varmt og varmt vand. Derudover anvendes en termostatventil til varmesystemer. Med dens hjælpetemperatur på varmebæreren er reguleret takket være blanding af strømme af koldt og varmt vand. Det er især tilrådeligt at arrangere en termostatventil til et gulvvarmesystem, hvor vandet ikke skal være for varmt.

Termostatventil til varmt vand og varmeanlæg

Typer af ventiler

Til destination:

 • blanding - blander to vandstrømme med forskellige temperaturer;
 • separator - fordeler i separate strømme;
 • switch - udfører omskiftning af strømme i forskellige retninger.

Funktionsprincippet for en termostatventil er skematisk vist på dens overflade.

Som regulering:

 1. Med foreløbig tilpasning. Opsætning foretages på forhånd ved hjælp af en specialnøgle af en kvalificeret specialist.
 2. Med åben justering. I sådanne systemer kan du til enhver tid justere driften af ​​udstyret.

Efter installationstype:

 • lige linje;
 • midterlinie;
 • hjørne;
 • til den rigtige installation på radiatoren;
 • til venstre installation på radiatoren;
 • trevejsventil.
Lige termostatventil

Efter type varmesystemer:

 • til et-rør varmesystem;
 • til to-rør varmesystem.

Termostatventilen til et enkeltrørsystem har en større forbindelsesdiameter.

Efter type stof i enheden:

 • gas;
 • væske;
 • paraffin.

Ved form af termoelement:

 • Manuel justering;
 • termisk hoved - regulerer systemet i automatisk tilstand
 • fjernbetjening - installeres separat fra radiatoren.

Princippet om drift

En termostatisk blandeventil tilvejebringer blanding af to strømme af forskellige temperaturer til en. Det har tre slag, varmt vand strømmer gennem et koldt vand gennem det andet, og efter det tredje er varmt vand afladet efter blanding. Hvis væsken, der bevæger sig i en varm strøm, har en acceptabel temperatur, er koldstrømmen helt blokeret.

Hvis temperaturen overskrider grænserne, åbnes ventilen gradvis, på grund af hvilket koldt vand der blandes i, og dets temperatur ved udløbet er normaliseret. Jo varmere vandet, jo mere forstoppet er det med koldt vand. En tre-vejs termostatisk blandeventil er nødvendig for at opnå den optimale temperatur af kølemidlet.

Trevejs termostatisk blandeventil

 • 1-sensor med termostathoved, indstiller den ønskede vandtemperatur og leverer den ved udgangen takket være justeringen af ​​graden af ​​at trykke stangen.
 • 2 - fjederbelastet stamme, regulerer ventilens funktion.
 • 3 - Øvre og nedre skiveventiler, designet til at regulere flow.
 • 4 - Blandingszone, dette er kammeret, hvor strømmen blandes.

Fordele og ulemper

Fordele ved termostatventiler:

 • behøver ikke særlig vedligeholdelse
 • kompakt størrelse;
 • æstetisk udseende
 • automatisk justering af vandtemperaturen i rørledningen;
 • giver et behageligt mikroklima i hjemmet;
 • evnen til at indstille den ønskede temperatur i hvert enkelt rum.

ulemper:

 • kompleksiteten ved at oprette enheden
 • Termostatens funktionsfejl kan forekomme under påvirkning af et træk eller en nærliggende komfur;
 • afhængighed af tilførsel af varmt og koldt vand.

Balanceringsventilinstallation

Termostatisk afbalanceringsventil er designet til hydraulisk justering af varmesystemet. Det sørger for ensartet vandforsyning til alle varmeanlæg. Derudover er det arrangeret på den lille kontur af fastbrændselspedalbindingen, hvis den er lukket på buffertanken. Med sin hjælp holdes temperaturen i kredsløbet mindst 60 0 С, og der er ikke behov for at arrangere blanderenheden. I denne ordning skal strømningshastigheden for det lille kredsløb overstige strømningshastigheden af ​​varmekredsen. Dette giver en ventil installeret på strømmen.

Termostatiske afbalanceringsventiler til hydraulisk justering af varmesystemer

Den bedste løsning ville være at installere en termostatisk afbalanceringsventil til hvert kredsløb, herunder et opvarmet gulv og varmt vandforsyning.

Ventil til gulvvarme

Lille værelse

Hvis det varme gulv er arrangeret i badeværelset, gangen, køkkenet eller bare i samme rum, er det upraktisk at installere æltningsenheden, da omkostningerne bliver for høje. Som en mulighed er det muligt at installere et kit specielt designet til gulvvarme. Kittet indeholder lukkeventiler (to stykker) og en termostatventil.

Varmebæreren til et varmeisoleret gulv bør ikke være for varmt. For at gøre dette bestemmer termostaten temperaturen for sin tilførsel fra kedlen, og hvis den overstiger de tilladte grænser lukker ventilen. Derefter stopper cirkulationen i gulvvarmes opvarmning. Når væsken afkøles - åbnes ventilen.

Stort område

Hvis der er et varmt gulv til et stort rum eller et privat hus, er det tilrådeligt at installere en blandingsenhed, som er distributør af varmesystemet til to kredsløb. Et kredsløb vil være høj temperatur, det vil give en kølemiddel forsyning op til 90 0 С til radiatorer. Det andet kredsløb giver strømmen af ​​kølevæske til 50 ° C til det opvarmede gulv.

Et sådant system består i drift af et stort kredsløb, som vil blive tilvejebragt ved opvarmning af radiatorer, og en tre-vejs termostatventil installeres på returrøret. Det giver kølevandskredskontur på det varme gulv. Derefter tenderer væsken mod kedlen til opvarmning.

Offentlige bygninger

Hvis der udføres en stor del af arbejdet ved installation af et opvarmet gulv i en offentlig bygning eller en fleretages boligbygning, er der indrettet et komplekst varmesystem. Bygningen er opdelt i separate zoner eller monteret en stor blandingsenhed, som vil give blanding til alle konturer af varme gulve. Blanding giver en tre-vejs termostatventil.

Et sådant system tilvejebringer bindingsstyring, trevejs udstyr og drev. Termostaten bestemmer de tilladte temperaturgrænser, der vil være acceptable til opvarmning ved hjælp af et gulvvarmesystem. Efter blandingsenheden kommer væsken ind i det fælles distributions manifold på et opvarmet gulv eller til opsamleren placeret på gulvet eller i lejligheden.

Ventilforbindelse

 • På trevejsventilhuset er flowmønsteret angivet ved hjælp af pile eller bogstaverne "A" og "B", hvor "A" er et varmt flow, "B" er et koldt flow, og "AB" er en blandet strømning. Installer udstyret i henhold til denne ordning.
 • Termostatventilen på varmelegemet kan installeres med termisk hoved til siden, så det ikke påvirkes af eksterne faktorer, såsom et udkast fra luftudluftningen eller opstigende varmluft. Termisk hoved reagerer på temperaturændringer, og hvis værelset er varmt og kold luft blæser til termostaten, vil termostatmekanismen kun øge opvarmningen.
 • Til dato er der allerede udstyr med fjernbetjening. Det er lettere at installere, hvor der ikke vil være nogen indflydelse udefra. Således vil han være i stand til mere præcist at bestemme lufttemperaturen i rummet.
 • Det er vigtigt at se på de tegn, der er placeret på enhedens krop. Der er termostatventiler med venstre og højre monteret på radiatoren.
 • Hvis udstyret er installeret i omvendt stilling, vil væsken der strømmer igennem det, lægge tryk på klappventilen med egen vægt, og den åbner sig ikke på grund af afkøling af vand, men under fysisk påvirkning.
Diagram af et varmesystem med termostatisk udstyr (ventilinstallationspunkter vises)
 1. Fast brændstof kedel - giver opvarmning af bygningen.
 2. Automatisk luftudluftning - frigiver akkumuleret luft fra rørledningen.
 3. Termostatventil - regulerer kølemidlets temperatur.
 4. Varme radiator - udfører rumopvarmning.
 5. Balanceringsventil - regulerer trykket i rørledningen.
 6. Ekspansionstank - placerer overskydende væske som følge af udvidelsen.
 7. Stop ventiler - afbryder væskestrømmen.
 8. Filter - producerer vandrensning.
 9. Pumpe - giver tvungen cirkulation af væske gennem rørledningen.
 10. Trykmåler - bestemmer trykket i rørledningen.
 11. Sikkerhedsventil - i tilfælde af forøgelse af tryk i systemet producerer vandafladning.

Video om installation

Sådan installeres en termostatisk blandeventil, du kan finde ud af ved at se videoen nedenfor.

Ved installation af termostatudstyr er det vigtigt ikke kun, hvordan det installeres, men hvor. Forkert installation kan helt forstyrre varmesystemet. Korrekt forbindelse sikrer et behageligt mikroklima i rummet og den ønskede temperatur i vandforsyningssystemet. Desuden er sådant udstyr i stand til at regulere trykket i systemet. Termostatventil er simpelthen nødvendigt for anlægget af opvarmning og vandforsyning i lejligheden og privat hus.

Hvad er en trevejs termostatventil, og hvordan det virker i varmesystemet

I moderne varmesystemer anvendes en trevejsventil ganske ofte, da det er et middel til kvalitetskontrol af kølemidlet - hvad angår temperatur, ikke flow. Det er jo den bedste måde at spare energi på ved at levere radiatorer med optimalt opvarmet vand. Termiske blandekraner har andre nyttige funktioner, som du kan lære om fra denne artikel.

Men først skal du overveje, hvordan trevejsventilen fungerer, samt forstå den interne struktur.

Typer og formål med ventiler

Indledningsvis er det værd at bemærke, at termostatiske trevejsventiler er opdelt i flere typer i overensstemmelse med operationsprincippet:

 • blanding;
 • separation;
 • skift.

Formålet med hver af de tre typer af enheder kan bedømmes af navnet. Den første blander to kølemiddelstrømme med forskellige temperaturer, den anden adskiller dem, og den tredje indgriber i skiftevand i forskellige retninger. Udvendigt er det ikke svært at genkende hver sort, det er normalt, at operationsprincippet er afbildet på kroppen i form af et billede. Her er trevejs blandeventilen til opvarmning:

En lignende betegnelse står på delingselementet. Hvad angår koblingskranerne, kan der ikke være noget billede på deres krop, men der er betydelige eksterne forskelle i form.

Separation (venstre) og kobling (højre) ventiler

Ved blanding eller adskillelse af strømme opnås en optimal temperatur af kølemidlet, som anvendes i forskellige kredsløb af varmesystemet. Omskiftning anvendes i gas-bypass-kedler, når opvarmet vand skal skiftevis rettes til forskellige varmevekslere.

Enhed og driftsprincip

For at finde ud af, hvad det består af og hvordan den termo-blandende trevejsventil af den mest almindelige type sadel fungerer, bør du studere ordningen, der præsenteres nedenfor. Inde i messingkroppen med tre dyser ved støbemetode er der arrangeret 3 kamre, hvor mellemgangene mellem dem er blokeret af klappventiler. De er fastgjort på samme akse - bestanden kommer ud af kroppen fra den fjerde side.

Funktionsprincippet er som følger: Når du trykker på stangen, åbner passagen for en strøm og lukkes gradvist til en anden, hvilket resulterer i, at i ventilens blandekammer får du vand med den ønskede temperatur. Det efterlader elementets messinglegeme gennem den tredje dyse. Justering af kraften til at trykke stangen udføres af et termisk hoved med en ekstern temperatursensor installeret i overensstemmelse med ordningen.

Hele processen er værd at forklare mere detaljeret. Forestil dig at fra siden af ​​varmt vand er der ikke nok opvarmet kølemiddel. Så passerer mekanismen videre, og det tredje rør lukkes. Fjernføleren er fyldt med en temperaturfølsom væske og forbindes via et kapillarrør til et reservoir (bælge) inde i det termiske hoved.

Når sensoren opvarmes, udvides denne væske, dets volumen i røret og bælgen stiger, hvilket betyder, at sidstnævnte begynder at trykke på trevejsventilen. Øjeblikket for presning bestemmes af justeringen på skalaen af ​​termostathovedet indstillet til den ønskede temperatur. Derefter blandes kulden fra det tredje rør med strømmen af ​​opvarmet vand, og vandets temperatur ved udløbet af termisk ventil forbliver uændret, selv om kølevæsken fortsætter med at varme op ved indløbet.

Hvis det indkommende vand fortsætter med at varme op for at opretholde den indstillede udløbstemperatur, kan termostatventilen helt blokere indløbet og åbne sidekanalen. I dette tilfælde sænkes stangen til den laveste position. Så snart sensoren markerer køling af kølevæsken, frigør hovedet let stemplet, ventilsædet åbner på varmsiden og det opvarmede vand begynder at blande.

Metoden til justering af en trevejsventil med et termostathoved med en sensor er det mest populære, da det er ret præcist og simpelt, og det kræver ikke elektricitet.

Hvis vi taler om adskillelsesventilen, er princippet om dens drift næsten det samme, kun når du trykker på stangen, begynder en tråd at opdele i to. Men i omskifterelementet ændrer bevægelsesretningen det elektriske drev, der beskrives detaljeret i videoen:

Drevbrug

Ud over det termostatiske hoved kan ventilen styres på andre måder. Den første er manuel, når dybden af ​​depression af stammen bestemmes af drejning af håndtaget uden for kroppen. Ikke den bedste løsning og er kun egnet i tilfælde, hvor vandets temperatur ind i dysen er uændret. En anden mulighed er styring ved hjælp af servo og elektrisk drev, der modtager kommandoer fra controlleren. For at arbejde med forskellige aktuatorer anvendes en anden type ventil - roterende, hvis apparat er vist på figuren:

Der er en vis lighed med en kugleventil, kun det roterende roterende element har en anden hulform, så kølemidlet kan strømme i to retninger på én gang. Operationsprincippet er simpelt: Aksen drejes til den ønskede vinkel, roteret af drevet. Sidstnævnte styres af en controller, der modtager impulser fra en eller flere sensorer. Typisk installeres aktuatorerne på ventilerne i komplekse eller automatiske varmesystemer med vejrkontrol.

Diagrammer for tilslutning af ventilen til varmesystemet

Når der er en forståelse for, hvad en trevejsventil er og hvad dens arbejde består af, kan du overveje forskellige forbindelsesdiagrammer afhængigt af elementets formål og rolle i opvarmning af huset. Installationen af ​​termo-blandingsventilen er lavet i sådanne tilfælde:

 1. For at beskytte den faste brændekedel fra virkningerne af kondensat og temperaturchok efter pludselige strømafbrydelser.
 2. Kølevæsken i gulvvarmens konturer skal opvarmes til højst 45 ° C, som leveres af blanderenheden med en trevejsventil.
 3. For at opretholde den nødvendige kølevandstemperatur i forskellige dele af systemet.

For at beskytte varmeenheden på fast brændsel fra kondensatdannelsen er det umuligt under opvarmningen for at forhindre tilførsel af køligt vand fra radiatornet til kedletanken. For at gøre dette skal du bruge følgende skema til tilslutning af en kedel med en bypass og en trevejs blandeventil:

Kredsløbet virker som dette. Mens varmegeneratoren ikke er opvarmet, cirkulerer vandet i en lille cirkel gennem bypassen. Når varmebæreren i returlinjen opvarmer op til 50-55 ° C, begynder ventilen at åbne og blande den kolde varmebærer fra systemet. Når varmelegemet når driftsmodus, blokeres bypassen, og hele strømmen går gennem radiatorerne. Mere detaljeret åbnes dette emne på video:

I systemet med varme gulve udfører dette element den samme funktion. Cirkulationspumpen driver kølevæsken gennem varmekredsløbene, indtil det begynder at afkøle. Så snart dette sker, vil sensor og termisk hoved arbejde, hvorefter trevejsventilen vil tilføre varmt vand fra kedlen ind i det lukkede kredsløb. Sådan foretages installationen af ​​gulvvarmesystemet, pumpen og ventilen med egne hænder i diagrammet:

Det følgende eksempel på brugen og tilslutningen af ​​denne vigtige detalje er omslaget af en varmbrændselsvarmegenerator og en buffertank, som er en varmeakkumulator. For at opvarme det helt hurtigt nok skal temperaturen i varmeoverføringsmediet være fra 70 til 85 ° C, hvilket slet ikke er nødvendigt i radiatorvarmesystemet. Trevejsventilen installeret bag tanken sammen med en separat cirkulationspumpe hjælper med at sænke den.

Er vigtigt. Når du monterer blandeventilen, skal du huske at pumpen skal være placeret på siden, hvor der altid er en åben trevejsventilforbindelse.

Det komplekse varmesystem i et stort sommerhus kan forbinde mange forbrugere ved hjælp af en hydraulisk nål og en fordelingsmanifold. Og i hvert kredsløb er det nødvendigt at indsende et kølemiddel med forskellige temperaturer. Den højeste kedel kræver indirekte opvarmning, så der er ingen kontrolventil på forsyningsrøret. Resten af ​​forbrugerne har brug for et koldere kølemiddel, og derfor er de forbundet via trevejsventiler.

Lavpris faste vandtemperaturelementer

Det er tilladt at installere en forenklet trevejsventil i enkle varmesystemer af landehuse, der modtager varmeenergi fra en TT-kedel. Til arbejde har han ikke brug for et termisk hoved med temperatursensor, og der er ingen stamme. Kontroltermostatelementet er monteret inde i huset og er indstillet til en bestemt udløbsvandstemperatur, f.eks. 60 eller 50 ° С (angivet på huset).

Arbejdsplan og ventilanordning

En termo-blandingsventil af denne type opretholder altid en fast udstødningstemperatur for kølevæske, denne indstilling kan ikke ændres. Herfra opstår plus og minus ved brug af lignende forstærkning:

 1. Fordelen er en lavere pris end prisen på en knude med et termisk hoved. Forskellen er signifikant - ca. 30%.
 2. Ulempen er, at det er umuligt at regulere opvarmningen af ​​den varme varmebærer. Når et element fra fabrikken er indstillet til 55 ° C, vil det altid levere vand ved denne temperatur på ± 2 ° C.

Rådet. Inden du køber en ventil med et forenklet design, skal du læse omhyggeligt den tekniske dokumentation for en fastbrændselskedel, og det angiver ofte den minimale returvarmebærertemperatur. Flere oplysninger om brugen af ​​sådanne beslag kan findes her.

konklusion

Termostatisk trevejsventil er en meget nyttig ting i et privathus varmesystem, hvilket gør det muligt at anvende det opvarmede kølemiddel effektivt og dermed spare brændstof. Desuden spiller denne enkle detalje rollen som et sikkerhedselement til faste brændkedler og giver dem mulighed for at udvide deres levetid. På den anden side bør du ikke sætte ventilen unødigt og hvor som helst, altid rådføre dig med en specialist på dette område.

Termostatisk ventil ledningsdiagram

Trevejs blandeventil er designet til at blande de to strømme ind i den (kold og varm) til en udgående med en given temperatur. Disse ventiler er især efterspurgte i varmtvandsanlæg til beskyttelse af forbrugerne mod skoldning. De kan også levere varmt vand direkte fra vandvarmere af en flydende eller opbevaringstype, eller anvendes ved det foreløbige blandestadium. Ikke mindre ofte bruges til at opretholde en stabil forsyningstemperatur i gulvvarmesystemer.

Princippet om drift.

Den interne styring af ventiler udføres automatisk på grund af tilstedeværelsen af ​​et temperaturfølsomt element, der berører den blandede strømning og krymper eller udvider afhængig af afvigelsen af ​​temperaturen af ​​blandingen fra en given udgangsv værdi, hvorved indløbene af varmt eller koldt vand øges eller sænkes.

Hvordan virker brændebeskyttelse?

De fleste termostatventiler på markedet har nu en temperaturbeskyttelsesanordning - "skoldbeskyttelse". I tilfælde af uventet afbrydelse af tilførslen af ​​koldt vand til ventilen slukkes tilførslen af ​​varmt vand automatisk, hvilket forhindrer forbrug af varmt vand til forbrugeren uden forudgående blanding.

Der er to strømningsretninger i termostatventilen - symmetrisk og asymmetrisk. Valget af en bestemt ordning afhænger af typen af ​​installation og nem installation i et bestemt varmesystem eller varmt brugsvand. Lad os overveje hver især mere detaljeret.

Symmetrisk T-flow mønster

Koldt og varmt vand leveres fra modsatte sider, blandingen sker i midten. Denne ordning er meget almindelig i Europa på grund af ventilernes kompakthed.

Asymmetrisk L - formet flowmønster

Varmt vand leveres fra siden, koldbunden. Modtaget sin distribution på grund af den alsidige og enkle enhed af den resulterende blandingsenhed.

Eksempler på udseendet af termostatventiler med en symmetrisk og asymmetrisk strømningsretning:

Watts AquaMix (Tyskland)

Det drejer sig om termostatventiler med et asymmetrisk flowmønster, som vil blive diskuteret yderligere.

Anvendelser af termostatiske trevejsblandingsventiler.

Termostatiske blandeventiler er universelle instrumenter. De bruges både til varmt vandforsyning og i varmesystemer. Det hele afhænger af det korrekte valg af ventilen selv og dens tilslutning. Nedenfor er de forskellige ledningsdiagrammer for denne type ventil. Dette er ikke alle mulige muligheder, men oftest brugt.

Det enkleste og mest anvendte forbindelsesskema for en trevejs termostatventil i en vandforsyning er som følger:

A: kontraventil
B: Trevejs termostatisk blandeventil.
1: Varmtvandslinje
2: Koldvandsledning
3: blandet flow

Denne ordning er designet til at stabilisere temperaturen i forsyningsledningen til varmt vandforsyningen. Sådan ser det ud i praksis:

Fig. 3 Denne tilslutningsskema anvendes i tilfælde, hvor der ikke er cirkulation af varmt vandledning. I dette tilfælde skal termostatventilen nødvendigvis være forsynet med kontrolventiler på varmt og koldt vandforsyningsledninger.

Fig. 4 Eksempel på installation i varmtvandssystem med cirkulationslinje. Recirkulationssløjfen i dette eksempel tjener til at forsyne opvarmet vand til forbrugerne uden forsinkelse.

Fig. 5 I dette eksempel installeres et af vandpunkterne foran termostatventilen. I denne ordning skal der installeres en returventil foran varmtvandsforsyningsrøret til blandeventilen.

Forbindelsesdiagrammer af termostatventiler i gulvvarme.

Nu kommer vi til ordningerne for at bruge tre-vejs termostatiske blandere i varmesystemer. Oftest anvendes ventilen i blandingsenheden til gulvvarme.

Diagram med et gulvvarmekreds fig.6

Fig. 6 Termostatisk blandeventil opretholder en konstant temperatur indstillet i ventilindstillingerne. På gulvvarmens kontur skal nødvendigvis installeres sin egen cirkulationspumpe.

Skema med flere kredsløb gulvvarme Fig.7

Lad os komme nærmere i blandingsenheden (figur 8).

Fig. 8 Blandingsenhedens hovedopgave er tilstedeværelsen af ​​et ekstra kredsløb med en separat cirkulationsring. Af denne grund har blanderenheden to indgående og to udgående punkter. To punkter til højre er en forbindelse af en fordelingsmanifold for at drive konturerne på et opvarmet gulv. De to punkter til venstre er cirkulationen af ​​kølevæske for at generere varme efter behov.

Nedenfor er to muligheder for blandingsenhedens ordning (faktisk kan disse muligheder være mange, men vi vil fokusere på de mest almindelige).

Figur 9 I dette diagram er linie 2 nødvendigt for at øge pumpens strømningshastighed. Da termostatiske trevejsventiler har lav flowkapacitet, der kan skabe hydraulisk modstand, og som følge heraf vil pumpens forbrug være lille, hvilket vil føre til ineffektivitet i systemet (pumpen vil arbejde med for meget belastning og forbruge ekstra energi). Også uden linie 2 vil det være problematisk at pumpe et stort antal kredsløb. Hvis en termostatventil med stor kapacitet skal installeres, elimineres behovet for linje 2.

Med en sådan ordning kan der opstå en situation, hvor strømmen på linje 1 falder under kritikken, og konturerne på de varme gulve vil ikke blive opvarmet nok. De mest almindelige årsager til denne situation er:

a) Utilstrækkeligt tryk på ledning 1, hvorved ventilen svagt tillader strømning ved punkt 1.

b) Ifølge dens egenskaber er ventilen ikke i stand til at passere en tilstrækkelig strøm ved punkt 1. I dette tilfælde vil den eneste mulighed være at erstatte ventilen med en enhed med en højere kapacitet (KV'er).

Hvis den første grund antages, kan du indsnævre tværsnittet af linje 2, eller sæt en afbalanceringsventil på linje 2 (fig.10).

Fig. 10 Balanceventil du kan justere strømmen gennem ledning 2 og derved øge eller formindske strømmen på linje 1.

Vi håber, at denne artikel har hjulpet dig med at forstå de grundlæggende principper for drift og brug af trevejs termostatventiler. Sammenfattende vil vi understrege, at de væsentligste fordele ved disse enheder er relativt lav pris og nem installation, og ulempen er den lave gennemstrømning af selve ventilen (Kvs), hvilket begrænser brugen heraf i systemer med stor kølemiddelstrøm.

Nu på markedet er der mere avancerede alternativer med god båndbredde, men alle disse muligheder er meget dyrere og kræver nogle færdigheder, når de installeres. Vi vil fortælle om dette og mange andre ting i de følgende artikler.

Trevejs blandeventil. Termostatiske blandeventiler - driftsprincip, ledningsdiagrammer

Ved udformningen af ​​et varmesystem laves beregningen af ​​den krævede effekt af termiske indretninger. Så det er muligt at sørge for komfortable levevilkår i værelserne. Der kan dog være eksterne faktorer som følge af, at temperaturforholdene i huset kan ændre sig. For at opretholde den ønskede temperatur i rummet skal du justere kølemidlets temperatur i varmekredsen. Til dette formål er der en trevejsventil til opvarmning. Ved brug af termostaten bliver temperaturstyringen mere bekvem.

Et andet formål med denne ventil er at fordele kølemidlet i forskellige kredsløb. For eksempel skal vand af en temperatur forsynes med varme radiatorer, og i varme varmesystemet skal temperaturen på varmebæreren være anderledes. Trevejsventilen tjener ikke til at reducere strømmen af ​​arbejdsmediet, men blander kun flere strømme ind i en, der fortæller den indstillede temperatur. Eller det deler en strøm i to, der går til forskellige konturer.

Strukturelt består en trevejsventil til opvarmning, med eller uden termostat, af et metalhus med tre dyser. Inde i sagen er der en mekanisme, der styrer strømmen af ​​kølemiddel i automatisk tilstand. Denne mekanisme er af to typer:

 1. Truck. Det styres af en arbejdsstang, der bevæger sig op og ned. Stangens ende er lavet i form af en kegle. Inden i ventilen er der et sæde, som overlapper helt eller delvis med den koniske spids i stilken under bevægelsen.
 2. Swivel. Regulatoren er en kugle eller en sektor med en åbning til passage af væske. Denne bold vender, åbner eller blokerer strømmen af ​​kølevæske. Operationsprincippet er det samme som for en konventionel kugleventil.

Kortfattet overvej hvordan trevejsventilen har en termostat. Kølemidlets temperatur holdes af ventilen inden for de fastsatte grænser. Når temperaturen ændres i forhold til denne grænse, ændres volumenet af den ekspanderende væske (gas), som er placeret i termostaten. Væsken presser på stangen, som åbner linjen med koldt eller varmt væske. Således er temperaturen igen justeret til de angivne værdier.

Typer af ventiler

Ved driftsprincippet er disse ventiler opdelt i 2 typer:

Det interne design af de to typer ventiler er mærkbart anderledes. En blandeventil er udstyret med en stang med et lukkeelement, der bevæger sig mellem to matrør. I delingskranen på samme lager er der 2 sådanne elementer. Når en ventil åbner det første pass, lukker den anden ventil automatisk den anden dyse.

Trevejsventil kontrol

Trevejsventilen til opvarmning med den installerede termostat kan styres manuelt eller automatisk:

1. Manuel kontrol. En sådan trevejs termostatisk blandeventil er praktisk talt ikke forskellig fra en konventionel kugleventil. Dens formål er kun udstedt 3 forbindelser på kroppen. Ejere af lokalerne selv kan regulere graden af ​​opvarmning af radiatorer og gulvvarmesystemer, temperaturen i andre kredsløb. For at gøre dette skal du blot dreje håndtaget til den rigtige position. På trods af at sådanne vandhaner er billige, er de ikke meget nemme at bruge. Det er nødvendigt at konstant overvåge kølemidlets temperatur og regulere det.

2. Automatisk styring. Denne trevejsventil fungerer uden udefrakommende indgreb. Det er nok kun at indstille indstillingerne én gang. Følgende typer eksterne drev styrer kranens drift:

Funktioner ved montering af en trevejsventil

Trevejsventilen i varmesystemet kan installeres både med enkeltkreds og multikredsfordeling af kølevæsken. For eksempel er denne mulighed perfekt til et dobbelt kredsløbssystem, hvor kølevæsken sendes til radiatorer såvel som til gulvvarmesystemet.

Installation af armering er ikke særlig vanskelig. Kranens krop har en pil, der viser strømningsretningen af ​​kølevæsken i systemet. Derfor er det næsten umuligt at installere ventiler korrekt. Det eneste, du skal være opmærksom på, er ventilens placering. Det skal smides ind i linjen før cirkulationspumpen. Dette sikrer den normale drift af varmesystemet.

Ved montering af en trevejsventil er det nødvendigt at sikre, at der ikke kommer fremmedlegemer eller affald inde i ventilen. Dette krav er især relevant, hvis ventilen er installeret på en svejset måde. En skive eller en dråbe smeltet metal kan forstyrre kranens normale drift eller endda føre til fastklemning. Derfor ser den gevindforbundne forbindelse sig at foretrække.

Tip: Det er ønskeligt at give mulighed for at fjerne ventilen fra varmeledningen til forebyggende inspektion eller reparation. Det anbefales at udføre en sådan check inden starten af ​​hver varmesæson.

Sådan vælges en trevejsventil

Et vigtigt punkt er valget af en passende trevejskran. For øjeblikkeligt at vælge det korrekt, uden at spilde tid på en efterfølgende udveksling, skal du styres af følgende tips:

1. Først lær et forbrug af varmebæreren i dit system. Dette kan hentes fra dokumentationen til varmekedlen. Dernæst kan du vælge ventilkapaciteten.

2. Ventil kontrol metode. Det kan styres manuelt eller automatisk. Hvis det er mere hensigtsmæssigt for dig at styre ventilens betjening manuelt, skal du vælge en billig trevejs manuel ventil. Hvis du foretrækker automatisk, skal du vælge hvilken type automatisk kontrol. For eksempel vil ventilen reagere på kølemidlets temperatur eller til rumluftens temperatur.

Tip: Ventil med en selvstændig termostat vil være billigere end en elektrisk model. Og sikkerheden ved en sådan enhed vil være højere. Bemærk også, at en ventil med en ekstern styring er praktisk talt den dyreste udgave af sådanne ventiler.

3. Udvalget af variable temperaturer. At kende temperaturen af ​​kølevæsken, der vil cirkulere i varmesystemet, skal du vælge en enhed med de relevante temperaturegenskaber.

4. Kropsmateriale. Sådanne vandhaner er oftest lavet af messing, som har gode anti-korrosionsegenskaber. Dette materiale anbefales til køb. Jernkraner fremstilles kun af store diametre, derfor er deres brug meget specifik.

5. Dysernes diameter. Det skal svare til rørledningens diameter i huset. Så behøver du heller ikke at købe adaptere.

Ved at vælge og installere en trevejsventil med termostat, giver du dit hus et pålideligt varmesystem, afhængigt af dine behov. Derved opnås ikke kun det maksimale komfortniveau i huset, men også energien bliver sparet. En sådan tilgang i den moderne verden er den eneste sande i alle henseender.

Trevejs termostatisk blandeventil er et produkt, hvis formål er at give mulighed for at styre og opretholde en bestemt temperatur af kølemidlet i varmesystemet. En funktion af enheden er, at den er udstyret med en indgang og to udgange eller to indgange og en udgang. Dette design giver dig mulighed for at installere en trevejsventil til kedlen på steder af grene eller hvor det er nødvendigt at sikre blanding af kølevæsken, for eksempel varmt og koldt vand.

En bred vifte af produkter i GSK

Vores firma er specialiseret i gennemførelsen af ​​forskellige typer ventiler. Dette afsnit præsenterer tre-vejs termostatiske blandingsventiler af sådanne kendte producenter som: HERZ, UNI-FITT. Alle armaturer er lavet af høj kvalitet messing legering. Blandt de vigtigste egenskaber - pålidelighed og korrosionsbestandighed. Derudover implementeres de til overkommelige priser.

Vi tilbyder mange typer trevejsventiler med gevindforbindelse (BP / BP, HP / HP). Dette gør det muligt at vælge produkter til alle typer varmesystemer. Det skal også bemærkes, at hver enhed er udstyret med en speciel ventil, som du kan indstille de nødvendige tilstande til, og dermed producere finjustering.

Sådan køber du en tre-vejs termostatisk blandeventil

For at købe det valgte produkt skal du sende det til kurven og lægge et køb. Hvis du har svært ved at vælge, anbefaler vi, at du kontakter vores operatører for at få hjælp. Du kan kontakte os via telefon eller email. Still dine spørgsmål online i en speciel formular. Kontaktoplysninger er angivet i det relevante afsnit.

Takket være skabelsen af ​​behagelige forhold er vand gulvvarme allerede kendt. Oftest sætter han sig i privatejet. For at regulere væskestrømmen er det nødvendigt at inkludere i systemet en trevejsventil til et varmt gulv af en bestemt type.

Trevejsventil funktioner

Blandevæskestrømme, som giver dig mulighed for at udføre en termostatisk blandeventil, gør det muligt at lede strømme med en stabil, reguleret temperatur til gulvvarmesystemet. Denne operation udføres automatisk. Til blanding, der finder sted inden i enheden, tilsættes den allerede afkølede væske fra "retur" til varmt vand.

Operationen foregår i følgende rækkefølge:

 • varmt vand strømmer til opsamleren, som er en del af gulvvarmesystemet;
 • Når varmemængdeventilen passerer, bestemmes graden af ​​opvarmning af væsken;
 • hvis vandtemperaturen er højere end den indstillede, åbner passagen, for hvilken den afkølede væske strømmer;
 • inde i de to vandløb er blandet;
 • Efter at have nået den ønskede værdi lukker koldt vandpassagen.

Blandt ulemperne ved trevejsventiler er muligheden for pludselige temperaturudsving, der opstår under lanceringen af ​​opvarmet vand, hvilket negativt påvirker rørledningens tilstand.

En sådan kran, der er fremstillet af messing, har i sit design tre bevægelser, der forårsager brugen af ​​forskellige metoder til blanding af væskestrømme afhængigt af hvilke tre typer trevejsventiler der skelnes.

 • Ventil med termostatfunktion kræves til gulvvarme. En sådan indretning regulerer ikke blot intensiteten af ​​de blandede strømme, men sikrer også vedligeholdelsen af ​​den indstillede temperatur i systemet. Tilstedeværelsen af ​​et temperaturfølsomt element bidrager til implementeringen af ​​denne funktion, hvilket ved at indfange graden af ​​opvarmning af begge strømme ind i ventilen ændrer hullernes tværsnit.
 • Trevejs termostatventilen i den anden sort er kendetegnet ved, at den tilvejebringer regulering af strømningshastigheden af ​​kun den varme strøm. Det termiske hoved med den bærbare sensor er inkluderet i pakken.
 • Det er også muligt at vælge en blandeventil fra rækkevidden af ​​trevejsmodeller, der ikke automatisk holder den indstillede temperatur.

Udvælgelseskriterier

Hvis man vælger en blandeventil, anbefales det at fokusere på flere indikatorer.

Karakteristik af tovejsventilen

Tovejsventil er en modernisering af ventilen. Monteret i en samler, opretholder den i automatisk tilstand niveauet for en given temperatur. I modsætning til den traditionelle ventil er denne model fokuseret på passage af væskestrøm i en retning. Ved returinstallationen vil hele processen i opvarmningsgulveoperationen blive forstyrret. For at forlænge levetiden er et filter monteret foran ventilen for at forsinke mekaniske urenheder.

Termisk blandingsenhed til gulvvarme

En sådan termo-blandingskran er lavet af messing, stål og også støbejern. Den indeholder et termostathoved med en væskesensor, hvis målrolle omfatter styringen af ​​kølemidlets temperatur. Under driften løber køligt vand fra "returrøret" kontinuerligt, mens varmt kølevæske kun leveres, når det er nødvendigt.

Takket være den tilsvarende ordning overophedes det varmeisolerede gulv ikke, derfor er dets driftsperiode forlænget. Da tovejsventilens kapacitet er forholdsvis lav, udføres temperaturreguleringen jævnt uden hopp. Eksperter anbefaler at bruge denne enhed til at arrangere gulvvarme i et stort areal på over 200 m 2.

Tilslutningsdiagram for trevejsventil

Afhængig af strømningsretningen er termostatventilen repræsenteret af to modeller.

En blandeventil er installeret, udstyret med en termostat, hvis der kræves en stabil temperatur på varmebæreren.

I betragtning af blandingsenheden er det muligt at skelne mellem følgende komponenter:

 • kontraventil;
 • temperaturføler;
 • cirkulerende pumpe;
 • tre-vejs blandeventil.

Tilslutningsdiagrammet indeholder en cirkulationspumpe, der er monteret på strømmen. Derefter installeres en temperatursensor, der er nødvendig for at bestemme opvarmningsgraden af ​​det indkommende vand. Derefter kommer termostatventilen. På "retur" er monteret en kontraventil med et udløb, som er forbundet til et rør med cirkulerende afkølet væske, rettet mod blandeventilen.

Med denne forbindelsesordning bevæger kølemidlet langs den følgende rute.

 • Pumpe varmt vand med en cirkulerende pumpe ind i systemet af et opvarmet gulv. Kølemidlets temperatur kan nå 80 ° C.
 • Blanding med koldt vand under passage af trevejsventilen. Resultatet er den ønskede temperatur.
 • Fordelingen af ​​kølevæsken gennem rør gulvvarme.
 • Retur af det afkølede vand til "retur", hvorfra det tages i en trevejsventil til efterfølgende blanding med varm væske.

Ved en sådan forbindelse styrer temperatursensoren graden af ​​opvarmning af vandet, som strømmer ind i vandkredsen. Der er andre måder at håndtere. Den mest ineffektive er den manuelle metode, når du skal ændre strømmen af ​​strømmen ved at dreje knappen. Der er en variant af kontrol ved hjælp af et servodrev, kommandoer, som modtages fra controlleren i overensstemmelse med signaler fra sensorer.

Termostatisk vandhaner ved installation af vandopvarmet gulv spiller en vigtig rolle. Ved at forhindre overophedning af kølevæsken, der strømmer ind i rørene, sparer det brændstof. Derudover sikres der sikkerhed under drift af et ret kompliceret varmesystem, og begrebet problemfri service forlænges.

Video: Gør det selv gulvvarme: har du brug for en trevejskran

Hemmeligheder til behandling af ledsmerter fra vores regelmæssige læser.

Mit navn er Genadiy Alekseevich. Jeg er en komfur med over 20 års erfaring. Jeg er involveret i både reparation og opførelse af russiske ovne og pejse. Arbejde udføres altid meget effektivt og grundigt, hvilket påvirker leddets tilstand negativt. Med alderen begyndte smerten at blive stærkere, selv til det punkt, hvor jeg ikke længere kunne arbejde. Efter at have prøvet mange medicinske og folkemæssige behandlingsmetoder, indså jeg, hvor alvorlig min sygdom er, da der ikke var nogen positiv effekt. Indtil jeg kom på tværs af et værktøj, som jeg vil fortælle dig om.

Dette er en unik blanding af de sjældneste og mest magtfulde naturlige helbredende stoffer. Dette værktøj har bevist sin effektivitet ikke kun for patienterne, men også for videnskaben, som anerkendte det som et effektivt stof. Smerter i leddene og ryggen går i 10-15 dage, som undersøgelser har vist. Det vigtigste er at følge instruktionerne i metoden. Bestil produktet i den originale emballage, med garanti for kvalitet kan være

I moderne varmesystemer anvendes en trevejsventil ganske ofte, da det er et middel til kvalitetskontrol af kølemidlet - hvad angår temperatur, ikke flow. Det er jo den bedste måde at spare energi på ved at levere radiatorer med optimalt opvarmet vand. Termiske blandekraner har andre nyttige funktioner, som du kan lære om fra denne artikel.

Men først skal du overveje, hvordan trevejsventilen fungerer, samt forstå den interne struktur.

Indledningsvis er det værd at bemærke, at termostatiske trevejsventiler er opdelt i flere typer i overensstemmelse med operationsprincippet:

 • blanding;
 • separation;
 • skift.

Formålet med hver af de tre typer af enheder kan bedømmes af navnet. Den første blander to kølemiddelstrømme med forskellige temperaturer, den anden adskiller dem, og den tredje indgriber i skiftevand i forskellige retninger. Udvendigt er det ikke svært at genkende hver sort, det er normalt, at operationsprincippet er afbildet på kroppen i form af et billede. Her er trevejs blandeventilen til opvarmning:

En lignende betegnelse står på delingselementet. Hvad angår koblingskranerne, kan der ikke være noget billede på deres krop, men der er betydelige eksterne forskelle i form.

Separation (venstre) og kobling (højre) ventiler

Ved blanding eller adskillelse af strømme opnås en optimal temperatur af kølemidlet, som anvendes i forskellige kredsløb af varmesystemet. Omskiftning anvendes i gas-bypass-kedler, når opvarmet vand skal skiftevis rettes til forskellige varmevekslere.

Enhed og driftsprincip

For at finde ud af, hvad det består af og hvordan den termo-blandende trevejsventil af den mest almindelige type sadel fungerer, bør du studere ordningen, der præsenteres nedenfor. Inde i messingkroppen med tre dyser ved støbemetode er der arrangeret 3 kamre, hvor mellemgangene mellem dem er blokeret af klappventiler. De er fastgjort på samme akse - bestanden kommer ud af kroppen fra den fjerde side.

Funktionsprincippet er som følger: Når du trykker på stangen, åbner passagen for en strøm og lukkes gradvist til en anden, hvilket resulterer i, at i ventilens blandekammer får du vand med den ønskede temperatur. Det efterlader elementets messinglegeme gennem den tredje dyse. Justeringen selv og graden af ​​presning på stangen udføres af termisk hoved med en ekstern temperatursensor installeret i overensstemmelse med skemaet (ovenfor).

Hele processen er værd at forklare mere detaljeret. Forestil dig at fra siden af ​​varmt vand er der ikke nok opvarmet kølemiddel. Så passerer mekanismen videre, og det tredje rør lukkes. Fjernføleren er fyldt med en temperaturfølsom væske og forbindes via et kapillarrør til et reservoir (bælge) inde i det termiske hoved.

Når sensoren opvarmes, udvides denne væske, dets volumen i røret og bælgen stiger, hvilket betyder, at sidstnævnte begynder at trykke på trevejsventilen. Øjeblikket for presning bestemmes af justeringen på skalaen af ​​termostathovedet indstillet til den ønskede temperatur. Derefter blandes kulden fra det tredje rør med strømmen af ​​opvarmet vand, og vandets temperatur ved udløbet af termisk ventil forbliver uændret, selv om kølevæsken fortsætter med at varme op ved indløbet.

Hvis det indkommende vand fortsætter med at varme op for at opretholde den indstillede udløbstemperatur, kan termostatventilen helt blokere indløbet og åbne sidekanalen. I dette tilfælde sænkes stangen til den laveste position. Så snart sensoren markerer køling af kølevæsken, frigør hovedet let stemplet, ventilsædet åbner på varmsiden og det opvarmede vand begynder at blande.

Metoden til justering af en trevejsventil med et termostathoved med en sensor er det mest populære, da det er ret præcist og simpelt, og det kræver ikke elektricitet.

Hvis vi taler om adskillelsesventilen, er princippet om dens drift næsten det samme, kun når du trykker på stangen, begynder en tråd at opdele i to. Men i omskifterelementet ændrer bevægelsesretningen det elektriske drev, der beskrives detaljeret i videoen:

Drevbrug

Ud over det termostatiske hoved kan ventilen styres på andre måder. Den første er manuel, når dybden af ​​depression af stammen bestemmes af drejning af håndtaget uden for kroppen. Ikke den bedste løsning og er kun egnet i tilfælde, hvor vandets temperatur ind i dysen er uændret. En anden mulighed er styring ved hjælp af servo og elektrisk drev, der modtager kommandoer fra controlleren. For at arbejde med forskellige aktuatorer anvendes en anden type ventil - roterende, hvis apparat er vist på figuren:

Der er en vis lighed med en kugleventil, kun det roterende roterende element har en anden hulform, så kølemidlet kan strømme i to retninger på én gang. Operationsprincippet er simpelt: Aksen drejes til den ønskede vinkel, roteret af drevet. Sidstnævnte styres af en controller, der modtager impulser fra en eller flere sensorer. Typisk installeres aktuatorerne på ventilerne i komplekse eller automatiske varmesystemer med vejrkontrol.

Diagrammer for tilslutning af ventilen til varmesystemet

Når der er en forståelse for, hvad en trevejsventil er og hvad dens arbejde består af, kan du overveje forskellige forbindelsesdiagrammer afhængigt af elementets formål og rolle i opvarmning af huset. Installationen af ​​termo-blandingsventilen er lavet i sådanne tilfælde:

 1. For at beskytte den faste brændekedel fra virkningerne af kondensat og temperaturchok efter pludselige strømafbrydelser.
 2. Kølevæsken i gulvvarmens konturer skal opvarmes til højst 45 ° C, som leveres af blanderenheden med en trevejsventil.
 3. For at opretholde den nødvendige kølevandstemperatur i forskellige dele af systemet.

For at beskytte varmeenheden på fast brændsel fra kondensatdannelsen er det umuligt under opvarmningen for at forhindre tilførsel af køligt vand fra radiatornet til kedletanken. For at gøre dette skal du bruge følgende skema til tilslutning af en kedel med en bypass og en trevejs blandeventil:

Kredsløbet virker som dette. Mens varmegeneratoren ikke er opvarmet, cirkulerer vandet i en lille cirkel gennem bypassen. Når varmebæreren i returlinjen opvarmer op til 50-55 ° С, starter ventilen at åbne og blander den kolde varmebærer fra systemet. Når varmelegemet når driftsmodus, blokeres bypassen, og hele strømmen går gennem radiatorerne. Mere detaljeret åbnes dette emne på video:

I systemet med varme gulve udfører dette element den samme funktion. Cirkulationspumpen driver kølevæsken gennem varmekredsløbene, indtil det begynder at afkøle. Så snart dette sker, vil sensor og termisk hoved arbejde, hvorefter trevejsventilen vil tilføre varmt vand fra kedlen ind i det lukkede kredsløb. Sådan foretages installationen af ​​gulvvarmesystemet, pumpen og ventilen med egne hænder i diagrammet:

Det følgende eksempel på brugen og tilslutningen af ​​denne vigtige detalje er omslaget af en varmbrændselsvarmegenerator og en buffertank, som er en varmeakkumulator. For at opvarme det helt hurtigt nok skal temperaturen i varmeoverføringsmediet være fra 70 til 85 ° C, hvilket slet ikke er nødvendigt i radiatorvarmesystemet. Trevejsventilen installeret bag tanken sammen med en separat cirkulationspumpe hjælper med at sænke den.

Er vigtigt. Når du monterer blandeventilen, skal du huske at pumpen skal være placeret på siden, hvor der altid er en åben trevejsventilforbindelse.

Det komplekse varmesystem i et stort sommerhus kan forbinde mange forbrugere ved hjælp af en hydraulisk nål og en fordelingsmanifold. Og i hvert kredsløb er det nødvendigt at indsende et kølemiddel med forskellige temperaturer. Den højeste kedel kræver indirekte opvarmning, så der er ingen kontrolventil på forsyningsrøret. Resten af ​​forbrugerne har brug for et koldere kølemiddel, og derfor er de forbundet via trevejsventiler.

Lavpris faste vandtemperaturelementer

Det er tilladt at installere en forenklet trevejsventil i enkle varmesystemer af landehuse, der modtager varmeenergi fra en TT-kedel. Til arbejde har han ikke brug for et termisk hoved med temperatursensor, og der er ingen stamme. Kontroltermostatelementet er monteret inde i huset og er indstillet til en bestemt udløbsvandstemperatur, f.eks. 60 eller 50 ° С (angivet på huset).

Arbejdsplan og ventilanordning

En termo-blandingsventil af denne type opretholder altid en fast udstødningstemperatur for kølevæske, denne indstilling kan ikke ændres. Herfra opstår plus og minus ved brug af lignende forstærkning:

 1. Fordelen er en lavere pris end prisen på en knude med et termisk hoved. Forskellen er signifikant - ca. 30%.
 2. Ulempen er, at det er umuligt at regulere opvarmningen af ​​den varme varmebærer. Når et element fra fabrikken er indstillet til 55 ° C, vil det altid levere vand ved denne temperatur på ± 2 ° C.

Rådet. Inden du køber en ventil med et forenklet design, skal du læse omhyggeligt den tekniske dokumentation for en fastbrændselskedel, og det angiver ofte den minimale returvarmebærertemperatur. Du finder flere oplysninger om brugen af ​​sådanne beslag.

konklusion

Termostatisk trevejsventil er en meget nyttig ting i et privathus varmesystem, hvilket gør det muligt at anvende det opvarmede kølemiddel effektivt og dermed spare brændstof. Desuden spiller denne enkle detalje rollen som et sikkerhedselement til faste brændkedler og giver dem mulighed for at udvide deres levetid. På den anden side bør du ikke sætte ventilen unødigt og hvor som helst, altid rådføre dig med en specialist på dette område.

Blanding af knudeoversigter (sådan ser den monterede gulvvarmeanordning ud):

Virksomheden "Santekhmontazh" tilbyder til salg blanding ventiler til gulvvarme. Som den officielle distributør af mærket Valtec leverer vi kun certificerede materialer og komponenter til teknisk support af private og offentlige byggemuligheder.

Udendørs vandopvarmning er længe ophørt med at være forbundet med luksus, i dag er det en rimelig måde at skabe et behageligt og sundt miljø for mennesker på. Særlige undersøgelser, hvis data blev taget som grundlag for kravene i internationale standarder ISO 7730, viste, at sådanne hjemtemperaturforhold betragtes som mest gunstige for en person, når termometeret viser + 22-24 ° С ved gulvniveau og ca. + 20 ° på hovedniveauet S.

Som praksis viser ved hjælp af klassiske ingeniørløsninger, at det er svært at modstå disse forhold, da varmen fra konventionelle radiatorer stiger straks, og gulvet forbliver koldt. Med gulvvarme er hele gulvfladen faktisk en lavtemperatur radiator, så strømmen af ​​varm luft fordeles jævnt i rummet.

I vores online butik kan du bestille VALTEC termostatiske termostatiske blandeventiler, der er nødvendige til installation af gulvvarme. Holdbar, høj kvalitet og pålidelig - de vil forenkle arbejdsprocessen og garantere langvarig drift uden fejl. Brugen af ​​færdige moduler og komponenter designet specielt til gulvvarmesystemer giver dig mulighed for hurtigere at klare de opgaver, der opstår i processen med oprettelsen.

Pumpe og blande Valtec knudepunkter

Vi understreger de trevejs termostatiske pumpe- og blandeknuder Valtec Combi og Dual. De skaber kontrolleret cirkulation i loops af et varmt vand gulv; holde temperaturen sænket i forhold til varmekilden; hjælpe med at opdele og forbinde varmekredsløbene.

Valtec mærkeaggregater er kompatible med en vandgulvefordelingsmanifold (centerafstanden af ​​tilslutningsrør er 2 meter), dimensioner gør det muligt at placere knuder i en samlerskab på en kompakt måde.

Med hensyn til komponenter til termostatiske enheder tilbydes termiske hoveder, suppleret med en fjernbetjening (VT.5012) eller nedsænket (VT.5011) indikator. Brugen af ​​pumper fra det tyske firma Wilo anbefales.

Ud over at skabe tekniske systemer af typen "varmt vand", er færdige moduler fra Valtec brugt til at installere andre moderne typer gulvvarme, såsom loft eller væg; bruges til at opvarme luften i haven drivhus og på udendørs terrasser.

Top